Page 21

Alte 3 contestații au fost depuse la CECE Chișinău, Sîngerei și Ungheni. A fost contestată activitatea BESV-urilor, precum și plasarea de afișaj electoral în locuri neautorizate. Cele 3 contestații au fost respinse ca fiind neîntemeiate.

3.

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

3.1. Activități de organizare a alegerilor cu implicarea administrației publice locale În perioada monitorizată, APL a fost implicată în asigurarea locațiilor CECE și BESV cu echipamentul necesar pentru organizarea, desfășurarea și totalizarea rezultatelor alegerilor. 3.2. Asigurarea alegătorilor cu buletine de identitate provizorii pentru participarea la alegerile prezidențiale În vederea asigurării respectării prevederilor Hotărârii CEC nr. 237 din 14 septembrie 2016 cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum și ale unor instituții, ce țin de asigurarea desfășurării în condiții bune a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016, Întreprinderea de Stat (Î.S.) CRIS "Registru", la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova cu vârste peste 18 ani, va asigura în perioada 25.10.2016 – 30.10.2016, inclusiv în ziua alegerilor, eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP). Eliberarea se va efectua în mod gratuit și în regim simplificat. Un alt aspect foarte important, în opinia MOA Promo-LEX, este eliberarea în aceeași perioadă, în mod gratuit, a adeverințelor ce conțin date din RSP sau din fișierul manual de evidență a persoanelor privind ultima înregistrare a domiciliului/reședinței sau lipsa acesteia, la solicitarea cetățenilor RM cu vârsta peste 18 ani, care nu vor dispune de înregistrare la locul de trai, pentru a fi prezentate în ziua desfășurării scrutinului la BESV din raza de circumscripție. MOA Promo-LEX constată o nepotrivire în cifrele ce reflectă numărul alegătorilor fără reședință sau domiciliu prezentate pe pagina web a CEC. Pe de o parte, în data de 13 septembrie 2016, numărul de alegători fără reședință era de 160 673 sau 5.33% din totalul alegătorilor din RSA (exceptând Transnistria). De cealaltă parte, în data de 25 octombrie 2016, este deja plasată cifra de 63 667 de alegători fără reședință și domiciliu.

4. CONCURENŢII ELECTORALI În corespundere cu metodologia MOA Promo-LEX, constatările observatorilor cu privire la activitatea concurenților electorali, prezentate în acest raport, se vor baza pe analiza tuturor formularelor de raportare parvenite de la OTL Promo-LEX în perioada monitorizării (5 octombrie – 26 octombrie 2016). În acest fel, sunt reflectate, inclusiv, activități desfășurate anterior zilei de 5 octombrie 2016, despre care am fost informați în perioada 5 octombrie – 26 octombrie 2016. 4.1. Activități din cadrul campaniei electorale a. Lansarea campaniei/platformelor electorale Candidata PPPAS pentru funcția de Președinte al RM Maia Sandu și-a lansat campania electorală în data de 5 octombrie 2016 la Hîncești. Sloganul candidatei este „Am ales să înving”. Maia Sandu propune „un contract social” prin care își asumă un șir de angajamente față de alegători: reprezentarea intereselor alegătorilor, asigurarea unei justiții integre, instituții funcționale și integrare europeană. Candidata PP "DREAPTA" Ana Guțu s-a lansat în campania electorală pentru alegerea Președintelui în data de 7 octombrie 2016. Candidata a declarat că scopul ei suprem în campanie va fi unirea cu România „pentru a asigura libertatea cetățenilor, dreptul la o viață decentă, pacea și fericirea”. 21

Raportul nr. 4: Misiunea de observare a alegerilor pentru funcția de Președinte, 30 octombrie 2016  
Raportul nr. 4: Misiunea de observare a alegerilor pentru funcția de Președinte, 30 octombrie 2016  

Perioda de monitorizare: 5 - 26 octombrie 2016. Publicat la 28 octombrie 2016.

Advertisement