Page 33

CESGA Informe Anual 2012

INFRAESTRUTURA DE COMPUTACIÓN SERVIDORES DE CÓMPUTO

Diferentes

arquitecturas de sistemas de computación de altas prestacións se atopan ao dispor da comunidade de usuarios CESGA. Dependendo dos algoritmos involucrados no cálculo, os usuarios elixen a arquitectura de computación máis axeitada ás suas necesidades. O máis destacable no ano 2012 respecto dos servidores de computación foi:

27,3 millóns de horas de CPU.

Os usuarios utilizaron máis de

Realizaronse esforzos por mellorar a eficiencia enerxética, reducindo o consumo nun

Novas plataformas de computación foron postas en produción.

21.2%.

Os servidores dispoñibles para os usuarios en 2012 amosanse na seguinte táboa:

HIGH PERFORMANCE COMPUTING SERVERS SERVERS FinisTerrae

YEAR INSTALLED 2008

ARCHITECTURE SMP (NUMA) CLUSTER

PROCESSORS, MEMORY, PEAK PERFORMANCE 2,272 CORES, 18.2 TB, 13,632 GFLOPS

HTC SERVERS INTEGRATED IN THE GALICIAN VIRTUAL SUPERCOMPUTER (SVG) SERVERS

YEAR INSTALLED

ARCHITECTURE

PROCESSORS, MEMORY, PEAK PERFORMANCE

SVG 2011

2011

HP SL CLUSTER

1,200 CORES, 2,400 GB MEMORY, 10,240 GFLOPS

SVG 2012

2012

HP SL CLUSTER

192 CORES, 1,536 GB MEMORY, 3,788 GFLOPS

SERVERS FOR PROJECTS SERVERS

YEAR INSTALLED

ARCHITECTURE

PROCESSORS, MEMORY, PEAK PERFORMANCE

CLOUD PLATFORM

2009

PC CLUSTER

324 CORES, 576 GB MEMORY, 16 TB DISK

eIMRT

2009

2 NODES

4 CORES, 8 GB MEMORY, 770 GB DISK

SmartLM

2009

1 NODE

1 CPU, 1 GB MEMORY, 160 GB DISK

SIFI-GALICIA

2008

1 NODE

2 CPU, 2 GB MEMORY

RETELAB

2008

PC CLUSTER

32 CORES, 32 GB MEMORY, 288 GB DISK

RGB

2009

1 NODE

8 CORES + 1 GPU tesla, 12 GB MEMORY, 146 GB DISK

RGB

2009

PC CLUSTER

RGB

2011

HP SL

2 QUAD-CORE P.U. INTEL X5,520 NEHALEM, 12 GB MEMORY, 146 GB DISK, 1 GPU TESLA C 1,060 288 CORES, 576 GB MEMORY, 2,534 GFLOPS

33

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement