Page 21

CESGA Informe Anual 2012

DISTRIBUCIÓN DO CONSUMO DE CPU POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN

O

tempo de cómputo relacionado coa investigación en Física Computacional, representou un 25.3% do consumo total (baixando respecto da cifra do ano previo, 37.8%), A Modelización Bioquímica representa un 32.9% (un 56% máis que en 2011). Estas dúas áreas xuntas consumiron máis da metade das horas totais dispoñibles.

DISTRIBUCIÓN DO USO DE CPU POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN, 2001 - 2012

21

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement