Page 1

¢¯Â‡‰ ·È˙¢

ÈÏÓ˘Á Ô„ÈÚ· ‰ÁÂË· ÌÈÈÁ ͯ„

ÏÓ˘Á‰ ÌÏÂÚ ÌÚ ÌÈ˘‚ÙÓ Â≠„ ˙Â˙ÈÎÏ Èˆ¯‡ Ô„ÈÁ ˙ÈÈÂÒÈ ‰¯Â„‰Ó

09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬


‫ניהול הפרויקט‪:‬‬ ‫ניהול מחקר‪,‬‬ ‫פיתוח מודל ועריכה‪:‬‬

‫עז עזריאלי‪ ,‬חברת החשמל‬ ‫דליה שטנצלר‪ ,‬מכון "יעדים"‬

‫הדס פוירשטיין‬ ‫ריכוז פרויקט‪:‬‬ ‫שלמה זיס‬ ‫פיתוח וכתיבה‪:‬‬ ‫________‬ ‫ייעוץ מדעי‪:‬‬ ‫לירם קובלנץ‬ ‫ריכוז תחקיר‪:‬‬ ‫עריכה לשונית והגהות‪ :‬א"ב צפורה‬ ‫_________‬ ‫קראו והעירו‪:‬‬ ‫טריגון עיצובים‬ ‫עיצוב גרפי‪:‬‬ ‫חברת החשמל‬ ‫הפקת דפוס‪:‬‬ ‫ועדת היגוי‬ ‫יו"ר‪ :‬ישראל מובשוביץ‪ ,‬מנהל אגף השיווק‪ ,‬חברת החשמל‪.‬‬ ‫ריכוז‪ :‬עז עזריאלי‪ ,‬מנהל בית‪-‬הספר לשיווק ומקצועות הרשת‪ ,‬חברת החשמל‪.‬‬ ‫איריס בן שחל‪ ,‬דוברת מחוז ירושלים‪ ,‬חברת החשמל‪.‬‬ ‫אורנה וגמן‪ ,‬דוברת מחוז צפון‪ ,‬חברת החשמל‪.‬‬ ‫אירית ורד‪ ,‬לשכת מנכ"ל מחוז דרום‪ ,‬חברת החשמל‪.‬‬ ‫ענת חופי בן‪-‬צור‪ ,‬היחידה לקשרי הציבור והפרסום‪ ,‬חברת החשמל‪.‬‬ ‫אבי לוי‪ ,‬מחלקת צרכנות טכנית מחוז ירושלים‪ ,‬חברת החשמל‪.‬‬ ‫יעל נאמן‪ ,‬סגנית דובר חברת החשמל‪.‬‬ ‫גיל עזרא‪ ,‬מחוז דן‪ ,‬חברת החשמל‪.‬‬ ‫תודתנו נתונה לגב' עמירה חיים‪ ,‬מנכ"לית משרד החינוך; לגב' אורלי פרומן‪ ,‬מנהלת מחוז תל‪-‬אביב‪ ,‬משרד החינוך; לגב'‬ ‫גילה נגר‪ ,‬מנהלת מחוז דרום‪ ,‬משרד החינוך; למר שמואל גרוס‪ ,‬מפקח מחוז תל‪-‬אביב‪ ,‬משרד החינוך; לגב' זהבה הררי‪,‬‬ ‫מפקחת מחוז דרום‪ ,‬משרד החינוך; לגב' נעמי רביע ולגב' פנינה יפרח‪ ,‬מפקחות למדעים‪ ,‬משרד החינוך; למפקחים היישוביים‬ ‫והמקצועיים ‪ -‬על תרומתם לפרויקט‪ .‬תודה לצוותי החינוך בערים באר‪-‬שבע‪ ,‬גבעתיים‪ ,‬נתיבות ורמת‪-‬גן על נכונותם להוות‬ ‫פיילוט לפרויקט; ולצוותי המנהלים והמורים על הערותיהם והארותיהם לתוכנית‪.‬‬ ‫תודה לעובדי חברת החשמל והגמלאים‪ ,‬המלווים בהתנדבות את התהליך‪.‬‬ ‫תודה מיוחדת לתלמידים "ילדי נתיב האור" ומגבשי האמנה היישובית על מעורבותם‪ ,‬אחריותם ותרומתם‪.‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


¢¯Â‡‰ ·È˙¢

ÈÏÓ˘Á Ô„ÈÚ· ‰ÁÂË· ÌÈÈÁ ͯ„

ÏÓ˘Á‰ ÌÏÂÚ ÌÚ ÌÈ˘‚ÙÓ Â≠„ ˙Â˙ÈÎÏ Èˆ¯‡ Ô„ÈÁ

„ÈÓÏ˙Ï ‰‡¯˜Ó

09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬


ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙ ‫עמודים‬

¯·„ Á˙Ù ∞∞∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÚ·Ë· ÏÓ˘Á‰ :‫פרק א‬ ?‫היכן נמצא החשמל בטבע? כיצד מסייעת לנו האנרגיה בטבע ליצור חשמל? כיצד פועל החשמל בגוף החי‬ ?‫כיצד מסייע החשמל לבעלי–החיים? מה ניתן לעשות כדי למנוע פגיעה מברק‬

∞∞∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆƉÏȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰

:‫פרק ב‬

∞∞∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ®‰˘ ÌÈÂÓ˘Ó ‰ÏÚÓÏ© χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰

:‫פרק ג‬

∞∞∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰

:‫פרק ד‬

∞∞∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ˙ÂÂ˙ÈÚ‰ ȇ¯· ˙ÂÁÈË·

:‫פרק ה‬

‫ שנה? כיצד יש לנו אור בבית? מה עושים כדי לשמור על הבטיחות‬100–‫מה חלמו על החשמל לפני למעלה מ‬ ‫ קור או עבודה? מהן הסכנות‬,‫שלנו בסביבה החשמלית בבית? כיצד פועלים המכשירים המייצרים חום‬ ?‫הקיימות בשימוש במכשירי חשמל? מהם כללי העזרה הראשונה לנפגעי התחשמלות‬

‫מתי החלו להפיק חשמל בארץ–ישראל? מהי "תוכנית נהריים"? מה חשיבותן של התחנות הקיטוריות שהוקמו‬ ?‫בחיפה ובתל–אביב? כיצד חל המעבר מטורבינות קיטוריות לטורבינות גז‬ ?‫כיצד משפיעה פעילות תחנות הכוח על הסביבה? מה עושה חברת החשמל למען בטיחותם של בעלי–החיים‬ ?‫אילו תוכניות קיימות לשמירה על החופים? מה נעשה לשימור והנחלה של המורשת בנושא החשמל‬ ? ‫אילו פעילויות קהילתיות נעשות על–ידי חברת החשמל‬ ?‫כיצד נמנע מפגעים ותאונות‬

09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬


‫)פתח דבר ממלכתי(‬

‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪¨·¯ ÌÂÏ˘ ÍÁÓÏ ‰¯ÂÓÏ ¨„ÈÓÏ˙Ï‬‬ ‫החשמל הוא חלק בלתי נפרד מהֵקדמה ומאיכות החיים שלנו‪ .‬קשה לדמיין איך היו נראים חיינו בלעדיו‪ .‬כל אחד מאתנו‪ ,‬בכל גיל‪,‬‬ ‫משתמש בחשמל להפעלת מכשירים שונים בבית ומחוצה לו‪ .‬כבר מגיל צעיר אנו לומדים להדליק את האור בחדר באמצעות המתג‪,‬‬ ‫צופים בטלוויזיה המופעלת בחשמל או נהנים מן המזגן‪.‬‬ ‫נוכחות החשמל בחיינו כל כך ברורה מאליה‪ ,‬עד שלפעמים אנו נוטים לשכוח שללא חשמל חיינו כמעט משותקים‪.‬‬ ‫החוברת המוגשת לכם בזה תכין אתכם לקראת חידון ארצי בנושא "נתיב האור" ‪ -‬דרך חיים בטוחה בעידן חשמלי‪.‬‬

‫‪ø˙¯·ÂÁ· ‰Ó‬‬

‫המידע שבחוברת יאפשר לכם להכיר את אחד הנושאים החשובים והמשפיעים על חיי כל אחד מאתנו‪ :‬החשמל‪.‬‬ ‫נכיר את דרך ההפקה וההולכה של החשמל מתחנת הכוח ועד למנורות שבביתנו‪ ,‬למחשב שאנחנו משתמשים בו‪ ,‬למקרר ולקומקום‬ ‫החשמלי; ניפגש עם תופעות מעניינות ומרתקות‪ ,‬כמו החשמל בטבע‪ ,‬שם נכיר דגים מוליכי חשמל; נבין את הקשר שבין גוף האדם‬ ‫לחשמל; ניפגש עם עולם המדע‪ ,‬מגלים וממציאים; נבין את השפעת החשמל על חיינו בבית ובקהילה ועל איכות הסביבה שלנו;‬ ‫ניחשף לדמויות מרכזיות‪ ,‬שהביאו להישגים גדולים בתחום החשמל בארץ ובעולם‪ ,‬אך במיוחד נתמקד בנושא הבטיחות בשימוש‬ ‫בחשמל‪.‬‬ ‫חברת החשמל בישראל הציבה לעצמה מטרה חשובה‪ :‬לעודד ילדים ונוער ‪ -‬ובאמצעותם את כל הקהילה ‪ -‬לשימוש בטוח במוצרי‬ ‫החשמל השונים ובמתקני חשמל כדי למנוע תאונות‪ ,‬מפגעים‪ ,‬ובעיקר אסונות‪ ,‬שעלולים להתרחש כתוצאה משימוש לא זהיר‬ ‫בחשמל וזלזול בכללים הקיימים‪ ,‬המנחים אותנו כיצד להשתמש בו בצורה בטוחה‪ .‬אל היוזמה חברו יחד משרד החינוך ומרכז‬ ‫השלטון המקומי‪.‬‬ ‫אנו מקווים כי בעזרת החומר שבמקראה תוכלו להרחיב את ידיעותיכם תוך הנאה‪ ,‬להתכונן לחידון המתוכנן‪ ,‬ולהכיר נושאים‬ ‫מעניינים הקשורים לכל אחד מאתנו‪ .‬והכי חשוב ‪ -‬תלמדו כללים חשובים‪ ,‬שיעזרו לכם לשמור על בטיחותכם ועל בטיחותם של‬ ‫חבריכם ובני משפחותיכם‪.‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪øÔ„ÈÁÏ ÔÂÎ˙ „ˆÈÎ‬‬

‫א‪ .‬כל פרק בחוברת בנוי משני חלקים‪ :‬תחילה תקראו ברצף חלק אחד‪ .‬בחלק זה יישאלו שאלות ויינתנו תשובות הקשורות לנושא‪.‬‬ ‫בחלק האחר תמצאו חלונות אור מסוגים שונים‪ ,‬ובכל אחד מהם סוגי מידע הקשורים לנושא‪ .‬חשוב לא לדלג על החלונות‬ ‫וללמוד גם אותם‪ .‬בחלקם תמצאו מושגים‪ ,‬ובחלקם מידע על מגלים וממציאים‪ ,‬אירועים מעניינים המתועדים בתמונות‪ ,‬בבולים‬ ‫ועוד‪.‬‬ ‫זכרו‪ :‬בחידון חשוב כל נתון!‬ ‫ב‪ .‬איורים לנוחות המשתמש‪.‬‬ ‫כדי להקל על הקריאה מלווים את החומר איורים קבועים לכל נושא‪ ,‬כמו‪:‬‬ ‫בטיחות‪ :‬כללי התנהגות בטוחה בסביבה צורכת חשמל; סכנות שיש להימנע מהן‪.‬‬ ‫מושגים ותופעות‪ :‬הסבר של מושגים בטבע‪ ,‬הרלוונטיים לתוכני הפרק;‬ ‫נקודות ידע בנושאים הקשורים לחיי היומיום לגבי השימוש בחשמל או השפעת החשמל עלינו‪.‬‬ ‫תגליות והמצאות‪ :‬דמויות מובילות בפיתוח ובמחקר בתחום החשמל; חידושים ופיתוחים שנעשו במהלך השנים‪.‬‬ ‫חשמל במספרים‪ :‬נתונים מספריים רלוונטיים ומעניינים‪.‬‬ ‫כל שנותר לנו הוא לאחל לכם קריאה מהנה והצלחה בחידון‪.‬‬ ‫בברכה‬ ‫צוות הכותבים‬

‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‡ ˜¯Ù

Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰ ø˜¯Ù· ‰Ó øÚ·Ë· ÏÓ˘Á‰ ‡ˆÓ ÔÎȉ øÏÓ˘Á ¯ÂˆÈÏ Ú·Ë· ‰È‚¯‡‰ ÂÏ ˙ÚÈÈÒÓ „ˆÈÎ øÈÁ‰ Û‚· ÏÓ˘Á‰ ÏÚÂÙ „ˆÈÎ øÌÈÈÁ‰–ÈÏÚ·Ï ÏÓ˘Á‰ ÚÈÈÒÓ „ˆÈÎ ø˜¯·Ó ‰ÚÈ‚Ù ÚÂÓÏ È„Î ˙¢ÚÏ Ô˙È ‰Ó

09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪øÚ·Ë· ÏÓ˘Á‰ ‡ˆÓ ÔÎȉ‬‬

‫כבר לפני אלפי שנים הבחין היווני תאלס מן העיר מילטוס שבאסיה הקטנה בתופעה מיוחדת‪ :‬כאשר שפשף חתיכת ענבר שרף מאובן‬ ‫של עצים מחטיים‪ ,‬כמו האורן( בחתיכת בד או בפרווה‪ ,‬משכה אליה חתיכת הענבר פיסות זעירות וקלות של חומרים שונים‪.‬‬ ‫ביוונית הענבר נקרא אלקטרון‪ ,‬וממילה זו גזרו ברוב השפות את המילה אלקטרי ‪ -‬חשמלי‪ .‬לתופעה זו ניתן מאוחר יותר השם חשמל‬ ‫סטטי‪.‬‬ ‫למעשה תופעה זו‪ ,‬שבה חזו היוונים‪ ,‬קורית לכל אחד מאתנו בחיי היומיום‪ :‬לפעמים כשאנחנו מסירים מגופנו את הסוודר‪ ,‬אנחנו‬ ‫שומעים פצפוצים‪ ,‬והסוודר כאילו נדבק לבגד שמתחתיו‪ .‬גם קורה שאנחנו נוגעים בדלת המכונית ‪ -‬ומרגישים כאב )"זרם"( ביד‪.‬‬ ‫˙‚‪˙‡ˆÓ‰Â ˙ÂÈÏ‬‬ ‫החשמל לפני אלפי שנים‬ ‫לפני למעלה מ–‪ 2,500‬שנה התנבא הנביא יחזקאל‪ ,‬בזמן גלות בבל‪" :‬וארא והנה רוח סערה באה מן‬ ‫הצפון‪ ,‬ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב‪ ,‬ומתוכה כעין החשמל מתוך האש‪) "...‬יחזקאל א ד(‪.‬‬ ‫מילה זו‪ ,‬חשמל‪ ,‬מוזכרת בספר יחזקאל עוד פעמיים ‪ -‬גם אז במובן זוהר והבזק אור‪.‬‬

‫‪¢‬‬

‫‡‪Âȇ ¯˜Â·‰ ¯Â‬‬ ‫‪‰¯ÂÓÏ ˜Â˜Ê‬‬

‫∞‪±‬‬

‫¯·‪‡¯ÊÚ≠Ô·‡ ‰˘Ó È‬‬

‫‪¢‬‬

‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫בול מסדרת בולים שיצאו בפולין‪ ,‬המתארת את גושי הענבר‪.‬‬ ‫משמו נגזרה המילה חשמל‪.‬‬ ‫הניסוי הראשון בחשמל מיוחס לפילוסוף היווני תאלס‪ ,‬לפני כ–‪ 2,600‬שנה‪.‬‬

‫ניתן לערוך ניסוי שידגים לנו תופעה זו‪ :‬נעביר בשיער כמה פעמים מסרק פלסטיק‪ ,‬ומיד נקרב אותו לפיסות נייר‪ .‬נראה שפיסות‬ ‫הנייר נמשכות אל המסרק‪.‬‬ ‫מסקנה‪ :‬שפשוף של גופים‬ ‫מסוימים זה בזה מעניק להם‬ ‫את היכולת למשוך אליהם גופים‬ ‫אחרים‪.‬‬ ‫במילים אחרות‪ :‬הם "נטענו"‬ ‫במטען חשמלי‪.‬‬ ‫מה בעצם קרה? בעת השפשוף‬ ‫עוברים אלקטרונים מאטומים של‬ ‫חומר אחד לאטומים של חומר‬ ‫אחר‪ ,‬וכך נוצר מטען זה‪.‬‬ ‫חומרים בעלי מטענים מנוגדים‬ ‫נמשכים אלה אל אלה‪ ,‬ואילו‬ ‫חומרים בעלי אותו מטען דוחים‬ ‫אלה את אלה‪.‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪±±‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪˙ÂÚÙÂ˙ ÌÈ‚˘ÂÓ‬‬ ‫מהו האלקטרון?‬ ‫כל הגופים בטבע בנויים מאטומים של יסודות כימיים‪ .‬האטום הוא‬ ‫החלק הקטן של כל יסוד כימי‪ ,‬והוא מורכב מגרעין ומאלקטרונים‪ .‬הגרעין‬ ‫בנוי מפרוטונים ונייטרונים במספר שונה בכל יסוד ויסוד‪ ,‬וסביבו נעים‬ ‫האלקטרונים במסלולים‪ .‬בעת השפשוף בין החומרים השונים עוברים‬ ‫האלקטרונים מאחד למשנהו‪ ,‬וכך נטענים החומרים במטענים חשמליים‬ ‫שונים‪" :‬חיוביים" ו"שליליים"‪.‬‬ ‫‪˙ÂÚÙÂ˙ ÌÈ‚˘ÂÓ‬‬ ‫כיצד מאפשרת לנו תופעת המשיכה בין מטענים שונים לצלם מסמכים‬ ‫במכונת צילום?‬ ‫במכונת הצילום יש מכשיר‪ ,‬היוצר צורות של מטענים חיוביים על דף‬ ‫הנייר‪ .‬צורות אלה הן אותן הצורות שעל הדף‬ ‫המצולם‪ .‬אבקת הפחם‪ ,‬הטעונה מטען חשמלי שלילי‪ ,‬נמשכת לאזורים‬ ‫הטעונים מטען חיובי‪ ,‬וכך מתקבלות הצורות על הדף החלק‪.‬‬

‫≤‪±‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪øÏÓ˘Á ¯ˆÈÈÏ Ú·Ë· ‰È‚¯‡‰ ÂÏ ˙ÚÈÈÒÓ „ˆÈÎ‬‬

‫כשאנו קמים בבוקר‪ ,‬אנחנו מבצעים פעולות שונות‪ :‬מדליקים את האור‬ ‫בבית‪ ,‬עושים תרגילי התעמלות‪ ,‬מכינים ארוחת בוקר‪ ,‬מפעילים את‬ ‫הקומקום החשמלי ואת המחשב‪ ,‬רוכבים על אופניים ועוד‪ .‬בפעולות אנו‬ ‫מנצלים צורות שונות של אנרגיה‪ .‬אנרגיה היא היכולת של חומר או גוף‬ ‫לעשות עבודה‪ ,‬ולה צורות שונות‪.‬‬ ‫אנחנו מפעילים את האנרגיה שבשרירים כדי להתעמל‪ .‬אנחנו מנצלים‬ ‫את אנרגיית השמש כדי להתחמם‪ .‬פעם ניצלו בני–האדם את אנרגיית‬ ‫החום הכמוס בעץ‪ :‬הם הבעירו אותו וניצלו את האנרגיה המופקת ממנו‬ ‫לבישול ולחימום‪ .‬כך ניצלו ‪ -‬ומנצלים גם היום ‪ -‬את אנרגיית השרירים‬ ‫של בעלי–חיים כדי לשאת משאות כבדים ועוד‪.‬‬ ‫יסודות הטבע ‪ -‬השמש‪ ,‬הרוח‪ ,‬המים‪ ,‬האדמה ‪ -‬מספקים לנו כמויות בלתי‬ ‫מוגבלות של אנרגיה; אך לא תמיד ניתן להשתמש בהן כרצוננו‪ .‬למשל‪:‬‬ ‫לעתים הרוח חזקה‪ ,‬ולעתים חלשה‪ .‬לעומת זאת יש מקורות אנרגיה‬ ‫נוחים יותר לשימוש‪ ,‬כגון גז‪ ,‬נפט ופחם הנמצאים בתוך האדמה‪ ,‬אך‬ ‫גם לאלה חסרונות‪ :‬הכמויות שלהם מוגבלות‪ ,‬ולא תמיד הם ידידותיים‬ ‫לסביבה‪ ,‬כפי שנראה בהמשך‪.‬‬

‫≥‪±‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪øÁ¯‰ ˙ÈÈ‚¯‡ ȉÓ‬‬

‫הרוח היא תנועה באוויר ‪ -‬אחת מצורות האנרגיה‪ .‬האדם ניצל את האנרגיה של הרוח כדי להשיט ספינות מפרש ולהגיע‬ ‫באמצעותן ממקום למקום‪ .‬כדי להפיק חשמל מאנרגיית הרוח משתמשים בטורבינת–רוח‪ :‬הרוח מסובבת את כנפי טורבינת–הרוח‬ ‫)כפות הטורבינה(‪ ,‬הסיבוב מפעיל גנרטור‪ ,‬וזה מפיק חשמל‪.‬‬

‫‡‪øÈÚ·Ë Ê‚Ó ˙ÈÏÓ˘Á ‰È‚¯‡ ÌȯˆÂÈ ÍÈ‬‬

‫הגז הטבעי נמצא בטבע בעמקי האדמה‪ ,‬והוא בוער בקלות‪ .‬משתמשים בו ליצירת בעירה להפעלת תחנות כוח ועוד‪.‬‬ ‫‪˙ÂÚÙÂ˙ ÌÈ‚˘ÂÓ‬‬ ‫תחנת כוח‪ :‬תחנת כוח היא מפעל להפקת חשמל‪ .‬בתחנת הכוח הופכים צורת אנרגיה מסוימת‬ ‫לאנרגיה חשמלית‪.‬‬ ‫תחנות הכוח מופעלות באמצעות חומרים דליקים )גז טבעי‪ ,‬פחם‪ ,‬מזוט‪ ,‬סולר(‪ ,‬באמצעות מים‬ ‫זורמים )מפלים(‪ ,‬באמצעות אנרגיית הרוח ועוד‪.‬‬ ‫‪˙ÂÚÙÂ˙ ÌÈ‚˘ÂÓ‬‬ ‫טורבינה‪ :‬מכונה ההופכת אנרגיה של זרימה )גז או נוזל( לאנרגיה סיבובית‪.‬‬

‫‪±¥‬‬

‫‪˙ÂÚÙÂ˙ ÌÈ‚˘ÂÓ‬‬ ‫גנרטור‪ :‬מכונה המפיקה חשמל‪ .‬הגנרטור מורכב מאלקטרומגנט‪ ,‬המוקף בסליל של חוטים מוליכי‬ ‫חשמל‪ .‬כאשר הטורבינה מסובבת את הגנרטור‪ ,‬מסתובב האלקטרומגנט ויוצר זרם חשמלי בתוך‬ ‫הסליל‪.‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪ø˘Ó˘‰ ˙ÈÈ‚¯‡ ȉÓ‬‬

‫השמש מקרינה כמויות אדירות של אנרגיה בצורת אור וחום‪ ,‬וכך מאפשרת לנו לבצע מגוון פעולות‪ :‬חימום‪ ,‬בישול ועוד‪.‬‬ ‫באמצעות השמש ניתן להפיק חשמל בצורות שונות‪.‬‬ ‫למשל‪ :‬מגדל שמש ‪ -‬מגדל המוקף מראות רבות‪ ,‬בדומה לדודי השמש‪ .‬באמצעות מחשב עוקבות המראות אחרי מהלך השמש‬ ‫וקולטות את הקרינה שלה‪.‬‬ ‫אנרגיה זו מחממת גזים‪ ,‬אלה מסובבים את הטורבינה‪ ,‬זו מפעילה את הגנרטור‪ ,‬וזה יוצר את האנרגיה החשמלית‪.‬‬

‫‡‪øÌÈÓ‰ ˙ÈÈ‚¯‡Ó ÏÓ˘Á ÌȘÈÙÓ ÍÈ‬‬

‫נפילת מים מגובה רב יוצרת אנרגיה‪ ,‬ואותה מנצלים בתחנת כוח הידרו–אלקטרית )הידרו = מים; אלקטרית = חשמלית( כדי‬ ‫להפוך אותה לאנרגיה של תנועה‪ .‬אנרגיית התנועה מסובבת את הטורבינה שבתחנת–הכוח‪ ,‬סיבוב הטורבינה מפעיל את הגנרטור‪,‬‬ ‫וזה מפיק חשמל‪.‬‬ ‫‪ÌȯÙÒÓ· ÏÓ˘Á‬‬ ‫יאג ָָרה )נ ָי ַאג ְָרה פוֹלְס(‪ :‬שני‬ ‫מפלי הנ ִ ָ‬ ‫מפלים בגבול ארצות–הברית–קנדה‬ ‫ואוֹנטריוֹ‪.‬‬ ‫ַ‬ ‫בנהר ניאגרה‪ ,‬בין הימות ִאיִרי‬ ‫גובה המפלים האמריקיים ‪ 51‬מטר‬ ‫ורוחבם כ–‪ 300‬מטר; גובה המפלים‬ ‫הקנדיים ‪ 49‬מטר‪ ,‬ורוחבם ‪ 790‬מטר‪ .‬הם‬ ‫משמשים כמקור לאנרגיה של תנועה‪,‬‬ ‫המסובבת טורבינות ומפעילה גנרטורים‬ ‫המפיקים חשמל‪ ,‬וכן כאתר תיירות‪.‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪±µ‬‬ ‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪øÈÁ‰ Û‚· ÏÓ˘Á‰ ÏÚÂÙ „ˆÈÎ‬‬

‫מערכת העצבים בגוף החי מעבירה אותות תחושה למוח‪ ,‬ואותות מן המוח לאיברי הגוף השונים‪ ,‬על מנת שיבצעו את הפעולות‬ ‫הדרושות‪.‬‬ ‫אותות אלה מועברים כזרמים חשמליים חלשים בעצבים‪ ,‬המשמשים ככבלים מוליכי חשמל‪ .‬זרמים חשמליים חלשים אלה נוצרים‬ ‫בעקבות פעילות כימית בקצות העצבים‪.‬‬ ‫זרם חשמלי חזק החודר לגוף יגרום לזעזוע במערכת העצבים; וזרם חזק עוד יותר עלול לגרום לפגיעה חמורה בגוף ‪-‬‬ ‫להתחשמלות‪.‬‬ ‫‪˙ÂÚÙÂ˙ ÌÈ‚˘ÂÓ‬‬ ‫הפעילות החשמלית של הלב‪ :‬הלב הוא איבר חלול‪ ,‬המזרים דם לכל חלקי הגוף באמצעות התכווצויות‬ ‫השריר הבונה אותו‪ :‬בכל התכווצות נדחפת ממנו כמות מסוימת של דם‪ ,‬ואנו חשים בה כ"פעימה"‪.‬‬ ‫פעימות אלה נגרמות על–ידי גירוי חשמלי‪ ,‬השומר על הקצב הנכון שלהן‪.‬‬ ‫מה קורה כשיש הפרעה בקצב פעילות הלב?‬ ‫משתילים אז בגוף קוצב לב מלאכותי‪ ,‬הפועל באמצעות סוללות ומסדיר את הקצב הנכון‪.‬‬

‫∂‪±‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫∑‪±‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪øÌÈÈÁ‰–ÈÏÚ·Ï ÏÓ˘Á‰ ÚÈÈÒÓ „ˆÈÎ‬‬

‫בעלי–חיים מסוימים משתמשים בחשמל כדי להשיג את מזונם או כדי להגן על עצמם‪ .‬אחת הדוגמאות הידועות היא דג החשמל‬ ‫)או בשמו העממי "צלופח חשמלי"(‪ .‬דג זה מכה ב"מכת חשמל" בטרפו או באויבו‪ ,‬וכך מהמם אותו‪.‬‬ ‫החשמל נוצר על–ידי איברים מיוחדים‪ ,‬הפרוסים כמעט לכל אורך הדג ובנויים מתאים מיוחדים בצורת מטבע‪ .‬כאשר הם מגורים‬ ‫על–ידי העצבים‪ ,‬הם יוצרים זרימה חשמלית ממשטח אחד של ה"מטבע" אל המשטח האחר שלו‪ .‬דג בוגר שאורכו כמטר יכול להפיק‬ ‫מתח בן ‪ 500‬וולט; ודג שאורכו כ–‪ 2.5‬מטרים מסוגל להפיק מתח של ‪ 700‬וולט!!!‬ ‫לשם השוואה‪ :‬המתח בשקעים של מערכת החשמל הביתית בישראל הוא בדרך כלל בן ‪ 230‬וולט בלבד!‬ ‫‪˙ÂÚÙÂ˙ ÌÈ‚˘ÂÓ‬‬ ‫ווֹלט‪ :‬יחידת מדידה של מתח חשמלי‪ .‬נקראת על–שם הפיזיקאי האיטלקי אלסנדרו וולטה‪ ,‬שחי‬ ‫במאה ה–‪.18‬‬ ‫מרי )‪,(1836-1775‬‬ ‫מפּר‪ :‬יחידת מדידה של עוצמת הזרם החשמלי‪ .‬קרויה על שמו של אמפר ַאנדֶרה ָ‬ ‫ַא ֶ‬ ‫פיזיקאי ומתמטיקאי צרפתי‪.‬‬

‫∏‪±‬‬

‫‪ÌȯÙÒÓ· ÏÓ˘Á‬‬ ‫·‪˙ÂÁÈË‬‬ ‫על מתח מסוכן וממה אנחנו צריכים להיזהר‬ ‫מתח עד ‪ 50‬וולט הוא מתח נמוך‪.‬‬ ‫מתח הנע בין ‪ 50‬ל–‪ 1,000‬וולט הוא מתח נמוך ומסוכן‪.‬‬ ‫מתח העולה על ‪ 1,000‬וולט הוא מתח גבוה‪ .‬הוא משמש להעברת אנרגיה חשמלית למרחקים‬ ‫גדולים בתילי החשמל‪.‬‬ ‫מתח הנע בין ‪ 110,000‬ל–‪ 150,000‬וולט הוא מתח גבוה ומכונה "עליון"‪ .‬זהו מתח מסוכן מאוד‪ ,‬ולכן‬ ‫אסור להתקרב למקורות מתח עליון!‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪±π‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫בטבע ניזונים דגי החשמל מדגים אחרים וגם מעופות ויונקים קטנים‪ ,‬שאותם הם בולעים בשלמותם‪.‬‬ ‫למעשה מייצר דג החשמל שני סוגי זרם‪ :‬באחד הוא מהמם את טרפו על–ידי יצירת פרץ של פעימות ‪ -‬בין ‪ 150‬ל–‪ 300‬בבת אחת‪.‬‬ ‫הזרם האחר משמש את הדג להתמצאות בסביבתו‪ :‬מאחר שדגים אלה חיים במים עכורים ופעילים בעיקר בלילה‪ ,‬עיניהם מנוונות;‬ ‫אך זרם חלש זה יוצר שדה חשמלי סביבם‪ ,‬והם חשים בשינויים שבו‪ ,‬הנגרמים על–ידי גופים שלידם‪ ,‬חיים או דוממים‪.‬‬

‫„‚ ‪ÏÓ˘Á‰‬‬

‫∞≤‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫דג נוסף בעל "תכונות חשמליות" הוא דג הפיל מניגריה‪ .‬הוא כונה כך‪ ,‬כי יש לו "חוטם" דמוי חדק של פיל‪ ,‬אבל אפשר לקרוא לו גם‬ ‫"הדג האלקטרוני"‪ :‬איבר מיוחד‪ ,‬המצוי בבסיס זנבו‪ ,‬פולט פעמים אחדות בשנייה ‪ -‬בדרך כלל בקצב קבוע ורציף ‪ -‬אותות חשמליים‬ ‫קצרים וחלשים‪ ,‬במתח של וולטים בודדים בלבד‪.‬‬ ‫אותות אלה משמשים את הדג לצורכי ניווט ותקשורת‪.‬‬ ‫דג הפיל שייך לקבוצה בה כמאתיים סוגים של דגים‪ ,‬הפולטים זרמים חשמליים‪ .‬דג הטורפדו‪ ,‬השייך אף הוא לקבוצה זו‪ ,‬פולט‬ ‫זרמים חשמליים במתחים גבוהים יותר ‪ -‬של כמה עשרות וולטים ‪ -‬לצורכי הגנה וציד‪.‬‬

‫‪ÏÈÙ‰ ‚„ Ï˘ ™Ì¢ÎÓ‰‬‬

‫דג הפיל חי במים עכורים‪ ,‬שבהם קשה לראות‪ .‬אכן‪ ,‬הטורפים אינם רואים אותו בקלות ‪ -‬אך גם הוא לא רואה כל–כך טוב… האם‬ ‫מבלה דג הפיל את ימיו בהתנגשויות מתמידות עם עצמים בסביבתו?‬ ‫לא‪ .‬הדג מנתב במים באמצעות אותות חשמליים שהוא שולח לסביבתו‪ ,‬והללו מוחזרים אליו מהעצמים ‪ -‬למשל‪ ,‬סלעים או דגים‬ ‫אחרים ‪ -‬בצורת מתח חשמלי‪.‬‬ ‫בעורו של דג הפיל מצויים איברי חישה מיוחדים‪ ,‬הקולטים את האותות החשמליים מן המים‪ ,‬והדג "מתרגם" אותות חשמליים אלה‬ ‫לכלל תמונה גסה של סביבתו‪ .‬זהו המכ"ם של דג הפיל‪.‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪≤±‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪˙ÂÚÙÂ˙ ÌÈ‚˘ÂÓ‬‬ ‫מכ"ם‪ :‬ראשי התיבות של מגלה כיוון )ו( מרחק ‪-‬‬ ‫מכשיר אלקטרוני לגילוי עצמים שאינם נראים לעין‪,‬‬ ‫כמו מטוסים ואוניות )בלועזית‪ :‬רדאר(‪.‬‬

‫כל בעלי–החיים הפולטים חשמל חיים במים‪ .‬המים הם מוליכי חשמל‬ ‫טובים יחסית )אף שמים מתוקים מוליכים חשמל פחות טוב ממים‬ ‫מלוחים(‪ .‬האוויר‪ ,‬לעומת זאת‪ ,‬מבודד יותר‪ ,‬ומאפשר מעבר של מטענים‬ ‫חשמליים רק כשהם במתחים גבוהים מאוד‪ ,‬כמו בתופעת הברק‪.‬‬ ‫החשמל אכן זורם בכפות ידינו‪ ,‬ולמעשה ‪ -‬בגופם של כל בעלי–החיים‪.‬‬ ‫בתוך הגוף מתרחשים תהליכים חשמליים רבים‪ .‬החשמל לוקח חלק‬ ‫בתהליכי "תקשורת" בתוך הגוף החי‪.‬‬

‫≤≤‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫·‪˙ÂÁÈË‬‬

‫˙‚‪˙‡ˆÓ‰Â ˙ÂÈÏ‬‬

‫על מוליכים ועל מבודדים‬ ‫הפיזיקאי האנגלי סטיוואן גריי )‪ (1736-1666‬מצא‪ ,‬כי יש חומרים המוליכים חשמל‪ ,‬ויש שאינם‬ ‫עושים זאת‪ .‬למשל‪ :‬הוא גילה שאפשר להעביר חשמל‪ ,‬הנוצר על–ידי שפשוף צינור זכוכית‪ ,‬למרחק‬ ‫של יותר מ–‪ 100‬מטר לאורך חוט משי‪ .‬חומרים כמו כל המתכות‪ ,‬שהחשמל עובר בהם בקלות‪,‬‬ ‫נקראים "מוליכים"; ואילו חומרים שאינם מאפשרים לחשמל לעבור דרכם‪ ,‬כמו זכוכית‪ ,‬פלסטיק‪,‬‬ ‫עץ‪ ,‬גומי‪ ,‬נקראים "מבודדים"‪ .‬גם גוף האדם הוא מוליך‪ ,‬ולכן צריך להיזהר על–פי כללי הזהירות‬ ‫)ראו בהמשך(‪.‬‬ ‫·‪˙ÂÁÈË‬‬ ‫חשמל באוויר‬ ‫אירוע אמיתי שקרה‪ :‬ילדים שיחקו על ערימת חול במגרש נטוש‪ .‬על הערימה הם מצאו מוט ברזל‬ ‫גדול‪ ,‬שהפריע להם‪ .‬אחד הילדים הרים את המוט בלי להסתכל למעלה‪ .‬פתאום הוא קיבל מכה‬ ‫חזקה ונפל‪ .‬מה קרה לו?‬ ‫הוא התקרב יותר מדי לחוט החשמל שהיה בדיוק מעל הערימה‪ .‬מחוט חשמל‪ ,‬שמעביר מתח גבוה‪,‬‬ ‫יוצא מתח גם לאוויר שסביבו‪ ,‬כלומר במתח כל–כך גבוה מפסיק האוויר להיות מבודד ונעשה מוליך‬ ‫חשמל‪ .‬מאחר שגם הברזל מוליך חשמל‪ ,‬ברגע שהמוט פגע באזור "מחושמל" העביר המוט את‬ ‫וחשמל גם אותו‪.‬‬ ‫המתח לילד ִ‬

‫≥≤‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‡‪øÌÈ·È˘˜Ó Ìȯ·„Ó ÌÈ‚„‰ ÍÈ‬‬

‫המערכת החשמלית של דג הפיל משמשת גם לתקשורת עם דגים אחרים‬ ‫מסוגו‪ :‬הוא מסוגל לחוש בשדות החשמליים שיוצרים הדגים האחרים‪.‬‬ ‫כאשר מכניסים שני דגים מסוג זה לאקווריום‪ ,‬הם מתחילים מיד לנהל‬ ‫"דו–שיח"‪ :‬קצב האותות משתנה‪ ,‬כלומר הם מאותתים זה לזה‪ .‬אין אנו‬ ‫יודעים עדיין מהו הקוד שבו משתמשים הדגים‪ ,‬ועל–כן איננו יכולים‬ ‫לפענח את התוכן של ההודעות שהם משדרים אלה לאלה; אבל נראה‬ ‫שהאותות משמשים לזיהוי של בני אותו המין‪ ,‬לזיהוי הזכר או הנקבה‬ ‫בתקופת ההזדווגות‪ ,‬להגנה‪ ,‬לתקיפה‪ ,‬לאזהרה ולשמירה על הטריטוריה‬ ‫ ה"בית" הפרטי של כל דג‪ .‬את המגוון הרחב של האותות החשמליים‪,‬‬‫המשמשים ב"שפות" השונות של הדגים הללו‪ ,‬ניתן לחלק לשתי קבוצות‬ ‫עיקריות‪ :‬אותות הנמשכים זמן רב וביניהם מרווחים קצרים; ואותות‬ ‫הנמשכים זמן קצר‪ ,‬ומרווחים ארוכים ביניהם‪.‬‬ ‫)המידע על דג הפיל הוא מתוך אתר מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד‬ ‫המקיים תערוכה בנושא "לאור החשמל"‪(.‬‬

‫‪≤¥‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪øÌÚ¯‰Â ˜¯·‰ ˙ÂÚÙÂ˙ Ô‰Ó‬‬

‫הברק הוא הבהק אור החולף בשמים‪ ,‬הנגרם מהתפרקות חשמלית בתוך ענן או בין שני עננים‪ .‬להבהק האור מתלווה קול ‪ -‬הוא‬ ‫הרעם‪.‬‬ ‫טיפות המים הנמצאות בענן טעונות מטען חשמלי‪ .‬בין ענן מסוים‪ ,‬שיש לו מטען חשמלי שלילי‪ ,‬לבין ענן‪ ,‬שיש לו מטען חשמלי‬ ‫חיובי‪ ,‬או בין ענן לבין האוויר או האדמה‪ ,‬נוצר הפרש מתחים חשמליים‪ .‬כאשר ההפרש גדול‪ ,‬נוצר כוח חשמלי )מתח( גדול‪ ,‬המגיע‬ ‫לעשרות מיליוני וולט‪ ,‬וניצוץ ‪ -‬הוא הברק‪ .‬עוצמת הברק עשויה להגיע עד ‪ 10,000‬אמפר‪ ,‬והאוויר שבדרכו מתחמם מאוד ויכול להגיע‬ ‫לטמפרטורה של למעלה מ–‪ 27,000‬מעלות! החום הרב ‪ -‬הוא הגורם לאור שאנחנו רואים ולרעש שאנו שומעים ‪ -‬הרעם‪.‬‬ ‫‪˙ÂÚÙÂ˙ ÌÈ‚˘ÂÓ‬‬ ‫למה יש הבדל בזמן בין ראיית הברק לשמיעת הרעם? הרעם נשמע כמה שניות אחרי שרואים את‬ ‫הברק‪ .‬הסיבה לכך היא ההבדל העצום בין מהירות האור למהירות הקול‪ .‬מהירות האור היא ‪300,000‬‬ ‫קילומטרים לשנייה ‪ -‬בעוד ומהירות הקול היא רק כ–‪ 300‬מטרים לשנייה‪ .‬אם נחשב את מספר‬ ‫השניות‪ ,‬שחלפו בין הזמן שבו ראינו את הברק ועד הישמע הרעם‪ ,‬ונכפיל אותו ב–‪ ,300‬נקבל את‬ ‫המרחק במטרים של מקור הברק מהאדמה‪.‬‬

‫‪¢‬‬

‫‪‰Ê‰ ˜¯·‰ ∫‰Èί· ߯ ¯Ó‡¢‬‬ ‫˙‪ª‡Â‰ ‰ÏÚÓ Ï˘ ˘‡ ˙„ÏÂ‬‬ ‫‪¯‡ ˜È‰·Ó ‡ˆÂÈ ‡Â‰˘Î‬‬ ‫‪Æ¢ÂÙÂÒ „Ú ÌÏÂÚ‰ ÛÂÒÓ‬‬ ‫˙‪ªÍ˙ÂÏÚ‰· Ì„˜‰ ‡ÓÂÁ‬‬ ‫‪‡Ï ‰·¯ ‡¯˜ÈÂ‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪¢‬‬

‫‪≤µ‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫∂≤‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪ø˜¯· ˙ÎÓ È‰Ó‬‬

‫פגיעה של ברק בגוף חי או דומם על האדמה מכונה מכת ברק‪ ,‬שכן זוהי למעשה מכת חשמל‪:‬‬ ‫זרם חשמלי בעל מתח גבוה מאוד מועבר מהאוויר אל הגוף שנפגע‪.‬‬ ‫כמות הזרם המועבר גבוהה‪ ,‬ולרוב גורמת הפגיעה לנזק‪ :‬שריפה‪ ,‬פיצוץ או מוות‪.‬‬ ‫˙‚‪˙‡ˆÓ‰Â ˙ÂÈÏ‬‬ ‫מה הוכיח העפיפון?‬ ‫בנג'מין פרנקלין )‪ - (1706–1790‬מדינאי‪ ,‬מדען וסופר אמריקני‪ ,‬הוכיח לראשונה כי‬ ‫מקורו של הבהק הברק הוא בחשמל‪ .‬בזמן סופת רעמים וברקים הוא העיף עפיפון‬ ‫אל עבר העננים הטעונים חשמל‪ .‬אל העפיפון חיבר חוט ברזל‪ ,‬ובקצה החוט קשר‬ ‫מפתח ברזל‪.‬‬ ‫כאשר נרטב החוט מן הגשמים‪ ,‬נגע פרנקלין במפתח‪ .‬אז עבר זעזוע בגופו‪ ,‬ובין‬ ‫האצבע למפתח נוצר ניצוץ‪.‬‬ ‫·‪˙ÂÁÈË‬‬ ‫איך שומרים על הבטיחות?‬ ‫אין להעיף עפיפון מתחת לחוטי חשמל‪.‬‬ ‫אם חוט ייגע העפיפון בחוטי החשמל המתוחים בין העמודים‪ ,‬הוא עלול להעביר את הזרם החזק‬ ‫אל ידינו‪ ,‬וכך לסכן את חיינו‪.‬‬ ‫העיפו עפיפונים רק בשטח פתוח!‬

‫∑≤‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫·‪˙ÂÁÈË‬‬ ‫מה ניתן לעשות כדי למנוע פגיעה מברק?‬ ‫כדי למנוע פגיעת ברקים בבנייני מגורים המציא בנג'מין פרנקלין ִמתָקן‪ ,‬הנקרא ַכִּליא ברק‪ .‬הכליא‬ ‫עשוי ממוט מתכת מוליכה‪ ,‬ובקצהו חוד‪ .‬הוא מותקן בגג הבניין‪ ,‬וכבל מוליך מחבר את החוד ישירות‬ ‫עם האדמה‪ .‬כך הוא מעביר אל האדמה את המטען החשמלי של הברק‪ .‬המתקן "כּוֹלֵא" אפוא את‬ ‫הברק ומונע את פגיעתו בבניין )ומכאן שמו(‪.‬‬ ‫כאשר אין בבניין כליא ברק‪ ,‬יש לנתק בזמן סופות ברקים את מכשירי החשמל מהאנטנות שלהם‬ ‫ומהשקעים החשמליים‪ ,‬שאליהם הם מחוברים‪.‬‬ ‫כאשר נמצאים בשטח פתוח בזמן סופת ברקים‪ ,‬יש להתרחק מעצים המושכים אליהם את הברקים‬ ‫ויכולים להיפגע ולהישרף ולשכב על הקרקע‪ .‬בשטח בנוי עדיף להיות תמיד לצד גופים גבוהים יותר‬ ‫שכאמור מושכים אליהם את הברק‪.‬‬ ‫‪ÌȯÙÒÓ· ÏÓ˘Á‬‬ ‫חשמל במספרים‪ :‬בארצות–הברית נהרגים בממוצע כמאה אנשים בשנה כתוצאה ממכת ברק‪.‬‬

‫∏≤‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


Ú·Ë· ÏÓ˘Á‰

‰·˘ÁÓÏ ˙„˜

øÌÎ˙‡ ‰ÓÈ˘¯‰ ÈΉ˘ ‰ÚÙÂ˙‰ È‰Ó ≠ ˜¯Ù· Ì˙˘‚Ù˘ ˙Â¢‰ ˙ÂÚÙÂ˙‰ ÔÈ·Ó ø˙ÈÂÎÓ· ‰ÚÈ‚· Ì¯Ê Ì˙˘‚¯‰˘ ¨ÌÎÏ˘ Ìȷ¯˜Ï ‡ ¨ÌÎÏ ‰¯˜ ̇‰ ø‚‰˙ „ˆÈÎ øÂ˘È‚¯˙ ‰Ó ø·˘Á˙ ‰Ó ≠ ÌȘ¯·Â ÌÈÓÚ¯ ˙¯ÚÒÏ ÂÚϘÈ˙ ·ÂÁ¯· ÌÂȉ ÂÎÏ˙ ̇ øÌȯ˜Ó ÂÏȇ·Â ø˘Ó˙˘‰Ï ÌÈÙÈ„ÚÓ Ì˙Èȉ Ì‰Ó ‰Êȇ· ≠ ̉ÈÏÚ Ì˙‡¯˜˘ ÌÈ¢‰ ‰È‚¯‡‰ È‚ÂÒ ÍÂ˙Ó

≤π 09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬


‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


· ˜¯Ù

˙È·· ÏÓ˘Á‰ ‰Ïȉ˜·Â ø˜¯Ù· ‰Ó ø‰˘ ±∞∞–Ó ‰ÏÚÓÏ ÈÙÏ ÏÓ˘Á‰ ÏÚ ÂÓÏÁ ‰Ó ø˙È·· ¯Â‡ ÂÏ ˘È „ˆÈÎ ø˙È·· ˙ÈÏÓ˘Á‰ ‰·È·Ò· ÂÏ˘ ˙ÂÁÈË·‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î ÌÈ˘ÂÚ ‰Ó ø‰„Â·Ú Â‡ ¯Â˜ ¨ÌÂÁ ÌȯˆÈÈÓ‰ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÌÈÏÚÂÙ „ˆÈÎ øÏÓ˘Á È¯È˘ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘· ˙ÂÓÈȘ‰ ˙ÂÎÒ‰ Ô‰Ó ø˙ÂÏÓ˘Á˙‰ ÈÚ‚ÙÏ ‰¢‡¯‰ ‰¯ÊÚ‰ ÈÏÏÎ Ì‰Ó 09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬


‫‪‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪ø‰˘ ±∞∞–Ó ‰ÏÚÓÏ ÈÙÏ ÏÓ˘Á‰ ÏÚ ÂÓÏÁ ‰Ó‬‬

‫ננסה לדמיין כיצד היו נראים החיים שלנו ללא חשמל‪ :‬בלי‬ ‫אור‪ ,‬בלי מכשירי חשמל‪ ,‬בלי מקרר‪ ,‬בלי מכונת כביסה‪ ,‬ואולי‬ ‫הקשה מכול‪ ...‬בלי מחשב וטלוויזיה‪...‬‬

‫השימוש בחשמל ‪ -‬בעיקר בחשמל לשימוש ביתי וציבורי ‪-‬‬ ‫החל רק לפני למעלה מ–‪ 100‬שנה‪ .‬בתקופה זו עדיין לא היה‬ ‫חשמל בבתים בארץ–ישראל‪ ,‬וניתן היה רק לחלום עליו‪.‬‬ ‫בנימין זאב הרצל‪ ,‬חוזה מדינת היהודים‪ ,‬הוציא לפני ‪109‬‬ ‫שנה חוברת קטנה‪ ,‬ובה הציע להקים מדינה יהודית עצמאית‪.‬‬ ‫בחזונו ראה הרצל את מדינת היהודים כמדינה מתקדמת‪,‬‬ ‫שבה טכנולוגיות שונות‪ ,‬וביניהן החשמל‪ .‬הוא ראה בחשמל‬ ‫לא רק המצאה טכנולוגית‪:‬‬ ‫מאור החשמל לא הומצא כלל עיקר כדי שכמה סנובים יאירו‬ ‫בו את אולמי הפאר שלהם‪ ,‬אלא כדי שנפתור לאורו את בעיות‬ ‫האנושות )או בעיית היהודים(‪.‬‬

‫≤≥‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫בספר שנכתב לפני–כן‪ ,‬מסע לארץ–ישראל שמו‪ ,‬על–ידי אלחנן לייב לוינסקי‪ ,‬תוארה דמותה של ארץ–ישראל בשנת ‪ .2040‬בספר מסופר‬ ‫על זוג צעיר‪ ,‬שהגיע לארץ–ישראל לירח דבש‪ ,‬והוא מגלה ארץ מתקדמת‪ ,‬שהחשמל הוא חלק חשוב בהתפתחותה הטכנולוגית‪.‬‬ ‫הם מוצאים בה את "שמש החשמל" ‪ -‬נורה ענקית מרכזית‪ ,‬המספקת אור לעיר שלמה‪ ,‬וכל אמצעי התחבורה מופעלים על–ידי‬ ‫חשמל‪.‬‬ ‫שלום עליכם‪ ,‬הסופר היהודי שכתב ביידיש‪ ,‬תיאר בספרו משוגעים )‪ (1901‬את המטבח המודרני בארץ–ישראל‪:‬‬ ‫במטבח זה ישנם שלושה ברזים‪ :‬אחד למים קרים‪ ,‬אחד למים חמים‬ ‫ואחד ברז של חשמל‪ ...‬נותן אש‪ ,‬אור‪...‬‬

‫מאז הופעתם של התיאורים הללו‪ ,‬שניסו לצייר עתיד מתקדם ומודרני‪ ,‬עברו שנים רבות עד שתושבי הארץ זכו ליהנות מיתרונות‬ ‫החשמל‪.‬‬ ‫בשנים ‪ 1908-1907‬הוקמו בסוריה ובלבנון תחנות הכוח ראשונות לייצור חשמל‪ .‬ב–‪ 1914‬קיבל היווני מברומטיס‬ ‫אישור מעיריית ירושלים להאיר את העיר בחשמל וגם לבנות בה רשת של חשמליות; אך בפועל רק פעילותו‬ ‫של פנחס רוטנברג ‪" -‬הזקן מנהריים"‪ ,‬מהנדס מים ופעיל ציוני‪ ,‬שהחל בתכנון והקמה של מפעל החשמל‬ ‫‪‰Á„ ¯Â‡‰ ÔÓ ËÚÓ‬‬ ‫ היא שהביאה למפנה הגדול‪ .‬בשנת ‪ 1923‬הוא הקים את חברת החשמל ותחנות ראשונות בתל–אביב‪,‬‬‫‪͢ÂÁ‰ ÔÓ ‰·¯‰‬‬ ‫בחיפה ובטבריה; וב–‪ - 1932-1928‬את תחנת הכוח בנהריים‪.‬‬ ‫¯·‪ÈÈÁ· Â‬‬

‫‪¢‬‬

‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪¢‬‬

‫≥≥‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪ø˙È·· ¯Â‡ ÂÏ ˘È „ˆÈÎ‬‬

‫לפני המצאת החשמל היו משתמשים באמצעים שונים כדי‬ ‫להאיר את הסביבה‪ .‬בין החומרים ששימשו לכך היו נפט‪ ,‬שמן‪,‬‬ ‫זפת ועוד‪.‬‬

‫‪≥¥‬‬

‫בשנת ‪ 1878‬המציא תומס אלווה אדיסון את הנורה החשמלית‪,‬‬ ‫המספקת לנו מאז ועד היום את התאורה בבית‪ .‬נורה זו היתה‬ ‫מורכבת מחוט מתלהט דק מפחמן )יסוד כימי הנמצא‪ ,‬בין היתר‪,‬‬ ‫בפחם וביהלום(‪ .‬כאשר עבר בחוט זרם חשמלי‪ ,‬הוא התחמם‬ ‫והתלהט‪ ,‬ואז החל להפיץ אור‪ .‬כדי למנוע מהחוט להישרף הקיף‬ ‫אדיסון את החוט במעטפת זכוכית ריקה מאוויר )ללא החמצן‬ ‫שבאוויר אין אפשרות בעירה(‪ .‬כך נוצרה נורת הליבון בצורת‬ ‫אגס ‪" -‬אגס הזכוכית"‪.‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪˙ÂÚÙÂ˙ ÌÈ‚˘ÂÓ‬‬ ‫מהו זרם חשמלי?‬ ‫זרם חשמלי הוא תופעה שאנחנו לא רואים‪ ,‬אך ניתן לדמיין את פעולתה‪ :‬נדמיין מגרש חנייה ללא‬ ‫שילוט‪ ,‬והמכוניות נוסעות בו ללא סדר כלשהו לכל הכיוונים‪.‬‬ ‫כך גם בחומר‪ :‬קיימת בו תנועה של אלקטרונים חופשיים מאטום לאטום‪.‬‬ ‫אך אם נתבונן בכביש מהיר רב–מסלולים‪ ,‬נראה כי המכוניות בו נעות בכיוון אחד באופן קבוע‪.‬‬ ‫כך גם לגבי האלקטרונים‪ :‬אם נצליח בדרך כלשהי להביא את האלקטרונים החופשיים לזרום‬ ‫בצורה מסודרת ומכוונת ‪ -‬נקבל זרם חשמלי‪.‬‬ ‫ניתן גם לדמיין את פעולת הזרם למצב של גולות‪ ,‬המסודרות זו אחרי זו‪ .‬כאשר מגלגלים את‬ ‫הגולה הראשונה‪ ,‬היא פוגעת בגולה השנייה‪ ,‬שפוגעת בשלישית‪ ,‬וכן הלאה‪ .‬בכל אטום של חומר‪,‬‬ ‫הנחשב למוליך טוב‪ ,‬יש לפחות אלקטרון אחד חופשי‪ ,‬היכול לעבור מאטום לאטום‪ .‬אם נדחף את‬ ‫האלקטרונים האלה ‪ -‬למשל‪ ,‬בתוך חוט נחושת ‪ -‬מקצה אחד של מעגל לקצהו האחר‪ ,‬ייווצר מעגל‬ ‫חשמלי‪ ,‬כלומר נקבל זרם חשמלי‪.‬‬ ‫בהמשך הוחלף הפחמן של נורת אדיסון במתכת‪ ,‬היציבה יותר ממנו בטמפרטורות גבוהות‪.‬‬ ‫לא כל הנורות פועלות באותה שיטה‪ .‬נורות הניאון‪ ,‬למשל‪ ,‬מכילות גז‪ ,‬המאיר כאשר עובר בו זרם‬ ‫חשמלי‪ .‬בנורות הפלואורסצנטיות יש חומר מיוחד‪ ,‬הזוהר בהשפעת הקרינה‪ .‬זמן הפעולה שלהן‬ ‫גבוה ‪ -‬כ–‪ 15,000‬שעות ‪ -‬לעומת אורך חיי נורת הליבון‪ :‬רק ‪ 1,000‬שעות הדלקה‪.‬‬

‫‪≥µ‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫·‪˙ÂÁÈË‬‬ ‫הכללים להחלפת נורה בבית‬ ‫‪ .1‬יש להעביר את מפסק המנורה למצב "כבוי"‪.‬‬ ‫‪ .2‬יש לנעול נעליים בעלות סוליות מחומר מבודד )גומי‪ ,‬עץ או חומר פלסטי מתאים(‪.‬‬ ‫‪ .3‬יש להשתמש בסולם מתכת בעל רגליות מבדדות או בסולם עץ‪.‬‬ ‫‪ .4‬יש לוודא שבית המנורה תקין ושאין בו סדקים או שברים‪.‬‬ ‫‪ .5‬יש לוודא שהידיים יבשות לחלוטין‪.‬‬ ‫רק לאחר ביצוע כל הפעולות האלה ניתן להחליף‬ ‫את הנורה הישנה בחדשה‪.‬‬

‫∂≥‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫˙‪øÚÂ„Ó Æ˙ÂÙÁÈ ÌÈÈÏ‚¯· ÏÓ˘Á È¯È˘ÎÓ· ˙Ú‚Ï ¯ÂÒ‡˘ ÂÏ Â¯Ó‡ „ÈÓ‬‬

‫תחנות הכוח‪ ,‬שנמצאות על כדור הארץ‪ ,‬מחוברות לאדמה ‪ -‬מוליכה טובה ‪ -‬בצד אחד של מעגל המתח החשמלי‪ .‬גם גוף האדם הוא‬ ‫מוליך זרם טוב‪.‬‬ ‫כאשר נוגעים במכשיר חשמלי‪ ,‬אם יש בו תקלה והוא משחרר זרם מסוכן ‪ -‬עלול גופנו לסגור מעגל חשמלי שצדו האחד במכשיר‬ ‫החשמלי‪ ,‬וצדו האחר בכדור הארץ‪ ,‬כלומר ברצפה שעליה אנחנו עומדים ברגליים יחפות‪ .‬אם ננעל נעליים‪ ,‬הדבר יכול למנוע‬ ‫התחשמלות כיוון שהנעל תמנע סגירת מעגל חשמלי‪ ,‬שעלולה מאוד לסכן את חיינו‬ ‫)מתוך ראיון שבועון המשפחה עם אבי לוי‪ ,‬בודק מתקני חשמל בחברת החשמל בירושלים‪(2005 ,‬‬

‫‪¢‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪· ˘È˘ ¨Ï¢ÎÓ ÏÎ‬‬ ‫‪‰˘Ú ˙ÂÂˆÓ ¨˙¢Ù ˙ÎÒ‬‬ ‫‪¨ÂÓÓ ¯Ó˘È‰Ï ¯ÈÒ‰Ï‬‬ ‫‪¨‰ÙÈ≠‰ÙÈ ¯·„· ¯‰ÊȉÏÂ‬‬ ‫˘‪¯Ó˘È‰ ∫¯Ó‡‬‬ ‫‪≥∑ ÍÏÆÆÆ͢Ù‬‬ ‫‪¯ÂÓ˘Â‬‬ ‫‪Ì¢·Ó¯‰‬‬

‫‪¢‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪ø˙È·· ˙ÈÏÓ˘Á‰ ‰·È·Ò· ÂÏ˘ ˙ÂÁÈË·‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î ÌÈ˘ÂÚ ‰Ó‬‬

‫כדי להימנע מהתחשמלות ומפגיעה בגופנו‪ ,‬יש לשמור על כמה כללים חשובים‪:‬‬ ‫משתמשים במכשירי חשמל רק בידיים יבשות‪ .‬ידיים רטובות מגבירות את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬ ‫לא מתקרבים למכשירי החשמל כשאנו רטובים או יחפים ‪-‬‬ ‫אלא נועלים נעליים‪ ,‬סנדלים או כפכפים‪.‬‬ ‫אם השקע בקיר לא קבוע בצורה טובה ‪ -‬אל תתקרבו! הזמינו חשמלאי‪.‬‬ ‫אסור למשוך חוט חשמל מהשקע‪ .‬יש להניח יד אחת על השקע‪,‬‬ ‫ולשלוף את התקע ביד האחרת‪.‬‬ ‫אסור להכניס חפצים זרים לשקע חשמלי‪.‬‬ ‫אם אתם משתמשים בכבל מאריך‪ ,‬יש לחבר אותו קודם כול למכשיר החשמלי ‪-‬‬ ‫ורק אחר כך לשקע‪.‬‬ ‫כאשר רוצים לנתק את המכשיר‪ ,‬יש לנתק קודם את החוט המאריך מבית התקע‪,‬‬ ‫ורק אחר כך לנתק אותו מהמכשיר‪.‬‬ ‫אם יש ילדים קטנים בבית‪ ,‬רצוי מאוד לכסות את השקעים במכסים מתאימים‪.‬‬ ‫לא שמים על תנור חשמלי או בקרבתו בגדים או חפצים דליקים‪.‬‬ ‫כאשר עוזבים את הבית לתקופה ארוכה‪ ,‬מומלץ לנתק מן השקעים את כל מכשירי החשמל‪.‬‬ ‫כשחוזרים מהים או מהבריכה או כשיוצאים רטובים מהמקלחת‪ ,‬לא נוגעים במכשיר חשמלי‪.‬‬ ‫טלוויזיה‪ ,‬מזגן‪ ,‬מחשב או מקרר פותחים אך ורק בידיים יבשות וברגליים יבשות ולא חשופות‪.‬‬

‫‪ø‰„Â·Ú Â‡ ¯Â˜ ¨ÌÂÁ ÌȯˆÈÈÓ‰ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÌÈÏÚÂÙ „ˆÈÎ‬‬

‫∏≥‬

‫מכשירי החשמל בבית נועדו להקל על ביצוע עבודות הבית ולשפר את איכות החיים שלנו‪.‬‬ ‫המכשירים הביתיים ‪ -‬תפקידם ליצור חום )קומקום חשמלי‪ ,‬כף חשמלית‪ ,‬דוד חימום‪ ,‬טוסטר ועוד(‪ ,‬ליצור קור )מקרר‪ ,‬מקפיא‪ ,‬מזגן‬ ‫ועוד(‪ ,‬לבצע עבודה )שואב אבק‪ ,‬מעבד מזון‪ ,‬מטחנת קפה ועוד( וכן לספק תאורה )מנורות‪ ,‬פנסים ועוד(‪ .‬יש מכשירים המשלבים בין‬ ‫הפעולות השונות‪ ,‬כמו מכונת כביסה‪ :‬היא גם יוצרת חום וגם מבצעת עבודה‪.‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪∫‰‡·‰ ‰¯Âˆ· ÌÈÏÚÂÙ ¨ÌÂÁ ¯ÂˆÈÏ Ì˙¯ËÓ˘ ¨ÌÈ¯È˘ÎÓ‬‬

‫כאשר זרם חשמלי עובר דרך התנגדות חשמלית‪ ,‬נוצר חום‪ .‬במכשירי החשמל השונים מותקן גוף חימום‪ ,‬המספק את ההתנגדות‬ ‫החשמלית שבה זורם הזרם החשמלי ההופך לחום‪ .‬במכשירים חשמליים המבצעים עבודה הופך המנוע החשמלי את האנרגיה‬ ‫החשמלית לאנרגיה מכאנית להנעה‪/‬תנועה של ה"תוף"‪ ,‬העושה את פעולת הכביסה‪.‬‬

‫‪ÌȯÙÒÓ· ÏÓ˘Á‬‬ ‫הידעת?‬ ‫כשמחליפים נורות ליבון בנורות פלואורסצנטיות רגילות‪ ,‬חוסכים עד ‪ 85‬אחוז בהוצאות!‬ ‫‪˙ÂÚÙÂ˙ ÌÈ‚˘ÂÓ‬‬ ‫מהי התנגדות חשמלית?‬ ‫התנגדות חשמלית היא התכונה שיש לחומרים השונים בטבע להתנגד למעבר זרם חשמלי בהם‪.‬‬ ‫בחומרים מסוימים ההתנגדות גדולה יותר‪ ,‬בחומרים אחרים היא קטנה יותר‪.‬‬ ‫בחומרים בעלי התנגדות קטנה מספר האלקטורים העוברים בכל שנייה גדול יותר‪ ,‬ולכן הזרם בהם‬ ‫יהיה גדול יותר‪.‬‬ ‫בחומרים בעלי התנגדות גדולה מספר האלקטורים העוברים בכל שנייה קטן יותר‪ ,‬ולכן הזרם בהם‬ ‫יהיה קטן יותר‪.‬‬

‫‪≥π‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪øÏÓ˘Á‰ È¯È˘ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘· ˙ÂÓÈȘ‰ ˙ÂÎÒ‰ Ô‰Ó‬‬

‫במכשירי החשמל קיים מתח חשמלי‪ ,‬הגורם לזרימת אלקטרונים חופשיים לאורכו של מוליך‪ .‬מתח זה נמדד ביחידות ווֹלט )‪ .(v‬את‬ ‫המתח החשמלי הזה ניתן להשוות ללחץ במתקן מים‪:‬‬ ‫כדי שהמים יזרמו‪ ,‬דרוש לחץ ברשת המים‪ ,‬כלומר צריך להיות הפרש גובה בין הברז לבין הבריכה‪ ,‬שבה נמצאים המים‪ .‬ניתן להשוות‬ ‫מתח גבוה ללחץ המים שגורמת בריכה‪ ,‬שבה המים גבוהים‪ :‬יש בה הרבה מים‪ ,‬והם יוצרים לחץ רב‪ .‬מתח נמוך יותר ניתן להשוות‬ ‫ללחץ המים שגורמת בריכה‪ ,‬שבה המים נמוכים‪ :‬אין בה הרבה מים‪ ,‬ולכן הם יוצרים לחץ מועט‪.‬‬ ‫הלחץ בחשמל הוא המתח החשמלי‪ ,‬והוא הנמדד בווֹלטים‪ .‬חברת החשמל שולחת לשקעים בבתינו מתח בן ‪ 230‬וולט ‪.‬‬ ‫כמות הזרם החשמלי )כלומר תנועת האלקטרונים החופשיים( נמדדת ביחידות של אמפר )‪.(A‬‬ ‫כאשר נחשפים בני–אדם למגע עם הזרם החשמלי ועוצמתו‪ ,‬הם עלולים להיפגע קשות‪.‬‬ ‫ככל שעוצמת הזרם גבוהה יותר ‪ -‬הפגיעה חמורה יותר‪.‬‬ ‫למשל‪ :‬כשעוצמת הזרם ‪ 8-1‬מיליאמפר‪ ,‬אין פגיעה ואין כאבים; אך שעוצמת הזרם ‪ 50–100‬מיליאמפר‪ ,‬הלב נפגע והדם מפסיק‬ ‫לזרום; וכאשר העוצמה יותר מ–‪ 100‬מיליאמפר‪ ,‬נגרמות כוויות חמורות ביותר ומוות‪.‬‬ ‫גורמים נוספים משפיעים על הפגיעה וחומרתה ‪ -‬בין היתר‪ ,‬משך המגע עם הזרם והיות הסביבה רטובה‪ .‬מאחר שהמים מוליכים‬ ‫חשמל היטב‪ ,‬מוליכות ידיים רטובות את זרם החשמל טוב יותר‪ ,‬כלומר הגוף מתנגד פחות לזרם‪ .‬לכן הנגיעה בידיים רטובות‬ ‫במכשירים חשמליים מאוד מסוכנת‪.‬‬

‫∞‪¥‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫·‪˙ÂÁÈË‬‬ ‫מהם כללי העזרה הראשונה לנפגעי התחשמלות?‬ ‫אסור לגעת באדם המחושמל‪.‬‬ ‫לפני הכול יש לבקש ממבוגר לנתק את הזרם )לוח חשמל‪ ,‬תקע‪ ,‬מפסק( בזהירות ובמהירות‪.‬‬ ‫חשוב לנתק את המגע בין הנפגע למקור הזרם בלי לגעת בו‪.‬‬ ‫אם לא ניתן לנתק את הזרם‪ ,‬יש להרחיק את הנפגע על–ידי כפפות גומי‬ ‫או מוט עץ יבש וכדומה‪.‬‬ ‫לאחר שהנפגע הורחק ממקור המתח החשמלי יש להגיש לו עזרה ראשונה‬ ‫או להזעיק עזרה ראשונה‪.‬‬ ‫·‪˙ÂÁÈË‬‬ ‫מהו מפסק פחת?‬ ‫זהו מפסק מגן נגד התחשמלות‪:‬‬ ‫הוא מותקן בלוח החשמל בבית‪,‬‬ ‫ותפקידו לנתק את אספקת‬ ‫החשמל כאשר יש תקלה במערכת‬ ‫ומשהו בה מחשמל‪.‬‬

‫‪¢‬‬

‫‪ÌÈȘӉ ÏÎ‬‬ ‫‪χ¯˘ÈÓ ˙Á‡ ˘Ù‬‬ ‫‪·Â˙Ή ÂÈÏÚ ‰ÏÚÓ‬‬ ‫‪ÌÈȘ ÂÏȇÎ‬‬ ‫‪ƇÏÓ ÌÏÂÚ‬‬

‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪¨Ôȯ„‰Ò ¨‰˘Ó‬‬ ‫‪‰ ‰˘Ó „ ˜¯Ù‬‬

‫‪¢‬‬

‫‪¥±‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


a a a a a at a at at at at W W W W W W W W W W W t tt ‰Ïȉ˜·Âtt˙È·· ÏÓ˘Á‰ t t t t a Wa a a att att att att att att att att W W W W W W W W W W W t at att att att att att att att att att att tt tt W W W W W W W W W W Wa Wa t tt tt tt tt tt tt tt t t tt tt a a a a a a a at att att˙ÂÚÙÂ˙ ÌÈ‚˘ÂÓ t a a a t W W W W W W W W ?‫החשמל‬ W W ‫אומרים‬ ‫מכשירי‬ ‫ מה‬W W‫המספרים על‬ t W t tt tt tt tt tt - wtt‫שבסופו האות‬ a t t t‫ניתן לראות‬tt‫חשמלי‬t‫מכשיר‬ ‫כל‬t‫על‬ t t a Wa a a a a a a- t(Watt,‫מספר‬ t W a a a ) ‫ַאט‬ ‫ו‬ ‫המידה‬ ‫יחידת‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫האות‬ a W W W W t W W t W t W W t W t t .‫הקיטור‬ ‫מכונת‬ ‫ממציא‬ ,‫ַאט‬ ‫ו‬ ‫ג'יימס‬ ‫המדען‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫על‬ t t t t t t at at ‫המכשיר‬ a t t ,‫החשמל‬ a t a t t a‫את‬t‫כלומר‬ t ‫של‬a‫היכולת‬ t t t t ‫מכשירי‬ ‫של‬ ‫החשמלי‬ ‫ההספק‬ ‫את‬ ‫מודדת‬ ‫הוואט‬ ‫יחידת‬ t t t W a W W a ‫הפעולה‬ ‫לבצע את‬ W W W W W Wa Wa Wa Wa.‫לעשות‬W‫שעליו‬ t t t t t t t t t t t .‫ואט‬ ‫אלף‬ :‫קילוואט‬ kw ‫הסימון‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫לפעמים‬ t t a t t t a t a a at at at at att at att att W W W Wa Wa W W W W W W W W W tt t t˙ÂÁÈË· t t t t t t t t t t t t a t t a t tt tt W a W a t at at at tt at?‫זרם‬ a a a W ‫בו‬ ‫המעביר‬ ‫החפץ‬ ‫מאחיזת‬ ‫להרפות‬ ‫יכול‬ ‫שהתחשמל‬ ‫אדם‬ ‫אין‬ ‫למה‬ W a W a W W W W W Wa W tt tt tt t tt t W t Wt t ‫אנו‬a‫ כאשר‬at at t at a t tt t,‫הגוף‬ a t a t t a ‫בתוך‬t‫הפועלים‬ ‫החשמליים‬ ‫האותות‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫זרם‬ ‫גובר‬ ,‫חשמלי‬ ‫זרם‬ ‫במקור‬ ‫נוגעים‬ t t a W W ‫ועלול‬W‫פעולת הלב‬W‫משבש את‬ a Wa a a at at t W W.‫לגרום למוות‬ W W W W t W t W t W t t W t t t t ‫שתפקידם‬ t tt ‫ וגם את אלה שתפקידם‬,‫היד‬ ‫לפתוח את‬ ‫את אלה‬t- ‫השרירים‬t‫מכווץ את‬t‫ הזרם גם‬t t a t t tt tt ‫לסגור‬ t a a a t a t t a a Wa a ‫ תחזיק‬,‫הפותחים‬ ‫מהשרירים‬ ‫ שהשרירים הסוגרים חזקים‬a ‫ כיוון‬.‫את היד‬ t ‫היד את‬W t a‫העצם‬ a a a ‫ולא‬a‫המחשמל‬ W W W W W W W W ‫ תוכל‬W W W W W att tt att tt tt tt .‫להשתחרר‬ t t t t t t t t t t t a t a t a t a a t a a Wa a ‫לעשות זאת‬ ‫מכשיר כלשהו‬ ‫לבדוק אם‬ ‫ עלינו‬W ‫אם בלית ברירה‬a:‫מכאן‬ W ‫)כמו‬W W‫ יש‬,‫מגהץ( חם‬ a at at .‫היד‬t‫בגב‬W W W W W W W W at tt tt tt tt tt tt t tt t W t t W t t W Wa Wa a Wa a a at a at at a¥≤t at t W a t t W at at att tt tt tt Wtt Wtt Wtt Wt Wtt Wt W t Wt W W W W Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wat Wa at at at W W t 09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬


‫‪W‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪at‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪at‬‬ ‫‪tt‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪tt‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪W‬‬

‫‪‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫·‪˙ÂÁÈË‬‬ ‫כיצד שומרים על הבטיחות מחוץ לבית?‬ ‫מה עושים כשמגלים מחוץ לבית חוט חשמל שנקרע ונפל על הכביש או על המדרכה?‬ ‫יש להתרחק ממקום הסכנה ולהתקשר או לחברת החשמל ‪ ,103 -‬או למשטרה‪.‬‬ ‫עמודי חשמל הם מחוץ לתחום‪.‬‬ ‫על עמודי חשמל לא מטפסים‪.‬‬ ‫מתחת לחוטי חשמל לא משחקים ‪ -‬לא בכדור ולא בחפץ אחר‪ ,‬שעלול לגעת בחוטים‪.‬‬ ‫בקרבת עמודי חשמל לא מעיפים עפיפון‪ .‬אם העפיפון נתקע בחוטי החשמל ‪-‬‬ ‫ותרו עליו‪.‬‬ ‫אין למשוך את העפיפון כדי לשחררו‪.‬‬ ‫מתקני חשמל‪ ,‬חדרי חשמל וארונות חשמל ‪-‬‬ ‫אין להתקרב אליהם‪ ,‬גם כאשר אתם משחקים במשחקים כלשהם‪.‬‬ ‫אין לגעת באנטנה שעל הגג‪:‬‬ ‫היא עלולה להיות מחושמלת‪.‬‬ ‫יש להזמין טכנאי מוסמך לטפל בתקלה‪.‬‬

‫≥‪¥‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪¥¥‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪¥µ‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰‬‬

‫·‪˙ÂÁÈË‬‬ ‫מגיני הטיפוס המותקנים על עמודי חשמל הם מעין "קוצים" ממתכת האמורים להקשות את‬ ‫הטיפוס על העמודים‪ .‬מגינים אלו מותקנים על עמודי המתכת‪.‬‬

‫∂‪¥‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰

‰·˘ÁÓÏ ˙„˜

≠ ‰Ïȉ˜·Â ˙È·· ÏÓ˘Á‰ ÏÚ ˜¯Ù‰ ˙‡ Ì˙‡¯˜˘ ȯÁ‡ øÌÈˆÓ‡Ó Ì˙Èȉ˘ Ô¢‡¯‰ ˙ÂÁÈË·‰ ÏÏÎ Â‰Ó ≠ ˙È·· ÏÓ˘ÁÏ ˙ÂÁÈË· ȯÊÈ·‡ ˙‡ˆÓ‰Ï ˙¯Á˙· Ì˙Ù˙˙˘‰ ÂÏȇ øÔ¯˙Ù ‡ÈˆÓ‰Ï ÌȈ¯ Ì˙Èȉ ‰ÈÚ· ÂÊÈ‡Ï øÌÈ˘Ó Ì˙Èȉ ‰Ó ø̉ÈÏÚ Ì˙‡¯˜˘ ˙¯ȉʉ ÈÏÏÎ ÏÚ ÌȯÓ¢ ÌÎÏ˘ ˙È·· ̇‰ ≠ ÌȯÁ‡Â ÌÈÎ˘Ï ¨‰ÁÙ˘ÓÏ ¨Ìȯ·ÁÏ ≠ ‰‡Ï‰ ÌȯȷÚÓ Ì˙Èȉ Íȇ ø˙Â‡˙ ÌÈÚÂÓ ÍΠ¨˙¯ȉʉ ÈÏÏÎ ˙‡

¥∑ 09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬


‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‚ ˜¯Ù

Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰ χ¯˘È· ÏÓ˘Á ø˜¯Ù· ‰Ó øχ¯˘È–ı¯‡· ÏÓ˘Á ˜ÈÙ‰Ï ÂÏÁ‰ È˙Ó ø¢ÌÈȯ‰ ˙ÈÎÂ˙¢ È‰Ó ø·È·‡–Ï˙·Â ‰ÙÈÁ· ÂӘ‰˘ ˙ÂȯÂËȘ‰ ˙ÂÁ˙‰ Ï˘ Ô˙Â·È˘Á ‰Ó øÊ‚ ˙ÂÈ·¯ÂËÏ ˙ÂȯÂËȘ ˙ÂÈ·¯ÂËÓ ¯·ÚÓ‰ ÏÁ „ˆÈÎ

09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫‪øχ¯˘È–ı¯‡· ÏÓ˘Á ˜ÈÙ‰Ï ÂÏÁ‰ „ˆÈÎ‬‬

‫סיפורם של החשמל והפקתו הוא פרק בלתי נפרד מן ההיסטוריה של ההתיישבות ומחזון הקמת המדינה‬ ‫היהודית בארץ–ישראל‪ .‬פנחס רוטנברג‪ ,‬מייסדהּ ומנהלהּ הראשון של חברת החשמל ‪ -‬הוא שהגה את החלום‬ ‫לבנות מערכת חשמל ארצית מתקדמת‪.‬‬ ‫רוטנברג‪ ,‬מהנדס במקצועו‪ ,‬הקים את חברת החשמל בשנת ‪.1923‬‬ ‫עם הגיעו לארץ מרוסיה בשנת ‪ 1919‬החל רוטנברג לבדוק את היקף מקורות המים בארץ–ישראל‪.‬‬ ‫הוא ערך סקר בנושא והגיש אותו לממשלת המנדט הבריטי‪ ,‬ששלטה אז בארץ‪ .‬עם הסקר הציע רוטנברג‬ ‫להקים ‪ 13‬תחנות כוח‪ ,‬שייצרו חשמל בכוח המים‪.‬‬ ‫ההצעה כללה גם הבטחות לרווחים נאים‪ ,‬לקידום המפעל הציוני ולמתן מקומות עבודה לאלפי עובדים‪ .‬בעקבות הסקר קיבל פנחס‬ ‫רוטנברג אישור להקמת שני מפעלים לייצור חשמל‪ :‬מפעל אחד קטן על נהר הירקון; ומפעל שני‪ ,‬גדול יותר‪ ,‬על נהרות הירמוך‬ ‫והירדן‪.‬‬ ‫אך הדרך לביצוע היתה קשה‪...‬‬ ‫לצורך הקמת המפעלים התבקש רוטנברג להשיג כמיליון לירות שטרלינג ‪ -‬כסף רב מאוד באותה תקופה‪.‬‬ ‫מה אני מוכן לעשות בשביל התוכנית?‬ ‫"תאמר לברון ]הברון רוטשילד[ שאת מה שהוא יודע גם אני יודע; אבל אולי הברון אינו יודע‪ ,‬כי תחנה הידרואלקטרית ]המונעת‬ ‫על–ידי מים[ היא רק אמצעי לקבלת הזיכיון לשימוש במי הירדן והירמוך‪ .‬אהיה מוכן לשאת גנרטורים על גבי עד מרומי הכרמל‪,‬‬ ‫כדי להשיג שם את האישורים לשימוש במי הירדן והירמוך" )דברי רוטנברג לנציג הברון רוטשילד‪ ,‬שהביע ספק בדבר תוכניתו של‬ ‫רוטנברג‪ ,‬בשנת ‪.(1925‬‬

‫∞‪µ‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫רוטנברג היה צריך לשכנע גם את הבריטים וגם את האוכלוסייה הערבית‪ ,‬שהוא‬ ‫פועל למען כלל האוכלוסייה בארץ– ישראל‪ .‬גם את הברון רוטשילד )‪;1845–1934‬‬ ‫כונה "הנדיב הידוע"‪ ,‬כיוון שפעל רבות למען ההתיישבות בארץ–ישראל‪ :‬הוא‬ ‫הקים מושבות חדשות; סייע למושבות קיימות על–ידי מתן מענקים ועל–ידי‬ ‫בניית משק חקלאי מתקדם; ותרם כספים רבים לטובת היישוב היהודי באותה‬ ‫תקופה( היה צריך לשכנע כי המשימה חשובה ‪ -‬למרות הקשיים‪.‬‬ ‫הברון רוטשילד חשב כי זול ויעיל יותר להקים תחנות כוח‪ ,‬שיופעלו על–ידי דלק‬ ‫ מאשר תחנות כוח שיופעלו על–ידי מים‪.‬‬‫בסופו של דבר הצליח רוטנברג לגייס את הכספים הדרושים‪ ,‬וב–‪ 29.3.1923‬הקים‬ ‫את "חברת החשמל לארץ–ישראל"‪.‬‬ ‫עד שניתן יהיה להפיק חשמל בכוח המים‪ ,‬החליט רוטנברג להקים תחנת כוח‬ ‫ראשונה בתל–אביב המ>נעת בדלק‪ .‬תחנה זו נבנתה‪ ,‬לאחר שרוטנברג לא הצליח‬ ‫לממש את תוכניתו לבניית תחנה‪ ,‬שתייצר חשמל באמצעות המים על הירקון‪,‬‬ ‫עקב סירובם של הערבים למכור את הקרקעות סביב מקורות הירקון‪.‬‬ ‫‪ÌȯÙÒÓ· ÏÓ˘Á‬‬ ‫מאז ועד היום‬ ‫שלוש תחנות הכוח‪ ,‬שהוקמו בתל–אביב‪ ,‬חיפה ובטבריה לפני למעלה מ–‪ 80‬שנה‪ ,‬ייצרו יחד‬ ‫ֶמג ָוואט אחד‪.‬‬ ‫ֶמג ָוואט‪ :‬יחידת מדידה לציון הספק‪ָ .‬מג ָה ‪ -‬מיליון‪ .‬כיום מייצרת חברת החשמל מעל ל–‪10,000‬‬ ‫ֶמג ָוואט!‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪µ±‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫שלושה חודשים מאוחר יותר נחנכה התחנה הראשונה בתל–אביב‪,‬‬ ‫ובעקבותיה הוקמו ב–‪ 1925‬תחנות כוח נוספות בטבריה ובחיפה‬ ‫ גם הן מ>נעות בדלק‪.‬‬‫אך עדיין לא התגשם החלום ‪ -‬הקמת המפעל הגדול לייצור‬ ‫חשמל באמצעות שני הנהרות הירדן והירמוך‪.‬‬ ‫רוטנברג המשיך בפעילותו לקידום הרעיון‪ .‬הוא רכש בנהריים‬ ‫שטח גדול ממה שהיה דרוש להקמת התחנה‪ ,‬כדי להקים‬ ‫בסביבתה שכונות מגורים ולפתח את החקלאות באזור‪.‬‬ ‫בתחילה פותחו ענפי חקלאות שונים‪ ,‬וביניהם חיטה ופרדסים‪,‬‬ ‫שהניבו תוצרת‪ .‬רוטנברג גם דאג לתנאים טובים לחקלאים‪ :‬הם‬ ‫קיבלו שכר הוגן‪ ,‬ימי חופשה‪ ,‬ימי מחלה ובגדי עבודה‪.‬‬ ‫רוטנברג אף סיפק לעובדים תרופות כדי למנוע התפרצות של‬ ‫קדחת ומגפות אחרות‪.‬‬

‫≤‪µ‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫≥‪µ‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫‪µ¥‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫·‪˙ÂÁÈË‬‬ ‫כיצד דואגים היום לבטיחותם של עובדי חברת החשמל?‬ ‫לעובדי חברת החשמל‪ ,‬המתקנים ליקויים במערכת החשמל‪ ,‬יש מגוון אמצעי זהירות‪ ,‬שנועדו‬ ‫לשמור על בטחונם האישי‪:‬‬ ‫לבוש מגן אישי‪ ,‬הכולל כובע מגן עם רצועת סנטר‪ ,‬המונעת את נפילת הכובע מהראש בזמן‬ ‫הטיפוס; משקפי מגן‪ ,‬המונעים כניסת ניצוצות לעיניים; כפפות מגינות; נעליים מיוחדות‪ ,‬ולהן‬ ‫כיפת מגן ממתכת‪ :‬אם נופלים דברים כבדים על האצבעות‪ ,‬הן לא נמחצות; וחגורה‪ ,‬שאליה‬ ‫מחברים רתמת בטיחות‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬אם נמצא העובד בגובה שני מטרים ומעלה מן הקרקע‪ ,‬הוא קשור לעמוד שעליו הוא‬ ‫עובד או מחובר לבמת ההרמה המרימה אותו‪.‬‬ ‫בתכנון ‪ -‬אמצעי הגנה נוסף למטפסים‪ :‬העובד הראשון מטפס על העמוד ללא חבל מאבטח‪ ,‬אך‬ ‫ברשותו חבל‪ .‬כשהוא מגיע למעלה‪ ,‬הוא מחבר את עצמו לעמוד‪ ,‬ואת החבל ‪ -‬לנקודת עגינה‬ ‫הנמצאת על העמוד; ומשלשל את החבל למטה‪ ,‬אל שותפיו לעבודה‪ ,‬והם מאבטחים את עצמם‬ ‫בחבל זה ועולים גם הם‪.‬‬

‫‪µµ‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫רוטנברג שאף להראות‪ ,‬כי ניתן ליישב את בקעת הירדן )האזור של תחנת נהריים(‬ ‫על–ידי הקמת יישובים חקלאיים ‪ -‬בתנאי שיסופקו להם מים‪ ,‬חשמל וקרקע‪.‬‬ ‫בפיתוחה של נהריים ראה רוטנברג הזדמנות לבניית גשר ליחסים טובים עם העולם‬ ‫הערבי‪.‬‬ ‫יחסיו עם ממלכת עבר–הירדן ‪ -‬ובמיוחד עם המלך עבדאללה ‪ -‬היו מצוינים‪.‬‬

‫‪ø¢ÌÈȯ‰ ˙ÈÎÂ˙¢ ȉÓ‬‬

‫רוטנברג לא פסק ממאמציו לקבלת שליטה על מקורות המים ‪ -‬ובמיוחד על מקורות‬ ‫הירדן ויובליו ‪ -‬שבעזרתם יוכל להפיק חשמל ולסייע ביישוב הארץ ובפיתוחה‪.‬‬ ‫במרס ‪ 1926‬התקבל סוף–סוף האישור הסופי לכך‪ ,‬ולפיו התאפשר ניצולם של מימי‬ ‫הירדן והירמוך לאספקת חשמל בכל רחבי ארץ–ישראל ועבר–הירדן למשך ‪ 70‬שנה‪.‬‬

‫˘‪ÏÓ˘Á‰ ¯È‬‬ ‫‪ÌÈȯ‰Ó Ô˜Ê‰ ¨Ô˜Ê ¨Ô˜Ê‰‬‬ ‫‪ÆÏÚÙÓ‰ ˙‡ ÌȘ‰ ‡Â‰‬‬ ‫‪¨‰È‰ ‡Ï ¨ÌÂÏÎ Ì˘ ‰È‰ ‡Ï‬‬ ‫‪¨ÌÈÓ ˜¯ Âȉ‬‬ ‫‪ÆÏÓ˘Á ·Ï Ì˘ ÂÈ˘ÎÚÂ‬‬ ‫‪¨˙˘·È ÏÚ ÌÈ ÈÏÚ‬‬ ‫‪Æ˙˘¯‰ ‰· ‰· ‰Î‬‬ ‫‪¨„ÂÓÚ Ì˜‰ ¨‰Ó‚ Á˙Ù‬‬ ‫‪ÆËÂÁ‰ Á˙Ó ÏÈ„·Ó ı·¯‰‬‬ ‫‡‪¨Ì¯Ê Â‡ ¨ı¯Ó Â‡ ¨‡‰ ¨ı¯Ó Â‬‬ ‫‡‪ÆÏÓ˘Á Ï˘ Ì¯Ê Â‬‬ ‫‪ÏÎ ˙‡ ÏÓ˘Á ¨‡‰≠‡Â‰ ÏÓ˘Á‬‬ ‫‪ÆÏÓډ ˙˘¯‰ È· ¨ı¯‡‰‬‬ ‫מתוך "שיר החשמל"‬ ‫מאת מרדכי זעירא‪.‬‬ ‫חובר בשנת ‪ ,1934‬בעת עבודתו של‬ ‫המשורר זעירא בקבוצת מתקיני‬ ‫הרשת של חברת החשמל‪.‬‬

‫∂‪µ‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫˙‚‪˙‡ˆÓ‰Â ˙ÂÈÏ‬‬ ‫מה אמר רוטנברג בטקס חנוכת‬ ‫נהריים?‬ ‫"היום‪ ...‬מסתיים פרק חשוב‬ ‫בקורות ארץ–ישראל‪ ...‬העם‬ ‫הערבי בארץ זו‪ ...‬הפיק תועלת‪...‬‬ ‫מיוזמתנו ומעבודתנו‪ ...‬גורל‬ ‫שני העמים משולב עתה‪...‬‬ ‫על–ידי כוחות העומדים מחוץ‬ ‫להשגחת אנוש‪...‬‬ ‫הנוער שלנו ילמד מעבודה‬ ‫זו מה אפשר לקיים‪ ,‬על‬ ‫אף התנאים הבלתי נאותים‬ ‫והמפרכים ביותר‪" ...‬‬

‫‪¢‬‬

‫‪¯Â‡ Ì¢ ÍÏ Ôȇ¢‬‬ ‫·‪¯Â‡ ÂÏ Ôȇ˘ ¨ÌÏÂÚ‬‬ ‫‪¢ÆÛÈ˜Ó ¯Â‡Â ÈÓÈÙ‬‬ ‫¯‪χËȯ ÌÈÈÁ ß‬‬

‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪¢‬‬

‫∑‪µ‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫לאחר קבלת האישור ב–‪ 1926‬נאספו גם הכספים הדרושים לבניית‬ ‫התחנה‪.‬‬ ‫באוגוסט ‪ 1927‬עלו על הקרקע בנהריים ראשוני העובדים‪ .‬באמצעות‬ ‫מסילת הרכבת‪ ,‬העוברת בסמוך לאתר‪ ,‬הגיעו למקום הכלים הכבדים‪.‬‬ ‫בנהריים הוקמה גם תחנת רכבת להסעת העובדים‪ ,‬ונבנו מסילות‬ ‫להובלת חומרים וציוד לאתר הבנייה‪ .‬החלה עבודה במלוא המרץ‪...‬‬ ‫אך בנוסף לכל הקשיים ניצבו מקימי התחנה בפני איתני הטבע‪ :‬ב–‪ 15‬בפברואר ‪ 1929‬ירדו גשמי זעף באזור‪ ,‬ונהרות הירדן והירמוך‬ ‫עלו על גדותיהם‪.‬‬ ‫המים איימו לפגוע בתחנה‪ ,‬אך עובדיה הצליחו להקים סוללת עפר‪ ,‬וזו מנעה את הפגיעה‪ .‬בפברואר ‪ 1931‬שוב געש הירמוך‪ ,‬והפעם‬ ‫היו כמויות המים אדירות‪ .‬מפל בגובה ‪ 14‬מטר סחף אתו את מרבית המתקנים‪ ,‬והנזקים הגדולים גרמו לעיכוב של כמעט שנה‬ ‫בהפעלת התחנה‪.‬‬

‫∏‪µ‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫רוטנברג‪ ,‬שבא לבדוק את ממדי האסון ואת הנזקים‪ ,‬שמע מנציגי העובדים הצעה מיוחדת במינה‪ :‬העובדים עמדו ובכו למראה‬ ‫החורבן שנגלה לעיניהם‪ ,‬אך הציעו לרוטנברג לעבוד ללא שכר ‪ -‬תמורת מזון ומגורים בלבד ‪ -‬עד שיתוקן המפעל‪.‬‬ ‫רוטנברג הודה לעובדים והבטיח‪" :‬מודה אני לכם על הצעתכם הנדיבה‪ .‬לכו לעבוד‪ .‬בעוד יומיים אסע ללונדון‪ .‬הכסף יימצא‪ .‬המפעל‬ ‫קום יקום"‪.‬‬ ‫בתחילת שנת ‪ 1932‬נשלמו העבודות ונערכו בדיקות קפדניות של כל המערכות במפעל‪.‬‬ ‫נהריים הייתה מוכנה לפעולה וציפתה לבואם של גשמי החורף‪.‬‬ ‫ב–‪ 5‬בפברואר באותה שנה אכן גאו המים בירמוך‪ .‬תחילה הופעלה טורבינה אחת בלבד‪ ,‬ולאחריה נוסתה הטורבינה השנייה‪ .‬לאחר‬ ‫שעמדו בהצלחה בניסיון‪ ,‬הופעלו שתי הטורבינות יחד‪ ,‬ושכונות המגורים הוארו‪.‬‬ ‫לאחר כמה חודשים של נסיונות הפעלה הופק בפעם הראשונה בהיסטוריה של ארץ–ישראל חשמל מכוח המים‪ ,‬והוא נמכר לקהל‬ ‫הרחב‪ .‬באופן רשמי נחנכה התחנה ביוני ‪ .1932‬בטקס השתתפו הנציב העליון‪ ,‬סר ארתור ווֹקוֹפּ‪ ,‬האמיר הירדני עבדאללה ונציב בריטניה‬ ‫בעבר–הירדן‪ .‬האמיר הירדני התכבד בסיבוב הגלגל ובהפעלה הראשונה‪ ,‬ביודעו שהחשמל הציוני יאיר את ארמונו ברבת–עמון‪.‬‬ ‫בשלב הראשון ייצרה החברה ‪ 12‬מגוואט חשמל‪ ,‬אך בהמשך הלך וגדל היקף הייצור‪ .‬במהלך השנים ירד חלקה של התחנה בנהריים‬ ‫באספקת החשמל בארץ‪ :‬מ–‪ 100‬אחוז בשנים הראשונות ‪ -‬ל–‪ 25‬אחוז בשנת ‪.1948‬‬ ‫במלחמת העצמאות )‪ (1948‬נפלה נהריים בידי הצבא העיראקי ביום שישי‪ ,‬ה' באייר תש"ח‪ 14 ,‬במאי ‪) 1948‬היום בו קמה המדינה(‪.‬‬ ‫ביום זה נהרסו שכונות המגורים וציוד רב שהיה באזור‪ .‬בימים שאחריו נהרס היישוב הפורח ונהרסו המתקנים לייצור חשמל‪40 .‬‬ ‫עובדים‪ ,‬ובהן שתי נשים‪ ,‬נלקחו בשבי הירדני‪ .‬לאחר שובם מן השבי זכו אנשי נהריים ומשפחותיהם לטיפול מסור מצד הנהלת‬ ‫החברה ושובצו מחדש בעבודה‪.‬‬

‫‪µπ‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫∞∂‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫מה אמר הנציב הבריטי* על‬ ‫רוטנברג?‬ ‫"רוטנברג הוא כמו עמודי החשמל‬ ‫הפזורים עתה‪ ,‬הודות למרצו‪...‬‬ ‫לאורכה ולרוחבה של הארץ‪ .‬הם‬ ‫והוא ‪ -‬דרכם ישרה קדימה‪ ...‬למען‬ ‫טובת הארץ הזו"‪.‬‬ ‫* בשנת ‪ 1919‬הוענקה לבריטניה‬ ‫סמכות לשלוט בארץ–ישראל‪ ,‬עד‬ ‫שתושביה יהיו מוכנים לנהל אותה‬ ‫באופן עצמאי‪.‬‬ ‫הנציב הבריטי היה המושל בארץ‬ ‫מטעם השלטון הבריטי‪.‬‬

‫‪∂±‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫‪ø·È·‡–Ï˙·Â ‰ÙÈÁ· ÂӘ‰˘ ˙ÂȯÂËȘ‰ ˙ÂÁ˙‰ Ï˘ Ô˙Â·È˘Á ‰Ó‬‬

‫בתקופת "מאורעות" ‪ - 1929‬בהן נהרגו ‪ 133‬יהודים בהתקפות הערבים על היישוב היהודי‪ ,‬בעיקר בחברון ובירושלים ‪ -‬גבר המאבק על‬ ‫ארץ–ישראל בין היישוב היהודי לבין ערביי הארץ‪ .‬בתקופה זו הלכו וגברו גלי העלייה‪ ,‬ועמם גברו ההסתה והשנאה כלפי היהודים‪.‬‬ ‫העולים שהגיעו לארץ בתקופה זו היו בעלי עסקים‪ ,‬סוחרים ואנשים שמצבם הכלכלי טוב‪.‬‬ ‫הם יזמו הקמת מפעלי תעשייה חדשים‪ ,‬וכך הלך וגדל הביקוש לחשמל‪.‬‬

‫≤∂‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫פנחס רוטנברג‪ ,‬שמרגע עלייתו ארצה היה מעורב בנושא ההגנה והביטחון‪ ,‬הבין שתוכניתו להקמת תחנות כוח נוספות על הירדן‬ ‫איננה מתאימה עוד בגלל כמה סיבות‪:‬‬ ‫‪ .1‬תחנות הכוח בבקעת הירדן לא יוכלו לספק את הביקוש הגובר לחשמל בגלל פיתוח התעשייה ובגלל גידול האוכלוסייה היהודית‪,‬‬ ‫בעיקר בערים‪.‬‬ ‫‪ .2‬קווי המתח הגבוה מבקעת הירדן למישור החוף ‪ -‬שם התרכזה התעשייה ‪ -‬יצטרכו לעבור גם דרך יישובים ערביים צפופים‬ ‫ביהודה ושומרון; ואם וכאשר יפרצו מעשי איבה בין יהודים לערבים‪ ,‬הם עלולים להינזק‪.‬‬ ‫‪˙ÂÚÙÂ˙ ÌÈ‚˘ÂÓ‬‬ ‫מהי תחנת כוח קיטורית?‬ ‫זו תחנת כוח‪ ,‬המוקמת על חוף הים ומופעלת באמצעות דלק )פחם‪ ,‬מזוט או גז טבעי(‪ .‬שריפת‬ ‫הדלק מחממת מים בדוד במחזור‬ ‫סגור ויוצרת קיטור )האדים הנוצרים בזמן רתיחת המים(‪ ,‬וזה גורם לסיבוב ציר הטורבינה והפעלת‬ ‫הגנרטור ליצירת חשמל‪.‬‬ ‫תחנות הכוח הקיטוריות של חברת החשמל הן "אשכול"‪" ,‬רדינג" ו"חיפה" )באמצעות מזוט וגז‬ ‫טבעי(; ל"אורות רבין" ו"רוטנברג" )באמצעות פחם(‪.‬‬ ‫‪ .3‬בניית תחנות כוח בסמוך למרכזי הצריכה והביקוש תחסוך אנרגיה‪ ,‬תקצר את הקווים‪ ,‬ותצמצם את ההוצאות הכספיות של‬ ‫הפיתוח‪.‬‬

‫≥∂‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫גורמים אלה הביאו לשינוי בתוכניתו של רוטנברג‪ ,‬והוא החל לתכנן לבנות תחנות קיטוריות גדולות לאורך מישור החוף בקרבת‬ ‫הערים הגדולות‪.‬‬ ‫ומחז>רוֹ‪.‬‬ ‫התחנות הקיטוריות נבנו בסמוך לים‪ ,‬שם דרושות כמויות גדולות של מי ים לקירור הקיטור ִ‬ ‫התחנה הראשונה נבנתה בחיפה בסמוך לשפך הקישון‪ ,‬והחלה לפעול בשנת ‪ .1935‬לאחריה נבנתה התחנה בתל–אביב ‪ -‬היא "רדינג‬ ‫א"‪.‬‬ ‫כניסתן לפעולה בשנות ה–‪ 30‬הזניקה את כושר הייצור פי ‪ 3‬ויותר תוך פחות מעשור שנים‪.‬‬ ‫עובדה זו מעידה על התפתחות המשק בארץ ‪ -‬בתעשייה‪ ,‬במסחר ‪ -‬על עלייה ברמת החיים ועל גידול האוכלוסייה‪.‬‬ ‫‪ÌȯÙÒÓ· ÏÓ˘Á‬‬ ‫כמה משתמשים בחשמל?‬ ‫בשנת ‪ 1927‬היו רשומים בספרי חברת החשמל ‪ 7,500‬משתמשים )צרכנים( בחשמל; בשנת ‪1934‬‬ ‫הגיע מספרם ל–‪ 34,000‬משתמשים; וכעבור שנתיים נוספות ל–‪.66,000‬‬

‫ב–‪ 4‬בינואר ‪ 1942‬הודיעו עיתוני הארץ בכותרות הראשיות על מותו של פנחס רוטנברג‬ ‫בשנת ה–‪ 63‬לחייו‪ .‬בצוואתו קרא רוטנברג לחברה בארץ–ישראל להימנע ממחלוקות‬ ‫וריב על הדעות השונות‪.‬‬ ‫אחיו של פנחס רוטנברג‪ ,‬אברהם‪ ,‬החליף אותו בתפקידו למשך ‪ 15‬השנים הבאות‪.‬‬

‫‪∂¥‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫בצוואתו כתב פנחס רוטנברג‪ :‬פילוג עמנו לכיתות‪ ,‬עדות ומפלגות‪ ,‬היה תמיד בעוכרינו‪ .‬מלחמת אחים הביאה אותנו לעברי פי פחת‬ ‫]למצב שיכול להיות מסוכן יותר[‪ ,‬ואם לא תחדל ‪ -‬תחריבנו‪.‬‬ ‫לכן בקשתי וצוואתי לישוב ולנוער הגדל בתוכו‪ ,‬לזכור תמיד שלא יהודים של כיתה או מפלגה זו או אחרת נרדפים ונדרסים‪ ,‬כי עם‬ ‫עם ישראל בכללו‪.‬‬ ‫הנוער ‪ -‬תקוות עתידנו‪ ...‬חינוכו הנכון‪ :‬שרשיות‪ ,‬בינה ודעת‪ ,‬אחדות ואחוה‪ ,‬רצינות ונאמנות‪...‬‬ ‫לחינוך הנוער ברוח זו אני מקדיש את ההכנסות מכל רכושי שהועבר ויועבר מדי שנה בשנה לאוצר פנחס רוטנברג‪.‬‬

‫˘‪ı‡ÂÓ ÁÂ˙ÈÙ ∫µ∞–‰ ˙Â‬‬

‫גלי העלייה הגדולים בשנות ה–‪ 50‬והמשך הפיתוח של התעשייה והחקלאות חייבו פיתוח גדול גם בחברת החשמל‪.‬‬ ‫באותה תקופה הוחל בהקמת אתר כוח חדש ‪ -‬בדרום הארץ‪ ,‬סמוך למקום שבו הוקמה מאוחר יותר העיר אשדוד‪.‬‬ ‫בעת הבנייה נקרא האתר "ס>כְֵריר"; אחר כך קיבל את השם "אשדוד"; ומאוחר יותר כונה "אשכול"‪ ,‬על–שם ראש הממשלה השלישי‪,‬‬ ‫לוי אשכול ז"ל‪.‬‬ ‫התחנה ב"אשדוד א" החלה לפעול ב–‪ ,1958‬ולה שתי יחידות של ‪ 50‬מגוואט‪.‬‬ ‫מאוחר יותר‪ ,‬בשנת ‪ ,1963‬נוספה אליהן יחידה של ‪ 50‬מגוואט‪.‬‬

‫‪∂µ‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫במקביל להקמת "אשדוד א" הוקמה התחנה הבטחונית "רדינג ג"‪ ,‬הידועה בכינויה ‪) 326‬על–פי מספר הפרויקט שניתן לה בחברת‬ ‫"‪ "AEG‬בגרמניה‪ .‬היתה זו התחנה הראשונה‪ ,‬שתוכננה והוקמה בכספי השילומים ‪ -‬תשלומי הפיצויים שהתקבלו מגרמניה בעקבות‬ ‫השואה שגרמו הגרמנים(‪.‬‬ ‫˙‚‪˙‡ˆÓ‰Â ˙ÂÈÏ‬‬ ‫מי הוא רדינג‪ ,‬שעל–שמו נקראו תחנות הכוח?‬ ‫תחנת רדינג קרויה על שמו של הלורד רדינג ‪ -‬מדינאי ואיש עסקים יהודי‪ ,‬שבין השאר שימש‬ ‫כזקן השופטים בבריטניה וכמשנה למלך הודו‪ .‬בשנת ‪ 1926‬מונה ליושב ראש ההנהלה של חברת‬ ‫החשמל‪.‬‬

‫∂∂‬

‫שתי טורבינות ‪ -‬כל אחת בת ‪ 20‬מגוואט ‪ -‬נרכשו מחברת "ג'נרל אלקטריק" בארצות–הברית במחיר מציאה‪ ,‬כיוון שבתחילה נועדו‬ ‫לפולין ‪ -‬אלא שהעסקה לא יצאה לפועל‪.‬‬ ‫"רדינג ג" היתה תחנה תת–קרקעית‪ ,‬מחופה בגג מבטון מזוין בעובי ‪ 2‬מטרים‪.‬‬ ‫היא נכנסה לפעולה ערב "מבצע קדש" )המלחמה בין ישראל למצרים בשנת ‪ ,1956‬שבמהלכו כבשה ישראל את כל שטחו של חצי‬ ‫האי סיני ‪ -‬הוא מדבר קדש‪ .‬בלחץ מדינות שונות נסוגה ישראל מכל האזור(‪ ,‬ולה כושר ייצור של ‪ 40‬מגוואט‪.‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫עקב המצב הכלכלי של המדינה והדרישה הגוברת לאנרגיה נבנו בכספי השילומים בגרמניה עוד שתי תחנות זהות‪" :‬חיפה ב"‬ ‫ו"אשדוד ב"‪ .‬בכל תחנה היו שתי יחידות של ‪ 75‬מגוואט מתוצרת "‪" ."AEG‬חיפה ב" נכנסה לפעולה בשנת ‪ ,1960‬ו"אשדוד ב" ‪ -‬בשנת‬ ‫‪.1963‬‬ ‫תחנה בטחונית נוספת‪" ,‬אורים" שמה‪ ,‬נבנתה בנשר שליד חיפה‪ ,‬ולה כושר ייצור של ‪ 20‬מגוואט‪ .‬תחנה זו הופעלה לראשונה בשנת‬ ‫‪ 1962‬באמצעות טורבינת גז תעשייתית ראשונה מסוגה בארץ‪ .‬היא נועדה לספק חשמל למפעלים חיוניים בשעת חירום‪ ,‬ובימים‬ ‫כתיקונם הופעלה בעיקר כדי למלא את החסר בשעות שיא הביקוש‪.‬‬ ‫˙‚‪˙‡ˆÓ‰Â ˙ÂÈÏ‬‬ ‫מהי טורבינת גז תעשייתית?‬ ‫זו יחידת ייצור חשמל‪ ,‬המופעלת על–ידי סולר )ובעתיד ‪ -‬על–ידי גז טבעי(‪ .‬שריפת הדלק יוצרת גזי‬ ‫שריפה‪ ,‬אלה גורמים לסיבוב ציר הטורבינה‪ ,‬וזו מפעילה את הגנרטור ליצירת חשמל‪ .‬תחנות מסוג‬ ‫זה פזורות ברחבי המדינה‪.‬‬

‫∑∂‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫‪øÊ‚ ˙ÂÈ·¯ÂËÏ ˙ÂȯÂËȘ ˙ÂÈ·¯ÂËÓ ¯·ÚÓ‰ ÏÁ „ˆÈÎ‬‬

‫שנות ה–‪ 70‬וה–‪ :80‬ממשבר הנפט ‪ -‬אל עידן הפחם וטורבינות הגז התעשייתיות‪.‬‬ ‫בתחילת שנות ה–‪ 70‬השתפר המצב הכלכלי מאוד‪ ,‬ושוב נדרשה הרחבת אספקת החשמל לאזרחים‪ ,‬לתעשייה ולחקלאות‪.‬‬ ‫לכן הוחלט להקים שתי תחנות כוח גדולות באשדוד‪" :‬אשכול ג" ו"אשכול ד"‪ .‬כל תחנה כללה שתי יחידות של ‪ 228‬מגוואט‪.‬‬ ‫מלחמת יום כיפור בשנת ‪ ,1973‬שהפתיעה את המדינה וגרמה למשבר הדלק העולמי ולגידול רב במחירי הנפט‪ ,‬הכניסה את המדינה‬ ‫למצב כלכלי קשה‪.‬‬ ‫חברת החשמל התחילה לבדוק כיצד ניתן להוזיל את ההוצאות לייצור החשמל; היכן יש להקים תחנות חדשות; ובאילו סוגי דלק‬ ‫להשתמש‪.‬‬ ‫אחת האפשרויות שנבדקה היתה לייצר חשמל באמצעות פחם במקום בדלק‪ ,‬שכן הפחם זול יותר ומחיריו יציבים‪ .‬לכן הוחלט‬ ‫להקים תחנה חדשה‪ ,‬שתאפשר גם שימוש בפחם וגם שימוש בדלק ‪ -‬אם אכן מחירו יוזל‪.‬‬ ‫מיקומה של התחנה נקבע מצפון לנחל חדרה‪ .‬האתר שנבחר כונה "מחצית דרך" ‪ -‬מ"ד ‪ -‬כלומר באמצע הדרך בין חיפה לתל–‬ ‫אביב‪.‬‬ ‫לימים הוסב השם ל"מאור דוד" על–שם דוד שיפמן ‪ -‬מראשי החברה‪ ,‬שהלך לעולמו עוד בטרם הסתיימה הבנייה‪ .‬בהמשך הוחלט‬ ‫לקרוא לתחנה "אורות רבין" על–שמו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל‪.‬‬ ‫תכנון התחנה חייב לבדוק את ההשפעה שתהיה לה על איכות הסביבה כתוצאה מן השימוש בפחם‪ .‬צריך היה לקבוע מהם האמצעים‬ ‫שיש לנקוט‪ ,‬כדי למנוע פגיעה סביבתית ולאפשר איכות חיים מתאימה לתושבים החיים בקרבת התחנה‪.‬‬ ‫היתה גם בעיית העברת הפחם המיובא מן הים לאתר התחנה‪.‬‬ ‫לבסוף הוחלט על בניית מזח פריקה פתוח בים‪ ,‬שיחובר ליבשה בגשר שאורכו כ–‪ 2‬ק"מ‪ .‬על הגשר תוכנן להקים מסוע )רצועה סגורה‪,‬‬ ‫הנעה במסלול קבוע ומעבירה חומרי גלם ממקום למקום(‪ ,‬שיוביל את הפחם מהמזח לאתר האחסון‪.‬‬

‫∏∂‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫‪∂π‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫∞∑‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫עלות בניית מזח הפריקה‪ ,‬על כל מתקניו ומערכותיו‪ ,‬הסתכמה בכ–‪120‬‬ ‫מיליון דולר במחירי ‪ ,1984‬והוא נחשב לראשון מסוגו בעולם‪ .‬אכן‪ ,‬בעולם‬ ‫קיימים מזחים דומים‪ ,‬אולם הם נבנו לצורך הטענת פחם ‪ -‬ולא לפריקתו‪.‬‬ ‫מבחינה זו מהווה המזח בחדרה הישג הנדסי מרשים וייחודי‪.‬‬ ‫תחנת "מאור דוד" החלה לפעול בסוף שנת ‪ .1981‬תחילה הופעלה במזוט‬ ‫)סוג דלק נוזלי(‪ ,‬ובמחצית ‪ 1982‬החלו להפעילה בפחם‪.‬‬

‫‪∑±‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫˙‪‚¯·˯ ˙Á‬‬

‫בטרם הסתיימו העבודות בתחנת "מאור דוד"‪,‬‬ ‫החלו כבר התכנון וההקמה של תחנת הפחם‬ ‫החדשה באתר שמדרום לאשקלון‪.‬‬ ‫התחנה באשקלון נושאת את השם "רוטנברג"‬ ‫ על–שמם של האחים פנחס ואברהם רוטנברג‪,‬‬‫מנהליה הראשונים של החברה‪ .‬כדי לא לפגוע‬ ‫בצוואתו של פנחס רוטנברג‪ ,‬הוחלט בהסכמת‬ ‫המשפחה לקרוא לתחנה על–שם שני האחים‬ ‫רוטנברג‪.‬‬ ‫תחנת הכוח "רוטנברג" הראשונה‪ ,‬שנבנתה‬ ‫באשקלון‪ ,‬כוללת שתי יחידות של ‪ 550‬מגוואט כל‬ ‫אחת‪ .‬בעקבות העלייה הגדולה מחבר המדינות‬ ‫בסוף שנות ה–‪ 80‬ותחילת שנות ה–‪ 90‬שוב עלה‬ ‫הביקוש לחשמל‪ .‬באותן שנים היתה העלייה‬ ‫בביקוש מהגבוהות ביותר בעולם‪ ,‬וחברת החשמל‬ ‫נאלצה לתת לו מענה‪.‬‬

‫≤∑‬

‫הפתרון נמצא בהקמתן של טורבינות גז‬ ‫תעשייתיות‪ .‬משך הקמתן קצר ביותר‪ ,‬וכן ניתן‬ ‫להקימן באתרים שונים ‪ -‬ולא רק לאורך חוף הים‪,‬‬ ‫דוגמת התחנות הקיטוריות‪.‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫‪Ê‚‰ ˙ÂÈ·¯ÂË‬‬

‫לטורבינות הגז התעשייתיות יתרון נוסף‪ :‬הדלקים‬ ‫הקלים שהן שורפות ‪ -‬בין אם זה דלק נוזלי או גז‬ ‫טבעי נקי וידידותי לסביבה‪ .‬הכנסתן של טורבינות‬ ‫הגז התעשייתיות למערכת הייצור אפשרה לחברת‬ ‫החשמל לגשר על הפערים שבין הקמת תחנה פחמית‬ ‫אחת לאחרת‪ ,‬ולספק את החשמל המבוקש בתקופת‬ ‫הביניים‪.‬‬ ‫לקראת כניסתה של תחנת הכוח "רוטנברג א" לפעולה‬ ‫החלה חברת החשמל להקים את קו מתח–העל‬ ‫‪ 400‬ק"ו‪ ,‬שבמהלך שנות ה–‪ 90‬היה למוביל החשמל‬ ‫הארצי‪.‬‬

‫≥∑‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰‬‬

‫הקטע הראשון של הקו הוקם ב–‪ .1989‬הוא חיבר את תחנת הכוח "רוטנברג" עם תחנת המיתוג בצפית‪ ,‬עוד בטרם הוכנסה "רוטנברג"‬ ‫לפעולה‪.‬‬ ‫עם כניסתה של היחידה הראשונה ב"רוטנברג" לפעולה בשנת ‪ 1990‬הושלם גם הקטע השני בקו ‪ 400‬ק"ו‪ :‬מתחנת מיתוג צפית עד‬ ‫לפתח–תקווה‪.‬‬

‫‪Ê‚‰ ˙ÂÈ·¯ÂË Ï‡ ≠ ÌÁÙ‰Ó‬‬

‫השלב הראשון של המהלך החל בשנת ‪ ,2004‬ובו הועברו תחנות הכוח "אשכול ג" ו"אשכול ד" לפעולה בגז טבעי‪.‬‬ ‫למעשה יתפוס הגז הטבעי‪ ,‬הזול והנקי יותר מהמזוט‪ ,‬את המקום השני בחשיבותו לאחר הפחם )מההיבט הכלכלי(‪ ,‬ויעמוד במקום‬ ‫הראשון )מההיבט של איכות הסביבה(‪ .‬השימוש בגז הפך להיות משמעותי מבחינה כלכלית‪ ,‬לאחר שנתגלו בים מול חופי ישראל‬ ‫מאגרי גז גדולים‪ ,‬ובמקביל נחתמו הסכמים עם מצרים בדבר אספקת גז במחיר נוח‪.‬‬ ‫‪ÌȯÙÒÓ· ÏÓ˘Á‬‬ ‫ממה ייצרו חשמל בעתיד?‬ ‫בשנת ‪ 2004‬יוצרו ‪ 77.6%‬מן החשמל באמצעות פחם‪ - 9% ,‬באמצעות גז טבעי‪ ,‬והשאר ‪ -‬מסוגי דלק‬ ‫שונים‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2008‬צפוי ייצור החשמל להתבסס על ‪ 60%‬פחם ו–‪ 40%‬גז טבעי‪.‬‬

‫‪∑¥‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


χ¯˘È· ÏÓ˘Á Ï˘ ‰Îω ‰˜Ù‰

‰·˘ÁÓÏ ˙„˜

≠ ˜¯Ù‰ ˙‡ Ì˙‡¯˜˘ ȯÁ‡ ø‚¯·˯ ÒÁÙ Ï˘ ÂÏÚÂÙ· „ÁÂÈÓ· Ì˙Ó˘¯˙‰ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ‰Óȇ˙Ó ÌÎÏ ˙ȇ¯ ˙Â¢‰ ÁÂΉ ˙ÂÁ˙ ÔÈ·Ó ÁÂÎ ˙Á˙ Ï˘ ‚ÂÒ ‰Êȇ øÚÂ„Ó øÌÂȉ χ¯˘È ˙È„ÓÏ È„Î Ìȯ·ÁÓ Ì˙Èȉ ÌÈ‚ÂÒ ÂÏȇ ¨‰˘„Á ÁÂÎ ˙Á˙ ˙Ó˜‰ ÔÎ˙Ï ÁÂÎ ˙„ÓÚ· ÌÂȉ Ì˙Èȉ ̇ ø˘Ó˘ ÂÓÎ ¨ÛÒÂ ‰È‚¯‡ ¯Â˜Ó ÌȇȈÓÓ Ì˙Èȉ Èχ ø˘„Á ‚ÂÒÓ ‰Á˙ ¯ÂˆÈÏ ≠ ¯Á‡ ˜Ï„ ‡ ËÙ ‡Â·È· ˙ÂÏ˙ ‡ÏÏ ÏÓ˘Á ¯ˆÈÈÏ ÌÈÓȉ ÔÓ ÌÂÈ· ‰È‰È Ô˙È ¨ÌÎ˙Ú„Ï ¨Ì‡‰ ø˘Ó˘‰ ˙ÈÈ‚¯‡Ó ¨Ï˘ÓÏ ˙Ï·˜Ó ‰ȇ ¯ÓÂÏÎ ¨‰È˙ÂÎ˘Ï ˙¯·ÂÁÓ ‰ȇ ‡È‰ Æ¢ÈÏÓ˘Á ȇ¢ ˙ÈÁ·· ‡È‰ χ¯˘È ˙È„Ó ‰Ê ÔÂ˙ Íȯˆ ‰Ó ÆÔ¯Â·Ú ÏÓ˘Á ˙¯ˆÈÈÓ Â‡ ÏÓ˘Á ˙˜Ù‰Ï ‰È‚¯‡ Ô‰Ó øÁÂÎ ˙ÂÁ˙ ÔÂÎ˙· Â˙‡ ˙ÂÁ‰Ï

∑µ 09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬


‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


„ ˜¯Ù

ÏÓ˘Á‰ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ø˜¯Ù· ‰Ó ø‰·È·Ò‰ ÏÚ ÁÂΉ ˙ÂÁ˙ ˙ÂÏÈÚÙ ‰ÚÈÙ˘Ó „ˆÈÎ øÌÈÈÁ‰–ÈÏÚ· Ï˘ Ì˙ÂÁÈË· ÔÚÓÏ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á ‰˘ÂÚ ‰Ó øÌÈÙÂÁ‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ˙ÂÓÈȘ ˙ÂÈÎÂ˙ ÂÏȇ øÏÓ˘Á‰ ‡˘Â· ˙˘¯ÂÓ‰ Ï˘ ‰ÏÁ‰Â ¯ÂÓÈ˘Ï ‰˘Ú ‰Ó øÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á È„È–ÏÚ ˙¢Ú ˙ÂÈ˙Ïȉ˜ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÂÏȇ

09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪ø‰·È·Ò‰ ÏÚ ÁÂΉ ˙ÂÁ˙ ˙ÂÏÈÚÙ ‰ÚÈÙ˘Ó „ˆÈÎ‬‬

‫כפי שראינו בפרקים הקודמים‪ ,‬שורפים בתחנות הכוח חומרי דלק שונים‪ ,‬כמו סולר‪ ,‬מזוט‪ ,‬פחם‪.‬‬ ‫השריפה יוצרת חום‪ ,‬הדרוש להרתחת המים ולהפיכתם לקיטור‪ ,‬המפעיל טורבינות וגנרטורים; אך בנוסף לכך נוצרים בתהליך‬ ‫השריפה חומרים נוספים‪ ,‬שליליים מבחינת איכות הסביבה‪:‬‬ ‫אפר‪ :‬הוא נישא ברוח‪ ,‬מזהם את האוויר‪ ,‬מזיק לצמחייה ומלכלך בנייני מגורים ותעשייה‪.‬‬ ‫גזי פליטה‪ :‬מתוך הארובות של תחנות הכוח נפלטים גזים‪ ,‬והם גורמים לזיהום אוויר‪ .‬הם עלולים להזיק לבני–אדם‪ ,‬לבעלי–חיים‬ ‫ולצמחים‪ ,‬וכן לחמם את כדור הארץ‪.‬‬ ‫כשאנו עוברים ליד תחנת כוח‪ ,‬אנחנו רואים עשן היוצא מתוך הארובות‪ .‬עשן זה מורכב מגזי הפליטה המזיקים‬ ‫הללו ‪ -‬למשל‪ ,‬החומר הנקרא תחמוצת גופרית‪ ,‬הגורם לקשיי נשימה אצל בני–אדם‪.‬‬ ‫‪ÌȯÙÒÓ· ÏÓ˘Á‬‬ ‫מִחז ר‬ ‫אפר פחם הוא תוצר–לוואי של שריפת הפחם בתחנות הכוח "אורות רבין" בחדרה ו"רוטנברג"‬ ‫באשקלון‪.‬‬ ‫בשנים ‪ 2000–2004‬נוצרה על–ידי חברת החשמל כמות אפר בת כ–‪ 1.3‬מיליון טון בממוצע לשנה‬ ‫כתוצאה משריפת הפחם לייצור חשמל‪ .‬חברת החשמל מִחזרה את כל כמות האפר שנוצרה‬ ‫בתקופה זו‪ :‬כ–‪ 75%‬ממנה נמכרו לתעשיות המלט והבטון‪ ,‬וכ–‪ 25%‬שימשו כחומר מילוי‬ ‫‪ÆÆÆÂÏ˘ ÍÂ˙· ԯ‚ ‰˘Ú˘ ÈÓ¢‬‬ ‫בסלילת כבישים ותשתיות דומות‪.‬‬

‫‪¢‬‬

‫∏∑‬

‫‡‪¯ÙÚ ˜·‡ ‰· ˘È˘ ‰Î‡ÏÓ Â‬‬ ‫‪È„Î ˜ÈÁ¯‰Ï Íȯˆ ¨Ô‰· ‡ˆÂÈÎÂ‬‬ ‫˘‪˜·‡‰ ‡ ÆÆƯه‰ ÚÈ‚È ‡Ï‬‬ ‫‪Æ¢ÆÆƘÈÊÈ ‡Ï˘ ȄΠ¯·ÁÏ‬‬ ‫¯‪· ‰Îω ßÈ ˜¯Ù ÌÈ˘ ˙ÂÎω Ì¢·Ó‬‬

‫‪¢‬‬

‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫מי ים חמים‪ :‬המים החמים‪ ,‬המשתחררים מתחנת–הכוח אל הים‪ ,‬פוגעים באצות מסוימות‪ ,‬המשמשות מזון לבעלי–חיים אחרים‬ ‫בים‪ .‬הסיבה‪ :‬יש בהם פחות חמצן‪ ,‬שלו זקוקים היצורים החיים בים‪.‬‬ ‫חברת החשמל פועלת לצמצום הנזקים הנגרמים מחומרים אלה בדרכים שונות‪ ,‬וביניהן‪:‬‬ ‫‪ .1‬שימוש בחומרי בעירה מזיקים פחות‪ ,‬הנקראים "דלי גופרית"‪.‬‬ ‫‪ .2‬בניית ארובות גבוהות מאוד‪ .‬כך לא יגיעו החומרים המזיקים לקרקע‪ ,‬אלא יישארו בגובה רב‪.‬‬ ‫‪ .3‬שימוש הולך וגובר בדלק נקי ‪ -‬הגז הטבעי‪.‬‬ ‫‪ .4‬בניית מתקנים המצמידים אליהם את האפר )כמו מגנט(‪ ,‬וכך מונעים מן האפר לצאת דרך הארובה‪.‬‬ ‫‪ .5‬שימוש חוזר בחומרי הלוואי הנוצרים ‪ -‬כמו אפר‪ ,‬לדוגמה ‪ -‬כדי לייצר בטון ומלט )במקום להשתמש בחול(‪.‬‬ ‫‪˙ÂÚÙÂ˙ ÌÈ‚˘ÂÓ‬‬ ‫מי מזיק יותר?‬ ‫ייצור חשמל בפחם מזהם את האוויר עד פי ‪ 11‬לעומת ייצור חשמל בגז טבעי‪.‬‬ ‫מבין מקורות האנרגיה‪ ,‬המשמשים להפקת חשמל‪ ,‬נחשב הפחם למזהם האוויר הגדול ביותר‪.‬‬ ‫לעומתו הגז הטבעי הוא הנקי ביותר מבחינת איכות הסביבה‪.‬‬

‫‪∑π‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫נחל חדרה מוביל מים מזוהמים‪ .‬בערוץ הנחל‪ ,‬מתחת לכביש החוף‪ ,‬הוא כביש מס' ‪ ,2‬נבנה סכר‬ ‫שחוסם את דרכם כל המים האלו‪ .‬חברת החשמל מזרימה לערוץ מי ים מלוחים‪ ,‬שהיו שותפים‬ ‫בתהליך העיבוי של הקיטור בתחנת הכוח אורות רבין‪ .‬מי ים נקיים אלו שוטפים את ערוץ הנחל‬ ‫ומנקים אותו‪.‬‬ ‫הידעת? בנחל ערוגות שליד עין–גדי רשת חוברה‬ ‫החשמל מתחת לקרקע‪ ,‬כדי לא לפגוע בסביבה‪.‬‬

‫∞∏‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪ø¯ÂËÈ ˙ÂÁ˙ Ô‰Ó‬‬

‫המשרד לאיכות הסביבה‪ ,‬חברת החשמל ואיגוד‬ ‫הערים לשמירה על איכות הסביבה מפעילים תחנות‬ ‫ניטור איכות הסביבה ‪ -‬בעיקר באזורי תחנות הכוח‪.‬‬ ‫פירושה של המילה ניטור‪ :‬שמירה‪.‬‬ ‫בתחנות הניטור יש מכשירי מדידה‪ ,‬המודדים את‬ ‫ריכוז החומרים המזהמים וסוגיהם הנמצאים באוויר‪.‬‬ ‫מכל תחנה מועברים הנתונים שנאספו למרכז בקרה‬ ‫ראשי‪ ,‬הנמצא במשרד לאיכות הסביבה‪.‬‬

‫‪∏±‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫·‪˙ÂÁÈË‬‬ ‫איכות סביבה ובטיחות‬ ‫נושא איכות הסביבה קשור לנושא הבטיחות של התושבים והעובדים‪.‬‬ ‫כך‪ ,‬למשל‪ ,‬כל נושא השמירה והאחסון של הדלק‪ ,‬המשמש להפעלת תחנת הכוח‪ ,‬חשוב ביותר‬ ‫לבטיחות הסביבה‪ ,‬שכן הדלק עלול לגרום לשריפה לא צפויה ולהתפוצצות‪.‬‬ ‫כדי למנוע סכנות אלה נעשות הפעולות הבאות‪:‬‬ ‫הקמת מקומות לקליטת הדלק‪ ,‬אם יזרום כתוצאה ממכל דלק שנסדק‪ .‬כך תימנע זרימתו של‬ ‫הדלק למקומות לא מוגנים‪.‬‬ ‫הקמת מערכת כיבוי אש‪.‬‬ ‫ביצוע סקרים כדי לבחון מה עלול להתרחש באזורים שונים כתוצאה מפיצוץ תוך התחשבות‪,‬‬ ‫למשל‪ ,‬במרחק שבו נמצא היישוב הקרוב‪ ,‬ועוד‪.‬‬ ‫הידעת?‬ ‫באנדרטה בקיבוץ נגבה הוחלף עמוד מתח עליון ועוצב אמנותית‪ .‬צוירו עליו ‪ 73‬יונים ‪ -‬לזכר החיילים שנהרגו בתאונה‪ ,‬שבה התנגשו‬ ‫באוויר שני מסוקים של צה"ל‪ ,‬הידיעה בשם "אסון המסוקים"‪.‬‬

‫≤∏‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪Ï˘ Ì˙ÂÁÈË· ÔÚÓÏ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á ‰˘ÂÚ ‰Ó‬‬ ‫·‪øÌÈÈÁ‰–ÈÏÚ‬‬ ‫פרויקט "פורשים כנף ‪ -‬אימוץ הנשרים והדורסים"‬ ‫בשנת ‪ 1952‬הוטלה ביצת הנשר האחרונה ‪ -‬בשמורת‬ ‫הטבע "מצוקי חוטם" הכרמל‪.‬‬ ‫בתחילת שנות ה–‪ 50‬נעלמו הנשרים האחרונים‬ ‫מהכרמל בגלל מספר סיבות‪ ,‬וביניהן‪:‬‬ ‫שימוש בלתי מבוקר ברעלים ובחומרי הדברה‬ ‫בחקלאות‪.‬‬ ‫הרס בתי הגידול הטבעיים והפרעות עקב פעילות‬ ‫אדם )דוגמת סלילת הכביש בנחל אורן(‪.‬‬ ‫ירידה תלולה בכמות המזון הזמין עקב פיקוח‬ ‫וטרינרי הדוק וסילוק פגרים מהשטח‪.‬‬ ‫ציד ללא הגבלה מספקת של עופות דורסים‪.‬‬ ‫התחשמלות על עמודי חשמל‪.‬‬ ‫בתקופה זו ולאורך השנים הבאות הלך ופחת מספרם‬ ‫של הנשרים‪ ,‬ועד לפני כמה שנים נמצאו רק כ–‪60‬‬ ‫זוגות מקננים‪ .‬מצב זה הראה כי אוכלוסיית הנשרים‬ ‫נמצאת בסכנת הכחדה‪.‬‬

‫≥∏‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫·‪˙ÂÁÈË‬‬ ‫מה קורה לנשרים ולעופות הדורסים על עמודי החשמל?‬ ‫כאשר עופות דורסים ‪ -‬בדרך כלל צעירים וחסרי ניסיון בתעופה ‪ -‬נוחתים על עמודי מתח‪ ,‬הם‬ ‫מתקשים להישאר יציבים‪ .‬בעזרת כנפיהם הפרושות הם מנסים אפוא להתייצב; אך כאשר נוגעות‬ ‫שתי הכנפיים בשני חוטי חשמל באותו זמן‪ ,‬נסגר מעגל חשמלי‪ ,‬והוא הגורם להתחשמלותם של‬ ‫בעלי הכנף‪ .‬מצב מסוכן נוסף‪ :‬כאשר נשרים או עופות דורסים גדולים עומדים על אחת מזרועות‬ ‫העמוד‪ ,‬וראשם נוגע בחוט העובר מעל הזרוע )או אפילו רק מגיע לקרבתו( ‪ -‬גם אז נסגר מעגל‬ ‫חשמלי ומתרחשת התחשמלות‪.‬‬ ‫בין הפתרונות‪ :‬בניית עמדות נחיתה בראש העמודים ללא מגע עם החוטים; דוקרנים מיוחדים‪,‬‬ ‫המונעים נחיתה במקומות מסוכנים; ועוד‪.‬‬

‫‪∏¥‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫פרויקט "פורשים כנף ‪ -‬אימוץ הנשרים והדורסים" הוא פרויקט מיוחד‪ ,‬ומטרתו להגן על הנשרים והעופות הדורסים בישראל‪.‬‬ ‫לשם כך מתקיים שיתוף פעולה בין חברת החשמל לבין רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע ‪ -‬הגופים ה"ירוקים" הגדולים‬ ‫בישראל‪ ,‬העוסקים בשמירת טבע ונוף ובאיכות הסביבה‪.‬‬ ‫במהלך שנת ‪ 1995‬נערך בבית–הספר לעובדי הרשת של חברת החשמל סקר‪ ,‬שבדק את צורת נחיתתם של נשרים על גבי עמודי‬ ‫חשמל‪ .‬השתתף בו ד"ר עופר בהט מאוניברסיטת תל–אביב‪ ,‬ובעקבותיו פותחו מיגונים‪ ,‬המותקנים על–ידי חברת החשמל באזורים‬ ‫שבהם מקננים הנשרים‪.‬‬ ‫שיתוף הפעולה בין שלושת הגופים הללו במסגרת הפרויקט נועד להגן על אוכלוסיית העופות הדורסים בישראל ‪ -‬חלקם נדירים‬ ‫ביותר ‪ -‬המצויה בסכנת הכחדה‪ .‬במקביל הוא בא לצמצם את הנזקים‪ ,‬שנגרמים לחברת החשמל ולמשק הלאומי בישראל עקב‬ ‫התחשמלות עופות גדולים על חוטי חשמל‪ ,‬דבר שגורם להפסקות חשמל וחבלות ברשת‪.‬‬ ‫פרויקט "פורשים כנף ‪ -‬אימוץ הנשרים והדורסים" משלב בתוכו פעולות מעשיות‪ ,‬המתבצעות בשטח‪ ,‬וביניהן‪:‬‬ ‫משדרים‪ .‬אלה מאפשרים לבדוק את תנועת הנשרים והדורסים ולסקור את אורח‬ ‫‪ .1‬מעקב אחר מצבם של הדורסים באמצעות ַ‬ ‫חייהם‪ :‬מזון‪ ,‬רבייה ועוד‪.‬‬ ‫‪ .2‬הפעלת תחנות האכלה )מקומות בהם מאכילים את העופות הדורסים בצורה מבוקרת( בכ–‪ 20‬מוקדים ברחבי הארץ‪ :‬מהגולן‬ ‫והגליל ועד הרי אילת בדרום‪.‬‬ ‫‪ .3‬פעילות לצמצום מקרי ההתחשמלות של העופות הדורסים על–ידי מיגון עמודי החשמל באותם אזורים‪ ,‬המועדים למקרי‬ ‫התחשמלות‪.‬‬ ‫‪ .4‬רבייה בשבי ושחרור לטבע של עופות דורסים‪ ,‬כדי למנוע סכנת הכחדה שלהם‪.‬‬ ‫‪ .5‬מחקר ותוכניות הסברה וחינוך‪.‬‬

‫‪∏µ‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫˙‪¢ÌÏ·‚Ï ÌÈ· ·˘Â¢ ˙ÈÎÂ‬‬

‫בשנים ‪ 2000–2001‬החלו להסתמן בשטח הצלחות של התוכנית‪ .‬עדויות ראשונות להצלחתו באו לידי ביטוי באזורים שונים של הארץ‪,‬‬ ‫בהם נצפו קינונים של נשרים לאחר עשרות שנים של היעדרות‪ .‬המדובר בקינונים במרכז הנגב ‪ -‬באתר שממנו נכחדו הנשרים בשנת‬ ‫‪ ,1990‬ובגליל העליון ‪ -‬באתר שממנו נכחדו בשנת ‪ .1977‬גולת הכותרת היתה בפארק הכרמל‪ ,‬שם אותרו נשרים העוסקים בחיזור‬ ‫ובבניית קן כחצי מאה לאחר הקינון האחרון שנצפה במקום ב–‪ - 1952‬ממש "ושבו בנים לגבולם"‪ .‬בספירת הנשרים בשנת ‪ 2002‬נצפו‬ ‫‪ 148‬זוגות נשרים בדגירה בכל רחבי הארץ ‪ -‬מספר שיא‪ ,‬המעיד על תחילת התאוששותה של אוכלוסיית הנשרים בישראל‪.‬‬

‫‪È˙·È·Ò ÏÒÙ‬‬

‫לתחנת הכוח "רדינג" בתל–אביב ארובה גדולה‪ ,‬והיא נראית כ"מגדלור" חשמל ענקי‪.‬‬ ‫לפני כמה שנים‪ ,‬כשעלה הצורך לשפץ את ארובת "רידינג"‪ ,‬הוחלט בשיתוף עם עיריית תל–אביב להכריז על תחרות בינלאומית‬ ‫לעיצוב פניה של התחנה‪.‬‬ ‫אמנים ידועים מרחבי העולם השתתפו בתחרות‪ .‬מתוכם נבחר אמן מניו–יורק יליד יוון‪ ,‬סטפן אנטונקוס שמו‪ ,‬לעצב לארובה מראה‬ ‫חדש‪.‬‬ ‫בעקבות העיצוב החדש הפכה הארובה לפסל סביבתי‪ ,‬המשתלב בסביבה העירונית של תל–אביב‪ ,‬מאז יש לתל–אביב "סימן אור"‬ ‫נוסף בלילות ‪ -‬הארובה האמנותית המוארת של רידינג‪.‬‬

‫∂∏‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‡‪øÌÈÙÂÁ‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ˙ÂÓÈȘ ˙ÂÈÎÂ˙ ÂÏÈ‬‬

‫תוכנית "ידיד החולות" ‪ -‬שמירה על חוף הים וסביבתו בשיתוף הקהילה‬ ‫בהמשך לשיתוף הפעולה המוצלח בין רשות הטבע והגנים וחברת החשמל בפרויקט "פורשים כנף ‪ -‬אימוץ הנשרים והדורסים"‪ ,‬יצאה‬ ‫לדרך תוכנית נוספת‪ ,‬ושמה "ידיד החולות"‪.‬‬ ‫מטרתה של תוכנית זו‪ :‬פעילות לטובת שימור וטיפוח של המערכת החופית של מדינת ישראל והחייאת בתי הגידול הטבעיים‬ ‫שנפגעו בה‪.‬‬ ‫יוזמי התוכנית שואפים לעודד עניין ואכפתיות בקרב הקהילה כלפי הים והחוף‪ ,‬ולגייס את אנשי הקהילה לפעילות למען סביבתם‪.‬‬ ‫לאורכו של הים התיכון‪ ,‬בגבולה המערבי של ישראל‪ ,‬נפרשים ‪ 190‬קילומטרים של חופים ‪ -‬רכסי כורכר‪ ,‬מערכת דיונות וחולות‬ ‫טבעיים ‪ -‬ובהם צמחים ובעלי–חיים‪.‬‬ ‫ריכוז האוכלוסייה הגדול בארץ קיים בסמוך לחופי ישראל‪ .‬רבים מכירים את רצועת החוף‪ ,‬אך מעטים יודעים מה חבוי מעבר לה‪,‬‬ ‫בתוך הים‪ ,‬ואילו דרמות מתרחשות שם אפילו מטרים ספורים מהחוף‪ .‬מי שצלל קרוב לחופי הארץ יודע אילו הפתעות וריגושים יש‬ ‫שם‪ .‬באזור הסלעים קיימים תמנונים צבעוניים‪ ,‬דיונונים‪ ,‬דגי לוקוס גדולים וצבי ים‪.‬‬ ‫הים הוא חלק מחיינו; הוא משפיע על מזג האוויר העולמי‪ ,‬וכמחצית מייצור החמצן‪ ,‬למשל‪ ,‬מתרחש בו‪.‬‬ ‫למרות חשיבותה ונחיצותה נמצאת המערכת הפראית והיפה הזו בסכנה קיומית בשל שפכים ורעלים‪ ,‬המוזרמים אל הים; אשפה‪,‬‬ ‫המושארת על–ידי נופשים או המגיעה עם הגלים אל החוף; פסולת בנייה‪ ,‬המושלכת בכל מקום; וגלגלי הטרקטורונים ורכבי השטח‪,‬‬ ‫הרומסים את המצוקים‪ ,‬החוף ובעלי–החיים והצמחים שבהם‪.‬‬ ‫בזה אחר זה נסגרים בפנינו חופים והופכים לאתרי בנייה ואזורים סגורים לציבור‪.‬‬

‫∑∏‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫למה נרתמת חברת החשמל לפעילות של איכות הסביבה בחופים?‬ ‫לאורך חופי הארץ הוקמו חמישה אתרים לייצור חשמל‪ ,‬ובכולם תחנות כוח קיטוריות‪.‬‬ ‫אתרים אלה מופעלים מתוך מודעות ודאגה לצמצום הפגיעה הסביבתית‪ ,‬שהם עלולים לגרום‪ .‬מתקני ייצור החשמל בתחנות הכוח‬ ‫הללו מקוררים באמצעות מי הים‪ .‬אלה נשאבים לתוכם ומוחזרים לים‪ ,‬לאחר שעברו במערכת סגורה‪.‬‬ ‫החשמל ואיכות הסביבה‬ ‫ההכרה בחומרת מצבם של הים והחוף הובילה את חברת החשמל לחבור לרשות הטבע והגנים לטובת קידומה של תוכנית פעולה‬ ‫נרחבת לשמירת חוף הים וסביבתו‪.‬‬ ‫מה בתוכנית?‬ ‫התוכנית מתרכזת בשטחי החוף הפתוחים‪ ,‬הלא–מוכרזים‪ ,‬שחלקם מוגדרים כגנים לאומיים ושמורות טבע‪ .‬שמה של התוכנית ניתן‬ ‫לה על שמו של ידיד החולות ‪ -‬צמח חובב חולות‪ ,‬הגדל באזורים בלתי יציבים ותורם לעצירה של תנועת החול‪ ,‬ובכך מסייע בבניית‬ ‫חוף יציב וקבוע‪.‬‬ ‫תוכנית "ידיד החולות" משתפת את הקהילה‪ ,‬המתגוררת לאורך החוף‪ ,‬בהגנה עליו‪ ,‬ומעודדת דו–קיום בין האדם לסביבתו‪ ,‬תוך‬ ‫שמירה על ערכי הטבע והנוף‪.‬‬ ‫רק כך אפשר להבטיח את הצלתם של חוף הים וסביבתו לאורך זמן למעננו ולמען הדורות הבאים‪.‬‬ ‫הפעילות מתקיימת בקטעי חוף באזור השרון ‪ -‬מסידני–עלי בהרצליה ועד אתר תחנות–הכוח "אורות רבין" של חברת החשמל‬ ‫בצפון‪.‬‬ ‫במסגרת התוכנית מאמצים תושבי האזור שטח חוף קבוע‪ .‬התוכנית מניעה ומעודדת לחקר ועשייה‪ ,‬תכנון פיתוח מושכל ובר–קיימא‬ ‫לרווחת הציבור‪ ,‬אכיפה‪ ,‬תכנון שבילים וביצועם‪ ,‬ייזום אירועים בחוף והפעלת מנגנון התנדבות לניקוי החופים‪.‬‬

‫∏∏‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫‪∏π‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫מה נעשה לשימור והנחלה של המורשת בנושא החשמל?‬ ‫פנחס רוטנברג היה לא רק בעל חזון גדול‪ ,‬ולא רק אדם שידע להפוך‬ ‫את החזון למציאות; הוא גם ניחן בחוש טבעי ליופי ולאסתטיקה‪,‬‬ ‫וברוח זו ביקש לבנות גם את תחנות הכוח שלו‪.‬‬ ‫כך הציב לעצמו מטרה נוספת‪ :‬להקים תחנות כוח יפות‪ .‬הוא פעל‬ ‫כדי להבטיח את הקמתם של מבנים‪ ,‬שימלאו את תפקידם‪ ,‬ייראו‬ ‫טוב ויאריכו ימים‪ .‬המבנים‪ ,‬שהקים בראשית המאה הקודמת‪,‬‬ ‫ניצבים בגאון על תלם גם בעצם הימים הללו‪ ,‬וממשיכים להעביר‬ ‫מסר של נוכחות ואיתנות‪ ,‬שניתן לסמוך עליהן‪.‬‬ ‫כשהלכו וקמו תחנות הכוח‪ ,‬התברר שרוטנברג לא רק הביא את‬ ‫החשמל ‪ -‬אלא היה גם אבי האדריכלות המודרנית בארץ–ישראל‪.‬‬ ‫פנחס רוטנברג בחר את מיטב האדריכלים‪ ,‬ואלה שקדו על תוכניות‬ ‫הנדסיות שכללו אסתטיקה ויופי‪.‬‬

‫∞‪π‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫פעולות השימור והשיקום מבוצעות על–ידי חברת החשמל בשיתוף המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות והרשות המקומית‪,‬‬ ‫שבשטחה הם ניצבים‪.‬‬ ‫חברת החשמל החליטה לשקם את מבני תחנות הכוח ההיסטוריות ולהופכם למקומות פעילים‪.‬‬ ‫כמה דוגמאות‪:‬‬ ‫במבנה תחנת הכוח ההיסטורית בטבריה שוכנים כיום משרדי האזור‪ ,‬והם עומדים לשירות לקוחות החברה בעיר ובסביבתה‪.‬‬ ‫במבנים ההיסטוריים שברחוב החשמל בתל–אביב ובמבנה תחנת הכוח "ירושלים ה" שוכנו תחנות–משנה חדשות‪ ,‬שנועדו לשפר‬ ‫את אמינות אספקת החשמל ללקוחות‪.‬‬ ‫מבנה תחנת הכוח "רדינג א" בתל–אביב עומד לרשות הציבור כאכסניה יוצאת דופן לפעילויות תרבות ואמנות הפתוחות לציבור‬ ‫הרחב‪ .‬התערוכות ואירועי התרבות שנערכים במקום מושכים אליהם עשרות אלפי אנשים‪ ,‬והם נחשפים מדי שנה לפעילותו‬ ‫המיוחדת והאיכותית של פנחס רוטנברג‪ ,‬מייסדה של חברת החשמל‪.‬‬

‫‡‪ø˙˘¯ÂÓ ÌÈÏÈÁÓ ÌÈ·Ó ÌÈ¯Ó˘Ó ÍÈ‬‬

‫שימור ושחזור של חוות חפצי–בה‬ ‫חוות חפצי–בה שוכנת בחלקו המערבי של נחל חדרה‪ ,‬לא הרחק מאתר תחנות הכוח "אורות רבין"‪.‬‬ ‫חוות חפצי–בה הוקמה בשנת ‪ 1906‬על–ידי אגודת "נטעים"‪ ,‬שביקשה להקים יישובים חקלאיים ברחבי הארץ‪ .‬לשם כך רכש אהרון‬ ‫אייזנברג מיהושע חנקין כ–‪ 500‬דונם על גדות נחל מפג'ר‪ ,‬הוא נחל חדרה‪.‬‬ ‫תחילה צלחה דרכה של החווה‪ ,‬ומתיישביה ראו ברכה רבה בעמלם‪ .‬את המים להשקיית הפרדסים שניטעו במקום שאבו מנחל חדרה‬ ‫באמצעות משאבת קיטור‪ ,‬שהובאה למקום ממפעל הבקבוקים של הברון רוטשילד‪ .‬המשאבה מוקמה ממש על גדול הנחל‪ ,‬בבית‬ ‫המשאבות שהוקם בגדה הדרומית שלו‪.‬‬

‫‪π±‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫בשנת ‪ 1908‬נבנו בחווה שמונה בתים עבור הפועלים ובני משפחותיהם‪ .‬בבית מפואר‪ ,‬שהוקם בראש הגבעה‪ ,‬התגורר מנהל החווה‪.‬‬ ‫שנתיים אחר כך הורחב בית המשאבות‪ ,‬ולמקום הובאה משאבת דיזל משוכללת‪ ,‬שהגבירה את תפוקת השאיבה ואפשרה את‬ ‫הרחבת השטח החקלאי‪.‬‬ ‫הכול היה טוב ויפה עד מלחמת העולם הראשונה‪ ,‬כי בגללה נמנע יצוא התוצרת החקלאית של החווה לחו"ל‪.‬‬ ‫אולגה חנקין‪ ,‬רעייתו של יהושע חנקין‪ ,‬בחרה למקום את השם המקראי "חפצי–בה" בתקווה שלא תינטש ולא תהיה שוממה ‪ -‬ממש‬ ‫כפי שקיווה הנביא ישעיהו‪" :‬לא ייאמר לך עוד עזובה‪ ,‬ולארצך לא ייאמר עוד שממה‪ ,‬כי לך ייקרא חפצי–בה‪) "...‬ישעיהו סב ד(‪.‬‬ ‫פעילותה של אגודת "נטעים" נפגעה קשות‪ ,‬ופגעי טבע שהכו בארץ באותן שנים הגדילו את המצוקה‪ .‬לאחר מאמצים כבירים‬ ‫שהושקעו בנסיונות להצילה ניטשה החווה‪ ,‬ומתיישביה נפוצו לכל עבר‪.‬‬ ‫עד לראשית שנות ה–‪ 90‬עמד המקום בשממונו‪ .‬אז רכשה חברת החשמל את השטח כדי ליצור חיץ "ירוק" בין תחנות הכוח‪ ,‬שהוקמו‬ ‫מעבר לכביש‪ ,‬לבין שכונות המגורים המתפתחות בעיר חדרה‪.‬‬ ‫החשמל ואיכות הסביבה‬ ‫כאשר נתגלו במקום שרידיהם של מבני החווה‪ ,‬נענתה חברת החשמל לפניית המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות‪ ,‬וביצעה‬ ‫באתר פעולות הצלה ראשוניות למניעת התמוטטות המבנים‪ ,‬ובכללם בית המשאבות הייחודי שהוקם במקום‪.‬‬

‫≤‪π‬‬

‫בשנת ‪ 2004‬החלה חברת החשמל בעבודות רחבות היקף לשיקום השטח כולו‪ .‬למקום הועבר מרכז‬ ‫ההדרכה הארצי של החברה ‪" -‬מרכז יורם" )על–שמו של יורם אוברקוביץ ז"ל‪ ,‬שהיה יו"ר עובדי חברת‬ ‫החשמל במשך שנים רבות(‪.‬‬ ‫במסגרת עבודות אלה נוקה השטח‪ ,‬ותחת שכבות רבות של פסולת‪ ,‬שנצברה במקום במשך עשרות‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫שנים‪ ,‬נתגלו שרידיהם של הפרדס בן ‪ 100‬השנים‪ ,‬תעלות המים ובריכת‬ ‫האגירה‪ ,‬שהיוו חלק ממכלול השאיבה וההשקיה של אדמות החווה‪ .‬גם‬ ‫המבנים שנותרו ברחוב הפועלים שוקמו ושוחזרו‪ ,‬וכמוהם גם בית החווה‪.‬‬ ‫כיום ממוקם בו מרכז המבקרים של האתר‪ ,‬המתאר את סיפורו של המקום‬ ‫הנפלא הזה‪ ,‬ומאפשר להתרשם ולהתרגש מהניחוחות הנוסטלגיים של‬ ‫הווי החיים שהיה נהוג במקום בראשית הדרך‪.‬‬ ‫באחד מבתי הפועלים באתר החווה ההיסטורית‪ ,‬שנבנו במקום בין השנים‬ ‫‪ ,1912-1908‬נבנה "בית הראשונים" ‪ -‬שחזור ושימור של בית כדוגמת‬ ‫הבתים‪ ,‬אשר שימשו את הפועלים בימים ההם‪.‬‬ ‫לאחר שהחווה היתה מוזנחת ובעליבות נוראה למעלה מ–‪ 60‬שנה‪ ,‬הוחלט‬ ‫להשיב עטרה ליושנה ‪ -‬נאמנים‬ ‫לדרכו ואמירתו של יגאל אלון‪" :‬עם‪ ,‬שאינו מכבד את עברו ‪ -‬ההווה בו הוא‬ ‫חי דל‪ ,‬ועתידו לוט בערפל";‬ ‫או לדברי ברל כצנלסון‪ ,‬שכתב‪:‬‬ ‫"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה‬ ‫את ירושת הדורות‪.‬‬ ‫הוא בוחן ובודק‪,‬‬ ‫מרחיק ומקרב‪.‬‬ ‫ויש שהוא נאחז במסורת קיימת ומוסיף עליה‪.‬‬ ‫ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות‪,‬‬ ‫חושף נשכחות‪,‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫≥‪π‬‬ ‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫ממרק אותן מחלודתן‪,‬‬ ‫מחזיר לתחייה מסורת קדומה‪,‬‬ ‫שיש בה להזין את נפש הדור המחדש‪.‬‬ ‫אם יש בחיי העם משהו קדום מאוד ועמוק מאוד‪,‬‬ ‫שיש בו כדי לחנך את האדם ולחסן אותו לקראת הבאות‪,‬‬ ‫האם יהא בזה ממידת המהפכה להתנכר לו?"‬ ‫ברל כצנלסון‪" ,‬מקורות לא אכזב"‬ ‫האתר‪ ,‬שידע שנים של שקט וקיפאון‪ ,‬שוב שוקק חיים‪ ,‬וחוות חפצי–בה היא כיום שכיית חמדה הפתוחה לציבור הרחב‪.‬‬

‫‪¢ÌÈȯ‰ ˙ÈÈÂÂÁ¢‬‬

‫עבור הדורות החדשים "נהריים" הוא לכל היותר שם ששמעו פעם‪ ,‬אולי בשיעורי ההיסטוריה בבית–הספר; אבל בחברת החשמל‬ ‫השם "נהריים" הוא סמל ותזכורת לימים שהיו ‪ -‬ואף יותר מכך‪.‬‬ ‫נהריים הוא פרק בתולדותיה של חברת החשמל ‪ -‬ויותר מכך‪ :‬היא פרק ודוגמה לכוחם של חזון ונחישות‪.‬‬ ‫תחנת הכוח "נהריים" חדלה לפעול ולייצר חשמל לאחר ‪ 16‬שנות עבודה‪ ,‬במאי ‪ ,1948‬ערב פרוץ מלחמת העצמאות‪ .‬סיפורה היה‬ ‫סיפור יוצא דופן של מלחמה באיתני הטבע ושל יחסים מיוחדים עם האמיר עבדאללה‪ ,‬שליטו של עבר–הירדן באותם ימים‪ .‬סיפורה‬ ‫של נהריים מיוחד גם בשל כך‪ ,‬שלצדה צמח היישוב היהודי היחיד‪ ,‬שהוקם אי–פעם מחוץ לגבולות מדינת ישראל ‪" -‬תל אור" שמו‬ ‫ ואשר בו התגוררו משפחות עובדי תחנת הכוח‪ .‬סיפורה של נהריים שזור גם בתולדותיו של קיבוץ גשר‪ ,‬שהוקם מולה בשנות ה–‪30‬‬‫של המאה הקודמת‪.‬‬ ‫בפעילותה להנחלת המורשת פעלה חברת החשמל בשיתוף עם אנשי קיבוץ גשר כדי להנציח את המפעל המיוחד הזה‪ ,‬וכדי לספר‬ ‫את סיפורו לדורות שלא הכירו ולא ידעו‪...‬‬

‫‪π¥‬‬

‫באתר "גשר הישנה"‪ ,‬לצד המוזיאון המנציח את סיפורו של קיבוץ גשר וגבורת חבריו במלחמת העצמאות‪ ,‬הוקם מיצג אור–קולי‪,‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫המביא את סיפור הקמתה של תחנת הכוח ההידרואלקטרית בנהריים וממחיש את פעולתה‪ ,‬בצד סיפורו של היישוב תל–אור‬ ‫ומשפחות עובדי התחנה‪.‬‬ ‫המבקר באתר מסייר בתוך מערכת פועלת של סכרים וגשרים‪ ,‬משקיף על מצודת המים ובית הטורבינות‪ ,‬וזוכה לחוויה של צלילים‪,‬‬ ‫זרימת מים ומשחקי אור וצבע‪ .‬מעבר לגדר הגבול ולמי הירדן הזורמים לאטם ניתן להבחין בשרידיה של תחנת הכוח ההיסטורית‪,‬‬ ‫הנמצאים כיום בשטח ממלכת ירדן‪ .‬אנשי קיבוץ גשר‪ ,‬המפעילים את המקום ומספרים את סיפורה של תחנת הכוח‪ ,‬משמשים‬ ‫שגרירים של רצון טוב להנחלת מורשתה של חברת החשמל ולהטמעתה בתודעת הציבור הרחב‪.‬‬

‫‡‪øÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á È„È–ÏÚ ˙¢Ú ˙ÂÈ˙Ïȉ˜ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÂÏÈ‬‬

‫בראותה את החברה והסביבה כחלק מהפעילות הכללית‪ ,‬מקיימת חברת החשמל מאז שנות ה–‪ 80‬מערך מגוון של פעילות קהילתית‬ ‫בשיתוף עם גורמים בקהילה בכל רחבי הארץ‪.‬‬ ‫מערך קשרי הקהילה נותן ביטוי למחויבות הציבורית לקהילה‪ ,‬בהיות חברת החשמל החברה התעשייתית הגדולה ביותר במשק‬ ‫הישראלי‪.‬‬ ‫העשייה הקהילתית תומכת במגוון נושאים‪ ,‬הנמצאים על סדר יומה של החברה והקשורים לתחומי עיסוקה‪ :‬תחומי תרבות ואמנות;‬ ‫פעילות להנחלת מורשת; מעורבות במערכת החינוך והעשרת תוכניות לימודים בנושאי טכנולוגיה‪,‬‬ ‫החשמל ואיכות הסביבה‬ ‫מדע‪ ,‬מערך ייצור החשמל בישראל ואיכות הסביבה; ואף סדנאות יצירה מחומרי פסולת תעשייתיים‪ ,‬בהם עשתה החברה שימוש‬ ‫בעבודתה השוטפת‪.‬‬ ‫תפישת עולמה הסביבתית של החברה גם הביאה אותה לבניית שפה משותפת לה ול"ארגונים הירוקים" ‪ -‬רשות הטבע והגנים‬ ‫והחברה להגנת הטבע‪ .‬במסגרת המאמץ המשותף‪ ,‬הנמשך זה למעלה משש שנים‪ ,‬מנסים להציל מסכנת הכחדה את אוכלוסיית‬ ‫הנשרים ושאר העופות הדורסים )‪ 42‬מינים(‪ ,‬ובהם העיט‪ ,‬הבז‪ ,‬הרחם וכדומה‪ ,‬החיים ומקננים בארץ‪ .‬סכנת ההכחדה‪ ,‬שריחפה על‬ ‫אוכלוסיית הנשרים והדורסים‪ ,‬נבעה מסיבות שונות ‪ -‬ביניהן הרעלות‪ ,‬ציד‪ ,‬פיתוח עירוני‪ ,‬אימוני חיל האוויר‪ ,‬התחשמלות )כאשר הם‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪πµ‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰‬‬

‫מנסים "לנחות" על גבי עמודי המתח הגבוה ומתח– העל(‪.‬‬ ‫חוות "חפצי–בה"‪ ,‬בה נבנה גם מרכז ההדרכה החדש‪ ,‬פתוחה לטובתה של הקהילה )ללא כל תשלום(‪.‬‬ ‫‪ .1‬בבניין החווה הוקם מרכז מבקרים )בית מספר ‪.(9‬‬ ‫‪ .2‬בבתי הפועלים הוקמו בתי הראשונים לשחזור ולשימור של אותם ימים‪.‬‬ ‫‪ .3‬שוקם החורש‪ :‬בכל רחבי החווה ניטעו עצי זית והדרים‪.‬‬ ‫‪ .4‬שוקם מבנה בית המשאבות ההיסטורי‪ ,‬ונבנה מוזיאון תולדות שאיבת המים‪ ,‬ובו משאבות קיטור ודיזל הפועלות היום בחשמל‬ ‫)בשיתוף עם הרשות לשימור מבנים ואתרים היסטוריים של ראשית תקופת ההתיישבות(‪.‬‬ ‫‪ .5‬בחווה שולבו בעלי–חיים‪ ,‬המוסיפים למראה הכפרי‪ /‬חלוצי‪ :‬ג'מוסים‪ ,‬סוסים‪ ,‬כבשים ‪,‬עזים ובעלי כנף‪.‬‬ ‫‪ .6‬על עצי האקליפטוס עתיקי היומין‪ ,‬בסמוך לנחל חדרה ומאחורי בניין המשאבות‪ ,‬קיימת מושבת החריפה של המוני קורמורנים‪.‬‬ ‫אלה מגיעים ארצה לקראת סוף חודש אוקטובר‪ ,‬מספרם הולך ורב עד לסוף דצמבר או ראשית ינואר‪ ,‬ואז הוא נשאר קבוע‬ ‫כחודשיים‪ .‬לרוב הם עוזבים בראשית חודש מרס‪ ,‬ורק פרטים חולפים נראים עדיין באפריל‪ .‬ככל הנראה מגיעים רוב הקורמורנים‬ ‫החורפים כאן מאזור אוקראינה )בצפון הים השחור(‪.‬‬ ‫‪ .7‬נבנה אמפיתיאטרון )טבעי( לאלפים רבים‪ ,‬והוחל בשיקום אמות המים ההיסטוריות‪.‬‬ ‫‪ .8‬שוקם הפרדס ההיסטורי‪ ,‬ובסמיכות לו ‪ -‬בריכת האגירה לעודפי המים‪.‬‬

‫∂‪π‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÏÓ˘Á‰

‰·˘ÁÓÏ ˙„˜

∫ÌÎÈÈÚ· ¯˙ÂÈ ·Â˘Á ‰Ó ≠ ˜¯Ù‰ ˙‡ Ì˙‡¯˜˘ ȯÁ‡ ø‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ‡ ≠ ˙È‚ÂÏÂÎˉ ‰Ó„˜‰ ø‰È‚ÂÏÂÎˉÓ ‰Ó„˜‰Ó ÌÈÚ·Â‰ ¨ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈÚ‚ÙÓÏ ‰·Â¯˜‰ ÌÎ˙·È·Ò· Ì˙Ù˘Á ̇‰ øÌ˙˘‚¯‰ ‰Ó øÌ˙·˘Á ‰Ó ¨ÔΠ̇ ø‰Ïȉ˜‰ ÔÚÓÏ ˙ÂÏÈÚÙ· ˜˘Ó· ˙ÂÈÏÎÏΠ˙ÂÈ˙ÈÈ˘Ú˙ ˙¯·Á ˙·¯ÂÚÓ ÏÚ ÌÎ˙Ú„ ‰Ó ø‰·È·Ò‰ ˙ÂÎȇ ÔÚÓÏ ˙¢ÚÏ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·ÁÏ ÌÈÚÈˆÓ Ì˙Èȉ „ÂÚ ‰Ó

π∑ 09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬


‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‰ ˜¯Ù

˙ÂÁÈË· ˙ÂÂ˙ÈÚ‰ ȇ¯· ø˜¯Ù· ‰Ó ø˙Â‡˙ ÌÈÚ‚ÙÓ ÚÓ „ˆÈÎ

09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬


‫·‪˙ÂÂ˙ÈÚ‰ ȇ¯· ˙ÂÁÈË‬‬

‫‪ø˙Â‡˙ ÌÈÚ‚ÙÓ ÚÓ „ˆÈÎ‬‬ ‫להמשיך לשמוח ללא תאונות‬

‫‪ÌÈÏ‚„ ÌÈÏÂ˙ ‡Ï‬‬ ‫‪°ÏÓ˘Á È„ÂÓÚ ÏÚ‬‬

‫לקראת יום העצמאות מבקשים בחברת החשמל‬ ‫לשים קץ למנהג לתלות דגלי ישראל על עמודי‬ ‫חשמל‪ .‬בעבר התגלו כמה מקרי התחשמלות‬ ‫בשל תליית דגלים על עמודי חשמל‪.‬‬

‫)על–פי "גאווה מסוכנת"‪ ,‬מעריב‪(8.5.06 ,‬‬

‫‪Ô‚È ¯˘˜ È¯È˘ÎÓÏ „ÁÂÈÓ Ï·Î‬‬ ‫‪˙ÂÏÓ˘Á˙‰ ÈÙÓ ÌÈÏÈÈÁ ÏÚ‬‬

‫‪¢‬‬

‫‪¢ÆÌÎÈ˙¢Ù ÏÚ Ì˙¯Ó˘¢‬‬ ‫©„·¯‪®±µ „ ÌÈ‬‬

‫‪„ÈÙ˜‰Ï ÌÈ˘¯„ Â‡˘ ÂÊ ‰ÂÂˆÓ Ï˘ ‰„ÂÁÈÈ‬‬

‫∞∞‪±‬‬

‫‪‡Ï Æ˙ÂÁÈË·‰ ÈÏÏÎ ÏÚ ÌȯÓ¢ ∫„Â‡Ó ‰ÈÏÚ‬‬

‫חיילי חיל הקשר הולכים עם מכשירי קשר‪ ,‬שעליהם מורכבים אנטנות גבוהות‪.‬‬ ‫האנטנות הגבוהות עלולות לגעת בכבלי חשמל ולגרום להתחשמלות‪ .‬בעבר‬ ‫התחשמלו למוות חיילים כתוצאה ממגע עם כבלי חשמל‪.‬‬ ‫כדי למנוע את הפגיעה פותח מתקן חדש המורכב על האנטנה‪ ,‬והוא מונע‬ ‫מהזרם לעבור לחלקה התחתון של האנטנה‪ ,‬ומשם לחייל הנושא את מכשיר‬ ‫הקשר‪.‬‬

‫)על–פי במחנה השבוע‪(29.9.04 ,‬‬

‫‪Æ˙‡¯Â‰· ÌÈÏÊÏÊÓ ‡Ï ÌÈÓÎÁ˙Ó‬‬

‫‪¢‬‬

‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫·‪˙ÂÂ˙ÈÚ‰ ȇ¯· ˙ÂÁÈË‬‬

‫‚‪ÌÈ„·ÂÚ‰ Ì‬‬ ‫ˆ¯‪¯‰ÊÈ‰Ï ÌÈÎÈ‬‬

‫עובד חברת החשמל התחשמל ונפצע‬ ‫באורח בינוני בשעה שתיקן קו מתח‬ ‫גבוה‪ .‬התאונה קרתה בשעה שמנוף של‬ ‫חברת החשמל נגע בחוט חשמל‪ ,‬קרע‬ ‫אותו‪ ,‬גרם לקצר והתחשמלות העובד‬ ‫שעמד בסמוך‪.‬‬

‫)על–פי התוכנית "היום‬ ‫ירושלים"‪ ,‬ערוץ ‪(30.8.05 ,3‬‬

‫‪‰ÎÂÒ ˙˜˙‰· ˙¯ȉÊ‬‬

‫בן ‪ 11‬התחשמל בעת שהתקין תאורה בסוכה‪ .‬הילד נכווה בשתי‬ ‫ידיו והועבר לבית חולים‪.‬‬ ‫מכון התקנים הזהיר מפני נורות צבעוניות לעיטור הסוכה‪.‬‬ ‫נורות אלה אינן לפי התקן הנדרש ועלולות לגרום להתחשמלות‬ ‫ולשריפות‪.‬‬ ‫)על–פי המודיע‪(19.10.06 ,‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪±∞±‬‬ ‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫·‪˙ÂÂ˙ÈÚ‰ ȇ¯· ˙ÂÁÈË‬‬

‫·‪¯Á‡Ï ˙¢Â‡ ÚˆÙ ±µ Ô‬‬ ‫˘‪ÏÓ˘Á „ÂÓÚÓ ÏÙ‬‬

‫נער בן ‪ 15‬נפצע אנושות לאחר שטיפס על עמוד חשמל‪ .‬כאשר הגיע‬ ‫למחצית מגובה העמוד מעד הנער‪ ,‬נפל מגובה של כמה מטרים ופגע‬ ‫בבסיס העמוד‪ .‬כתוצאה מכך נחבל קשה בראשו ונגרמו לו שברים בכל‬ ‫חלקי גופו‪.‬‬

‫)על–פי הארץ‪(4.7.04 ,‬‬

‫≤∞‪±‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫·‪˙ÂÂ˙ÈÚ‰ ȇ¯· ˙ÂÁÈË‬‬

‫‪ÒÙÈË ±¥ Ô· ¯Ú‬‬ ‫‪ÏÓ˘Á „ÂÓÚ ÏÚ‬‬ ‫‪ÏÓ˘Á˙‰Â‬‬

‫במהלך משחק טיפס נער בן ‪ 14‬על עמוד חשמל‬ ‫וזמן קצר לאחר מכן התחשמל ונפל‪.‬‬ ‫הנער סבל מכוויות בפלג גופו העליון ומפגיעת‬ ‫ראש‪.‬‬ ‫)על–פי כאן דרום‪(6.8.04 ,‬‬

‫≥∞‪±‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


˙ÂÂ˙ÈÚ‰ ȇ¯· ˙ÂÁÈË·

ÔÂÈ„Ï ‰·˘ÁÓÏ ˙„˜

ÚÂÓÏ ‰È‰ Ô˙È ̇‰ ¨ÌÎ˙Ú„Ï øÌÈÚ˘‰ ˙‡ Ì˙‡¯˜˘Î Ì˙˘‚¯‰ ‰Ó øÌÈ¢‰ Ìȯ˜Ó· ˙Â‡˙‰ ˙‡ ø‡ȷ˙ ÌÈÂÚÈË Âχ ø‰Â·‚ Á˙Ó ÈÂÂ˜Ó ˜Á¯˙‰Ï ˜Á˘Ó ˙Ú· Ìȯ·Á ÚÎ˘Ï ¨ÌÎ˙Ú„Ï ¨Ô˙È „ˆÈÎ øÂÏ Â¯Ó‡˙ ‰Ó ÆÏÓ˘Á „ÂÓÚ ÏÚ ÔÚ˘ „ÏÈ Ìȇ¯ Ì˙‡ ÆÌÈÓ Ìȯ·ËˆÓ ˙È·· ÈÏÓ˘Á‰ ̘Ә‰ ÒÈÒ·· ø‰˙‡ ¯ȉÊ˙ „ˆÈÎ Æ̘Ә‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ˙„ÓÂÚ ·Ï ‰Ó˘ ‡Ï ÌÎÓ‡

±∞¥ 09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬


‫‪ÌÈ‚˘ÂÓ ÔÂÏÈÓ‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪ÌÈ‚˘ÂÓ ÔÂÏÈÓ‬‬

‫‡‬

‫אלקטרון עמ'‬ ‫אלקטריסי עמ'‬ ‫אנרגיה עמ'‬ ‫אנרגיה חשמלית עמ'‬ ‫אנרגיית רוח עמ'‬ ‫אלקטרומגנט עמ'‬ ‫אמפר עמ'‬ ‫אותות חשמליים עמ'‬ ‫אנטנות וסכנה עמ'‬ ‫אדיסון‪ ,‬תומס אלווה עמ'‬ ‫ארונות חשמל וסכנות עמ'‬ ‫"אורות רבין" עמ'‬ ‫איכות סביבה עמ'‬ ‫אנרגית שמש עמ'‬ ‫אנרגיית מים עמ'‬ ‫אפר עמ'‬

‫·‬

‫∂∞‪±‬‬

‫ברקים עמ'‬ ‫בטיחות עמ'‬ ‫בנימין זאב הרצל וחזון החשמל עמ'‬ ‫בעלי–חיים ובטיחות עמ'‬

‫‚‬

‫גנרטור עמ'‬ ‫גריי‪ ,‬סטיוון עמ'‬ ‫גשמים וחשמל עמ'‬ ‫גוף חימום עמ'‬ ‫גזי פליטה עמ'‬ ‫ג'ימס וואט עמ'‬

‫„‬

‫דג החשמל עמ'‬ ‫דג הפיל עמ'‬ ‫דג הטורפדו עמ'‬

‫‪‰‬‬

‫התחשמלות עמ'‬ ‫הישרדות עמ'‬ ‫התנגדות חשמלית עמ'‬ ‫הספק חשמלי עמ'‬ ‫הברון רוטשילד‬ ‫התנדבות וקהילה עמ'‬ ‫התחשמלות ושריפות עמ'‬ ‫"הזקן מנהריים" עמ'‬ ‫"הנדיב הידוע" עמ'‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪Â‬‬

‫וולט עמ'‬

‫‪Ê‬‬

‫זרם חשמלי עמ'‬ ‫זהירות במשחקים עמ'‬

‫‪Á‬‬

‫חשמל סטטי עמ'‬ ‫חוט חשמל וסכנה עמ'‬ ‫חום ‪ -‬ייצור עמ'‬ ‫חדרי חשמל וסכנה עמ'‬ ‫חברת חשמל עמ'‬ ‫חופים ואיכות סביבה עמ'‬ ‫חוות חפצי–בה עמ'‬ ‫חוויית נהריים עמ'‬

‫‪Ë‬‬

‫טורבינה עמ'‬ ‫טורבינות קיטוריות עמ'‬ ‫טורבינות גז עמ'‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪ÌÈ‚˘ÂÓ ÔÂÏÈÓ‬‬

‫‪È‬‬

‫יחידת ואט עמ'‬ ‫ידיד החולות עמ'‬

‫‪Î‬‬

‫כליא ברק עמ'‬ ‫כבל מאריך עמ'‬ ‫כוויות עמ'‬ ‫כיבוי אש עמ'‬ ‫כוויות ותאונות עמ'‬

‫‪Ï‬‬

‫לוח חשמל עמ'‬ ‫לייב לויסקי אלחנן עמ'‬ ‫לורד רדינג עמ'‬

‫‪Ó‬‬

‫מטען חשמלי עמ'‬ ‫מגדל שמש עמ'‬ ‫מפל הניאגרה עמ'‬ ‫מתח חשמלי מסוכן עמ'‬ ‫מתח עליון גבוה עמ'‬

‫מוליך חשמלי עמ'‬ ‫מים עמ'‬ ‫מבודדים עמ'‬ ‫מפסק פחת עמ'‬ ‫מתקני חשמל וסכנות עמ'‬ ‫מרכז מבקרים עמ'‬ ‫מזוט עמ'‬ ‫מאור דוד עמ'‬ ‫מחזור עמ'‬ ‫מי ים חמים עמ'‬ ‫מורשת חשמל עמ'‬ ‫מתקני הגנה עמ'‬ ‫מערכת העצבים עמ'‬ ‫מעגל חשמלי עמ'‬ ‫מיליאמפר עמ'‬ ‫מגוואט עמ'‬

‫ענבר עמ'‬ ‫עפיפון וחוטי חשמל עמ'‬ ‫עצים וחשמל עמ'‬ ‫עזרה ראשונה עמ'‬ ‫עמודי חשמל וסכנה עמ'‬

‫‪‬‬

‫‪Ù‬‬

‫נורה חשמלית עמ'‬ ‫נורת ליבון עמ'‬ ‫נורת פחמן עמ'‬ ‫נורה פלואורסצנטית עמ'‬ ‫ניתוק זרם עמ'‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫ניטור עמ'‬ ‫נחל חדרה עמ'‬

‫‪Ò‬‬

‫סופת רעמים עמ'‬ ‫סופת ברקים עמ'‬ ‫סכנה וחשמל עמ'‬ ‫סכנת עפיפון עמ'‬ ‫סכנת דגלים על עמודי חשמל עמ'‬

‫‪Ú‬‬

‫פעילות חשמלית עמ'‬ ‫פרנקלין‪ ,‬בנג'מין עמ'‬ ‫פרויקט "פורשים כנף ‪ -‬אימוץ הנשרים‬ ‫והדורסים" עמ'‬

‫∑∞‪±‬‬ ‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪ÌÈ‚˘ÂÓ ÔÂÏÈÓ‬‬

‫פסל סביבתי עמ'‬ ‫פעילות קהילתית עמ'‬

‫˜‬

‫קוצב לב עמ'‬ ‫קילוואט עמ'‬

‫¯‬

‫רעמים עמ'‬ ‫רטיבות וחשמל עמ'‬ ‫רוטנברג‪ ,‬פנחס עמ'‬ ‫רגליים יחפות וחשמל עמ'‬ ‫"רוטנברג אברהם" עמ'‬

‫˘‬

‫שדה חשמלי עמ'‬ ‫שריפה עמ'‬ ‫שקע חשמלי עמ'‬ ‫שמש החשמל עמ'‬ ‫שלום עליכם עמ'‬ ‫שימור מבנים עמ'‬

‫˙‬

‫תאלס ממילטס עמ'‬ ‫תופעת המשיכה עמ'‬ ‫תחנת כוח עמ'‬ ‫תחנת כוח הידרו–אלקטרית תהליכים‬ ‫חשמליים תקשורת‪ ,‬תאונות עמ'‬ ‫תחנת כוח פחמית עמ'‬ ‫תחנת כוח משולבת עמ'‬ ‫תחנת כוח מיתוג עמ'‬ ‫תוכנית נהריים עמ'‬ ‫תחנת כוח קיטורית עמ'‬ ‫תחנת הכוח רדינג א' עמ'‬ ‫תחנת הכוח אורים עמ'‬ ‫תחמוצת גופרית עמ'‬ ‫תחנת ניטור עמ'‬ ‫תוכנית "ושבו בנים‬ ‫לגבולם" עמ'‬ ‫תוכנית "ידיד החולות" עמ'‬

‫∏∞‪±‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪˙¯˜Ó‬‬

‫¯˘‪˙Â¯Â˜Ó ˙ÓÈ‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪.12‬‬

‫אלמגור מרים )עורכת(‪ ,‬לדעת ‪ -‬מגזין מדע לנוער‪ ,‬כרך כ"א חוברת ‪ ,1‬הוצאת מוסד ויצמן לפרסומים במדעי הטבע ובטכנולוגיה‪,‬‬ ‫ספטמבר ‪.1990‬‬ ‫אשל צדוק‪ ,‬פרופ' הרברט גילברט‪ ,‬ד"ר היינצה–גרינברג איטה‪ ,‬ד"ר נאור מרדכי‪ ,‬ימי נהריים ‪ -‬האנשים היישוב והמפעל‪ ,‬הוצאת‬ ‫משרד הביטחון‪.1999 ,‬‬ ‫מאיר חגית )עורכת ראשית(‪ ,‬לדעת ‪ -‬מגזין מדע לנוער‪ ,‬גיליון י"ז ‪ ,1‬הוצאת מוסד ויצמן לפרסומים במדעי הטבע ובטכנולוגיה‪,‬‬ ‫‪.1987‬‬ ‫משולם מירה )עורכת ראשית(‪ ,‬כמעט ‪ -‬כתב עת למדע וטכנולוגיה‪ ,‬חוברת ‪ ,14‬הוצאת המרכז להוראת המדעים‪ ,‬האוניברסיטה‬ ‫העברית‪.1997 ,‬‬ ‫נאור מרדכי‪ ,‬ברכת החשמל‪ ,‬הוצאת יד יצחק בן–צבי‪ ,‬ירושלים תשס"ג‪.2003 ,‬‬ ‫עמית חנה )עורכת(‪ ,‬עת–מול ‪ -‬כתב עת לתולדות ארץ–ישראל ועם ישראל‪ ,‬כרך כ"ט‪ ,‬גיליון ‪ ,6‬הוצאת יד יצחק בן צבי‪ ,‬יולי ‪.2004‬‬ ‫רומן ידין )עורך ראשי(‪ ,‬ארץ וטבע ‪ -‬מגזין‪ ,‬גיליון ‪ ,89‬הוצאת מגזין ארץ הצבי בע"מ‪ ,‬ינואר–פברואר ‪.2004‬‬ ‫אתר תחנות הכוח "אורות רבין" חדרה‪ ,‬הופק על–ידי היחידה לקשרי הציבור והפרסום‪ ,‬חברת החשמל‪ ,‬בשיתוף חטיבת ייצור‬ ‫והולכה‪.2003 ,‬‬ ‫אתר תחנות הכוח "רוטנברג"‪ ,‬אשקלון‪ ,‬הופק על–ידי היחידה לקשרי הציבור והפרסום‪ ,‬חברת החשמל‪ ,‬בשיתוף חטיבת ייצור‬ ‫והולכה‪.2003 ,‬‬ ‫אתר תחנות הכוח "רדינג"‪ ,‬תל אביב‪ ,‬הופק על–ידי היחידה לקשרי הציבור והפרסום‪ ,‬חברת החשמל‪ ,‬בשיתוף חטיבת ייצור והולכה‪,‬‬ ‫‪.2003‬‬ ‫אתר תחנת הכוח "חיפה"‪ ,‬חיפה‪ ,‬הופק על–ידי היחידה לקשרי הציבור והפרסום‪ ,‬חברת החשמל‪ ,‬בשיתוף חטיבת ייצור והולכה‪,‬‬ ‫‪.2003‬‬ ‫חשמל זה נוחות‪ ,‬אך חשובה גם הבטיחות‪ ,‬מדריך לשימוש בטוח בחשמל‪ ,‬חברת החשמל‪ ,‬היחידה לקשרי הציבור והפרסום‪,‬‬ ‫בשיתוף אגף השיווק‪.2002 ,‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪±∞π‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫‪˙¯˜Ó‬‬

‫‪.13‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪.18‬‬

‫להאיר את הבית באור חדש ‪ -‬מדריך לתאורה ביתית‪ ,‬הופק על–ידי חברת החשמל‪.‬‬ ‫להאיר את הבית באור חדש ‪ -‬מדריך לתאורה ביתית‪ ,‬היחידה לקשרי הציבור והפרסום‪ ,‬בשיתוף אגף השיווק‪.2002 ,‬‬ ‫מט"ח‪ ,‬חשמלאי מוסמך יחידות לימוד ‪ ,1-2‬הוצאת האוניברסיטה הפתוחה‪.1979 ,‬‬ ‫מערכת החשמל בבית ‪ -‬מדריך למורה‪ ,‬בהוצאת מט"ח‪ ,‬המרכז לטכנולוגיה חינוכית ומשרד החינוך והתרבות‪.1993 ,‬‬ ‫נהריים ‪ -‬החזון היישוב ומפעל החשמל‪ ,‬הופק על–ידי היחידה לקשרי הציבור והפרסום‪ ,‬אוקטובר ‪.2002‬‬ ‫פורשים כנף ‪ -‬פרויקט אימוץ הנשרים והדורסים‪ ,‬הופק על–ידי חברת החשמל ורשות הטבע והגנים‪.‬‬

‫‡˙¯‪∫ÌȈÏÓÂÓ ÌÈ‬‬ ‫‪http://www.mada.org.il/data/ex–electricity–1.html‬‬

‫אתר מוזיאון המדע על–שם בלומפילד ‪ -‬תערוכה "לאור החשמל"‬ ‫‪http://www.israel–electric.co.il‬‬

‫אתר חברת החשמל‬

‫‪http://science.cet.ac.il/science/electricity‬‬

‫אתר מתח גבוה‪ ,‬מט"ח‪ ,‬המרכז לטכנולוגיה חינוכית‪ ,‬חברת החשמל‪ ,‬אוניברסיטת תל–אביב‪ ,‬המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי‪,‬‬ ‫בית–הספר לחינוך‬ ‫‪www.tau.ac.il/arts/heirum/safe–lab–electric.ppt‬‬

‫בטיחות בעבודה בחשמל‪ ,‬אוניברסיטת תל–אביב‬

‫∞‪±±‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬


‫אפרים סידון‬

¨¯ÂÎÊÏ Íȯˆ ÏÓ˘Á‰ ͇ ¨¯Â‡‰ ÌÂÁ‰ ¨ÛÈΉ „ˆÏ ≠ ‰ÂÎ ‡Ï ‰ÏÚÙ‰· Ɖ‡˙Ï ‰ÎÒ ˘È ÔÎÂÒÓ Ì‚ ÏÓ˘Á‰ ÈÎ ÆÔÓʉ ÏÎ ˙‡Ê ¯ÎÊ ‡‡ ≠ Ìȯ‰Ê ˙ˆ˜ ˜¯ ̇ Ï·‡ ÆÌÈÚ ‰Ó ·ÂË ‰ÓΠʇ ÆϘ „Â‡Ó ËÂ˘Ù ÏΉ ¨ÏÏ΢ӠÏÈÚÈ ÏΉ χ˘È „Á‡ Ï΢ „Ú ÏÓ˘Á ÈÏ· ÌÚÙ ÂÈÁ Íȇ

±±± 09-8914481 ‫ פקס‬09-8914491 ‫ טל‬info@edusystems.co.il

,"‫ "בית יעקבי‬1 ‫ העצמאות‬,‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‬

ÏÓ˘Á‰

¯Ó‡ · ¯·„ ˙ÏÈÁ˙ ¯„‰ ‡Â‰ ÏÓ˘Á‰˘ ¨¯È‡Ó ÏΉ ¨¯È‰Ó ÏΉ ¨¯ÈÚ· ¯Ùη ¯È‰· ¯Â‡· ÌȈÁÂÏ ¯Â˙ÙÎ ÏÚ ˜¯ ÆÌȈ¯˘ ‰Ó ÏÎ ˘È ˙ÂÈÎ˙ ‰ÈÊÈ·ÏË· Æ˙ÂÈ‚ÂÚ ˘È ¯Â˙·Â ¨ı‰‚Ó‰ χ ˜¯Â˘ ̘Ә ¨ıˆÂ¯˙Ó ˜¯ ˜·‡ ·‡Â˘ ¨ÌÈËÁÂÒ Ì‚ ÌÈÒ·ÎÓ Ì‚ ÆÌÈË¯Ò ÌÈËÈϘÓ Ìȇ¯


‫≤‪±±‬‬ ‫אֶ דיוּסִ יסטמס בע"מ‪ ,‬העצמאות ‪" 1‬בית יעקבי"‪,‬‬

‫‪ info@edusystems.co.il‬טל ‪ 09-8914491‬פקס ‪09-8914481‬‬

נתיב האור  
נתיב האור  

נתיב האור פרויקט חברת חשמל לשיפור המודעות לחיסכון בחשמל

Advertisement