Page 1

REVITALIZACE STARÉ NÁVSI V ČERNOŠICÍCH Ing.arch. Martin Prokš Ing.arch. Marek Přikryl prezentace návrhu Černošice, 28.2.2012, 12.4.2012

ZEĎ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 2 SCHRÁNKA AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

POMNÍK OB ĚTEM VÁLKY

LAVICE P ŘED KOSTELEM Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

ŽLAB PŘEKRYT OCELOVÝM RO


REVITALIZACE STARÉ NÁVSI V ČERNOŠICÍCH Cíle revitalizace: - najít slabá místa na návsi - vyhmátnout silná

STARÁ NÁVES

- podchytit charakter různých částí - posílit je (tam, kde by mohlo být “živo”)

NÁDRAŽÍ

- někde naopak nechat být (tam, kde je náves “ospalá”)

NOVÉ CENTRUM

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

2


DŘÍVE Císařský otisk stabilního katastru z roku 1840. Mapa dokazující postavení černošické Staré návsi v minulosti: -

čitelé náměstí jedna plocha prázdný prostor, resp. prázdný střed fungující veřejné místo .

možný prapůvodní tvar návsi:

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

3


DNES Dnešní náves je - křižovatkou - parkovištěm - místem bez charakteru - neudržované travnaté plochy - nekvalitní veřejný prostor -nepřístupný “parčík” okolo pomníku -zámková dlažba v okolí komunitního centra Dnešní náves je - rozdrobená - nepřehledná - středy jednotlivých ploch jsou neprostupné (parčík, parkoviště, kontejnery)

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

4


ZÍTRA zásady projektu: - Odstranění přebytečného - Vymezení hranic - Zviditelnění silných míst - Posílení středu - Kouty nechat být

.

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

5


ZÍTRA - REVIZE 12.3.2012 změny v přístupu - ponechat kaštany na návsi (nový dendrologický průzkum) - v místě bývalého rybníka malý park, mlatový povrch - za kostelem ponechat travnatou plochu - celkově se více příblížit charakteru návsi

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

6


GEOMETRIE STARÉ NÁVSI: KŘÍŽ celý prostor definovaný křížem os a průhledů

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

osy symetrie rozdělující náves na centrální část a dvě zákoutí průhledy na osu kostela a osy ulic

7


TĚŽIŠTĚ MÍSTA těžiště /středobod mezi - kostelem - pomníkem - prázdnou nikou ve zdi

okolo tohoto bodu se náves jakoby otáčí, tady se protínají osy ulic, osy symetrie a průhledy

- návrh je založen na zintezivnění tohoto místa

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

8


VZTAH DVOU KŘÍŽŮ kostelní kříž proti křížku na edikule ve zdi

ZEĎ

4 PARKOVACÍ STÁNÍ

DĚTSKÉ ŽLAB PŘEKRYTÝ OCELOVÝM ROŠTEM SCHRÁNKA

AUTOBUSOVÁ ZASTÁ

MĚSTSKÉ SCHODY PATNÍKY POMNÍK OB ĚTEM VÁLKY STROMO ŘADÍ LAVICE P ŘED KOSTELEM

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

9


TVRDÁ x MĚKKÁ HRANICE protilehlé hrany návsi jsou vymezené: - tvrdou linií, kterou zesilujeme novou zdí - měkkou linií, kterou podtrhujeme vysazením stromů - jasná hranice pomáhá vymezit prostor.

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

10


VEŘEJNÁ ZELEŇ DNES - zeleň v dnešní podobě ubírá na síle celé návsi

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

kostel není zepředu ani zboku téměř vidět travnaté plochy zbytečně rozdrobují náves na mnoho neurčitých ploch jsou náročné na údržbu jehličnaté stromy do měst nepatří

11


VEŘEJNÁ ZELEŇ - VIZE - pročištění zeleně - posílení “měkké” hranice řadou nových stromů - nahrazení jehličnatých stromů za listnaté - dvě vzrostlé vrby u dětského hřiště zůstávají jako významné zelené body .

javor

habr

sakura

plocha okolo stromů bude pouze zasypaná štěrkem a zeminou Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

12


VEŘEJNÁ ZELEŇ - REVIZE 12.3.2012 - pročištění zeleně - posílení “měkké” hranice řadou nových stromů - nahrazení jehličnatých stromů za listnaté - dvě vzrostlé vrby u dětského hřiště zůstávají jako významné zelené body .

javor

habr

sakura

plocha okolo stromů bude pouze zasypaná štěrkem a zeminou Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

13


NOVÉ PRVKY: zeď s lavicí a přístřeškem nová (současná) socha v nice lavice před kostelem městské schody s pomníkem vstup na hřbitov lemovaný zídkou lavičky pod stromy u hřbitovní zdi dětské hřiště a kout na tříděný odpad patníky podél silnice chodník k obchodu za tratí

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

14


NOVÉ PRVKY: zeď s lavicí a přístřeškem

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

15


NOVÉ PRVKY: zeď s lavicí a přístřeškem nová (současná) socha v nice

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

16


NOVÉ PRVKY: zeď s lavicí a přístřeškem nová (současná) socha v nice lavice před kostelem

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

17


NOVÉ PRVKY: zeď s lavicí a přístřeškem nová (současná) socha v nice lavice před kostelem městské schody s pomníkem

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

18


NOVÉ PRVKY: zeď s lavicí a přístřeškem nová (současná) socha v nice lavice před kostelem městské schody s pomníkem vstup na hřbitov lemovaný zídkou

