Page 23

CESGA Informe Anual 2012

ACTIVIDADE GRID

O

Así, en 2012, ademáis de prover ao Grid, coñecemento, desenvolvementos técnicos e soporte, CESGA concentrou esforzos en accounting e monitoring Grid, verificación de calidade de software, a migración a unha infraestrutura de virtualizada en cloud e a coordinación da operación de IBERGRID.

equipo técnico do CESGA está involucrado no desenvolvemento de ferramentas automáticas para facilitar a operación da Infraestrutura da European Grid Iniciative (EGI). Técnicos do CESGA están traballando na consolidación da Universal Middleware Distribution (UMD) como a distribución de software para EGI, e no desenvolvemento de middleware para cómputo paralelo no Grid.

O CESGA tamén prove nodos de computación ao Grid. En 2012 houbo 126 contas de usuario grid correndo traballos no nodo Grid CESGA. O número de horas de CPU ofertadas a estes usuarios foron 2,580,454. Usuarios con contas CESGA beneficiaronse do uso de 2,133,133 horas noutros nodos desta infraestrutura distribuida que en conxunto puxo a disposición servizos de cómputo por máis de 3,130 millións de horas.

A través de estas e outras actividades, CESGA contribue ao despregamento e operación de múltiples iniciativas Grid (Red Española de e-Ciencia, IBERGRID, National GRID Initiative -NGI-, EGI-Inspire), incluindo a meirande infraestrutura de computación distribuida en produción na actualidade, a Infraestrutura Grid Europea.

126

Contas de Usuario no nodo Grid do CESGA

2,580 K

DISTRIBUCIÓN DO USO DE CPU POR ORGANIZACIÓN VIRTUAL NO NODO GRID CESGA EN 2012

horas de CPU no NODO GRID

do CESGA

100%

80% OTHER 5%

FUSION 5%

60% PHYS.VO.IBERGRID.EU 10%

40%

3,133 K horas de CPU noutros nodos GRID

COMPCHEN 30%

AUGER 50%

20%

0 GRID

23

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement