Page 19

 1 expert electoral internațional din partea Comisiei Centrale pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor Republicane a Republicii Kârgâze;  1 expert electoral internațional din partea Comisiei Centrale pentru Alegeri și Referendumuri a Republicii Tadjikistan;  1 observator internațional din partea Ambasadei Ucrainei în RM;  2 observatori internaționali și 9 observatori naționali din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în RM;  1 observator internațional din partea Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în RM;  2 observatori internaționali din partea Ambasadei Republicii Finlanda în RM;  6 observatori internaționali din partea Asociației „Expert Forum” din România;  2 experți electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei;  2 experți electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei;  1 observator internațional din partea Centrului pentru Dezvoltarea Sistemelor Electorale, Reforme și Instruiri al Georgiei;  2 experți electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Naționale a Republicii Estonia;  6 observatori internaționali din partea Asociației Pro Democrația Club Târgu Neamț;  45 observatori naționali din partea Asociației obștești Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe „APOLLO” pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova;  7 observatori naționali din partea concurentului electoral la funcția de Președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, desemnat de către Partidul Socialiștilor din Republica Moldova pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova;  6 observatori naționali și 10 observatori internaționali din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova;  25 de observatori internaționali din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei;  5 observatori internaționali din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova;  3 observatori internaționali din partea Ambasadei Republicii Lituania în Republica Moldova;  4 observatori internaționali din partea Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova;  6 observatori naționali și un observator internațional din partea Asociației obștești „Reprezentanța în Moldova a National Democratic Institute din SUA”;  2 observatori internaționali din partea Parlamentului European;  7 observatori internaționali din partea Organizației neguvernamentale “Inițiative Legislative Moderne” din Ucraina;  5 observatori internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). 2.9. Contestații Contestații depuse la CEC. În perioada monitorizată, CEC a înregistrat 28 de contestații, adresate în majoritatea cazurilor de către candidații la funcția de Președinte sau reprezentanții acestora cu drept de vot consultativ la Comisie. Dintre acestea, 8 au fost restituite autorilor, 7 au fost remise autorităților competente (IGP, CCA), 6 au fost respinse prin Hotărâri ale CEC ca fiind neîntemeiate, 4 contestații CEC le-a examinat și a emis avertismente unui candidat, precum și a sesizat Curtea de Apel Chișinău, în cazul unei contestații, CEC, prin hotărâre, a sistat examinarea acesteia, iar o contestație a fost retrasă de autor. În ultima zi a perioadei de monitorizare, 1 contestație rămânea neexaminată. Astfel, 1 contestație a fost depusă de către deputatul în Parlament Vladimir Voronin, prin care solicita anularea înregistrării din cursa electorală a candidatului la funcția de Președinte Mihai Ghimpu. Menționăm că CEC a respins contestația, întrucât, reieșind din art. 65 alin. (1) din Codul electoral, deputatul în Parlament nu este subiect de depunere a contestațiilor în condițiile codului. 19

Raportul nr. 4: Misiunea de observare a alegerilor pentru funcția de Președinte, 30 octombrie 2016  
Raportul nr. 4: Misiunea de observare a alegerilor pentru funcția de Președinte, 30 octombrie 2016  

Perioda de monitorizare: 5 - 26 octombrie 2016. Publicat la 28 octombrie 2016.

Advertisement