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

19


NOVÉ PRVKY: zeď s lavicí a přístřeškem nová (současná) socha v nice lavice před kostelem městské schody s pomníkem vstup na hřbitov lemovaný zídkou lavičky pod stromy u hřbitovní zdi

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

20


NOVÉ PRVKY: zeď s lavicí a přístřeškem nová (současná) socha v nice lavice před kostelem městské schody s pomníkem vstup na hřbitov lemovaný zídkou lavičky pod stromy u hřbitovní zdi dětské hřiště a kout na tříděný odpad

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

21


NOVÉ PRVKY: zeď s lavicí a přístřeškem nová (současná) socha v nice lavice před kostelem městské schody s pomníkem vstup na hřbitov lemovaný zídkou lavičky pod stromy u hřbitovní zdi dětské hřiště a kout na tříděný odpad

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

22


NOVÉ PRVKY: zeď s lavicí a přístřeškem nová (současná) socha v nice lavice před kostelem městské schody s pomníkem vstup na hřbitov lemovaný zídkou lavičky pod stromy u hřbitovní zdi dětské hřiště a kout na tříděný odpad patníky podél silnice

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

23


NOVÉ PRVKY: zeď s lavicí a přístřeškem nová (současná) socha v nice lavice před kostelem městské schody s pomníkem vstup na hřbitov lemovaný zídkou lavičky pod stromy u hřbitovní zdi dětské hřiště a kout na tříděný odpad patníky podél silnice chodník k obchodu za tratí

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

24


MATERIÁLY Náves bude stmelena několika materiály: silnice: asfaltobeton ~1542m2

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

25


MATERIÁLY Náves bude stmelena několika materiály: silnice: asfaltobeton ~1542m2 náves: pochozí dlažba ~1490m2

žulové kostky -trvanlivost a hodnota kamene -rozměr 20x10cm resp.10x10cm -řádková vazba -zapuštěné obrubníky na straně kom.centra -zvýšené obrubníky na straně kostela

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

26


MATERIÁLY Náves bude stmelena několika materiály: silnice: asfaltobeton ~1542m2 náves: pochozí dlažba ~1490m2 dětské hřiště: mlat ~63m2

mlat -příjemný materiál do parků a na hřiště -hřiště bude olemováno nízkou zídkou, vhodnou i pro sezení

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

27


MATERIÁLY Náves bude stmelena několika materiály: silnice: asfaltobeton ~1542m2 náves: pochozí dlažba ~1490m2 dětské hřiště: mlat ~63m2 ospalé kouty: pojížděná dlažba nebo štěrkový povrch ~823m2

žulové kostky s většími rozestupy pro zatravnění -rozměr 20x10cm resp.10x10cm -řádková vazba / kroužková -zapuštěné obrubníky

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

28


MATERIÁLY Náves bude stmelena několika materiály: silnice: asfaltobeton ~1542m2 náves: pochozí dlažba ~1490m2 dětské hřiště: mlat ~63m2 ospalé kouty: pojížděná dlažba nebo štěrkový povrch ~823m2 odvodňovací žlaby: ocel - předěl mezi materiály ~65m

ocelové tyče příklad realizace:

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

29


MATERIÁLY Náves bude stmelena několika materiály: silnice: asfaltobeton ~1542m2 náves: pochozí dlažba ~1490m2 dětské hřiště: mlat ~63m2 ospalé kouty: pojížděná dlažba nebo štěrkový povrch ~823m2 odvodňovací žlaby: ocel - předěl mezi materiály ~65m pojízdná cesta: zpevněná štěrková ~300m2

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

30


MATERIÁLY Náves bude stmelena několika materiály: silnice: asfaltobeton ~1542m2 náves: pochozí dlažba ~1490m2 dětské hřiště: mlat ~63m2 ospalé kouty: pojížděná dlažba nebo štěrkový povrch ~823m2 odvodňovací žlaby: ocel - předěl mezi materiály pojízdná cesta: zpevněná štěrková ~300m2 nové prvky: probarvený beton ~43m3 /bez cesty/ beton probarvený přírodními železitými pigmenty příklad realizace:

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

31


MATERIÁLY - REVIZE 12.3.2012 Náves bude stmelena několika materiály: silnice: asfaltobeton ~1542m2 náves: pochozí dlažba ~1490m2 dětské hřiště: mlat ~63m2 ospalé kouty: pojížděná dlažba nebo štěrkový povrch ~823m2 odvodňovací žlaby: ocel - předěl mezi materiály pojízdná cesta: zpevněná štěrková ~300m2 nové prvky: probarvený beton ~43m3 /bez cesty/ malý park ve stopě rybníka: mlatový povrch

příklad - Letenské sady:

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

32


DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

otáčení autobusu celá křivka otáčení bude na vozovce graficky viditelně pojednána jako symbol

- pouze výstupní zastávka - přechod pro chodce - parkování, celkem 12 míst

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

33


ETAPIZACE etapa : - silnice, chodníky a posílení těžiště - do tohoto místa vkládáme největší naděje

- zde nejvíce stavebních úprav

1

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

2

34


CELKOVÁ AXONOMETRIE NÁVRHU

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

35


CELKOVÁ AXONOMETRIE NÁVRHU

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

36


PERSPEKTIVY

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

37


PERSPEKTIVY

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

38


AUTOŘI

Autoři Ing. arch. Marek Přikryl Ing. arch. Martin Prokš Dopravní konzultace Ing. Ondřej Kyp - CityPlan

Revitalizace Staré návsi v Černošicích - prezentace návrhu Ing.arch. Martin Prokš, Ing.arch. Marek Přikryl

39


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.