Page 4

4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προλεταριακή Σημαία

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας:

Περίμεναν τις πρυτανικές αρχές, και… τους συνέλαβαν τα ΜΑΤ Το μεσημέρι της Πέμπτης 17/1, φοιτητές του Τμήματος Ξένων γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερμηνείας, του Ιόνιου Πανεπιστήμιου Κέρκυρας επιδίωξαν συνάντηση με την πρύτανη Σάλη (και υποψήφια με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ν.∆.), διαμαρτυρόμενοι για αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών τους, αλλά εκείνη αρνήθηκε να τους δει και κλειδώθηκε στο γραφείο της. Οι φοιτητές επέμεναν να συναντήσουν τις πρυτανικές αρχές, κι ενώ αυτές δεν εμφανίζονταν, πραγματοποίησαν συνέλευση, για ν΄ αποφασίσουν την παραπέρα στάση τους. Την ώρα εκείνη (7 το απόγευμα), δυνάμεις των ΜΑΤ, που είχαν κληθεί απ΄ τις πανεπιστημιακές αρχές, και μετά από μήνυση που έγινε απ’ τη γραμματεία της Πρυτανείας για «παρακράτηση χώρου», εισέβαλαν ξαφνικά στο κτίριο της Πρυτανείας, παραβιάζοντας ωμά το πανεπιστημιακό άσυλο, και συνέλαβαν 28 άτομα (6 φοιτητές και 22 φοιτήτριες). ∆εν είχε προηγηθεί κανένα επεισόδιο, ενώ η σχολή δεν βρίσκονταν καν υπό κατάληψη. Οι φοιτητές μεταφέρθηκαν με κλούβα στην Ασφάλεια για «διατάραξη οικιακής ειρήνης», ενώ καταγγέλθηκαν βαναυσότητες απ΄ τη μεριά των ΜΑΤ, όπως απέναντι σ’ ένα φοιτητή, που τον έπιασαν απ’ το λαιμό και τον έσερναν στις σκάλες. Στην Ασφάλεια φωτογραφήθηκαν, τους πήραν δακτυλικά αποτυπώματα, φακελώθηκαν δηλαδή και ανακρίθηκαν. Η «εικόνα» μιας αστυνομικής κλούβας γεμάτη κοπέλες «σόκαρε», όπως αναφέρθηκε, την τοπική κοινωνία, ενώ έξω απ΄ το κτίριο της Ασφάλειας συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, φοιτητές, καθηγητές, εργαζόμενοι, εκπρόσωποι σωματείων και πολιτικών χώρων, που απαιτούσαν την απελευθέρωση των συλληφθέντων. Τελικά οι φοιτητές αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Η νέα αυτή πράξη τρομοκράτησης φανερώνει, για μια ακόμα φορά, τις προθέσεις και τους στόχους του συστήματος, των μηχανισμών και της πολιτικής του, τόσο όσον αφορά τους χώρους των πανεπιστημίων, όσο και συνολικά, την κοινωνία. Στόχοι, που δεν είναι άλλοι απ΄ τον αγωνιζόμενο λαό, φοιτητές, εργαζόμενους, απεργούς, νεολαία, όλους όσους αγωνίζονται για τα δίκια τους, και αντιστέκονται. Εκτός απ΄ το Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματος, φοιτητικά και εργατικά σχήματα (ανάμεσά τους, οι Αγωνιστικές Κινήσεις και η Ταξική Πορεία) καθώς και σωματεία εργαζομένων, όπως ο Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών ∆ιορθωτών, κατήγγειλαν την τρομοκρατική αυτή επιχείρηση.

Μια πρώτη νίκη, στην υπόθεση Καπετανόπουλου Το κίνημα αλληλεγγύης προς τον Πέτρο Καπετανόπουλο είχε

äçìïêñáôéêÜ äéêáéþìáôá

Ο ξυλοδαρμός του Αυγουστίνου ∆ημητρίου, από αστυνομικούς με πολιτικά.

Η αθώωση των αστυνομικών που ξυλοκόπησαν άγρια, τον Αυγουστίνο ∆ημητρίου, ενδεικτική της διαδικασίας φασιστικοποίησης

Π

ριν από 6 και πλέον χρόνια, στις 17 Νοέμβρη του 2006, ο 23χρονος, τότε, Κύπριος σπουδαστής του Τμήματος Οικονομικών των Ι.Ε.Κ., Αυγουστίνος ∆ημητρίου, ξυλοκοπείται άγρια από… οκ τώ αστυνομικούς, στην περιοχή της Πλατείας Συντριβανίου, στη Θεσσαλονίκη, όπου έκανε μια βόλτα. Το πολλοστό αυτό περιστατικό, άγριας αστυνομικής βίας, ενάντια σε πολίτη -ειδικά νεολαίο- ξεκίνησε όταν, σ΄ ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ύστερα απ’ τη λήξη της πορείας, για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, και πολλή ώρα, ύστερα από κάποια περιορισμένα επεισόδια, σε διαφορετικό σημείο (Πλατεία Χημείου), ένας αστυνομικός με πολιτικά πλησίασε το ∆ημητρίου, κι άρχισε να τον χτυπά, μαζί με δύο άλλους, που εμφανίστη καν στη συνέχεια, και κ άλυπταν τα πρόσωπα τους, με μάσκες. Μη γνωρίζοντας ότι ήταν αστυνομικοί, άρχισε να ζητά βοήθεια, απ’ τους ένστολους αστυνομικούς που εμφανίστηκαν, στη συνέχεια, οι οποίοι… του πέρασαν χειροπέδες και συνέχισαν την κακοποίησή του. Παρόν βρίσκονταν κι ο διευθυντής Κρατικ ής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Παππάς, αλλά βρέθηκαν και ως μάρτυρες κάποιοι καθηγητές του Α.Π.Θ. που ζητούσαν εξηγήσεις, κι απωθήθηκαν απ΄ τους ένστολους. Στη συνέχεια, ο Αυγουστίνος μεταφέρθηκ ε αιμόφυρτος στη Γενική Αστυνομική ∆ιεύ θυνση, όπου τον κράτησαν μέχρι τα χαράματα, και του φόρτωσαν κατασκευασμένες κατηγορίες («διατάραξη κοινής ειρήνης», «αντίσταση», «φθορά ξένης ιδιοκτησίας», «επικίνδυνη σωματική βλάβη»), για να διακομισθεί το πρωί, στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Παρά το γεγονός ότι ο άγριος ξυλοδαρμός του κ αταγράφηκ ε σε ερ ασ ιτεχνικ ό βίν τεο κ α ι κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε σ τ α Μ . Μ . Ε . , η κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ή κ ά λ υ ψ η ή τ α ν ά με σ η . Ο τ ό τ ε υ π ο υ ρ γ ό ς ∆ η μ ό σ ι α ς Τ ά ξ ης , Β ύ ρ ω ν Π ο λ ύ δ ω ρ α ς , δ ή λ ω ν ε γ ι α τη ν ε φ α ρ μ ο γ ή τω ν μ έ τ ρ ω ν τ ης α σ τ υ ν ο μ ί α ς , ε ν ό ψ ε ι τ η ς ε π ε τ ε ί ο υ τ ο υ Π ο λ υ τ ε χν ε ί ο υ : « Ε ί δ α ε π α γ γ ε λ μ α τ ι σ μ ό , μ ε θ ο δικότητα, σχέδιο και εφαρμογή του, ψυχραιμία και αυτοματισμό στη δράση που είχαν ως επακόλουθο την επιτυχία». Ενώ, «περιορισμένη ς έκτασης κ αι τοπικ ού ενδιαφ έροντος» χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε τ η ν ε π ό μ ε ν η η μ έ ρ α τ α « ε π ε ι σ ό δ ι α » ( π ρ ο φ α ν ώ ς κ α ι τ ο ν ξ υ λ ο δ α ρ μό ) , ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ∆ημοσχάκ ης. Το γελοίο επίση ς, ψέμα της Γ.Α.∆.Θ., σε σχετ ική ανακοίν ωσή της, δύ ο ημέρες μετά, πως τα τ ραύματα που έφερε ο αιμόφυ ρτος Αυγουστ ίνος, οφείλονταν σε πτώση του, σε σταθμευμένο μοτοποδήλατο και μετά σε μια… ζαρντινιέρα, φαν έρ ων ε, και την προσπάθεια « κουκ ου λώματος» κ αι υ ποβάθμισης του γεγονότος. Κι ενώ οι οκ τώ αστυνομικοί καταδικ άζονταν πρωτόδικ α τ ο ∆εκέμβρη του 2008, σ ε ποινές «θωπείας» , από 15 έως 39 μήνες φυ λάκιση, με αναστολή, ο Αυγουστ ίνος, ο οποίος απ’ τ ο σ ο κ π ο υ υ π έ σ τ η , α π ΄ τ η β ί α π ο υ τ ο υ α σ κ ή θ η κ ε , κ α τ έ φ υ γ ε σ ε ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή υ π ο σ τ ή ρ ι ξη κι εγκατέλειψε τη Θεσσ αλ ον ίκη, τη ν Ελλάδ α και τις σπουδές του , αθωώνοντ αν τ ον περασμένο Οκτ ώβρη , για όλες τις κατ ηγορίες, που του είχαν αποδ οθεί. Για να φ τάσουμε σ τ η σ η μ ε ρ ι ν ή φ ά σ η , η ο π ο ί α , α π α ι τ ε ί τ η ν α ν α β ά θ μ ι σ η τ η ς κ ρ α τ ι κή ς β ί α ς κα ι τρομοκρατίας- στην απόφαση του Πεντ αμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκ ης (16/1), που… ανατρέπει την πρωτόδικη απόφαση, και αθωώνει τους έξι, απ΄ τους οκτώ αστυνομικούς, κ α ι κ α τ α δ ι κ ά ζ ε ι τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς δ ύ ο , σ ε π ο ι ν έ ς 2 ,5 χ ρ ό ν ω ν , μ ε τ ρ ι ε τ ή α ν α σ τ ο λ ή … Η α θ ώ ω σ η τ ω ν α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν π ο υ ξ υ λ ο κ ό π η σ α ν τ ο ν Α υ γ ο υ σ τ ί ν ο ∆ η μ η τ ρ ί ο υ , έ χε ι σαφές πολιτικ ό νόη μα, μέσα στη διαδικ ασία φασ ιστικοποίηση ς, που έχει ανοίξει. Πέρα απ΄ το γενικ ότερο μήνυμα τρομοκράτη σης που στ έλ νεται, προς τ ο λαό, ότ ι οι δυ νάμεις κ α τ α σ το λ ής το υ σ υ σ τ ή μ α το ς έ χ ο υ ν κ α ι μ ε τ η « β ο ύ λ α » τη ς α σ τ ι κ ή ς δ ι κ α ι ο σ ύ νη ς τ ο « ε λ ε ύ θ ε ρ ο » ν ’ α σ κο ύ ν τ η ν α ν τ ι λ α ϊ κ ή τ ο υ ς β ί α σ ε ό π ο ι ο ν α υ τ ο ί κ ρ ί ν ο υ ν ( α θ ώ ο ή « έ ν ο χ ο » ) , δ ί ν ε τ α ι τ ο « π ρ ά σ ι ν ο φ ω ς » σ τ ο υ ς π ρ α ι τ ο ρ ι α ν ο ύ ς τ ο υ σ υ σ τ ή μα τ ο ς ν ’ α ν τ ι μ ε τωπίζουν με ωμή βία και τρομοκ ρατία αν θρώπους τ ου λαού, χωρίς κ όστος, χωρίς τ ον κ ί ν δ υ ν ο ν α … « κ α ο ύ ν » , κ α ι π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς α τ ι μώ ρ η τ ο ι ( ο ύ τ ε έ σ τ ω κ α ι γ ι α τ α π ρ ο σ χ ή ματα). Ά λλωστε, όπως αναφ έρει κι ο Άδωνης Γεωργιάδη ς σ’ ένα ειλ ικριν έσ τατο, από μερ ιάς του συστ ήματ ος που υπηρετεί, σχόλιό τ ου, «η αστυνομική βία, είναι και η μόνη νόμιμη» ! Η δράση αυ τή των μηχαν ισμών κ αταστολής απαιτείται απ’ τη ν πολιτική της φασισ τικοποίηση ς τη ν ίδια στ ιγμή που μετ αν άστες δ ολοφ ονούνται στο δρόμο, στέκ ια ενοχοποιούνται με λογικές «ιδιώνυμου», δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονται σε μικρές ή μεγ ά λ ε ς δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς , σ ε α π ε ρ γ ι α κέ ς κ ι ν η τ ο π ο ι ή σ ε ι ς ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν ή α π έ ν α ν τ ι σ ε ν ε ο λαίου ς, φοιτητές ή αγωνιζόμενου ς κατοίκους. Γιατί το σύστ ημα της εκμετάλλευση ς και κατ απίεσ ης χρειάζεται ολοέν α και περισσότερο τους μη χανισμούς αυτούς κ αι τις « μεθ ό δ ο υ ς τ ο υ ς » , μ έ σ α σ ε σ υ ν θ ή κ ε ς ο ξ υ μέ ν η ς κ ρ ί σ η ς κ α ι ά γ ρ ι α ς , κ λ ι μα κ ο ύ με ν η ς ε π ί θ ε σ η ς α π έ να ντ ι σ το λ α ό .

Σάββατο 26 Γενάρη 2013

ένα πρώτο αποτέλεσμα. Ο Καπετανόπουλος, «πληρώνει» τη στάση καταγγελίας που επέδειξε απέναντι στον ξυλοδαρμό ενός μετανάστη από αστυνομικούς της Ομάδας «∆ΙΑΣ», που τον είχαν συλλάβει για κάποια κλοπή τσάντας, έξω απ΄ το σπίτι του με χαλκευμένες κατηγορίες της «αντίστασης κατά της αρχής», «ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης» και «απόπειρας απελευθέρωσης κρατουμένου» (πλημμελήματα), στις οποίες προστέθηκε, στη συνέχεια, με εισαγγελική παρέμβαση, και το κακούργημα της… «συνέργειας σε ληστεία»!!! Στις 17/1, η αντιεισαγγελέας Εφετών, Σκεπαρνιά, ζήτησε την απαλλαγή του απ’ αυτή την κακουργηματική κατηγορία, της «συνέργειας», λόγω της παντελούς ανυπαρξίας ενοχοποιητικών στοιχείων, και την εισαγωγή της υπόθεσής του, στο Συμβούλιο Εφετών. Απομακρύνεται έτσι και το ενδεχόμενο να βρεθεί ο Καπετανόπουλος σε «προσωρινή αργία» απ’ την εργασία του, στον Ο.Α.Ε.∆. Περιστερίου, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, όπως προβλέπει ο νέος «Κώδικας ∆ημοσίων Υπαλλήλων» του μνημονίου 3, για τους δημόσιους υπαλλήλους που κατηγορούνται για κακούργημα. Η αλληλεγγύη, ωστόσο, προς τον Πέτρο Καπετανόπουλο, η απαίτηση για την απόσυρση όλων των κατηγοριών, αλλά και η καταγγελία της φρονηματικού τύπου δίωξης, που στοχεύει, στην ευρύτερη τρομοκράτηση οποιουδήποτε τολμήσει ν΄ αντισταθεί τόσο στην κυρίαρχη πολιτική, όσο και στα αίσχη των πραιτοριανών της, πρέπει να συνεχιστούν αμείωτες.

Λευτεριά και πολιτικό άσυλο στον αγωνιστή Huseyin Tut! Ο Huseyin Tut, είναι ένας Κούρδος πολιτικός πρόσφυγας, με έντονη πολιτική και συνδικαλιστική δράση, στην Τουρκία, ο οποίος ήρθε στη χώρα μας, ζητώντας πολιτικό άσυλο. Είχε φυλακιστεί επί δέκα χρόνια (1995-2005), σε διάφορες φυλακές της Τουρκίας για τη δράση του αυτή, κι έχει υποστεί βασανιστήρια (όπως ηλεκτροσόκ και φάλαγγα), και ξυλοδαρμούς απ΄ το τουρκικό φασιστικό καθεστώς. Είχε επίσης συμμετάσχει στη μεγάλη απεργία πείνας των πολιτικών κρατουμένων στην Τουρκία, το 1996, για 76 ημέρες, αλλά και το 2000 για 200 ημέρες. Συνελήφθη στη χώρα μας, στις 24 Οκτώβρη, μη κατέχοντας τα επίσημα χαρτιά, και κρατείται στην Ασφάλεια Κατερίνης. Αν δεν του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, κινδυνεύει να βρεθεί και πάλι στα κελιά «τύπου F» (τα περιβόητα λευκά κελιά) των τουρκικών φυλακών. Έχει ήδη ξεκινήσει να εκδηλώνεται ένα κίνημα αλληλεγγύης στο πρόσωπό του με την έκδοση ψηφισμάτων συμπαράστασης από συλλογικότητες, κινήσεις και οργανώσεις, ανάμεσα στις οποίες και του ΚΚΕ(μ-λ). Να μην επιτρέψουμε την απέλασή του! Να του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο στη χώρα μας!

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΙΑ  

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 704 26/1/2013

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΙΑ  

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 704 26/1/2013

Advertisement