Page 6

Don LAZER JUBANI (1925 – 1982) ■ Ka ba 10 vjet burg. Në vitin 1982 helmatiset nga një agjent i sigurimit të shtetit.

Don LEC SAHATÇIJA (1906 – 1986) ■ Arrestohet në vitin 1976 dhe mbas 10 vjetësh në burgun e Tiranës, vdes nё 1986.

Don LAZER SHELDIJA (1928 – 1988) ■ Në vitin 1988, mbytet nga dy terrorist të sigurimit shqiptar në Bronx,New York.

Don PJETER GRUDA (1922 – 1989) ■Arrestohet në 1946 e 1968, mbas 20 vjetësh vdes në kampin e Sarandës në 1989.

6 Shkurt 1967  

"Revolucioni Kultural"