Page 1

Nederlands

Herstel van het maritieme karakter van de Mont-Saint-Michel

De Mont van morgen P r o j e ct van nat i onaal b e lan g v oo r d e M ont- S a i nt- M i ch e l Werelderfgoed van de Unesco

L a B a i e r ĂŠ i n v e nt e l e M ont


Herstel van het maritieme karakter van de Mont-Saint-Michel

Een nationaal project voor de Mont-Saint-Michel « De Mont-Saint-Michel is voor Frankrijk hetzelfde als de Grote Piramide voor Egypte. Het dient tegen iedere verminking beschermd te worden. De Mont-Saint-Michel moet een eiland blijven. Dit zowel door de natuur als mensenhanden geschapen kunstwerk dient koste wat het kost behouden te blijven ». Victor Hugo, in zijn oproep tot bescherming van de Mont-Saint-Michel van 14 januari 1884

De Mont-Saint-Michel met de omliggende baai: wonderen van het werelderfgoed De Mont-Saint-Michel wordt omringd door een baai met buitengewone landschappen en ecosystemen. Deze zeldzaam mooie omgeving werd dan ook in 1979 tweevoudig ingeschreven op de lijst van het Werelderfgoed van de Unesco. Door deze wereldwijde erkenning heeft de site internationale faam verworven. Het bouwkundige meesterwerk vormt een tijdloos geheel dankzij een streven naar een harmonieuze verwevenheid met de natuur waar de stichters wonderfraai in geslaagd zijn. Een meesterwerk dat tegenwoordig bedreigd wordt. De zee trekt zich geleidelijk terug en het kwelderland rukt op. Een parkeerplaats van vijftien hectare aan de voet van de walmuren van de Mont ontsiert het zeelandschap.

Een nieuwe baai voor het behoud van de oude Mont Opdat dit monument van de Mensheid beschermd blijft voor de toekomstige generaties, hebben Europa, de Franse staat en Normandische en Bretonse overheden hun handen ineen geslagen. Voor een duurzame oplossing werd besloten het maritieme karakter van de Mont-Saint-Michel te herstellen. Na de start van de ontwerpfase in 1995 werd in 2005 een aanvang genomen met de werkzaamheden die in 2015 voltooid zullen worden. Het project is even omvangrijk als ambitieus: een grondig herstel van het zeelandschap als natuurlijke omgeving rond een van de wonderen van de Mensheid door een nieuwe visie op de Mont als eiland in de omliggende baai. ■

De mensenhand van gisteren heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een versnelling van de natuurlijke verzanding. Maar vandaag is besloten de natuurlijke getijdenkracht te gebruiken om dit tegen te gaan.pour y remédier.

la ba i e

2

r é i n v e nt e l e mont


Zicht op de Mont en de baai De nieuwe waterkering in de Couesnon vormt het hoofdproject voor het herstel van het zeelandschap rond de Mont-Saint-Michel. Het werd in 2009 in gebruik genomen en heeft tot doel de afzettingen naar de zee af te voeren. Tijdens elk tij draagt de waterkering bij aan het geleidelijke herstel van het sinds meer dan een eeuw verzande zeelandschap rond de Mont-Saint-Michel. Door de natuurlijke afvoer van het overtollige zand zijn de eerste resultaten van de werking van de waterkering reeds waarneembaar, zoals ook blijkt uit de wetenschappelijke metingen die regelmatig worden uitgevoerd. Ondanks deze belangrijke rol gaat de waterkering volledig op in het nieuwe toeristische toegangsparcours naar de Mont-Saint-Michel. Het vormt niet alleen een esthetisch kunstwerk, maar ook een ontvangstplaats voor het publiek. Het biedt de bezoekers een nieuwe kijk op het verfraaide zeelandschap alvorens het dorp en de abdij te bezoeken. â– De waterkering vormt een met hout beklede en naar de Mont gekeerde balustrade boven het water.

Op deze maritieme balustrade zijn in het brons de vier alfabetten (Latijns, Grieks, Arabisch en Hebreeuws) gegraveerd waarin de geschiedenis van Europa geschreven werd. Daarnaast verwijzen schelpen en blazoenen naar de geschiedenis van de Mont-Saint-Michel en de omliggende baai.

3


De Mont-Saint-Michel is tegenwoordig een van de meest bezochte bezienswaardigheden van Frankrijk. Elk jaar komen circa 2,5 miljoen mensen uit alle windstreken deze rots in de branding bewonderen. Maar de ontvangststructuur steekt tegenwoordig af bij de pracht van de site en voldoet niet meer aan de verwachtingen van het publiek.

Een nieuw toegangsparcours

Overzicht van de toekomstige ontvangst-, dienst- en informatiegebouwen.

Het herstelproject van het zeelandschap rond de Mont-Saint-Michel omvat een totaal nieuwe kijk op de oversteek tussen het vasteland en de Mont. Via een volstrekt nieuw toegangsparcours ontdekt men de pracht van de opeenvolgende landschappen. Een nieuw circuit dat een werelderfgoed van deze uitstraling waardig is. Nieuwe ontvangststructuur, nieuw toegangsparcours, nieuwe transportmiddelen… alles werd opnieuw ontworpen om de baai te beschermen en ervoor te zorgen dat de Mont voor iedereen toegankelijk blijft. ■

Vanaf 2012, nieuwe ontvangststructuur en nieuwe ontdekkingscircuits

4

De ontdekkingstocht begint vanaf de parkeerplaats op het vasteland op 2,5 km afstand van de Mont. De met 45.000 bomen en struiken beplante parkeerplaats biedt ruimte aan meer dan 4.000 voertuigen die volledig opgaan in de natuurlijke omgeving. Na aankomst worden de bezoekers naar het toeristische informatiecentrum geleid en vervolgens naar de voetpaden die uitzicht bieden op de abdij van de Mont-Saint-Michel en het omliggende zeelandschap. De paden zijn voorzien van informatieborden over de geschiedenis en het rijke erfgoed van de site.

De eerste wandelroute volgt het trekpad langs de Couesnon. De tweede loopt natuurlijk verweven langs de polders en biedt voortdurend uitzicht op de Mont. De derde wandelroute loopt midden door de gerenoveerde openbare voorzieningen van La Caserne (hotels en restaurants). Alle paden komen uit bij de waterkering en de pendeldiensten op 750 meter afstand van de parkeerplaats. De bezoekers kunnen vervolgens te voet, per koets of via pendeldiensten naar de Mont over de toegangsdijk die tot het einde van de werkzaamheden in stand wordt gehouden.

Sfeervolle inrichting van het landschappelijk aangelegde park.

In het Toeristische Informatiecentrum kunnen bezoekers hun bezichtiging zo goed mogelijk voorbereiden.


met het landschap

verweven toegangswegen Vanaf 2014 volgt de verbinding tussen het vasteland en het rotseiland een nieuw parcours. Een naar het oosten verschoven nieuwe dijk (1085 meter) wordt aan het einde verlengd door een loopbrug (760 meter over het water tot aan de voet van de walmuren). Via een wed (120 meter) kan men het hele jaar door het dorp bereiken, op enkele uren per jaar na tijdens springvloed, wanneer de Mont als een waar eiland volledig door water wordt omringd.

Dankzij de maritieme loopbrug stroomt het water van de zee en de Couesnon weer vrij rond de Mont.

Deze verbindingswerken zijn dusdanig ontworpen dat ze zo harmonieus mogelijk opgaan in hun natuurlijke omgeving. De dijk en de loopbrug bieden veel ruimte aan de voetgangers. De looppaden worden bedekt met een houten wandelvloer aan weerszijden van een centrale rijweg voor de pendeldiensten. Dankzij de verplaatsing van de parkeerplaats naar het vasteland wordt een oppervlak van 15 hectare aan zandplaten weer vrijgegeven aan de zee. Het wordt dan weer mogelijk om volledig te genieten van de natuurlijke pracht rond deze door de zee heroverende gebieden. â–

De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, zullen drie jaar tijd in beslag nemen (2011-2014). Daarna kan de oude toegangsdijk van de negentiende eeuw afgebroken worden, een symbolische daad die het einde inluidt van de omvangrijke herstelwerkzaamheden van de Mont-Saint-Michel in zijn natuurlijke zeelandschap.

5


toegang tot de Mont-Saint-Michel Vanaf het voorjaar van 2012 verandert voor de bezoekers de toegang tot de Mont-Saint-Michel. De nieuwe parkeerplaats met bijbehorende ont-vangststructuur en diensten wordt dan opengesteld. Vanaf het verzamelpunt vertrekken pendeldiensten voor bezoekers die zich niet te voet naar de Mont wensen of kunnen begeven. â–

De Passeur De Passeur is een pendelwagen met omkeerbare rijrichting die de bezoekers gratis naar de Mont vervoert. Daarnaast kan men ook gebruik maken van een Maringote,  een door twee paarden voortgetrokken dubbeldeks voertuig. Ten slotte is de speciale Montoise pendel voorbehouden aan minder validen en de bewoners en werknemers van de Mont.

6

De Passeur en Maringote pendels stoppen op 350 meter afstand van de Mont-Saint-Michel, zodat de toegang uitsluitend voorbehouden blijft aan voetgangers om verzekerd te blijven van een vrij uitzicht op de Mont en de omliggende baai. Voor bezoekers vanaf het op 9 km afstand gelegen treinstation van Pontorson vertrekt een pendelbus Pontorson-Le Mont volgens de aankomst- en vertrektijden van de treinen.


te voet, per koets of pendeldienst Vanaf 2012

Maringotes Via ĂŠĂŠn van de zes Maringotes kunnen de bezoekers zich tijdens een twee kilometer lange tocht van 20 minuten per dubbeldeks paardenkoets laten vervoeren. De Mont-SaintMichel wordt daarmee de eerste toeristische bezienswaardigheid die via paardenkoetsen door circa 350.000 mensen per jaar bezocht kan worden. Veertig Percherons, Normandische Cobs en Bretonse Postiers wisselen elkaar elke drie uur af voor deze originele oversteek. Een natuurlijk transportmiddel dat volledig afgestemd is op deze wereldberoemde toeristische en natuurlijke omgeving.

7


Ontwerp en uitvoering Waterkering BRL Ingénierie - Luc Weizmann Architect - SPRETEC - ANTEA Bertrand Lanctuit, landschapsarchitect. Toegangswerken Dietmar Feichtinger Architecten, Bet Schlaich, Bergermann & Partner. Ontvangststructuren Openbare ruimten en informatiecentrum Kantoor HYL, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen (P. Hannetel - A. Yver - C. Laforge) Bruno Mader architect - Ontwerpbureau SOGETI - COSIL, Verlichting. Parkeerplaats en pendeldiensten Uitbesteding van openbare dienst: Veolia Transport Mont-Saint-Michel (gevolmachtigde)  Alfred Peter - Artefact - Colas - Quille - Contrac - MTM Hydraulische werken BET Antéa - BRL Ingénierie

Grafisch ontwerp: aprim-caen.fr • Tekst: Aprim - Claire Montemont • Foto’s: Interregionaal bestuursorgaan - Audrey Hemon - Patrick Dontot - Thomas Jouanneau • Virtuele beelden: Imagence - MG Design - Dietmar Feichtinger • Architectes - Luc Weizmann Architecte • Tekening: Luc Weizmann Architecte • Geprint von: Groupe Lecaux

Desk Letters - Luc Weizmann Architecte

DOSSIER DE PR

C O N TAC T Syndicat Mixte Baie du Mont-Saint-Michel 2, rue du Prieuré - BP 29 - 50170 Ardevon - Tél. 00 33 (0)2 33 89 01 01 E-mail : syndicat.mixte@rcm-mtstmichel.fr

Een project van nationale omvang, met steun van

www.projetmontsaintmichel.fr

Brochure Mont Saint-Michel  

Brochure over Mont Saint-Michel