Page 59

CESGA Informe Anual 2012

Proxectos de Computación, modelización e simulación

BonFIRE-VCOC Virtual Clusters on Federated Cloud Sites http://www.bonfire-project.eu Socios: O consorcio BonFIRE agrupa a líderes mundiais en computación Cloud de organizacións industriais e académicas para proveer unha infraestrutura robusta, fiable e sostible para experimentación a gran escala en investigación sobre Cloud. Compañias multinacionais (ATOS, HP, SAP), renomeadas universidades e centros de supercomputación (UCM, EPCC, HLRS Stuttgart, IBBT, TUB), centros de investigación (IT Innovation, FhG Fokus, INRIA, i2CAT) e analístas tecnolóxicos (451 Group) proven experiencia e coñecementos complementarios e a infraestrutura necesaria para acelerar a investigación e o desenvolvemento na comunidade orientada a Internet dos Servizos. O consorcio foi ampliado para incluir centros de investigación e empresas que utilizan a infraestrutura para realizar investigación (University of Manchester, CESGA, CETIC, Cloudium Systems e RedZinc).

Período: 01/01/2010 – 31/12/2012. Obxectivo: The main goal of this project is to study the physics of strongly-correlated quantum systems using advanced numerical techniques and high-performance computing. The focus is on novel quantum properties of both traditional condensed matter systems (electronic liquids, quantum magnets), as well as non-traditional many body systems (cold atoms in optical lattices, nanoscale conductors, qbits.) The proposal includes the use and development of in-house high performance computing codes, specifically suited to take advantage of the computing resources available at CESGA, such as the supercomputer Finis Terrae.

_

MYOCEAN PROJECT Oceanographic Monitoring and Forecasting for the IBI Area http://www.myocean.eu Socios: Puertos del Estado (PdE) e CESGA.

Coordinador: ATOS-Origin. Investigador Principal: Andrés Gómez Tato.

Coordinador: CESGA. Investigador Principal: Ignacio López Cabido.

Financiamento: Comisión Europea. Código de Proxecto: 267386. Orzamento CESGA: 233,344.00€. Orzamento Total: 7,755,126.00€. Período: 01/09/2011 – 31/01/2012.

Financiamento: Subprograma de Accións Complementarias para Proxectos de Investigación Fundamental no orientada, Ministerio de Ciencia e Innovación. Código de Proxecto: CTM2011-14366-E. Orzamento CESGA: 24,000.00€. Orzamento Total: 24,000.00€.

Obxectivo: VCOC, Clústeres Virtuais sobre sitios federados é un dos catro novos experimentos no proxecto BonFIRE que foron seleccionados na primeira convocatoria aberta. O obxectivo do proxecto é realizar investigación sobre a viabilidade de empregar múltiples entornos Cloud para prover servizos que precisan o uso dunha gran cantidade de CPUs ou máquinas virtuais por parte dun único usuario (coma se fose HPC ou HTC). Como caso de uso utilizará o cálcuo de doses de tratamentos de radioterapia baseado en métodos Monte Carlo, desenvolvidos baixo o proxecto eIMRT.

_

Período: 14/04/2011 - 13/04/2012. Obxectivo: O obxectivo da proposta é consolidar a actividade en simulación operativa oceanográfica da zona atlántica (IBI, Iberian-Biscay-Ireland) no marco do proxecto europeo MyOcean. Esta consolidación permitirá executar simulacións oceanográficas operativas diarias no supercomputador FinisTerrae e a publicación de resultados na Internet para os usuarios finais. Esta acción tamén consolida a colaboración entre CESGA e PdE en oceanografía computacional.

_

NUM_SCES Computational Studies of StronglyCorrelated Quantum Systems

CLOUDERT-VENUS-C Cloud Experiments for Radiation Therapy http://www.venus-c.eu

Socios: CESGA. Coordinador: CESGA. Investigador Principal: Iván González. Financiamento: Spanish Ministry for Science & Innovation. Código de Proxecto: PGI-FIS2009-13520.

Socios: CESGA. Coordinador: CESGA. Investigador Principal: José Carlos Mouriño Gallego. Financiamento: Comisión Europea. Código de Proxecto: 110 42011.

Orzamento CESGA: 16,940.00€. Orzamento Total: 16,940.00€.

Orzamento CESGA: 26,600.00€. Orzamento Total: 26,600.00€.

59

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement