Page 1

ISSN 1730-2676

1/17

MARZEC - KWIECIEŃ - MAJ

C Z A S O PISM O

B RA NŻ Y

WYPO SAŻ ENIA

WN ĘT R Z cena 12,50 zł (w tym 8% VAT)

OLD HAVANA TRENDY FASHION SNOOPS WIOSNA-LATO 2017

HOME & FOOD

NOWE TARGI BRANŻOWE


WITAJCIE / OD REDAKCJI

R

ozpoczął się chiński rok ognistego Ko-

nowych wyzwań i waleczna wytrwałość w osiąganiu celów. Szczęście powin-

guta. Powitano go uroczyście nie tyl-

no nam sprzyjać w finansach. Będzie to też dobry okres na to, by zwrócić na

ko w Kraju Środka, czy w państwach

siebie uwagę otoczenia.

Azji, ale też np. w Londynie, który chce w ten

Jak wykorzystać te wróżby w naszej branży? Stare przysłowie marke-

sposób zachęcić Chińczyków do inwestowa-

tingowe mówi, że nie wystarczy mieć kury, która znosi złote jajka, lecz musi

nia w londyńskim City w czasie Brexitu. Na

ona umieć jeszcze głośno gdakać. Mając nawet najlepszą ofertę sprzedamy

via Montenapoleone, najsłynniejszej, prestiżo-

ją dopiero wtedy, gdy poinformujemy o niej klientów. Powinien to być dobry

wej ulicy handlowej Mediolanu, wystawy skle-

rok do działań marketingowych. Tych, którzy doceniają rolę targów zaprasza-

powe najbardziej ekskluzywnych światowych

my m.in. na 10. edycję Interior Design Forum - targów tekstyliów domowych,

marek zdobią życzenia z okazji nowego chińskiego roku. Mimo, że u Guccie-

które odbędą się już pierwszego marca. Tydzień później, 8 marca, też na

go, Armaniego, czy Prady słychać jeszcze język rosyjski, to największe zakupy

PGE Narodowym w Warszawie, zadebiutują targi Home&Food, które łączą

robią tu dzisiaj Chińczycy i o nich zabiega się tutaj najbardziej. W Warsza-

świat artykułów gospodarstwa domowego i żywności, promując myślenie ka-

wie, na spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Radę Rozwoju Han-

tegoriami „razem”, kulturę stołu i dobry smak. W osiągnięciu koguciej precy-

dlu Hongkongu (HKTDC) podkreślono wzrost wzajemnej wymiany handlowej

zji i doskonałości wykonywania zadań z pewnością pomoże nam podnoszenie

z Polską i liczby gości z Chin odwiedzających nasz kraj. Zwrócono jednocześ-

własnych umiejętności, m.in. dzięki fachowej informacji w magazynach bran-

nie uwagę na ogromny potencjał współpracy, z nadzieją na jeszcze lepsze

żowych i internecie, czy udziałowi w profesjonalnych szkoleniach i konferen-

jego wykorzystanie w tym roku.

cjach, do czego szczególnie zachęcam.

Co wróży nam chiński horoskop w roku Koguta? Szczególne korzyści od-

Życzę Wam odwagi, zaangażowania i konsekwencji w realizacji innowa-

niesiemy dzięki pracy zespołowej i myśleniu o tym, co łączy a nie dzieli . Zy-

cyjnych działań, które powinny być kluczem do sukcesu, nie tylko w roku og-

skają też ci, którzy dokładnie podchodzą do wykonania swych zadań. W pra-

nistego Koguta.

cy i życiu osobistym zaowocuje charakterystyczna dla koguta witalność, en-

Jerzy Osika

tuzjazm i zaangażowanie. Przyda nam się też jego odwaga w podejmowaniu

redaktor naczelny

ul. Tatrzańska 26, 60-413 Poznań tel. 61 843 55 40, 42, fax 61 843 55 41 biuro@grupazachodnia.pl, www.grupazachodnia.pl


8

SPIS TREŚCI Od redakcji 3 Witajcie 8

Osobowości Długodystansowiec z pasją wierny ceramice

Trendy 12 OLD HAVANA – trendy Fashion Snoops wiosna-lato 2017 16 Zieleń Greenery kolorem roku 2017 20 24 28

Tekstylia w domu INTERIOR DESIGN FORUM targowy jubileusz Trendy MoOD Arne Jacobsen

31 32 36 38

kUCHNIA I STÓŁ HOME & FOOD targi ze smakiem VISTA ALEGRE Konsekwencja, rozmach, dizajn Życie nad jeziorem

12 32

Wydarzenia 40 Relacje targowe 41 Zapowiedzi targowe 44 46 47 48

Z życia branży Dusza zamknięta w krysztale Garden Social trendy na Wielkanoc wg Fashion Snoops Pastelowa Wielkanoc 2017 Nowości

31

16 20

Wydawnictwo: PROMEDIA Jerzy Osika, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, tel. +48 22 559 39 61, fax +48 22 559 39 62, www.promedia.biz.pl e: biuro@promedia.biz.pl PREZES WYDAWNICTWA, REDAKTOR NACZELNY: Jerzy Osika, e-mail: j.osika@promedia.biz.pl, PRENUMERATA: tel. +48 22 559 39 61, prenumerata@promedia.biz.pl, REKLAMA: Agnieszka Pilars, tel. +48 22 559 39 73, a.pilars@promedia.biz.pl, REDAKCJA: Agnieszka Pilars, a.pilars@promedia.biz.pl, KOREKTA: Barbara Lang, MARKETING I PR: Agnieszka Błachowska, a.blachowska@promedia.biz.pl, Kamila Osika DRUK: Drukpol A.H., Warszawa ISSN 1730-2676 Za treść ogłoszeń redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo prasowe. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji zamówionych tekstów. Przedruk, kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych w piśmie, w części lub całości bez pisemnej zgody Wydawnictwa Promedia jest całkowicie zabronione.

6 /

1/2017

Znajdź nas na www.promedia.biz.pl

Ambiente jest oficjalnym Partnerem Gia w Polsce

Członek Izby Wydawców Prasy

Członek Polskiej Rady Centrów Handowych

NA OKŁADCE: Autor okładki: Paulina Stefańczyk Projektant dekoracji: Maria Starzyk Projektant form: Bronisław Wolanin Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” ul. Kościuszki 23 59-700 Bolesławiec


OSOBOWOŚCI / Mariusz ochocki

Mariusz Ochocki

Długodystansowiec z pasją wierny ceramice! WYWIAD Z: Mariuszem Ochockim, głównym projektantem i kierownikiem artystycznym Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”, ROZMAWIA: AGNIESZKA BŁACHOWSKA

Od 25 lat jest Pan związany zawodowo z „Ceramiką Artystyczną” – Spółdzielnią Rękodzieła Artystycznego. Jest Pan wierny jednej dziedzinie sztuki: ceramice. Z czego to wynika? Pracę w spółdzielni rozpocząłem w 1991 r. na stanowisku projektanta form. Przede mną tworzyło tam wielu znakomitych artystów, takich jak Bronisław Wolanin, Izabela Zdrzałka czy Wanda Matus. Tworzyć w tym wyjątkowym miejscu to dla mnie zaszczyt i wyzwanie. Pasja do ceramiki towarzyszy mi od wczesnych lat dzieciństwa. W dużej mierze zawdzięczam ją mojemu ojcu. To on zaszczepił we mnie zainteresowanie kształtem form. Jako technik ceramik potrafił ciekawie opowiadać o wytwarzaniu ceramiki. Będąc uczniem szkoły podstawowej przychodziłem do zakładu ojca i obserwowałem pracę ceramików na różnych etapach produkcji. Interesowały mnie również organizowane corocznie plenery ceramiczno-rzeźbiarskie. W tamtych czasach lubiłem przebywać blisko artystów ceramików, obserwować ich pracę i tworzyć samemu. Wrażliwość na formę rozbudziła we mnie pasję tworzenia, towarzyszącą mi do dziś. Jako student ASP we Wrocławiu zajmowałem się malarstwem, grafiką i rzeźbą,

8 /

1/2017

ale obecnie całą swoją uwagę skupiam na projektowaniu form ceramicznych. Spółdzielnia „Ceramika Artystyczna” funkcjonuje jako zakład przemysłowy. Również w jej historii drzemie bogate źródło inspiracji dla niejednego projektanta. Złożyła się na to praca wielu pokoleń twórców, autorów kilkuset wzorów. W historii spółdzielni można dostrzec też wpływ przenikających się stylów wzornictwa. Jej otoczenie jest specyficznym miejscem dla projektantów. Panuje tu twórcza atmosfera, rozbudzająca kreatywność i wyobraźnię. W takich warunkach mogę swobodnie realizować swoje zamierzenia i sprawiać, by w produkcji seryjnej formy ceramiczne zachowały swoje walory estetyczne. Dzięki temu, że spółdzielnia ma ogromny potencjał i możliwości technologiczne, jestem w stanie wykonać niemal każdy projekt. Czy Pana ścieżka kariery zawodowej od początku związana była z bolesławiecką „Ceramiką Artystyczną”? Jak pamięta Pan swoje początki w spółdzielni? Miałem to szczęście, że udało mi się od razu znaleźć miejsce, w którym mogę rozwijać swoją pasję. Kiedy otrzymałem propozycję objęcia stanowiska projektanta form w zakładzie o tak wielkich tradycjach ceramicznych i uznanej renomie, byłem trochę przejęty nową sytuacją. Nie wiedziałem jeszcze, jak potoczy się moja praca zawodowa i czy pracując obok wielkiego artysty – Bronisława Wolanina, udźwignę presję utrzymania wysokiego poziomu wzornictwa. Jednak już na początku drogi zawodowej wszystko zaczęło się układać po mojej myśli. Szybko pojawiły się

pierwsze wzory form, w których mogłem zaprezentować własny styl. Polubiłem swoją pracę i twórczą atmosferę pracowni. W projektowaniu ceramiki odnalazłem to, co od dawna mnie interesowało i fascynowało. Od 2012 r. jest Pan głównym projektantem i kierownikiem artystycznym w spółdzielni. Czy w tym czasie wprowadził Pan duże zmiany? To stanowisko zobowiązuje do zachowania ciągłości tradycji ceramicznych spółdzielni i nieustannego szukania nowych kierunków rozwoju wzornictwa. Od czterech lat stosuję sprawdzone i wypracowane metody sterowania wzornictwem spółdzielni. Uważam, że zasadniczo w tej materii nic się nie zmieniło. Może tylko metoda obecnie wspierana jest nowymi technologiami, jednakże podstawą projektowania nadal są dla mnie kartka i ołówek. Definitywne osiągnięcie celu w postaci gotowego wyrobu wiąże się z moim uczestnictwem w każdym cyklu produkcji, ponieważ projektowanie ceramiki wymaga współdziałania wielu osób. Od początku lat 50. (odkąd w spółdzielni ustanowiony został etat kierownika artystycznego) regułą jest, że artysta projektant przy wsparciu doświadczonego technologa czuwa nad wdrażanymi projektami wzorów do produkcji. Taka współpraca nadaje wysoką rangę oraz odpowiedni poziom artystyczny i technologiczny naszym wyrobom. Projekty spółdzielni kojarzą się przede wszystkim z tradycją, chociaż w kolekcji nie brakuje form i dekoracji nowoczesnych. Czy Pan częściej inspiruje się przeszłością, czy też Pana poszukiwania twórcze nie ograniczają się do niej? Współczesne wzornictwo spółdzielni ma bogatą paletę barw, ale przewagę i największą


mariusz ochocki / OSOBOWOŚCI

popularność osiągają naczynia zdobione kobaltem. To one stanowią wizytówkę zakładu. Głęboki i lśniący kobalt z wyrazistymi kropeczkami to charakterystyczny styl naszych wyrobów. Jednak nie tylko tradycja ma wpływ na moje wzornictwo. Z jednej strony jest bogate dziedzictwo form wielu pokoleń ceramików bolesławieckich, a z drugiej – współczesne wzornictwo projektantów tworzących w „Ceramice Artystycznej”. Projektując, staram się podążać za nowymi trendami, ale i samemu je wyznaczać. Wpływ na poszukiwania ciekawych kształtów mają też nowe potrzeby szybko zmieniającego się rynku, oczekującego określonych wyrobów o konkretnym przeznaczeniu. Np. jednym z bodźców do tworzenia nowości jest otwarcie spółdzielni na rynki azjatyckie. Bez względu na inspiracje, w procesie tworzenia nieustannie poszukuję idealnego wzoru, czerpiąc i z tradycji, i ze współczesności. Uważam, że naczynia muszą być nie tylko piękne, ale i funkcjonalne. Do czego nawiązują Pana najnowsze projekty? W jakiej są utrzymane stylistyce i kolorystyce? Na targach Ambiente we Frankfurcie, jak co roku, zaprezentowane zostaną nowe zdobiny utrzymane w klasycznej tonacji kobaltowoniebieskiej, autorstwa projektantek dekoracji Marii Starzyk i Teresy Liany. Modny w tym roku kolor zielony posłuży do przedstawienia nowych asortymentów przeznaczonych do serwowania posiłków i napojów w wiosennym ogrodzie. Wśród nich będzie zestaw naczyń (do serwowania tarty, kubki i karafka do wody) mojego autorstwa, w zdobinie wykreowanej przez Teresę Lianę. Inną ciekawą, nową propozycją jest dekoracja autorstwa Marii Starzyk, utrzymana w nastroju zimowym, w jasnych barwach z elementem czystej bieli, w której motywem dominującym

są „czerwone gile”. Do tej zdobiny opracowałem formy wielokątne dzbanków, talerzy, filiżanek i miseczek, na których ta dekoracja najlepiej się prezentuje. Najnowsze wzory wydekorowane będą nie tylko w klasycznych odcieniach kobaltu. Pojawią się też nowe wielobarwne zdobiny, z przewagą zieleni i drobnymi pomarańczowymi, żółtymi i czerwonymi kwiatuszkami, nawiązujące do wiosny (projektu Teresy Liany). Moje najnowsze projekty form nawiązują do świąt wielkanocnych. Są to wzory użytkowe w formie kogutów i kurek w delikatnych pomarańczowych, żółtych, czerwonych i zielonych barwach autorstwa Teresy Liany. Natomiast na rynek kolekcjonerski przygotowałem nowe propozycje ceramiki dekoracyjnej: drobne figurki takie, jak dziewczynka z dzbankiem, dziewczynka z sercem i piłkarz. W ofercie nie zabraknie też form skierowanych do klientów azjatyckich. Dla nich opracowałem nowe miski ceramiczne różnej wielkości na wysokich stopkach oraz małe wazoniki w formie kuli i prostopadłościanu. Wzory te zaprezentowane będą w dwóch tonacjach: kobaltowoszaroniebieskiej (autorstwa Teresy Liany) i czarnej z drobnymi akcentami w postaci czerwonych „rubinków” (autorstwa Marii Starzyk). Obie te dekoracje pokrywają całą powierzchnię czerepu małymi listkami, kwiatuszkami i gałązkami. Ceramika Artystyczna eksportuje 90% swoich wyrobów. Na jakich rynkach, które wyroby i dlaczego są szczególnie doceniane? Rynki handlowe spółdzielni obejmują swoim zasięgiem prawie wszystkie kontynenty. 90% wyrobów eksportujemy do 25 krajów świata. Od 2000 do 2011 r. dominował eksport na rynek USA. Za sprawą wymagającego i stale rosnącego rynku amerykańskiego pojawiły się bardzo bogate i wielobarwne dekoracje z motywami roślinnymi i elementami animalistycznymi. Były to przede wszystkim duże formy użytkowe takie, jak wazy, patery, miski i półmiski. Od roku 2012 największymi odbiorcami ceramiki są rynki azjatyckie. Eksport do tych krajów w przeciągu kilku lat zwiększył się do 40%. Klientom z Japonii i Korei Południowej podobają się proste klasyczne dekoracje o wyważonej kolorystyce, utrzymane w tonacji kobaltowoniebieskiej oraz dekoracje z drobnymi subtelnymi żółtymi kwiatuszkami, wypełniającymi równomiernie całą powierzchnię naczyń. Dla tych odbiorców zaprojektowałem nowe formy użytkowe przystosowane do serwowania potraw kuchni azjatyckiej, np. zestawy do sushi, miski do ryżu, różnej wielkości miski i miseczki na wysokich stopkach i różne małe naczynia użytkowe.

Jakie strategie promujące tradycyjną ceramikę bolesławiecką realizuje spółdzielnia? W ramach promocji bolesławieckiej ceramiki nasza firma rok 2016, uważa za wyjątkowo udany. Wzięliśmy udział w wystawach promocyjno-handlowych oraz prezentacjach naszych wyrobów ceramicznych w kraju i za granicą. Rok handlowo-wystawienniczy rozpoczęliśmy we Frankfurcie na prestiżowych Targach Ambiente. Największym dla nas działaniem promocyjno-handlowym była prezentacja Ogrodu Ceramicznego w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki, gdzie oprócz wyrobów odbyła się prezentacja najnowszych katalogów, wykonanych autorsko przez dział reklamy naszej firmy, gdzie zaprezentowaliśmy dorobek artystyczny głównych projektantek Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna”. Równolegle odbyły się także dwie zbiorowe wystawy w Międzynarodowym Centrum Ceramiki oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Jesienią ubiegłego roku, po raz pierwszy zostaliśmy zaproszeni do otwarcia wystawy w Muzeum Przyrodniczym w Zielonej Górze. Pod koniec roku wzięliśmy udział w wystawie we włoskim Vietri Sul Mare, gdzie reprezentowałem naszą firmę. Tam też został po raz pierwszy pokazany najnowszy i wydany przez nas katalog, prezentujący mój dorobek artystyczny. Rok 2017 zapowiada się równie bogaty w wydarzenia promocyjno-handlowe nie tylko w kraju, ale też za granicą m.in. w Rzymie, Mediolanie i Paryżu. Jakie są plany inwestycyjne i rozwojowe spółdzielni? Ze względu na rozwój spółdzielni zarząd podjął szereg działań mających na celu przystosowanie produkcji do rosnącej liczby zamówień, aby technologicznie i jakościowo sprostać wyzwaniom i potrzebom. Zakupiono i uruchomiono nowoczesne piece i specjalistyczne oprzyrządowanie (kolejny piec powstanie w marcu br.). Zatrudniono również nowych pracowników (obecnie w spółdzielni pracuje 415 osób, w tym 190 na malarni). Podjęte inwestycje mają zabezpieczyć i zapewnić ciągłość produkcji, co przełoży się na terminową realizację zleceń. W 2017 r. duży nacisk położymy na wdrożenie nowych form i dekoracji, dostosowanych do zmiennego rynku kolekcjonerskiego. Obecnie projektowane są dekoracje do nowej linii wyrobów limitowanych. Zeszłoroczne pierwsze próby wypadły bardzo obiecująco, dlatego zwiększymy zakres działań w tym kierunku. Wybrane efekty tych prac zaprezentujemy na targach Ambiente we Frankfurcie. Dziękuję za rozmowę.

1/2017 / 9


MARGO TEXTIL M. Trzpis, ul. Dekarska 4, Rusocin, 83-031 Łęgowo biuro@margo.com.pl, www.margo.com.pl


Dystrybutorem marki Fabricut jest firma Margo Textil M. Trzpis www . margo . com . pl dawidpaliwoda @ margo . com . pl facebook / fabricutpolska


TRENDY / FASHION SNOOPS

OLD HAVANA

POWRÓT DO HAWANY TRENDY FASHION SNOOPS NA WIOSNĘ –LATO 2017 TŁUMACZENIE I OPRACOWANIE: EWA FIJAŁKOWSKA NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW FASHION SNOOPS

O

ld Havana przenosi nas na Kubę, czerpiąc z jej bogatej tradycji i estetyki. Styl art deco spotyka się tu z wpływami karaibskimi, a w nowoczesnym designie odnajdujemy urok dawnego luksusu. Trend ten inspirowany jest również dzisiejszą Hawaną ze śladami jej dawnego piękna pokrytego patyną czasu. Kierunek Old Havana interpretuje w nowoczesny sposób niezwykła magię tego miejsca.

DETALE ARCHITEKTONICZNE: Niezwykłe klatki schodowe, secesyjne inspiracje, nowoczesna symetria, zjawiskowe okna, historyczne kolumny, dwuramienne drzwi, płytki vintage, płytki na podłodze i ścianach, kafelki z powtarzającym się malowanym wzorem, nowoczesne szewrony, drobne desenie w geometryczne siatki, kafelki w muszelkowe wzory vintage, tapety w stylu art deco, pozłacane drzwi, złote akcenty, płytki w nowoczesnej interpretacji, tapety w przenikające się geometryczne wzory w stylu art deco, kafelki w liryczne wzory, tworzenie ciekawych wrażeń optycznych, wzory z żelaznych prętów, odrapane ściany, podłogi nagryzione zębem czasu, formy zawieszone pod sufitem, które sięgają niemal do podłogi, śmiały design, gładkie kafelki, zniszczone fasady, geometryczne drewniane płytki. TEKSTYLIA: Materiały: brokat, bawełna z efektem zużycia, delikatny len, bambusowy jedwab, staromodne koronki. Detale: motywy erozji, lustrzany połysk.

12 /

1/2017


NEW!

ROLLER BLINDS PROGRAM LOOKING FORWARD

SHADOWS CLUB to PROGRAM ROLET MATERIAŁOWYCH i najnowsza propozycja firmy Marcin Dekor na sezon 2017. Trzy wyselekcjonowane kolekcje tkanin zebrane w eleganckie i funkcjonalne katalogi: BASIC – bogata kolorystyka, CONCEPT – tkaniny 3D oraz Dzień&Noc, PREMIUM – luksusowe tkaniny roletowe. Marcin Dekor Sp. z o.o. – Sp. komandytowa, ul. Terespolska 75, 05-074 Halinów, Nowy Konik k. Warszawy tel. +48 22 760 69 00, fax. +48 22 760 69 05 info@marcindekor.com.pl, www.marcindekor.com.pl


TRENDY / FASHION SNOOPS

ARTYKUŁY DEKORACYJNE I STOŁOWE: Formy: półki w kształcie łzy, okrągłe lutra, kanciaste lustra, secesyjne świeczniki, malowane karafki, zegarki w stylu lat 50., złocone akcesoria w stylu art deco, industrialne wiatraki, drewniane patery, rustykalne przybory kuchenne, złocone parawany, lornetki w wytłaczane wzory, podkładki pod szklanki we wzory art deco, wiszące lustra w kształcie muszli, zatyczki do butelek w kształcie kamieni szlachetnych, starodawne karafki. Materiały: stare lustra, miedź, złocenia, zużyte drewno, szkło w przymglonych, zmatowiałych kolorach, szkliwo w wyblakłej kolorystyce, zaśniedziałe srebro. Detale: malowane wzory, wyblakłe, zwietrzałe powierzchnie, łączenie drewna z metalem.

OPAKOWANIA: złocenia, powrót do lat 50., starodawne banderole, ciemne butelki, nostalgia za art deco, pudełka na cygara, inspiracje starymi nalepkami, motywy pióra, czcionki retro, secesyjne ombre, kubański styl vintage, drewniane skrzynki, muszelki art deco.

MEBLE: Formy: półki w stylu art deco, segmenty, akcenty art deco,

ZAPACHY: Słodki dym: czerymoja, palące się cygaro, zielona trzcina

zakrzywione linie art deco, otwarte półki, inspiracje designem Eamsów, poduszki o miękkich kształtach, doktorski fotel w stylu retro, nowoczesne wózki barowe, wysokie oparcia, współczesne art deco, złote regały w kształcie koła, nowoczesny vintage, detale w formie miedzianych rurek, okrągłe gabloty, pozłacane, muszelkowe formy, prostokątne kształty. Materiały: Bambus, aksamit, brokatowe obicia, mosiądz, skóra, marmur, łagodnie gięte drewno. Detale: Połyskliwe powierzchnie, secesyjne akcenty, pikowania, metalowe elementy

cukrowa. Czarna Kuba: liście tytoniu, owoc czarnego zapote, karambola, helikonia papuzia. Zwietrzała zmysłowość: ziarna kawy, szopa na tytoń, stara skóra, miód. Wyspiarskie odświeżenie: cytryna, mięta, melon, sól morska.

OŚWIETLENIE: Detale: piętrowe żyrandole w stylu vintage, nowoczesne latarnie, szklane sufitowe lampy retro, nowoczesne formy w kształcie klatek, żyrandole przypominające puzony, lampki wykonane w całości

z metalu, lampki stołowe z ozdobnego szkła, formy naśladujące laserowe cięcia, kolorowe, tulipanowe formy, „poszarpane” kształty, geometryczne abażury z brązu, pozłacane palmy, wiszące lampy z mini kopułami, wyeksponowane żarówki z zawiniętym kablem, kopuły retro, muszelkowe formy z cyny, potrójnie zgięte klatki, żyrandole w kształcie księżyca.

WZORY: art deco, geometryczne nadruki, gra cieni, sztuka naiwna, wzory secesyjne, motywy malarskie, półkoliste wzory borderowe, motywy przetarć, zdartej farby, zestawianie pastelowych płaszczyzn, batiki, zestawienia różnych wzorów, sztuka nowoczesna, wyblakłe paski, duże wzory geometryczne, kafelki, paski w żywych kolorach, vintage’owe liście bananowca, miasto w nowych barwach, tarcza słoneczna, motywy kubańskie.

POZNAJ TRENDY W WYPOSAŻENIU WNĘTRZ NA ROK 2018 WEŹ UDZIAŁ W SPECJALISTYCZNYM SZKOLENIU przygotowanym w oparciu o materiały światowego biura trendów z Nowego Jorku

20.04.2017 / 29.08.2017 trendy wiosna-lato 2018 WARSZAWA

Więcej informacji zgłoszenia: biuro@promedia.biz.pl, tel. 22 559 39 61, www.promedia.biz.pl

14 /

1/2017


TRENDY / Pantone

Zieleń Greenery kolorem roku Firma Pantone ogłosiła kolor roku 2017. To zieleń o numerze PANTONE 15-0343. Ten orzeźwiający, rewitalizujący odcień ma być symbolem nowego początku. Świeży i wyraźny żółtozielony ocień nawiązuje do pierwszych dni wiosny, kiedy to natura budzi się do życia. Rozwijające się liście i bujność przyrody zachęcają, by wziąć głęboki oddech, natlenić się i ożywić. – Podczas gdy Serenity i Rose Quartz, kolory roku Pantone 2016, wyrażały potrzebę harmonii w chaotycznym świecie, zieleń Greenery pojawia się, aby dać nadzieję, za którą tęsknią ludzie żyjący w złożonym sp o łec znie i politycznie ś w i ecie – powiedziała

16 /

1/2017

Leatrice Eiseman, dyrektor wykonawcza Instytutu Pantone Color. – Odpowiada ona na rosnącą potrzebę odzyskania energii, ożywienia i zjednoczenia. Symbolizuje ponowne połączenie się z naturą i ze sobą nawzajem. Im bardziej ludzie są porwani przez nurt współczesnego życia, tym większe mają pragnienie, aby zanurzyć się w fizycznym pięknie i zjednoczyć ze światem przyrody. Ta zmiana jest widoczna w rozprzestrzenianiu się zieleni w codziennym życiu, od planowania urbanistycznego, przez architekturę, po stylu życia i wzornictwo na całym świecie. Stale obecna na peryferiach zieleń jest teraz stawiana na pierwszym miejscu jako dominująca barwa całego świata. PANTONE 15-0343 Greenery, odcień afirmacji życia, jest również symbolem osobistych pasji i witalności. – Ten kwaskowaty żółtozielony odcień przemawia do naszego pragnienia ekspresji, badania, eksperymentowania i odkrywania – tłumaczy Eiseman. – Przez uspokajającą, a jednak asertywną żywiołowość, zieleń dodaje nam pewności siebie i odwagi, aby żyć na własnych warunkach w czasie, gdy redefiniujemy swoje pojęcie sukcesu i szczęścia.

Zieleń w modzie Zieleń to neutralny kolor natury. Łączy on odcienie chłodnych błękitów, nasyconych żółci i jest naturalnym uzupełnieniem szerokiej gamy palet. Podobnie jak w wypadku wielu możliwych konfiguracji kolorów kwiatów z zielonymi liśćmi, krzewami i drzewami, tak samo kolor zielony może łączyć się z innymi barwami w akcesoriach i obuwiu lub stanowić śmiały akcent w modowym wzorze. Zieleń obecna jest w modzie męskiej i damskiej, co widać w ostatnich kolekcjach takich projektantów jak Kenzo, Michael Kors, Zac Posen i Cynthia Rowley.

Kolory roku Pantone Proces wyboru koloru roku wymaga szczegółowego przemyślenia i analizy trendów. Każdego roku eksperci kolorów Pantone przeczesują świat w poszukiwaniu nowych wpływów kolorystycznych. Śledzą zarówno przemysł rozrywkowy, filmy, podróże, zbiory sztuki i nowych artystów, modę, wszystkie dziedziny projektowania, popularne miejsca turystyczne, jak i nowy styl życia i warunki społeczno-ekonomiczne. Czerpią również z nowych technologii, materiałów, faktur i efektów, platform społecznościowych, a nawet zbliżających się imprez sportowych, które przykuwają uwagę świata. Przez 17 lat kolor roku Pantone wpłynął na rozwój produktów i decyzje zakupowe w wielu branżach, w tym mody, wyposażenia wnętrz i wzornictwa przemysłowego, jak również na opakowania produktów oraz projektowanie graficzne. Kolor wybrany jako Pantone Color of the Year 2017 został zaczerpnięty z Pantone Fashion, Home + Interiors Color System, najpowszechniej stosowanego i uznanego standardu kolorów dla mody, tekstyliów, domu i wystroju wnętrz. Więcej informacji na temat koloru roku Pantone na stronie: www.Pantone.com/Color-of-the-Year


Ozlem Sp. z o. o., Sękocin Nowy, Al. Krakowska 55, 05-090 Raszyn, Poland tel: +48 692-158-587, +48 728-598-437 www.ozlem-firany.com www.facebook.com/ozlemfiranyizaslony www.instagram.com/ozlemfirany

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk nr 2 i 9 na targach Interior Design Forum w Warszawie, które odbędą się 01.03.2017


TEKSTYLIA W DOMU / INTERIOR DESIGN FORUM

Interior Design Forum

targowy jubileusz Dekoma

Interior Design Forum –1 marca 2017 r. na terenie Galerii warszawskiego stadionu PGE Narodowy odbędzie się dziesiąta, jubileuszowa edycja targów branżowych Interior Design Forum, prezentujących ofertę tekstyliów domowych w Polsce. Na profesjonalistów będą czekać dostawcy z aktualnymi ofertami oraz prelegenci z branżowymi pomysłami i case study.

Ridex

Forest Group Polska

Ozlem Mottivo

20 /

1/2017


targi tekstyliรณw domowych 1.03.2017 12.09.2017 PGE NARODOWY WARSZAWA

Serdecznie zapraszamy! Wiฤ™cej informacji:

www.interiordesignforum.pl tel. 22 559 39 61 Organizator:


TEKSTYLIA W DOMU / INTERIOR DESIGN FORUM

O

JVD

rganizator wydarzenia, firma Promedia Jerzy Osika, zamieściła na stronie targów: Interiordesignforum. pl formularz zgłoszeniowy, który wystarczy wypełnić i poczekać na potwierdzenie wpisania na listę gości. Udział w Interior Design Forum jest bezpłatny. W targach uczestniczą corocznie właściciele i przedstawiciele specjalistycznych sklepów, salonów i sieci detalicznych z branży wyposażenia wnętrz; pracowni i salonów dekoracji okien; dekoratorzy i styliści wnętrz; projektanci i architekci; producenci mebli tapicerowanych oraz przedstawiciele sektora HoReCa. Interior Design Forum stanowi platformę wymiany informacji i pomysłów wśród profesjonalistów. Warto zarówno odwiedzić wystawców, by poznać oryginalne produkty i inspiracje do aranżacji wnętrz, jak też wziąć udział w interesujących wykładach, by zapoznać się z najnowszymi, światowymi trendami w wyposażeniu wnętrz, sprzedaży i marketingu. Ze względu na jubileuszową edycję, w marcu 2017 r. można spodziewać się jeszcze więcej atrakcji targowych niż zazwyczaj. Targi odbędą się w stałym miejscu – prestiżowej lokalizacji, cenionej przez wystawców i zwiedzających – na terenie stadionu PGE Narodowy. Warto pamiętać, że to miejsce daje gwarancję łatwego i szybkiego dojazdu z centrum Warszawy – zarówno autem, jak i komunikacją miejską.

Agora

1.03.2017 r.

wiosenna edycja targów tekstyliów domowych 10 Interior Design Forum.

12.09.2017 r. jesienna edycja targów tekstyliów domowych 11 Interior Design Forum.

Producent karniszy elektrycznych z napędem Forest Shuttle 24V

Nowość! + piloty radiowe Forest DIAMOND! + niespotykany design + 6-cio kanałowe sterowanie radiowe + przyciski dotykowe + kolor biały i czarny

Chcesz uzyskać więcej informacji o wystawiennictwie lub uczestnictwie zapraszamy do kontaktu zadzwoń 604 287 377 lub napisz a.pilars@promedia.biz.pl www.interiordesignforum.pl Organizator:

Zapraszamy na naszą stronę www.forestpolska.com


INTERIOR DESIGN FORUM / TEKSTYLIA W DOMU

Haft

Prime

Ridex

Zmień Swoje wnętrze z marką „Haft” firany żakardowe firanki i lambrekiny haftowane tkaniny haftowane i dekoracyjne

www.haft.com.pl

Fabryka Firanek i Koronek Haft S.A. ul. Złota 40 62-800 Kalisz

+48 62 768 66 50

www.facebook.com/ haft1878


TEKSTYLIA W DOMU / MoOD

TRENDY MoOD TŁUMACZENIE I OPRACOWANIE: KAMILA OSIKA NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW MoOD

Określenie „epicki” jest prawdopodobnie najbardziej nadużywanym słowem w historii. To slangowy odpowiednik takich przymiotników, jak wspaniały, fajny, niesamowity, słodki. Stosuje się go także w odniesieniu do takich określeń, jak totalna klapa, twardziel czy szaleństwo. Jednak „epicki” dotyczy przede wszystkim fantastycznych doświadczeń i niezłych historii. Epicki trend jest zabawny, ma dużo poczucia humoru i stanowi ważną część doświadczenia klienta. Ujmując sprawę wprost: to właśnie doświadczenie klienta jest właśnie tym, co odróżnia zwycięstwo od przegranej.

24 /

1/2017


MoOD / TEKSTYLIA W DOMU

Bliskość Altruizm i bliskość stanowią przeciwwagę dla rosnącego znaczenia technologii i samodzielnego korzystania z usług w internecie. Etyczny sposób życia jest dziś symbolem statusu. Trend bliskość dotyczy znajdowania produktów, które są z dala od tego, co jest rozreklamowane w internecie. Ponownie ważne staje się, aby „znać tego kogoś”, kto wytwarza swoje własne produkty i by móc pogawędzić z takim właścicielem. Bliskość odnosi się także do kreacji, które są odizolowane od miejsc tętniących życiem i przez to pozostają autentyczne. Dlatego właśnie odradzają się biznesy, które mają tradycyjną siedzibę i nie są w ogóle obecne online. W przyszłości będą one istnieć obok siebie wraz z wszechobecnym internetem. Przyszłość będzie ponownie opierała się na sąsiedztwie.

O dkr y j bogatą ofe r tę P ri me ! 250 rodzajów rolet i żaluzji 789 wyjątkowych tkanin

Dołącz do nas!

w w w. m a r d o m p r i m e . p l


TEKSTYLIA W DOMU / MoOD

Flukiness Flukiness oznacza: uzyskane przez przypadek, niepewne, losowe, zmienne. Można użyć tego słowa myśląc o zmiennym wietrze… lub o potrzebie oparcia. Jeśli wziąć pod uwagę sztuczną inteligencję, to maszyny mogłyby wchodzić w interakcje z ludźmi i zmieniać sposób, w jaki pracujemy. Chatboty mogłyby wymieniać obrazy i opowiadać historie o nowych produktach. Takie wspomaganie projektów pomoże ulepszyć indywidualną obsługę klientów, przewidywanie trendów, stylów i kolorów. Jednak ludzie projektanci ciągle robią różnicę, jeśli chodzi o tworzenie stylu, wizerunku marki lub dostarczanie usług. Flukiness jest inspirowany algorytmami i sztuczną inteligencją. Jest prosty, lubi zmiany i nowe możliwości. Flukiness uwielbia eksperymenty z nowymi technikami i materiałami. Jest pod mocnym wpływem nowych kolorów, które powstają dzięki technologii.

26 /

1/2017


MoOD / TEKSTYLIA W DOMU

Żądny podróży Wanderlust, szuka ekstremalnych doświadczeń. Od zabłądzenia w dżungli po włóczęgę i spanie pod mostem. W  modzie można znaleźć wpływ ludzi, którzy chcą żyć daleko od wszystkich udogodnień dla innego odczuwania życia. Ich spontaniczność prowadzi do maksymalistycznego, eklektycznego stylu. Temat ten przedstawia ogromne poczucie wolności, o jakim wielu z nas może tylko pomarzyć. Daleki od nudnej klasy średniej i irytującej rutyny. Wanderlust ma poczucie humoru i ironii, które jest nierozłącznie związane z prywatnymi żartami tylko dla wtajemniczonych.

GUSTAV GERSTER GMBH & CO KG GERSTER SP. Z O.O. 92-617 ŁÓDŹ, UL. SZANIAWSKIEGO 13 TEL. KOM. 602 734 909 TEL. 42 671 75 66, FAX 42 648 82 12 E-MAIL: gerster@gerster.pl PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI: PAWEŁ ADAMCZEWSKI - TEL. 604 624 060 MACIEJ JARGOŁA - TEL. 660 429 909


TEKSTYLIA W DOMU / SKANDYNAWSCY PROJEKTANCI

Arne Jacobsen Ten światowej sławy duński architekt i projektant tworzył historię designu za pomocą swoich mebli, tekstyliów i sztućców.

A

TŁUMACZENIE I OPRACOWANIE: KAMILA OSIKA NA PODSTAWIE: SCANDINAVIAN DESIGNERS II DYSTRYBUTOR MARKI W POLSCE: JVD

Arne Jacobsen

rne Jacobsen był tak ponadczasowy w swoim projektowaniu, że jego prace wydają się być zupełnie współczesne, pomimo faktu, że od czasów jego sławy minęło już ćwierć wieku. Plotka głosi, że rygorystyczny ojciec zabraniał synowi realizacji artystycznej kariery, a przyszła ikona projektowania buntowała się przeciwko niemu malując po ścianach w swoim białym pokoju. Teraz, gdy jego wzory są przekształcane w tapety, można się domyślać, że młody Arne byłby z tego faktu bardzo szczęśliwy.

ARNE

Ten piękny motyw jest jednym z setek wzorów tkanin zaprojektowanych przez Arne Jacobsena i zachowanych w jego archiwum. Małe trójkąty i półokręgi tworzą pleciony wzór, który nadaje ścianom przytulny charakter.

Arne · 1782

Arne · 1783

Arne · 1784

Trapez · 1778

Trapez · 1779

Trapez · 1780

Trapez · 1781

BLADRANKER

Arne był szczególnie związany z graficzną prostotą, ale uwielbiał także naturę. Stworzył niezliczone wzory tkanin inspirowanych skandynawską florą. Wdzięczne winorośle zamieniły się w jego dłoniach w sztukę i wiją się po całej ścianie.

TRAPEZ

Bladranker 1785

28 /

Bladranker 1786

Bladranker 1787

1/2017

Klasyczny wzór graficzny oparty na odwróconych trapezach zaprojektowany został pierwotnie dla tkanin w 1950 roku. Jest on genialny w swej prostocie i czyni go idealnym także dla tapet. To ulubiony wzór architektów i projektantów wnętrz.


SKANDYNAWSCY PROJEKTANCI / TEKSTYLIA W DOMU

VERTIGO

Arne Jacobsen był mistrzem w posługiwaniu się prostymi kształtami, takimi jak trójkąty i okręgi, do tworzenia skomplikowanych wzorów zarówno pod względem rytmu, tempa, jak i tonu. Vertigo opiera się na przemieszczeniach półkoli i po raz pierwszy zaprojektowany został jako tkanina meblowa.

Vertigo · 1774

Vertigo · 1775

Vertigo · 1776

Vertigo · 1777

LIDER W PRODUKCJI EKSKLUZYWNYCH KARNISZY I ROLET

System do stor-rolet rzymskich SCAGLIONI S.R.L. Via Mandolossa 163, 25064 Gussago (Bs) tel. +39 030 37 30 243, fax. +39 030 37 30 253, scaglioni@scaglioni.it Przedstawiciel w Polsce: Ewa Chruścińska, tel. +48 604 108 202, e-mail: echo.ewa@wp.pl www.scaglioni.it


TARGI DLA DOMU ZE SMAKIEM Organizator:

8 | 3 | 2017 7 | 9 | 2017 PGE NARODOWY LA CANTINE WARSZAWA www.homeandfood.net

Więcej informacji: tel. 22 559 39 73 | 604 287 377


HOME & FOOD / KUCHNIA I STÓŁ

Home & Food targi ze smakiem 8 marca 2017 r. w Warszawie, na terenie stadionu PGE Narodowy, odbędą się targi Home & Food.

W

jednym miejscu profesjonaliści znajdą wszystkie produkty związane z kulturą stołu, przygotowywania posiłków i serwowania ich – od składników dań, delikatesów i napojów, przez naczynia, urządzenia i przybory kuchenne, po zastawy stołowe, artykuły szklane, dekoracje stołu i umeblowanie. Impreza skierowana jest przede wszystkim do sklepów wnętrzarskich i delikatesowych, concept storów oraz sektora HoReCa. Obecnie konsument oczekuje od sklepu czegoś więcej niż konkretnego produktu. Pragnie wartości dodanej w postaci inspiracji, porady, a nawet gotowych rozwiązań. Podążając za tym trendem salony z artykułami gospodarstwa domowego zamieniają się w tzw. concept story, które poszerzają doświadczenie zakupowe klienta o pokazy kulinarne lub kursy gotowania, wzbogacają ofertę o dodatkowe produkty, np. książki kucharskie i artykuły spożywcze. Dzięki temu konsument może w jednym miejscu kupić na przykład akcesoria do przygotowania dania, potrzebne do niego składniki oraz uzyskać przepis, jak najlepiej je ugotować. To samo dotyczy sklepów spożywczych, które wzbogacają asortyment o naczynia i przybory kuchenne. Na przykład w sklepach z winami możemy coraz częściej kupić kieliszki, natomiast w punktach z kawą i herbatą standardem jest już oferta czajniczków, filiżanek i kubków. Naprzeciw tej tendencji przenikania się asortymentu i przekształcania tradycyjnych sklepów w miejsca, gdzie „sprzedaje się” koncepcje stylu życia i tworzy społeczności wokół ciekawych lifestylowych tematów, wychodzą targi Home & Food. Zarówno salony z artykułami gospodarstwa domowego, jak i spożywcze znajdą tu mnóstwo inspiracji, jak wykorzystać nowe trendy konsumenckie oraz jak uatrakcyjnić swoją ofertę. Na targach będzie można zapoznać się z nowymi propozycjami artykułów AGD, zastaw stołowych, produktów do serwowania dań, przechowywania żywności, dekoracji stołu, wyposażenia kuchni oraz z interesującą ofertą delikatesów spożywczych.

Organizatorzy zapraszają do udziału w imprezie profesjonalistów (sklepy, sieci handlowe, sektor HoReCa, dekoratorów wnętrz) przez rejestrację na:

www.homeandfood.net

Duo Sp. z o.o. ul. Karola Goduli 36 41-712 Ruda Śląska, Poland T: +48 32 246 33 19 kontakt@duo-gift.pl www.duo-gift.pl

1/2017 / 31


KUCHNIA I STÓŁ / VISTA ALEGRE

VISTA ALEGRE HISTORIA MARKI Założona w 1824 roku fabryka Vista Alegre była pierwszą w Portugalii jednostką przemysłową specjalizującą się w produkcji porcelany. Tłumaczenie i opracowanie: Joanna Hornung ZDJĘCIA: vistaalegre.com

J

ej założyciel José Ferreira Pino Basto, pewny siebie, przedsiębiorczy ziemianin, był postacią wyraźnie odznaczającą się na tle ówczesnego społeczeństwa Portugalii. Jako człowiek postępowy szybko przyjął liberalne idee XIX wieku, stając się pierwszym przykładem wolnej inicjatywy w kraju. Postawił przed fabryką jasne cele i w krótkim czasie jego śmiałe przedsięwzięcie powiodło się, a Vista Alegre zaczęła odnosić sukcesy. José Ferreira Pino Basto rozpoczął realizację planów od nabycia w 1812 roku Ermida Farm położonej w pobliżu miasta Ílhavo. Cztery lata później, podczas publicznej aukcji, wykupił Vista Alegre Chapel oraz przyległe tereny, na których zamierzał wybudować fabrykę. W roku 1824 złożył wniosek do króla João VI o zgodę na budowę dużej fabryki naczyń glinianych, porcelany i szkła, działającej na zasadzie równości, na terenie jego posiadłości Vista-Alegre da Ermida. W lipcu tego samego roku José Ferreira Pino Basto otrzymał królewską licencje i zezwolenie na wybudowanie fabryki. Zaledwie pięć lat później Vista Alegre otrzymała tytuł Królewskiej Fabryki w dowód uznania jej artystycznego i przemysłowego sukcesu. Prace rozpoczęto od produkcji wyrobów ze szkła oraz ceramiki, ponieważ receptura porcelany wciąż pozostawała nieznana. W fabryce powstawały wysokiej jakości dekorowane artykuły szklane, zdobione ornamentami oraz grawerowane. W 1880 roku Vista Alegre zaprzestała produkcji szkła, aby zająć się wyłącznie porcelaną. Trudności związane z jej produkcją zostały przezwyciężone dzięki pomocy syna José Ferreira Pino Basto – Augusto, który odwiedził Sévres – fabrykę porcelany we Francji. Zapoznał się tam ze sposobem wydobywania glinki kaolinowej, będącej kluczowym składnikiem porcelany. Nabyta wiedza była niezbędna dla odkrycia dużych złóż kaolinu na północy Ílhavo w 1832 roku. Od tego czasu jakość i wydajność produkcji szkła i porcelany uległa znacznej poprawie, do czego przyczynił się dodatkowo rozwój technologiczny oraz zatrudnienie mistrzów

32 /

1/2017


Zakłady Porcelany Stołowej „KAROLINA” Sp. z o.o., ul. Wolności 4, 58-140 Jaworzyna Śląska, Poland tel. +48 74 85 88 212, karolina@karolina.info.pl, www.karolina.info.pl


KUCHNIA I STÓŁ / VISTA ALEGRE

z dużym doświadczeniem w produkcji ceramiki, którzy rozpoczęli szkolenie miejscowych rzemieślników. Pracownicy fabryki zyskali dodatkowe, wysokie kwalifikacje rzemieślnicze, a Vista Alegre pięła się coraz wyżej. W  1851 roku przedsiębiorstwo wzięło udział w  Wystawie Powszechnej organizowanej w Crystal Palace w Londynie. Rok później Vista Alegre wyprodukowała komplet obiadowy dla królewskiego domu, po tym jak król Fernando II złożył wizytę w fabryce. Kolejne lata ukazywały ewolucję stylu dekorowania porcelany Vista Alegre. Wzory stały się prostsze, przybrały formy liryczne i romantyczne skojarzenia. Techniki dekoracji częściowo przekazano narzędziom mechanicznym, co usprawniło produkcję. Mimo sukcesów i ciągłego rozwoju, dekoniunktura gospodarcza, zapoczątkowana na przełomie XIX i XX wieku, pozostawiła swój ślad na funkcjonowaniu fabryki. Kryzys społeczny i polityczny niepokój odczuwalny w całym kraju doprowadziły do poważnych konsekwencji dla przedsiębiorstwa, którego funkcjonowanie pogorszyło dodatkowo złe zarządzanie handlowe i brak określonych trendów artystycznych. Trudności

34 /

1/2017

te utrzymywały się aż do początku XX wieku. Zmiany przyszły wraz z powołaniem dyrektora João Theodoro Ferreira Pino Basto w 1924 roku. Jego pojawienie się zaowocowało rozwojem i wzrostem działalności przemysłowej oraz artystycznym przebudzeniem. Nowoczesne style, jak na przykład art déco i funkcjonalizm, wykazały zdolność firmy do adaptacji oraz zmian społecznych i estetycznych, które nadeszły wraz z początkiem XX wieku. Ten pomyślny okres będzie widoczny w funkcjonowaniu firmy przez kolejne dekady. Restrukturyzacja przemysłowa pozwoliła na zwiększenie rentowności fabryki oraz sprostanie wyzwaniom globalizacji rynków. Z drugiej strony wysoko wyspecjalizowana działalność, oparta na wiedzy i doświadczeniu pracowników oraz stuletniej tradycji, pozwoliła utrzymać pozycję lidera wśród najbardziej prestiżowych europejskich producentów. W 1964 roku otwarto Muzeum Vista Alegre, które gromadzi kolekcje produktów firmy, świadczące o jej długiej i bogatej historii. W roku 1985 powstało Centrum Sztuki i Rozwoju Vista Alegre (Centro de Arte e Desenvolvimento da Empresa – CADE), mające na celu wspieranie powstawania nowych dekoracji, kształtów i kolekcji, a ponadto promowanie szkoleń z malarstwa i rzeźby. Tego samego roku firma otworzyła Klub Kolekcjonerów, liczący 2,5 tys. członków, odzwierciedlający znaczenie Vista Alegre na rynku sztuki. W 1997 roku Vista Alegre niemalże podwoiła swoje przychody dzięki fuzji z grupą ceramiczną Cerexport, znaną na rynkach światowych. W maju 2001 nastąpiło połączenie Vista Alegre Group z Atlantis Group, po którym do regularnej produkcji w fabryce powróciły szkło i kryształy, a nowe przedsiębiorstwo Vista Alegre Group (VAA Group) stało się największym spośród producentów zastaw stołowych w Portugalii oraz szóstym w tym sektorze na świecie. W roku 2009 VAA Group stała się częścią portfolio Visabeira Group. Obecnie Vista Alegre jest czymś więcej niż zwykłą jednostką przemysłową. Firma stała się częścią portugalskiego dziedzictwa, reprezentowaną przez chlubny budynek o niezaprzeczalnym znaczeniu architektonicznym, a także skarbnicą społecznych i artystycznych wspomnień niezbędnych do budowania portugalskiej tożsamości.


SZKŁO GOSPODARCZE SZKŁO TECHNICZNE WITRAŻ ANTYCZNY PROJEKTY INDYWIDUALNE Huta Szkła w Jaśle S.A. ul. Śniadeckich 19, 38-200 Jasło T.+48 13 443 82 00, F.+48 13 446 20 94 E.sekretariat@jaslo-glass.pl www.jaslo-glass.pl


KUCHNIA I STÓŁ / YORK

Konsekwencja rozmach DESIGN

Firma York w tym roku obchodzi swój jubileusz. Już od 25 lat wyróżnia się konsekwencją i rozmachem w działaniu, a co najważniejsze, to pewny i sprawdzony partner w biznesie, który na światowy rynek dostarcza artykuły gospodarstwa domowego przeznaczone do utrzymywania czystości. ZDJĘCIA: YORK

B

ędąc przedsiębiorstwem z tradycjami, York skutecznie łączy nowoczesne rozwiązania biznesowe, logistyczne i technologiczne, a 100-procentowo polski kapitał oraz własne know-how zobowiązują każdego dnia do energicznej i pracowitej postawy na każdym etapie działalności firmy.

Cena czy design? Każdy z nas lubi kupować to, co ładne. Jeżeli cena będzie współgrała z wybranym przez nas produktem, możemy mówić o sytuacji doskonałej! Artykuły do utrzymywania czystości lądują w koszyku zakupowym głównie pod wpływem impulsu i  emocji.

36 /

1/2017

Warto, aby nie tylko spełniały funkcje, ale i cieszyły oczy!

Trzy marki tworzą ofertę, są to: York, York Prestige i Azur. W asortymencie znajdziemy 600 pozycji, zarejestrowanych zostało ponad 50 wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Marka York, jako ta najbardziej rozbudowana i zarazem strategiczna dla firmy, lokowana jest w segmencie cenowym „medium plus”. Zestawy do sprzątania, akcesoria kuchenne i łazienkowe, York Beauty, York Auto oraz wiele innych artykułów gospodarstwa domowego, to jedynie część produktów, które obejmuje

marka York – niezbędnych przy sprzątaniu, praniu, przechowywaniu, pielęgnacji ciała, dbaniu o auto i innych codziennych czynnościach. Warto podkreślić fakt, iż wzory do gam produktowych są wybierane na podstawie cyklicznie przeprowadzanych badań marketingowych. W najnowszej linii akcesoriów Your Collection wykorzystane zostały motywy: pepitki, rattanu oraz kraty, które doskonale nawiązują do obecnych na rynku trendów. York prezentuje swoją ofertę potencjalnym i dotychczasowym odbiorcom podczas wiodących branżowych wydarzeń międzynarodowych, takich jak targi Ambiente we Frankfurcie czy PLMA w Amsterdamie.


Targi International Home + Housewares Show sądla mnie źródłem wielu inspiracji, szczególnie wystawy z trendami oraz innowacyjnymi i designerskimi produktami, prezentacja najlepszych konceptów handlowych, a także interesujące wykłady o handlu i marketingu. Polecam te targi odwiedzającym, jak i wystawcom.

Jerzy Osika, CEO Promedia

18 – 21 marca Chicago, Stany Zjednoczone Więcej informacji i bezpłatna rejestracja online: www.housewares.org

W celu uzyskania dodatkowych informacji o targach, prosimy o kontakt Promedia: Agnieszka Pilars a.pilars@promedia.biz.pl, Tel: +48 22 559 3973


KUCHNIA I STÓŁ / LAKEHOUSE

Życie nad jeziorem Sklep Lakehouse z Kanady to jeden z pięciu laureatów tegorocznej nagrody IHA Global Innovation Awards (gia). Sklep oddaje ducha otoczenia, w którym się znajduje – okolicznym mieszkańcom oferuje produkty dopasowane do ich stylu życia, a turystom namiastkę życia nad jeziorem, którą mogą później zabrać ze sobą do domu. TŁUMACZENIE I OPRACOWANIE: KAMILA OSIKA NA PODSTAWIE WWW.HOUSEWARES.ORG/GIA

P

ięć lat temu Sue i Ben Boschman, podczas swojej wizyty na targach International Home + Housewares Show (IH+HS) w Chicago, stali w hali, gdzie z dumą prezentowane były plakaty zwycięzców gia 2011. Patrzyli na banery i zastanawiali się: „Co trzeba zrobić, aby stać się tak innowacyjnym sprzedawcą, uznanym za jednego z najlepszych na świecie?”. Te plakaty zainspirowały parę do realizacji pomysłu, który od dawna istniał w ich głowach – otwarcia sklepu z artykułami do domu i kuchni w mieście Kelowna, nad pięknym jeziorem Okanagan w Kolumbii Brytyjskiej. Styl życia, który oferuje ten region, jest aktywny i sportowy – można tu jeździć na nartach, na rowerze, żeglować, degustować wina i wyśmienitą kuchnię. Czy istnieje zatem lepsze miejsce, aby założyć sklep detaliczny, który nie tylko wspiera wspaniały styl życia w pięknym miejscu, ale także inspiruje innych, aby stali się jego częścią? Para zaangażowała się całym sercem w realizację swojego marzenia, chociaż na początku wszystko wydawało się być przeciwko nim. – Mieliśmy odpowiedni kapitał i dużo doświadczenia w biznesie, jednak szybko przytłoczył nas nasz sam projekt – tłumaczy Ben. – Przykre zdarzenia piętrzyły się i ciągnęły nas w dół. Pośród największych problemów, które ich spotkały, można wymienić pożar ogromnego stosu kartonów, zgromadzonych na parkingu za sklepem, podczas gdy Ben i Sue otwierali sklep. Trzy wozy strażackie zostały wysłane na miejsce zdarzenia, na szczęście pożar nie dosięgnął samego budynku sklepu. Kilka dni później Ben obciął sobie czubek palca w drzwiach samochodu i musiał przejść operację. Następnie ulica przed ich sklepem była wielokrotnie przekopywana, a prace remontowe za każdym razem trwały kilka

38 /

1/2017

miesięcy, co oznaczało utrudniony dostęp do ich ledwie raczkującego biznesu przez pierwsze 2 lata od jego otwarcia. – Często czuliśmy się przeklęci – mówi Ben. – Poza tym otworzyliśmy własną firmę, więc pracowaliśmy po 12 godzin, zamiast 8. Na szczęście w ciągu najbliższych czterech lat stan rzeczy powoli zaczął się poprawiać. – Sprzedaż zaczęła wzrastać rok do roku, asortyment sklepu został dopracowany, remont ulic został zakończony i wyglądały one fantastyczne, a czas pracy właścicieli zbliżył się do normalności. – Chociaż kto wie, co jest jeszcze normalne? – śmieje się Ben. Trzymając się swoich marzeń, para zdecydowała się wziąć udział w konkursie gia – proces ten okazał się być prawdziwym katharsis. – Po pięciu trudnych latach, zaczęliśmy dostrzegać pewne sukcesy w dziedzinie sprzedaży – mówi Ben. – Zaczęliśmy myśleć, że może nasz pomysł nie był jednak wcale taki szalony! Niedługo potem, tuż przed Bożym Narodzeniem, Lakehouse został wybrany zwycięzcą kanadyjskiego gia i pracowita para w końcu poczuła, że dobra karma do nich wraca. – Kolejna część tego procesu, czyli uczestnictwo w drugim etapie gia, była dla nas bardzo przydatna i stała się okazją do przeglądu naszej koncepcji – wyjaśnia Ben. – Stworzenie Lakehouse kosztowało nas wiele czasu i pieniędzy, a także stresu, nie wspominając już o tym, że równocześnie wychowywaliśmy nasze dziecko. Aplikacja do gia stała się dla nas okazją do wyrażenia i zrozumienia naszego Lakehouse, dla którego poświęciliśmy tak dużo. Zdaliśmy sobie sprawę, że rzeczywiście osiągnęliśmy nasz cel, a nawet więcej! Ben i Sue czuli się zaszczyceni mogąc uczestniczyć w uroczystej kolacji gia. – Byliśmy wdzięczny za promocję, którą otrzymaliśmy – powiedział Ben. – Nie sądziliśmy, że zostaniemy jednym z pięciu światowych laureatów, było to


LAKEHOUSE / KUCHNIA I STÓŁ

dla nas mało prawdopodobne, a nawet niepotrzebne, ponieważ my już wygraliśmy po prostu będąc tam. Dlatego gdy reflektor zaświecił w kierunku naszego stołu i spiker powiedział „Lakehouse”, byliśmy naprawdę zaskoczeni. Jestem zwykle przygotowany i gadatliwy, więc gdy po drodze na scenę Sue zapytała: „Masz mowę dziękczynną, prawda?”, odpowiedziałem: „Tak, tak” – ale prawda jest taka, że miałem wtedy zupełną pustkę w głowie i nie mam pojęcia, co powiedziałem! – Sue i Ben poczuli prawdziwy podziw, gdy zwycięzca gia z Danii, Illums Bolighus, przyjął swoją nagrodę i przyznał, że czekał na nią aż 70 lat. Lakehouse różni się od wielu swoich konkurentów, ponieważ oferuje zarówno tkane dekoracje dla domu, jak i znakomite kuchenne sprzęty zgromadzone razem na 400 metrach kwadratowy powierzchni. – Lakehouse jest skonstruowany niczym wielki przepis – łączy unikalne składniki, aby stworzyć wyjątkowe i nieoczekiwane dzieło – mówi Ben. – Naszą misją i celem jest zapewnienie naszym klientom unikalnych doświadczeń zakupowych przez prezentowanie produktów, które mają odpowiednie przeznaczenie i efektowny wygląd, a także odzwierciedlają wszystkie aspekty stylu życia wokół jeziora Okanagan. Dążymy do dalszej poprawy tych doświadczeń przez zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta. – Nasze hasło: „Live. Cook. Play.” również nawiązuje do kultury okolic jeziora Okanagan, z której region jest tak dobrze znany – mówi Ben. – A nasz asortyment odpowiednio z nią koresponduje. Sue i Ben kochają także poczucie wspólnoty i rodziny, które odczuwają wraz ze swoimi współpracownikami, sąsiednimi firmami, dostawcami i przedstawicielami firmy. – A czy wspomniałem, że bierzemy też naszego psa do pracy, a czasem nawet pijemy wino w sklepie? – mówi Ben ze śmiechem. Para ewidentnie kocha wszystko to, co robi. – Nigdy nie patrzymy na zegarki, aby sprawdzić, ile czasu pozostało do końca pracy, kochamy różnorodność i elastyczność, którą zapewnia nam nasza działalność, również to, że jesteśmy w stanie pogodzić ją z życiem rodzinnym, odwieźć i odebrać naszą córkę, gdy kończy szkołę. I co najważniejsze, detaliści, tacy jak my, mają możliwość kreatywnego wyrażania siebie – nasz Lakehouse jest jak czyste płótno, które jest ciągle ulepszane i zmieniane. Prawda jest taka, że projekt Lakehouse nigdy nie zostanie zakończony. Zawsze będzie w stanie rozwoju. Nazwisko Bena, Boschman, jest holenderskie, a on sam jest bardzo dumny ze związanego z nim dziedzictwa. – Setki lat temu moi przodkowie przenieśli się do Rosji, skąd wyemigrowali do Kanady na początku ubiegłego wieku. Oni i im podobni imigranci osiedlili się na zimnych, bezlitosnych kanadyjskich preriach – większość z nich zaczęła pracę jako rolnicy, a niektórzy zostali kupcami – wyjaśnia. – Mój pradziadek, który był prawdziwym innowatorem – był właścicielem sklepu komputerowego w małym miasteczku, który rozwinął w centrum handlowe. Mój dziadek otworzył pierwsze pralnie automatyczne w naszym dystrykcie w latach

pięćdziesiątych. Mój tata wiele się od niego nauczył, był rolnikiem, który następnie stał się biznesmenem. Tak naprawdę Lakehouse to zwieńczenie całej historii życia przodków, wielkich wysiłków i wyciągniętych wniosków – Ben pauzuje, najwyraźniej zastanawiając się nad ich własnymi wysiłkami w ciągu ostatnich pięciu lat. – Mamy nadzieję, że będziemy jak Illums Bolighus, że kiedyś ktoś powie: „Lakehouse to sklep, który rozpoczął działalność 70 lat temu”. Bycie częścią gia uświadomiło nam teraz, że jest to rzeczywiście możliwe.


WYDARZENIA / RELACJE

Targi Lublin Aranżacje i mieszania Projekty, meble, dodatki - to kwintesencja IV edycji Targów Wyposażenia Wnętrz Aranżacje.

P

odczas dwóch dni wystawcy zaprezentowali rozwiązania, które z powodzeniem można zastosować w każdym mieszkaniu lub domu. Firma Komador skupiła się na swoim najnowszym produkcie - systemie Heliodor oraz nowych kolorach niezwykle luksusowego szkła satynowego. Zwolennicy naturalnego drewna byli zachwyceni dębowymi meblami firmy Okoń Parkiety, zaś wszyscy którzy preferują nowoczesne meble ze stali zaglądali na stoisko Decosteela. Nie od dziś widmo, że to detale nadają wnętrzu charakteru, dlatego też uwagę zwiedzających przykuwały dodatki w stylu skandynawskim, które oferowała firma Decoraga. Ta targach zaprezentowały się również biura

projektowe m.in.: Adventure Design oraz Creo Architektura Wnętrz. Podczas jesiennej edycji Targów Mieszkań i Nieruchomości zaprezentowali się deweloperzy, brokerzy i pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Wystawcy opowiadali o rozpoczętych oraz planowanych inwestycjach czy warunkach zakupu. Dzięki wykładom wszyscy zainteresowani mogli dowiedzieć się jak zarabiać na nieruchomościach pod wynajem oraz w jaki sposób bezpiecznie w nie inwestować. Niezwykłą popularnością cieszyły się bezpłatne porady prawne radcy prawnego i aplikantów radcowskich specjalizujących się w zagadnieniach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami.

Heimtextil nadal rośnie

Domotex: międzynarodowe spotkania

10–13 stycznia 2017 we Frankfurcie odbyły się międzynarodowe targi tekstyliów domowych Heimtextil.

P

omimo złych warunków atmosferycznych, zwłaszcza w pierwszym i ostatnim dniu targów, frekwencja była wyższa niż w trakcie poprzedniej edycji. Targi odwiedziło w sumie ok. 70 tys. gości z całego świata, czyli o prawie 2 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Odwiedzający chwalili sobie przede wszystkim jakość oraz różnorodność prezentowanych produktów, a także dostęp do trendów na nowy sezon. Na Haimtextil swoje wyroby zaprezentowało 2963 wystawców z 67 krajów (w 2016: 2864). Jak podkreślił Detlauf Braun, prezes Messe Frankfurt: – Te liczby mówią same za siebie: w 2017 roku odnotowaliśmy kolejny wzrost, zarówno pod względem liczby odwiedzających, jak i wystawców. Jednak szczególnie zadowolony jestem nie z ilości, a z wysokiej jakości produktów prezentowanych na targach oraz intensywności dyskusji pomiędzy nabywcami a wystawcami. Frankfurt jest miejscem międzynarodowych spotkań i sercem wnętrzarskiego przemysłu tekstylnego. Następna edycja Heimtextil odbędzie się w tym samym miejscu 9–12 stycznia 2018.

40 /

1/2017

17 stycznia zakończyły się międzynarodowe targi dywanów i pokryć podłogowych Domotex.

I

mpreza, która miała miejsce w Hanowerze 14–17 stycznia 2017, odnotowała nie tylko wzrost liczby wystawców oraz powierzchni handlowej, ale przede wszystkim większy udział zagranicznych gości. Łącznie 1409 wystawców z ponad 60 krajów zaprezentowało w Hannover Exhibition Center swoje najnowsze produkty i rozwiązania, po raz kolejny udowadniając innowacyjność i duże możliwości przemysłu wykładzin podłogowych. Frekwencja była porównywalna z rokiem 2015. Znacznie wzrósł za to odsetek odwiedzających z zagranicy – aż do ok. 70%, z czego większość (43%) pochodziło z krajów Unii Europejskiej. Znacznie więcej gości przyjechało z Bliskiego Wschodu (o 9%) oraz Wschodniej i Środkowej Azji (o 16%). Dużo więcej odwiedzających było także z USA i Wielkiej Brytanii. Jak zauważył Piet Lievevrouw, manager Beaulieu International Group, wystawiający się na targach: – Domotex w tym roku był lepszy niż kiedykolwiek i jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu targów. Mieliśmy znacznie więcej rozmów z decydentami wysokiego szczebla z zagranicy, a odwiedzający spędzili dużo więcej czasu na naszym stoisku, rozmawiając o naszej ofercie. Od 2018 roku Domotex będzie odbywał się od piątku do poniedziałku, a nie od soboty do wtorku, jak to było dotychczas. Następna edycja będzie miała miejsce od 12 do 15 stycznia 2018.


ZAPOWIEDZI / WYDARZENIA

25. edycja Targów Światło W dniach 22-24 marca 2017, na terenie EXPO XXI w Warszawie, odbędą się Międzynarodowe Targi Światło, prezentujące technologie i rozwiązania dla branży oświetleniowej.

W

ydarzenie ma charakter szkoleniowo-wystawowy. Na odwiedzających będą czekały nie tylko nowości produktowe, prezentowane przez wystawców, ale także szeroki program szkoleń, warsztatów i konferencji. Wśród wydarzeń towarzyszących znajdzie się m.in. seminarium „Technologia LED i jej zastosowanie – możliwości, ograniczenia, przyszłość”, w którym udział zapowiedzieli już przedstawiciele czołowych światowych producentów. Ponadto, odbędzie się też spotkanie pt. „Architektura – Światło – Przestrzeń”, które co roku przyciąga około 200 architektów i projektantów z całej Polski. Organizowane jest ono w ścisłej współpracy z Izbą Architektów RP oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich. W tym roku gościem specjalnym tego wydarzenia będzie Susanna Antico,

Jubileuszowa edycja targów Proposte Data tegorocznej edycji targów Proposte odbędzie się 3–5 maja 2017.

włoska projektantka oświetlenia zewnętrznego. Targi Światło to także strefa „Wnętrze Otwarte”, specjalnie zaprojektowana przez architekt Justynę Smolec. Producenci i architekci będą w niej rozmawiać o tym, jak mądrze projektować przestrzeń wiedząc, że ma ona istotny wpływ na życie. Targi skierowane są przede wszystkim do architektów i projektantów, osób odpowiadających za inwestycje w budownictwie przemysłowym i biurowym, osób odpowiedzialnych za inwestycje publiczne i samorządowe, deweloperów, producentów opraw i systemów LEDowych oraz wyższej kadry dozoru technicznego. Równolegle z jubileuszową edycją Targów Światło odbędą się Targi Elektrotechnika oraz Wystawa Teletechnika. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można uzyskać na stronie internetowej targów www.lightfair.pl

Mając n i inne m targow wyznac 3–5 ma

W

ydarzenie skupiające międzynarodowych producentów materiałów dekoracyjnych i zasłon odbędzie się jak zawsze w nowoczesnym centrum wystawienniczym Villa Erba w Cernobbio oraz w cudownej i malowniczej Villa Antica. Proposte po raz pierwszy odbyło się 4 maja 1993 roku. W tym roku odbędzie się zatem dwudziesta piąta, jubileuszowa edycja targów. W związku z tym 4.05.2017 odbędzie się specjalna konferencja prasowa oraz wieczorna gala. W ciągu tych 25 lat targi mocno się zmieniły – liczba wystawców, w porównaniu z pierwszą edycją, wzrosła ponaddwukrotnie i w tym roku wyniesie ok. 90. To, co natomiast pozostało niezmienne, to wysoka jakość materiałów prezentowanych przez uczestników wydarzenia. Więcej na temat targów można znaleźć na stronie internetowej: www.propostefair.it.

lampy do Twojego domu


WYDARZENIA / RELACJE

Gift Show Poland po raz trzeci w Warszawie Trzecia edycja targów Gift Show Poland – jednego z największych wydarzeń branży upominkowej w Polsce będzie miała miejsce w dniach 26-28 maja br. w warszawskim Centrum TargowoKongresowym MT Polska, które znajduje się przy ul. Marsa 56c.

T

argi Gift Show Poland 2017 dedykowane są wszystkim importerom, producentom oraz projektantom upominków z Polski i zagranicy, których oferta obejmuje propozycje prezentów na wiele okazji, np. urodziny, imieniny, śluby, święta, czy parapetówki. Do udziału w wydarzeniu organizator zaprasza także wszystkie osoby poszukujące ciekawych pomysłów na prezenty oraz zainteresowane nowościami w branży. Targi Gift Show Poland będą stanowiły także doskonałą okazję do nabycia upominków dla klientów czy partnerów biznesowych. Na stoiskach polskich i zagranicznych wystawców zostaną zaprezentowane m.in.: artykuły kreatywne i hobbystyczne; designerskie akcesoria dla młodzieży: biżuteria, zegarki, mała elektronika; różnego rodzaju pamiątki; artykuły dekoracyjne oraz dodatki do domu, biura, ogrodu; materiały poligraficzne i reklamowe; akcesoria tekstylne; ozdobne opakowania; zabawki; propozycje prezentów oraz produktów dla dzieci i niemowląt; akcesoria podróżnicze oraz sprzęt sportowy; produkty spożywcze. Podczas tegorocznej edycji targów Gift Show Poland będą miały miejsce również liczne atrakcje dla odwiedzających – m.in. konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz bezpłatne warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych.

Poduchy które dopasowują się do kształtu Twojego ciała!

International Home + Housewares Show Międzynarodowe targi artykułów gospodarstwa domowego International Home + Housewares Show w Chicago odbędą się 18–21 marca 2017.

J

ak donosi International Housewares Association, organizator i właściciel imprezy, cała powierzchnia wystawiennicza na tegoroczną edycję została wyprzedana już z końcem ubiegłego roku, czyli ponad 11 tygodniu przed rozpoczęciem wydarzenia. Targi będą gościły w sumie ponad 2,2 tys. wystawców z całego świata, w tym 400 firm, które będą wystawiać się w Chicago po raz pierwszy. W tym roku wystawcy położą szczególny nacisk na zagadnienie inteligentnego domu – produkty związane z tym tematem będzie można znaleźć w nowym pawilonie IHA Smart Home. W tym samym miejscu eksperci, tacy jak Mike Wolf, kurator Smart Kitchen Summit, oraz Carley Knobloch, ekspert w dziedzinie cyfrowego stylu życia, będą odpowiadać na pytania odwiedzających oraz omawiać nowe trendy i technologie. Rejestracja uczestników odbywa się przez stronę: www.housewares.org.

TARGI W II KWARTALE 2017 ROKU DATA MIEJSCE

NAZWA

04.04-09.04 Mediolan

Salone Internazionale del Mobile

05.04-07.04 Warszawa

EUROGASTRO/ WORLDHOTEL

05.04-09.04 Budapeszt

Home Design

07.04-09.04 Kielce

HOME & GARDEN

15.04.-19.04 Guangzhou

Canton Fair Phase One

18.04-21.04 Hong Kong

China Sourcing Fair: Home Products

20.04-23.04 Hong Kong

Hong Kong Houseware Fair

21.04-23.04 Tallin

Interior

21.04-23.04 Manila

Manila F.A.M.E. International

23.04-27.04 Guangzhou

Canton Fair Phase Two

26.04-29.04 Brno

Mobitex

26.04-30.04 Jakarta

Inacraft

01.05-05.05 Guangzhou

Canton Fair Phase Three

03.05-05.05 Cernobbio

Proposte

14.05-16.05 Londyn

Pulse London

21.05.23.05

Surtex

Nowy Jork

26.05-28.05 WARSZAWA

BUDDA PLAY Łukasz Zgliczyński ul. Białostocka 9, 03 -741 Warszawa, tel. 503 98 77 99, biuro@buddaplay.pl Karolina Wronkowska, tel. 513 613 664, marketing@buddaplay.pl

42 /

1/2017

GIFT SHOW POLAND

31.05- 01.06 Jachranka

Vitrel

12.06-14.06 Kielce

Sacroexpo

14.06-16.06 Tokio

Interior Lifestyle Tokyo

20.06-22.06 New Delhi

Heimtextil India

24.06-27.06 Frankfurt nad Menem

Tendence


EuroGastro i WorldHotel Na początku kwietnia w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie równolegle odbędą się Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro oraz Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel.

O

bie imprezy targowe w tym samym miejscu i czasie to pełny dostęp do najnowszej oferty z branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz cateringowej. Dla wystawców to z kolei gwarancja spotkań z właścicielami, zarządzającymi oraz osobami decyzyjnymi w obiektach noclegowych oraz gastronomicznych. Ekspozycje targowe obu wydarzeń umożliwią zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami niezbędnymi do aranżacji lokali gastronomicznych oraz obiektów noclegowych. Wystawcy Targów EuroGastro przedstawią całościową ofertę wyposażenia zaplecza kuchennego dla restauracji, kawiarni, piekarni, cukierni, lodziarni, barów, małej gastronomii, pubów czy pizzerni, jak też punktów zbiorowego żywienia. Poza niezbędną infrastrukturą firmy zaproponują pełen asortyment produktów i półproduktów spożywczych koniecznych do stworzenia odpowiedniego menu. Znajdą się tam świeże ryby, owoce morza, mięsa, wędliny, warzywa, zioła, przyprawy i nabiał, jak też wyroby słodkie i słone, świeże i mrożone do częściowego lub pełnego wypieku. Targi EuroGastro to także wachlarz napojów, w tym najlepszych gatunków kaw, smakowych gorących czekolad, naturalnych soków, wód mineralnych, herbat, a także alkoholi. Z kolei w części Targów WorldHotel zainteresowani znajdą wszystko, co potrzebne by wyposażyć pokoje hotelowe, recepcje, centra konferencyjne, ośrodki SPA & wellness. Wystawcy zaprezentują m.in. meble, oświetlenie, tekstylia hotelowe i elementy wystroju wnętrz. Nie zabraknie rozwiązań informatycznych, systemów zarządzania hotelem, automatyki budynkowej czy środków zapewniających czystość. Ofertę uzupełnią usługi projektowe oraz infrastruktura rekreacyjna. Obu wydarzeniom będą towarzyszyć konkursy kulinarne organizowane przez znanych szefów kuchni. Natomiast merytoryczne szkolenia i konferencje w programach Targów EuroGastro oraz WorldHotel zapewnią słuchaczom solidną dawkę wiedzy z zakresu zarządzania biznesem gastronomicznym i hotelowym, która zaprocentuje w codziennej pracy.

targi szkła i ceramiki, artykułów do wyposażenia kuchni i wystroju wnętrz największe w Polsce TARGI BRANŻOWE

wiosna 2017

targi

VITREL

31 maja – 1 czerwca

Jachranka

k. Warszawy

hotel Warszawianka

Organizator: VITREL TARGI WYDAWNICTWA REKLAMA tel./fax: 22/698 83 00, tel. kom.: 501 084 393, www.vitrel.com.pl/targi


Z ŻYCIA BRANŻY / SZKLARSTWO POD LUPĄ

Dusza zamknięta

W KRYSZTALE

HSK Violetta powstała w 1864 roku w Stroniu Śląskim i od tej pory zajmuje się wytwarzaniem ozdobnych, ręcznie dekorowanych wyrobów szklanych i kryształowych. Usytuowana na ziemi kłodzkiej, na prawym brzegu Białej Lądeckiej, u stóp Sowiej Kopy, kontynuuje dawne tradycje. OPRACOWANIE: Joanna Hornung ZDJĘCIA: HSK Violetta

Z

ałożyciel huty – Franz Losky – przybył ze Szczytnej, również położonej na ziemi kłodzkiej. Ówczesne Seitenberg (Stronie Śląskie), które wybrał na miejsce założenia huty, miało niewątpliwą zaletę polegającą na łatwym dostępie do kamienia kwarcowego, który jest surowcem niezbędnym do wytopu szkła. Franz Losky wykupił ziemię pod budowę huty od Marianny Orańskiej, od której nazwiska powstała pierwsza nazwa zakładu – Oranienhütte. Huta działała z dużym powodzeniem, a produkowane w niej wyroby szklane cieszyły się popularnością. Na jej rozwój znacząco wpłynęło doprowadzenie w 1897 roku do Strachocina linii kolejowej z Kłodzka. Oranienhütte produkowała w tamtym czasie głównie półfabrykaty, a następnie przekazywała je do zdobienia małym szlifierniom i chałupniczym warsztatom rozsianym w okolicy. W okresie międzywojennym zyski z prowadzenia huty zmniejszyły się, a dodatkowe problemy przyniósł kryzys ekonomiczny w latach trzydziestych. Po 1945 roku Oranienhütte, razem z ziemią kłodzką, na której została zbudowana, przeszła w ręce polskie i stała się własnością państwową. Wkrótce po tym uruchomiony został na jej terenie dział zdobienia, a cały zakład zaczął podlegać Centralnemu Zarządowi Przemysłu Szklarskiego i Ceramiki

Wytop i formowanie szkła

44 /

1/2017


SZKLARSTWO POD LUPĄ / Z ŻYCIA BRANŻY

Szlachetnej z siedzibą w Sosnowcu i zmienił nazwę na Zjednoczone Huty Szkła Okręgu Śląska Dolnego – Państwowa Huta Szkła Kryształowego w Stroniu Śląskim. Na przestrzeni lat otwierano kolejne działy, uruchomiono własny wytop i formowanie szkła, a także wyposażono hutę w piec do produkcji szkła laboratoryjnego. Wyroby zaczęto eksportować poza granice kraju. Zakład rozszerzył swoją powierzchnię między innymi o magazyn półfabrykatów i wyrobów gotowych. Rozpoczęto produkcję szkła prasowanego i malowanie kryształów. Część procesów została całkowicie zmechanizowana i zautomatyzowana. Nazwa HSK Violetta pojawiła się w 1970 roku. Od tego czasu zakład prężnie się rozwijał, zatrudniając nowych pracowników i produkując rekordowe ilości szkła. Powierzchnia huty stale rosła. Wybudowano Zakładowy Dom Kultury „Brylant”, czterokondygnacyjną halę produkcyjną, siedmiopiętrowy biurowiec, wieżę ciśnień oraz dużą stołówkę zakładową. Pracownicy kształceni byli w przyzakładowej szkole zawodowej. Ze środków przedsiębiorstwa utrzymywano Klub Sportowy Kryształ Stronie Śląskie oraz zawodową straż pożarną. W roku 1990 HSK Violetta rozpoczęła produkcję szkła powlekanego, a następnie w 1994

roku wyrobów wolno formowanych, które nie wymagały polerowania chemicznego ani zdobienia i były eksportowane do firm amerykańskich. W 1992 roku zmienił się zarząd firmy i została ona przekształcona w spółkę akcyjną. Od tego czasu zakład zaczął podupadać. W 2007 roku zatrudniał już tylko 550 pracowników. Wyburzono część budynków i wyprzedano nieruchomości. Mimo otrzymania nagrody Złoty Laur, HSK Violetta zaczęła mieć trudności ze zbytem towaru. W maju 2008 sytuacja zmusiła zarząd do przerwania produkcji, a w lipcu podjęto decyzję o likwidacji huty. Trzy lata później HSK Violetta została wykupiona przez firmę Minex CEI S.A., która ponowne uruchomiła produkcję. Aktualnie zakład jest otwarty dla zwiedzających. Wycieczka z przewodnikiem trwa około 1,5 godziny. W tym czasie zwiedzający zapoznawani są z kolejnymi etapami produkcji szkła: wytopu, formowania, odprężania, obróbki półfabrykatów oraz ręcznego zdobienia. Na koniec prezentowane są gotowe wyroby, które można zakupić w sklepie znajdującym się na terenie zakładu.

Zdobienie szkła

1/2017 / 45


Z ŻYCIA BRANŻY / FASHION SNOOPS

OGRÓD TOWARZYSKI Garden Social TRENDY NA WIELKANOC 2017 TŁUMACZENIE I OPRACOWANIE: EWA FIJAŁKOWSKA NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW FASHION SNOOPS

T

rend ten przedstawia cukierkowo słodkie podejście do dekoracji stołu. Dekoracje: Owinięte marchewki, kwietniki w skorupkach po jajkach, krzesła oplecione kwiatami. Na stole: zastawa w malowane kwiaty, trawione szkło, złote akcenty. Opakowania: motywy kwiatowe, akwarelowe wzory, czekoladki w opakowaniach w formie truskawek.

46 /

1/2017


TRENDY WIELKANOC / Z ŻYCIA BRANŻY

1/2017 / 47


Z ŻYCIA BRANŻY / NOWOŚCI

Veroni – Nowa linia „Lawenda”, której charakterystycznym motywem są właśnie fioletowe kwiaty lawendy. Idealnie pasuje do wnętrz w stylu prowansalskim. Zestaw kawowy tworzy niepowtarzalny, romantyczny klimat, a więc trudno nie ulec jego urokowi. Ozdobne pudełko sprawia, że filiżanki doskonale sprawdzą się jako prezent.

SABIPOL – Pump & Pump to sześcioelementowy zestaw pojemników Pump & Pump wykorzystujący rewolucyjną technologię próżniową. Produkty dłużej zachowują świeżość i wszelkie właściwości odżywcze, a to wszystko dzięki jednemu kliknięciu. Zdrowe i przyjemne oszczędzanie z artykułami Simax. Dostępne na www.sabipol.pl

„Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego Bolesławiec – Nowa kolekcja misek ręcznie malowana, utrzymana w nastroju wiosennym, w pastelowych barwach z zielonym obrzeżem. Doskonała do serowania posiłków zarówno w ogrodzie, jak i w domowym zaciszu.

48 /

1/2017


NOWOŚCI / Z ŻYCIA BRANŻY

BISPOL – Przedstawiamy najnowsze produkty w Państwa ulubionych zapachach! Nowe świece typu walec swz60/120 oraz duża świeca w pojemniku szklanym z wieczkiem snd99 w sześciu najlepszych wariantach kompozycji zapachowych: Wanilia - Słodka nuta wanilii i bourbonu, Pomarańcza - Świeży zapach skórki pomarańczowej z dodatkiem innych owoców cytrusowych na bazie wanilii z cynamonem, Róża – Kompozycja ogrodowej piwonii i róży ze świeżą, zieloną nutą, Lawenda - Naturalny, kwiatowo-ziołowy zapach podkreślony ciepłym tonem bobu tonka i wanilii, Zielona herbata- Kompozycja cytrusów i ziół z elementem białych kwiatów oraz eleganckim tonem drzewnym, Cynamon - Orientalna kompozycja z dominującym elementem kory cynamonu, wanilii i nuty żywicznej.

ZPS KAROLINA – Wprowadza nową dekorację wiosna/lato 2017 r . Klasyczna linia talerzy zachowuje atmosferę tradycyjnego stylu. Dekoracja zaskakuje oryginalnością i nowoczesnością.

aLTOM – Dla miłośników niecodziennych rozwiązań, powstała kolekcja MariaPaula Geometria, która zrywa z klasyczną gładkością porcelanowej powierzchni. Regularne załamania nadają jej niezwykłego szyku, a zarazem interesującego wyglądu. Śnieżnobiała porcelana, o pełnym temperamentu wzorze bez wątpienia podąża za duchem dzisiejszych czasów.

1/2017 / 49


Z ŻYCIA BRANŻY / SERWIS

GRUPA ZACHODNIA – W 2017 roku do uwielbianej przez wszystkich kolekcji Pure Essence dołączają trzy nowe oszałamiające zapachy. Linden Tree – rozkwitające kwiaty drzewa lipowego muskane promieniami słońca poprzez delikatny płaszczyk młodych listków. Wild Mint – świeżo zebrane liście dzikiej mięty; cierpkie, orzeźwiające, chłodne. Cherry Blossom – czarująca świeżość kwiatów wiśni wypełniająca każde pomieszczenie błogością i różową poświatą. Duży słoik 109 zł/czas palenia do 150h www.yankeehome.pl

YORK – Koniec z nudą w akcesoriach do sprzątania. Firma YORK stworzyła wyjątkową linię produktów Your Collection, które nie tylko ułatwią prace porządkowe, ale też ozdobią każde wnętrze. Zestaw akcesoriów tworzą: wiadro z wyciskaczem, zmiotka z szufelką, miotła, szczotka do mycia naczyń oraz zestaw WC. Produkty zostały wytworzone w technologii IML, która umożliwia połączenie wzoru z samym produktem tworząc jedną nierozdzielną całość. Do wyboru są 3 ponadczasowe wzory, które trafią w gusta najbardziej wymagających klientów: elegancka pepitka, ponadczasowy rattan i gustowna kratka.

DUO – Kwadratowy zegar wykonany z delikatnego metalu w kolorze miedzi. Minimalistyczne i nowoczesne wykończenie i prosta forma sprawią, że znajdzie miejsce w każdym wnętrzu, jednocześnie zegar stanowi doskonały pomysł na prezent.

Budda Play – To poducha, która ma pamięć swojego kształtu, a jednocześnie dostosowuje się do kształtu Twojego ciała stwarzając dla Ciebie najbardziej komfortowe miejsce wypoczynku na świecie. To ekskluzywny mebel w Twoim domu lub firmie. To poducha wypełniona specjalną gąbką wysokiej jakości (NIE GRANULATEM) pamiętająca swój kształt – tzw. “Memory Foam”. Możesz na niej siedzieć, skakać, leżeć, ugniatać ją, szarpać, gnieść i robić wszystko co tylko wpadnie Ci do głowy – wystarczy

50 /

1/2017

bowiem przewrócić ją wokół własnej osi, aby wróciła do swojej naturalnej wielkość nie tracąc nic ze swoje piękności i funkcjonalności. To także alternatywa dla Twoich pleców. Tylko ona potrafi zniwelować ich ból stanowiąc dla nich idealne podparcie. Tylko w Budda Play czytanie, leżenie, oglądanie TV da Ci poczucie maksymalnego relaksu i odprężenia. Posiada wszystkie atesty wymagane w UE. Pokryta jest płynem ognioodpornym dzięki czemu jest bezpieczna dla Ciebie i Twojej rodziny.


TRADITIONAL POLISH STYLE SP. Z O.O. PRODUCENT NACZYŃ EMALIOWANYCH I Z POWŁOKĄ TEFLON™.

Wesołego

Alleluja!

Naczynia emaliowane produkowane w Olkuszu są dostępne w polskich domach od1907 r. Ponad stuletnia tradycja produkcji naczyń emaliowanych jest najlepszym świadectwem ich wysokiej jakości i ponadczasowego wzornictwa. Traditional Polish Style sp.zo.o., Al. 1000 - lecia 15F, 32-300 Olkusz, email: sprzedaz@tpstyle.eu, www.tpstyle.eu

AMBIENTE 1/2017  
AMBIENTE 1/2017  
Advertisement