Page 36

din 1 octombrie 2016, cu specificarea achitării din contul „Fond electoral” al candidatului. Totodată, în raportul privind fluxul mijloacelor băneşti şi cheltuieli efectuate pe parcursul primelor două săptămâni de campanie electorală depus de candidatul Mihai Ghimpu la 14 octombrie 2016, nu sunt incluse plăți pentru contractarea tipografiei indicate pe materialul publicitar. Mai mult, atenționăm că din informațiile făcute publice de CEC, candidatul la funcția de Președinte Mihai Ghimpu și-a deschis contul „Fond electoral” abia pe 3 octombrie 2016, contractul pentru tipărirea materialelor publicitare fiind din data de 1 octombrie 2016. Constatăm că art. 38 alin. (4) din Codul electoral prevede că toate cheltuielile pentru campania electorală se efectuează din mijloacele de pe contul respectiv. h) Cheltuieli pentru publicitate în presa scrisă la nivel local/regional Potrivit observatorilor Promo-LEX, pentru perioada indicată, 8 CE au efectuat cheltuieli pentru publicitate în presa scrisă în sumă de cel puțin 222 371 lei. MOA Promo-LEX constată că aceste cheltuieli se regăsesc în rapoartele concurenților electorali care, mai mult ca atât, la acest capitol indică un cuantum total raportat de 1 888 083 lei. (A se vedea graf. 7).

Graficul nr. 7. Cheltuieli pentru presa scrisă, lei

Silvia Radu Dumitru Ciubașenco Igor Dodon Inna Popenco Marian Lupu Mihai Ghimpu Iurie Leancă

Raportat la CEC

86430 48139

1096596

67024 4995

Estimat de Promo-LEX

167821

4200 2572 61207

200248

35801

328288

4500 2633

h) Cheltuieli pentru evenimente publice Potrivit observatorilor Promo-LEX, cel puțin 4 CE (Dumitru Ciubașenco, Marian Lupu, Igor Dodon, Mihai Ghimpu) au efectuat cheltuieli pentru organizarea a 11 concerte. Cel puțin 10 artiști au fost implicați în concertele respective. Nici unul dintre concurenții vizați nu a raportat cheltuieli reale la această categorie. Cheltuielile pentru evenimente publice constau din mediatizarea în mass media și din onorariile artiștilor, costurile de închiriere a spaţiului, scenă, sonorizare etc. Pentru calcularea cheltuielilor pentru evenimente/concerte electorale, a fost luată drept bază de calcul înmulțirea onorariului fiecărui artist (tariful de piaţă) care a evoluat pentru un anumit potenţial CE la timpul de facto lucrat per eveniment. Conform calculelor Efortului de Monitorizare Promo–LEX, suma totală estimată pentru cheltuieli la capitolul evenimente publice este de cel puțin 320 164 lei. 36

Raportul nr. 4: Misiunea de observare a alegerilor pentru funcția de Președinte, 30 octombrie 2016  

Perioda de monitorizare: 5 - 26 octombrie 2016. Publicat la 28 octombrie 2016.

Advertisement