Page 1

NR. 1 MAART 2014

NIEUWS VAN UW TOMATENSPECIALIST

Column: Bedreiging ombuigen in kans

Medewerker aan het woord

Nieuw: Prominent Greenhouse Academy

Prominent de bron

Arne van Aalst:

Verkoper Gert-Jan over

Ferdi van Elswijk:

film is uit. We are Fresh.

“Als wij het niet doen,

de dynamiek van de

”Alleen als je kennis kunt

How are you?

doet een ander het

tomatenhandel

delen, kun je ook

voor ons”

PAGINA 2

De nieuwe corporate

vermenigvuldigen”

PAGINA 2

PAGINA 3

PAGINA 4

OP DE WINKELVLOER

Groenten, online beschikbaar en toegankelijk! Consumenten zijn steeds vaker online te vinden, ook

rechtstreeks uit het land van herkomst. De technologie

voor de aankoop van voedingsmiddelen. Men doet

verandert de wijze waarop de klant zijn boodschappen

inspiratie op voor in de keuken of wil via internet

doet fundamenteel. Voor onze sector is het dus van

meer te weten komen over bepaalde producten. De

belang dat wij hierin een rol van betekenis (blijven)

supermarkt speelt hier slim op in door gerechten,

spelen en de retailer van de juiste informatie voorzien.

recepten en achtergrondinformatie eenvoudig en aantrekkelijk online te presenteren. Herinnert u zich

Benieuwd hoe Prominent zich online presenteert?

bijvoorbeeld nog die kookvideo’s van Albert Heijn in

Bekijk onze nieuwe corporate film via

de ‘Kerst lukt!’ campagne van december vorig jaar?

www.prominent-tomatoes.nl > Wie zijn wij.

Verder zien we dat pick up points in opkomst zijn. De consument doet zijn of haar boodschappen op een andere manier. Het verplaatst zich van de winkelvloer naar een afhaalpunt. Men bestelt de boodschappen online, de supermarkt verzamelt alles en de consument haalt de spullen op wanneer het hem of haar uitkomt. Niet alleen de dagelijkse boodschappen worden online besteld, ook voor de zoektocht naar speciale ingrediënten kiest men steeds vaker de digitale snelweg. Groente wordt bijvoorbeeld direct bij de boer besteld, in een speciaal samengestelde foodbox of 1


COLUMN

PRODUCT

KENNISOVERDRACHT

Bedreiging ombuigen

Ontwikkeling nieuwe rassen

Greenhouse Academy ontvangt internationale glastuinbouw

Er is veel aan de hand in de sector. In- en verkoop

Met enige regelmaat wordt er een nieuw trosto-

centraliseert zich en andere

matensoort veredeld. We vinden het belangrijk om

partijen decentraliseren juist

deze ontwikkelingen op de voet te volgen. Eén van

om zich te onderscheiden

de voorwaarden is dat de trostomaat door haar

met niche producten.

eigenschappen en kenmerken aansluit bij de behoef-

Ook de internationalisatie

tes van de retailer en consument. Dus dat het een

van bedrijven zet steeds

aanvulling is op het huidige assortiment.

verder door. Wanneer je bijvoorbeeld Nederlandse

Nieuw in 2014 is het ras Foundation, deze wordt zowel

kassenbouwers spreekt of andere toeleveranciers, dan

voor het grove als middelgrove segment geteeld.

hoor je dat het ‘daar’ gebeurt. Maar waar is daar? Landen

De groene delen (steel & kroon) zijn zeer sterk, de

zoals Rusland en andere voormalige Sovjetstaten?

tomaten zijn stevig en hebben een dieprode kleur. In

Onlangs richtte Prominent de Greenhouse

Steeds vaker kwamen bij het Innovatiecentrum van

Academy op. Een initiatief dat internationale

Prominent aan de Groeneweg in ’s Gravenzande

glastuinbouwbedrijven de mogelijkheid biedt gebruik

aanvragen binnen om buitenlandse kwekers op te

te maken van de kennis en expertise van de telers

leiden. Maar tot voor kort was hier geen structureel

van Prominent. “We combineren de praktijkervaring

beleid of programma voor opgesteld. “Buitenlandse

van onze leden, medewerkers en toeleveranciers

bedrijven die aan de Prominent Greenhouse Academy

met wetenschappelijke tuinbouwkennis van onze

deelnemen vertellen we niet tot in detail hoe ze de

partners”, aldus Ferdi van Elswijk. “En daar is vanuit

beste tomaten moeten telen, maar we geven ze wel

het buitenland veel vraag naar.”

een kijkje in de keuken”, vertelt Ferdi die aan de wieg stond van dit initiatief. “De meeste kennisoverdracht

het segment trostomaat Cherry Delight biedt DOOR Ook wij merken een toenemende vraag vanuit die

Partners dit jaar het ras Tomaggio aan. Dit zijn zoete

hoek. Niet alleen naar onze trostomaten, maar er is

en knapperige tomaatjes van 20-22 gram.

vindt plaats op de werkvloer van onze eigen bedrijven. De theoretische achtergrond van onze bedrijfsvoering wordt klassikaal behandeld.” De aanvragen komen

ook steeds meer interesse in onze kennis. Vandaar dat wij onlangs gestart zijn met de Prominent Greenhouse

Heeft u vragen over dit of ons overige assortiment?

Academy. Dé manier om onze brede kennis te delen

Neem dan contact op met de verkoopafdeling van

en het management in die landen op te leiden. In deze

DOOR Partners. Meer informatie vindt u op

nieuwsbrief leest u hier meer over.

www.prominent-tomatoes.nl/Product/Overzicht.

Critici vragen zich af of het slim is om je kennis weg te geven. Creëren we hiermee niet onze eigen

inmiddels van over de hele wereld binnen. Van teeltlocaties uit Rusland en Sri Lanka tot aan bedrijven die gevestigd zijn in de Verengde Staten en Noord-Sudan. “Alleen als je kennis kunt delen, kun je ook

Delight

vermenigvuldigen. We zijn er daarom van overtuigd

trostomaat cherry

dat de Prominent Greenhouse Academy onze

concurrenten? Wij zien dat anders. Natuurlijk blijven

teeltactiviteiten verbreedt en dat hieruit internationale

we scherp en houden we rekening met onze positie

samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Dat maakt

in de markt. Maar als wij dit niet doen, dan doet een

de Prominent Greenhouse Academy zo uniek.”

ander het voor ons. We bouwen op deze manier goede contacten op in het buitenland. In mijn ogen moet de

Meer weten? Kijk www.greenhouse-academy.com of neem

Nederlandse tuinbouwsector meer profiteren van de

contact op met Ferdi van Eswijk via T 06 107 847 49.

internationalisering. De bedreiging ombuigen in een kans! Arne van Aalst

Classico trostomaat middelgrof

MEDEWERKER AAN HET WOORD

Verkoper Gert-Jan en de dynamiek van de tomatenhandel Hoe zou jij de strategie van DOOR Partners

het moment dat er meer aanbod is dan vraag, zoals in

Welke kans moeten exporteurs in 2014

omschrijven?

de zomer van 2013. Klanten zijn kritischer, alleen het

niet laten liggen?

We streven naar een zo optimaal mogelijk rendement

beste is goed genoeg. Onze keurmeester en de telers

Het stimuleren van supermarktacties.

voor de telers. Maar dat werkt alleen wanneer alles

van Prominent trostomaten onderschrijven dit belang,

Acties zorgen ervoor dat de vraag

klopt. Dus kan een trouwe groep klanten rekenen

met een steeds hoger kwaliteitsniveau als resultaat.

toeneemt, waardoor een exporteur

op onze kwaliteit, betrouwbaarheid en het voordeel

zijn eindklant met grotere volumes kan

dat wij zonder eigen handelshuis een onafhankelijke

Wat maakt jouw werk als verkoper leuk?

bedienen. Hiermee wordt tegelijkertijd de

positie op de markt innemen. Door met de juiste mix

De dynamiek die de markt met zich meebrengt en alle

markt ontlast. Een win-win situatie dus!

aan exporteurs te werken, spreiden we ons uit over alle

factoren die de vraag en het aanbod van trostomaten

Europese afzetmarkten.

kan beïnvloeden. Het herkennen van signalen, het

PERSOONLIJKE GEGEVENS NAAM LEEFTIJD BEDRIJF FUNCTIE IN DIENST

Gert-Jan van der Meer 28 jaar DOOR Partners B.V. Verkoper Sinds 2010

vormen van een visie en hier met de kennis van de

2

Welke ontwikkelingen vallen je op?

markt de juiste aanpak voor kiezen... Dat maakt mijn

Kwaliteit wordt steeds meer een voorwaarde. Zeker op

werk zo uitdagend, afwisselend én inspirerend.

3


COLUMN

PRODUCT

KENNISOVERDRACHT

Bedreiging ombuigen

Ontwikkeling nieuwe rassen

Greenhouse Academy ontvangt internationale glastuinbouw

Er is veel aan de hand in de sector. In- en verkoop

Met enige regelmaat wordt er een nieuw trosto-

centraliseert zich en andere

matensoort veredeld. We vinden het belangrijk om

partijen decentraliseren juist

deze ontwikkelingen op de voet te volgen. Eén van

om zich te onderscheiden

de voorwaarden is dat de trostomaat door haar

met niche producten.

eigenschappen en kenmerken aansluit bij de behoef-

Ook de internationalisatie

tes van de retailer en consument. Dus dat het een

van bedrijven zet steeds

aanvulling is op het huidige assortiment.

verder door. Wanneer je bijvoorbeeld Nederlandse

Nieuw in 2014 is het ras Foundation, deze wordt zowel

kassenbouwers spreekt of andere toeleveranciers, dan

voor het grove als middelgrove segment geteeld.

hoor je dat het ‘daar’ gebeurt. Maar waar is daar? Landen

De groene delen (steel & kroon) zijn zeer sterk, de

zoals Rusland en andere voormalige Sovjetstaten?

tomaten zijn stevig en hebben een dieprode kleur. In

Onlangs richtte Prominent de Greenhouse

Steeds vaker kwamen bij het Innovatiecentrum van

Academy op. Een initiatief dat internationale

Prominent aan de Groeneweg in ’s Gravenzande

glastuinbouwbedrijven de mogelijkheid biedt gebruik

aanvragen binnen om buitenlandse kwekers op te

te maken van de kennis en expertise van de telers

leiden. Maar tot voor kort was hier geen structureel

van Prominent. “We combineren de praktijkervaring

beleid of programma voor opgesteld. “Buitenlandse

van onze leden, medewerkers en toeleveranciers

bedrijven die aan de Prominent Greenhouse Academy

met wetenschappelijke tuinbouwkennis van onze

deelnemen vertellen we niet tot in detail hoe ze de

partners”, aldus Ferdi van Elswijk. “En daar is vanuit

beste tomaten moeten telen, maar we geven ze wel

het buitenland veel vraag naar.”

een kijkje in de keuken”, vertelt Ferdi die aan de wieg stond van dit initiatief. “De meeste kennisoverdracht

het segment trostomaat Cherry Delight biedt DOOR Ook wij merken een toenemende vraag vanuit die

Partners dit jaar het ras Tomaggio aan. Dit zijn zoete

hoek. Niet alleen naar onze trostomaten, maar er is

en knapperige tomaatjes van 20-22 gram.

vindt plaats op de werkvloer van onze eigen bedrijven. De theoretische achtergrond van onze bedrijfsvoering wordt klassikaal behandeld.” De aanvragen komen

ook steeds meer interesse in onze kennis. Vandaar dat wij onlangs gestart zijn met de Prominent Greenhouse

Heeft u vragen over dit of ons overige assortiment?

Academy. Dé manier om onze brede kennis te delen

Neem dan contact op met de verkoopafdeling van

en het management in die landen op te leiden. In deze

DOOR Partners. Meer informatie vindt u op

nieuwsbrief leest u hier meer over.

www.prominent-tomatoes.nl/Product/Overzicht.

Critici vragen zich af of het slim is om je kennis weg te geven. Creëren we hiermee niet onze eigen

inmiddels van over de hele wereld binnen. Van teeltlocaties uit Rusland en Sri Lanka tot aan bedrijven die gevestigd zijn in de Verengde Staten en Noord-Sudan. “Alleen als je kennis kunt delen, kun je ook

Delight

vermenigvuldigen. We zijn er daarom van overtuigd

trostomaat cherry

dat de Prominent Greenhouse Academy onze

concurrenten? Wij zien dat anders. Natuurlijk blijven

teeltactiviteiten verbreedt en dat hieruit internationale

we scherp en houden we rekening met onze positie

samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Dat maakt

in de markt. Maar als wij dit niet doen, dan doet een

de Prominent Greenhouse Academy zo uniek.”

ander het voor ons. We bouwen op deze manier goede contacten op in het buitenland. In mijn ogen moet de

Meer weten? Kijk www.greenhouse-academy.com of neem

Nederlandse tuinbouwsector meer profiteren van de

contact op met Ferdi van Eswijk via T 06 107 847 49.

internationalisering. De bedreiging ombuigen in een kans! Arne van Aalst

Classico trostomaat middelgrof

MEDEWERKER AAN HET WOORD

Verkoper Gert-Jan en de dynamiek van de tomatenhandel Hoe zou jij de strategie van DOOR Partners

het moment dat er meer aanbod is dan vraag, zoals in

Welke kans moeten exporteurs in 2014

omschrijven?

de zomer van 2013. Klanten zijn kritischer, alleen het

niet laten liggen?

We streven naar een zo optimaal mogelijk rendement

beste is goed genoeg. Onze keurmeester en de telers

Het stimuleren van supermarktacties.

voor de telers. Maar dat werkt alleen wanneer alles

van Prominent trostomaten onderschrijven dit belang,

Acties zorgen ervoor dat de vraag

klopt. Dus kan een trouwe groep klanten rekenen

met een steeds hoger kwaliteitsniveau als resultaat.

toeneemt, waardoor een exporteur

op onze kwaliteit, betrouwbaarheid en het voordeel

zijn eindklant met grotere volumes kan

dat wij zonder eigen handelshuis een onafhankelijke

Wat maakt jouw werk als verkoper leuk?

bedienen. Hiermee wordt tegelijkertijd de

positie op de markt innemen. Door met de juiste mix

De dynamiek die de markt met zich meebrengt en alle

markt ontlast. Een win-win situatie dus!

aan exporteurs te werken, spreiden we ons uit over alle

factoren die de vraag en het aanbod van trostomaten

Europese afzetmarkten.

kan beïnvloeden. Het herkennen van signalen, het

PERSOONLIJKE GEGEVENS NAAM LEEFTIJD BEDRIJF FUNCTIE IN DIENST

Gert-Jan van der Meer 28 jaar DOOR Partners B.V. Verkoper Sinds 2010

vormen van een visie en hier met de kennis van de

2

Welke ontwikkelingen vallen je op?

markt de juiste aanpak voor kiezen... Dat maakt mijn

Kwaliteit wordt steeds meer een voorwaarde. Zeker op

werk zo uitdagend, afwisselend én inspirerend.

3


Kort nieuws Even voorstellen: Coert Lamers

PROMOTIE

Prominent de bron Bewust leven... Leven met plezier. Neem de tijd om een-

Het verkoopteam Tros-

voudigweg te genieten. De telers van het merk Prominent

tomaat heeft versterking

kweken van generatie op generatie topkwaliteit tros-

gekregen. Naast Dick

tomaten; in samenwerking met de natuur. In de nieuwe

Voskamp, Gert-Jan van

corporate film en brochure neemt DOOR Partners haar

der Meer en Stefan van

klanten mee in de wereld van de trostomaat, terug naar

der Ende gaat nu ook

de bron.

Coert Lamers zich actief inzetten voor het merk

Tijdens de Fruit Logistica is het materiaal voor het eerst aan

Prominent. Wij stellen hem graag aan u voor…

het grote publiek getoond. Heeft u het verhaal van Promi-

“Hallo, ik ben Coert, ben 26 jaar en kom uit

nent daar gemist? Bekijk de film dan op de bijgevoegde

‘s-Gravenzande. Voordat ik in februari bij DOOR

USB-stick of sla de brochure open die samen met deze

Partners aan de slag ging, heb ik twee jaar als

nieuwsbrief verzonden is. U kunt de beelden ook digitaal

verkoper bij PaprikaXL gewerkt. Nu kijk ik er naar

bekijken via www.prominent-tomatoes.com > wiezijnwij.

uit om samen met de ketenpartners van DOOR het maximale uit de tomatenmarkt te halen.” Wij wensen Coert veel succes in z’n nieuwe functie! DOOR Partners breidt uit met paprika’s Op de Fruit Logistica heeft u het al kunnen zien. Naast trostomaten, aubergines en komkommers verkoopt DOOR Partners nu ook paprika’s. Onlangs hebben de telers van het merk PapriCo zich namelijk aangesloten bij Coöperatie DOOR. We zijn dan ook verheugd om u te kunnen melden dat ons assortiment hierdoor is aangevuld met rode, groene, gele én oranje paprika’s.

Contact

COÖPERATIE DOOR U.A.

brief? Neem dan contact op met Wim van den

Deelname Fruit Logistica voor herhaling vatbaar

Berg via w.vandenberg@doorpartners.nl.

Begin februari presenteerde coöperatie DOOR zich voor het

Heeft u vragen over onderwerpen uit deze nieuws-

eerst op de Fruit Logistica. Verkopers van alle merken van dochterbedrijf DOOR Partners waren op deze internationale vakbeurs vertegenwoordigd. “We kijken terug op een geslaagde beursdeelname”, vertelt directeur Jan Opschoor. “Het was een uitgelezen moment om in Honderdland 131 2676 LT Maasdijk T 0174 28 62 37

www.prominent-tomatoes.nl

een korte tijd veel verschillende klanten te spreken, onze contacten onderling uit te wisselen en onszelf als groep te presenteren. Soms alleen richting de exporteur, maar ook in gezamenlijkheid met de retailer. Onze deelname is voor herhaling vatbaar!”

4

Nieuwsbrief Prominent maart 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you