Page 10

CESGA Informe Anual 2012

SERVIZOS CESGA

prove un variado repertorio de servizos a investigadores e innovadores así como a usuarios da industria, das administracións e de institucións de investigación. Aquí se presenta unha relación dos servizos ofertados por área.

Aplicacións

Transferencia de

Sistemas de

Científicas e

Comunicacións

Coñecemento e

Computación

Proxectos

Redes

Tecnoloxía

Computación Científica

Conexión de Centros: análise e plan de conexión

Deseño e Xestión de Proxectos

Consultoría de Comunicacións: conectividade, seguridade, e servizos avanzados

Partenariado en Proxectos

Computación de Altas Prestacións (HPC) Computación de Alta Productividade (HTC)

Soporte Técnico (paralelización, tuning, debugging, porting, algoritmos) Formación

Partenariado en Proxectos Computación GRID

Deseño e Xestión de Proxectos de I+D+i

Computación Cloud para HPC

Partenariado en Proxectos

Soporte Técnico

Búsqueda de Financiación

Almacenamento de Datos

Localización de Socios

Aloxamento Web (contidos de interese para investigación) Aloxamento de Servidores

Aloxamento de Servidores Virtuais

Servizos Avanzados HPC Auditoría de CPD e Servizos Avanzados Formación

Securidade (firewalls, IDS, IPS...) Xestión de Comunicacións de voz e videoconferencias Soporte a Usuarios Xestión de novos servizos (IPv6, multicast, mobilidade...)

10

Servizos Avanzasos en Transferencia Tecnolóxica

Profile for FUNDACIÓN CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Informe Anual Actividade 2012  

Publicación periódica de la Fundación CESGA

Advertisement