Page 18

CESGA Informe Anual 2012

Os usuarios CSIC publicaron

105

Artígos Científicos

Os usuarios das Universidades Galegas publicaron

124

Artígos Científicos

DISTRIBUCIÓN DA PRODUCIÓN CIENTÍFICA DECLARADA POR USUARIOS CSIC E DAS UNIVERSIDADES GALEGAS EN 2012

CSIC

UDC

USC

UVIGO

121

31

67

34

ACCEPTED / IN PRESS

2

1

2

-

SUBMITTED

14

3

2

-

PUBLISHED

105

27

63

34

CONFERENCE PRESENTATIONS

25

8

27

5

DOCTORAL THESES

3

6

4

1

DEFENDED

3

-

3

-

PRESENTED

-

-

1

-

IN PROCESS

-

6

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

ACCEPTED / IN PRESS

-

-

-

-

PUBLISHED

1

-

-

-

-

-

2

-

150

45

100

40

SCIENTIFIC ARTICLES

MASTER THESES / POST GRAD. PROJECTS

DEFENDED BOOKS / CHAPTERS

OTHER TOTAL

18

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement