Page 51

CESGA Informe Anual 2012

Outras actividades no CESGA

Soporte Técnico á organización do evento “Día Mundial das Telecomunicacións” organizado polo Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicacións.

Impartición dun curso básico de redes ao persoal dos centros de soporte de nivel 1 no proxecto Cloudpyme (AIMEN e CATIM).

Modificación de indicadores e procedementos para reflectir e mellorar procesos internos de traballo.

Xestión e coordinación do proxecto final do Máster HPC “Despregamento de servizos HPC en plataformas cloud”.

Soporte á Misión Biolóxica de Galicia (CSIC) para mellorar a sua presenza web en Internet e securizar o acceso aos servizos do CESGA.

Despregamento dunha solución rápida e sinxela para presentar contidos de marketing nun display na entrada do Centro.

Actualización dos servizos internos de correo para prover un servizo máis rápido e engadir servizos de calendario para usuarios e salas e recursos.

Melloras ao sistema de monitorización de rede e servizos CESGA.

TRÁFICO INTERCAMBIADO RECETGA - REDIRIS EN MBPS, 2006-2012 Mbps 5000

4000

3000

2000

1000

0 2006

2007

Max.Outgoing

2008

2009

Max. Incoming

2010

Average Outgoing

2011

2012

Average Incoming

51

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement