Page 48

CESGA Informe Anual 2012

ÁREA Visualización e Animación Científica

APLICACIÓN

FINISTERRAE

CDO

X

etsf_io

X

ftgl

X

GMT

X

gnuplot

X

Grace

X

Grads

X

HDF

X

HDF5

X

ImageMagick

X

Matplotlib

Simulación

Cálculo Estrutural, de Fluídos e Magnetismo

48

X

X

X

X

Ncarg

X

NCO

X

NetCDF

X

Panoply

X

Parallel-NetCDF

X

pgplot

X

szip

X

X

udunits

X

X

VMD

X

Aires

X

EMAN

X

FLEXPART

X

MEEP

X

PyNIO

Xestión de Software

SVG

X

X

X

git

X

Modules

X

subversion

X

Elmer

X

OpenFOAM

X

X

X

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement