Page 1


© 2012 By City Team Orginal tittel: Miraculous movements Først utgitt av Thomas Nelson Inc. 2012 Norsk Copyright: © Prokla-Media 2014 Oversattelse av: Andreas Kristiansen Sats: Brødr. Fossum AS, Oslo Trykk og innbinding: Inprint, Latvia ISBN: 978-82-7199-423-5 Der ikke annet er angitt er bibelsitatene hentet fra Bibel 2011 til Det norske Bibelselskapet. Prokla-Media Grimerudvegen 77 2312 Ottestad – Norge tlf. 62 57 43 43 – Fax 62 57 43 01 e-post: post@proklamedia.no www.proklamedia.no


Innhold

Om teamet og forfatteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Helt enestående!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Jesu omvendte strategi for disippelgjøring. . . . . 31 Be høstens herre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 På innsiden av islam – desillusjon og misnøye 66 Hvordan nå de ufrelste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Oppdagelsesbibelstudier og lydighetsbasert ­disippelskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Enkle menigheter, radikal forvandling, hurtig vekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Drømmer, visjoner og mirakler blant muslimer. 125 «Verden var dem ikke verdig» – hva vi kan lære av troens helter og heltinner. . . . . . . . . . . . . . . . 139 De tøffeste menneskene gir størst resultat. . . . . 152 Vanlige mennesker som gjør det umulige. . . . . 164 Syv paradigmeskifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Hvordan komme i gang – bibelske måter for å nå mennesker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Tillegg 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Tillegg 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202


Om teamet og forfatteren

I 2002 var CityTeam International en tilsynelatende vellykket «misjonsorganisasjon» som rørte ved livene til mer enn 500 000 vanskeligstilte bymennesker i året. Men selv om CityTeam opplevde Guds velsignelse i arbeidet med bistand og evangelisering, var organisasjonen en fiasko når det gjaldt å disippelgjøre de som omvendte seg, så det ble en reell forandring i lokalsamfunnet. Men det skulle snart forandre seg. Det året leste CityTeams administrerende direktør Patrick Robertson boken Good to Great av Jim Collins, og inspirert av det han følte var et kall til å fornye organisasjonens arbeid med disippelgjøring, inviterte han hele ­staben og styret til å legge ut på en reise med et bevisst fokus på å være lydig mot Jesu siste ord, «gå derfor ut og gjør mennesker til disipler». I 2002 hadde også David Watson (som nå er CityTeams visepresident for global menigshetsplanting) nylig avsluttet et arbeid i Sørøst-Asia og India, som har blitt ansett som eksepsjonelt vellykket. Denne suksessen kom etter en tragisk hendelse tidligere i arbeidet, da flere mennesker han hadde disippelgjort led martyrdøden mens de var i ferd med å plante menigheter i en

7


8

svært vanskelig folkegruppe. I sorgen og motløsheten som fulgte følte David at det var noe som manglet og gikk til Bibelen for å finne svar. Han begynte å se at løsningen på mye av det som hindrer evangeliet i å bli utbredt i vanskelige områder av verden, finnes i bibelske prinsipper som bare venter på å bli oppdaget og tatt i bruk. Svaret han trengte var mer innlysende enn han kunne ha forestilt seg. Svaret var faktisk Bibelen. Denne nye tilnærmingen skapte fantastiske resultater i India da Watson sluttet å gi misjonærer opplæring i «gode teknikker og modeller» og simpelthen lot dem oppdage det de før hadde oversett: Guds egen plan for disippelgjøring i Bibelen.. Ett år senere, i 2003, møtte han Jerry Trousdale (nå leder for CityTeams internasjonale arbeid) og en gjeng svært motiverte afrikanske kolleger. De tente på tanken om å bruke bibelske prinsipper bevisst for å disippelgjøre mennesker som vil følge Gud. Det førte dem til å sette et konkret mål: å plante minst 100 menigheter blant hver av de atten største og minst nådde folkegruppene i Vest- og Sentral-Afrika, menigheter som besto av «disipler som vinner disipler». På samme tid dannet en annen gruppe afrikanske ledere et stort fellesskap med over femti kristne organisasjoner, for å kunne vinne disipler effektivt blant de minst nådde folkegruppene i Øst-Afrika. Innen 2006 hadde Gud vevd sammen erfaringene og de nyfunne paradigmene til Patrick Robertson, David Watson og Jerry Trousdale og deres samarbeidspartnere til en allianse av organisasjoner ledet av CityTeam. Sammen satte de nytt fokus på Guds arbeid med å forvandle enkeltindivider, deres familier og lokalsam-


funn over hele verden, ved å opprette autonome fellesskap av troende som tjener mennesker i nød, forkynner evangeliet og vinner disipler. I løpet av de siste syv årene har dette nettverket opplevd hvordan hundrevis av andre kristne organisasjoner har tatt i bruk de samme bibelske prinsippene og blitt en del av det voksende fellesskapet av likesinnede kristne organisasjoner. Resultatet er de utrolige hendelsene du kan lese om i denne boken. Et fellestrekk ved alle disse organisasjonene er oppdagelsen og den bevisste bruken av bibelske prinsipper som har ligget åpenlyst skjult i Bibelens sider. Hver eneste av de hundrevis av partnerne har fått oppleve de mirakuløse forandringene som skjer med mennesker når de er lydige mot Gud av hele sitt hjerte.

Forfatteren Jerry Trousdale og kona Gayle arbeidet noen år blant en muslimsk folkegruppe i Afrika. Jerry tok master- og doktorgrad på misjon og var pastor for menigheter i California og Tennessee som sendte ut flere misjonærer. Dr. Donald McGavran, «menighetsvekstbevegelsens far», tilhørte en av disse menighetene. I 2003 var Jerry med på å etablere Final Command Ministries, for å starte disippelgjørende arbeid blant atten store unådde muslimske folkegrupper i Afrika. I 2005 ble det afrikanske teamet en del av CityTeam. I dag bor Jerry og Gayle i Tennessee.

9


Bidragsytere med muslimsk og kristen bakgrunn Jerry fikk stor hjelp av tre personer til å sette sammen og forme innholdet i denne boken. De må dessverre forbli anonyme. Mer enn 130 ledere med primært muslimsk bakgrunn, og noen få med kristen bakgrunn, gikk med på å bli dybdeintervjuet i forbindelse med dette prosjektet. Intervjuene foregikk over en periode på tre måneder, tusenvis av kilometer og flere land. Alle historiene i denne boken er sanne, men er blitt anonymisert. Det samme gjelder de konkrete stedene. Noen detaljer er også forandret for å beskytte per­ sonene det gjelder. Noen av disse mennesker lever allerede i stor fare, og når de velger å fortelle sin historie, øker sjansen for represalier fra mennesker i den muslimske verden som kan ta seg nær av at muslimer begynner å følge Jesus. (I noen områder vil en muslim som tar imot Jesus kunne blir offer for ekstrem vold, og til og med drept, av mennesker i nærmiljøet.) På tross av dette har mange av intervjuobjektene fortalt oss at det er viktig at mennesker får høre om alt det utrolige Gud gjør blant muslimer i dag, selv om det utgjør en risiko for dem personlig. Derfor får du nå muligheten til å lese noen av disse dramatiske histo­ riene i denne boken. Alle er hentet direkte fra inter­ vjuene vi gjorde med disse modige kristne, og vi har ofte beholdt ordlyden, så det skal føles så autentisk som mulig.

10


Innledning

Det skjer mirakuløse ting i mange deler av den muslimske verden i dag. Guds Ånd beveger seg på mektig, enestående vis. Hundre tusenvis av muslimer overgir seg til Jesus Kristus. Tidligere sjeiker og imamer, menn som har bombet kristne kirker og nådeløst forfulgt kristne, vanlige menn og kvinner som har fulgt islams lære hele livet – disse og mange flere oppdager nå sannheten om evig liv gjennom Jesus Kristus, og de øker i antall hver eneste dag. Mange av disse muslimske menneskene fikk øynene opp for Guds ord på radikalt vis, gjennom drømmer og visjoner, eller ved at de var vitne til mirakler – for menn og kvinner blir nemlig helbredet fra fysiske funksjonshemminger og rusavhengighet, gjenger med knallharde opprørere legger frivillig ned våpnene, og tusenvis får kjenne Guds Ånds kraft i livene sine. Du skal få lese noen av disse fortellingene i denne boken, og da vil du se at Gud gjør noe helt unikt blant muslimer. Det er ikke lett å være muslim i dag. Hvis kristne prøver å se bakenfor overskriftene om burkaer og bomber, vil de oppdage hundrevis av millioner motløse og nedtrykte mennesker. Muslimer lever ofte bak ensomme

11


og falleferdige murer, og i dag er mange av dem desperate etter å møte mennesker som elsker dem, en Gud som elsker dem og som gir fremtidshåp. Vi vet dette fordi vi har med egne øyne sett tusenvis av nye menigheter bli plantet blant muslimene; vi har møtt disse modige menneskene og hørt historiene deres. Snart skal du også få møte noen av dem. Livene deres vil tegne et fantastisk bilde av hvordan nye kristne med muslimsk bakgrunn virkelig blir forandret! Det å lese disse fortellingene er en paradigmeskiftende opplevelse, akkurat det vi kristne trenger for å tro det er mulig, for at vi skal bli med på eventyret selv. Bibelen sier følgende om da Jesus skuet ut over menneskene i Palestina i det første århundret: «Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter» (Matt 9,36). Deretter sa han noe bemerkelsesverdig. Disse sjelene var en «stor høst» som bare manglet arbeidere. Derfor er det tragisk når kristne ikke ser på muslimer med omsorg, men med frykt, sinne og avvisning. Hvis kristne ble seg bevisst på å nærme seg islam på en innbydende og attraktiv måte, uten å gå på kompromiss, men holdt seg så konsekvent til Bibelen som mulig, ville vi fått følgende tilnærming:

12

• Den ville vist Jesu omsorg og kjærlighet for individuelle muslimer. • Den ville vært grunnfestet på mye bønn. • Den ville lagt vekt på at muslimer skulle oppdage Gud gjennom Bibelen og at de trofast begynte å følge hans ord.


• Den ville vært basert på å vinne disipler som vinner nye disipler, og menigheter som planter nye menigheter. • Den ville blitt gjennomført av helt vanlige mennesker som tok del i en svært uvanlig innhøstning. • Den ville forvente at Gud ved sin mirakelkraft forvandlet mennesker så de forvandlet hele sitt nærmiljø. Hvordan arter en slik forvandling seg i muslimske land? Den består av nye Jesu disipler med muslimsk bakgrunn som beviser sin hengivelse ved å bære mye frukt. Og når disipler vokser og er lydige, skjer det ting! CityTeam og våre samarbeidspartnere opplever store forandringer etter hvert som det blir plantet et økende antall menigheter blant muslimer i Sørøst-Asia, Sentral-Asia, Midtøsten og Europa, men vår lengste og dypeste befatning med islamske regioner har vært i Afrika. Arbeidet blant afrikanske muslimer over de siste syv årene, innbefattet vår organisasjon og et par hundre afrikanske samarbeidspartnere, har resultert i følgende: • Mer enn seks tusen nye menigheter er blitt plantet blant muslimer i atten forskjellige land. • Hundrevis av tidligere sjeiker og imamer som nå følger Jesus, leder frimodig store skarer av muslimer ut av islam. • Førtifem forskjellige unådde muslimske folkegrupper, som for et par år siden ikke hadde noen tilgang til Guds ord, har nå mer enn tre tusen nye menig­ heter.

13


• Tusenvis av tidligere muslimer opplever å miste sine eiendeler, sine hjem og sine kjære, men fortsetter likevel å tjene Jesus. • Mange muslimske lokalsamfunn som ser de radikale forandringene i nærliggende områder, insisterer på at noen må komme og hjelpe dem til å oppleve de samme forandringene. • Flere enn 350 ulike kristne organisasjoner samarbeider for å oppnå alt dette.

Disippelgjørende aktiviteter

14

I denne boken vil vi bruke uttrykket «disippelgjørende aktiviteter» for å beskrive det vi ser Gud gjør for å spre evangeliet i verden. De siste årene har vi kommet til at «disippelgjøring» er mer presist enn «menighetsplanting» for å beskrive de sentrale bibelske prinsippene som forårsaker denne hurtige veksten. I kapitlene som følger vil vi forklare detaljert hva dette innebærer og hvordan evangeliet blir spredt, spesielt til muslimer. Kort sagt: Disippelgjørende aktiviteter sprer evangeliet ved å vinne disipler som lærer å være lydige mot Guds ord og raskt vinne nye disipler, som så gjentar prosessen. Dette resulterer i at mange nye menigheter blir plantet, ofte i regioner som tid­ ligere var svært fiendtlig innstilt til kristendommen. Alle prinsippene vi ser i praksis er tydelig markert – faktisk befalt – i Bibelen. Etter hvert som vi gjennomgår disse prinsippene vil vi bruke begrep som kanskje er ukjente for gjennomsnittsleseren, som «oppdagelsesbibelstudier» eller «fredens menneske». Ikke mist motet hvis du støter på


et begrep eller uttrykk du ikke har hørt før! Vi skal forklare alt sammen underveis. Det er ikke vårt ønske å skape et nytt sett med moteord, en ny sjargong man kan braske seg med i diskusjoner om missiologi, men simpelthen å finne enkle måter å uttrykke viktige bibelske konsepter som kan forklare det Gud gjør blant muslimer i dag.

Guds fortelling Dette er Guds fortelling, et vitnesbyrd om velsignelsene som hjelper oss til å «gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår» (Ef 3,20), Guds ånds aktiviteter som har gjort disse første årene av det tjueførste århundret så «mirakuløse». Det er også historien om mange modige menn og kvinner, som hver eneste dag bringer Guds fortelling til nok et muslimsk lokalsamfunn, ofte med betydelig personlig risiko. For ikke å glemme de som har opplevd store lidelser for evangeliets skyld, spesielt de som har gitt sine liv de siste årene for evangeliets skyld: Dette er også deres fortelling. Det er et stort privilegium å dele den med deg.

15


Kapittel 1

Helt enestående!

Dere må komme tilbake til dette området! En flodbølge er over oss! Muslimer kommer til Jesus i hopetall. Kom og hjelp oss. – En bønn fra en tidligere regional muslimsk leder som ble menighetsplanter

Sjeikens drøm Sjeik Hanifs drøm var virkelig merkelig, både overveldende og full av håp.1 Den lignet ikke i det hele tatt på de vonde marerittene han noen ganger hadde. Nei, den var svært annerledes, men han hadde liten tid til å grunne over drømmen. Den krevde øyeblikkelig handling, for ifølge drømmen ville det skje noe viktig den dagen, noe som krevde at han var på plass før daggry. Hanif var en erfaren muslimsk leder. Han hadde studert Koranen i årevis, som faren før ham. En av hans

16

1 I store deler av Afrika sør for Sahara brukes begrepene sjeik og imam litt om hverandre, avhengig av religionale preferanser. Generelt sett er en sjeik en politisk og religiøs leder i et muslimsk lokalsamfunn, mens en imam er leder for moskeen. En sjeik kan være imam, men en imam er ikke nødvendigvis sjeik. Både sjeiker og imamer blir vanligvis anerkjent som kvalifisert til å undervise i Koranen.


overordnede hadde lagt merke til Hanifs evner til å møte mennesker, noe som hadde resultert i at han var blitt rekruttert til å organisere muslimske fellesskap og starte nye moskeer. Han hadde gjort dette på utmerket vis i åtte år. Hanif var islams stemme og representant i lokalsamfunnet, en skikkelig mann som viste hva det ville si å være en god muslim. Men det var én ting ingen andre måtte få vite. Hanif var levende opptatt av islam, men han kjente likevel et stort tomrom i sjelen som islam aldri hadde klart å fylle. Han lengtet etter frelsesvisshet. Han prøvde å finne svar på hvorfor det var så mye vold innenfor islam. Han sørget over mangelen på omsorg for mennesker i nød. Og han visste at hans religion ikke lot ham, eller de han var leder for, ta egne valg. Islam ga dem heller ikke noen tilfredsstillende svar på livets store spørsmål. Men denne natten hadde Hanif våknet i mørket med et nytt håp: Kanskje det likevel fantes svar på disse spørsmålene? Drømmen var ikke som noen andre. Hanif hadde møtt en kjekk og stilig mann som kunne navnet hans, og som sa at Hanif skulle tjene ham. Men han kom også med en advarsel. Hanif måtte lære å lytte til ham, sa mannen. Overrasket og rystet, spurte Hanif: «Hvem er du?» «Jeg er Isa al Masih [Koranens navn på Jesus, Messias], svarte mannen, «og hvis du følger meg, vil du finne det du har lengtet etter.» «Hva skal jeg gjøre?» spurte Hanif. Jesus viste ham et tre som sto alene på toppen av en bakke, ved siden av en svært trafikkert vei. Hanif dro kjensel på stedet, for det lå ikke så langt unna der han

17


18

bodde. Deretter viste Jesus ham et ansikt og sa: «Gå og vent under treet ved veien. Hold utkikk etter denne mannen, for han tjener meg. Finn ham, for han kan gi deg svar på alle spørsmålene du har om Gud.» Da Hanif våknet, ble han liggende og tenke over dette møtet med Jesus, mens han så for seg ansiktet til mannen han var blitt bedt om å finne. Han måtte ikke glemme det ansiktet! I en stor folkemengde ville han bare ha et lite sekund på seg. Snart grydde det av dag på den østafrikanske himmelen, og den aktuelle veien ville fylles med kjerrer, kveg og tusenvis av mennesker som bar på ting. Noen ganger var det så fullt på veien at folk måtte gå i grøften. Det ville bli en gedigen utford­ ring å finne mannen midt i det kaoset. Hanif kledde på seg fort og stille, uten å ta seg tid til å smøre matpakke eller ta med drikke. Han måtte prøve å komme frem før solen, så han rakk å studere ansiktet til alle som gikk forbi. Hanif våget ikke å fortelle kona om oppdraget. Hun kunne tro at han var blitt forhekset eller mentalt ustabil. Eller enda verre, hun kunne fortelle det til det lokale islamske rådet. Og selv om hun hadde vært velvillig innstilt, hvordan kunne han forklare at han gikk for å finne en fremmed som skulle gi ham svaret på alle de viktige spørsmålene hans, spørsmål som loddet så dypt at de plaget ham innerst i ­sjelen? Hvor mange år hadde han bedt hver eneste dag, spurt Gud sytten ganger om dagen om å vise ham den rette vei? Før han fikk denne drømmen hadde han fryktet at han ville dø uten noen gang å få oppleve ekte fred og visshet i hjertet. Han hadde selvsagt holdt alle islams forskrifter – vært trofast mot Koranen, ledet de daglige


bønnene – men han hadde likevel ingen visshet om paradis, ingen varig «salaam» (fred) inni seg. Hvor mange ganger opp gjennom årene hadde han ikke sørget når tillitsfulle muslimer ba ham om hjelp med akkurat de samme tingene han strevde med, eller ba om hjelp til å få samhold og kjærlighet i sine brutte familierelasjoner? Det var så ydmykende bare å kunne gi dem de samme svarene om «mer sharia» som ikke hadde hjulpet ham på mange år.2 Hanif tok seg frem til det aktuelle treet, satte seg ned ved stammen og ventet. Han ventet og voktet; han satt og gransket hvert eneste ansikt som gikk forbi. Fra tid til annen fikk han en frysning i ryggraden: «Der er han! Det er ... nei ... det er ikke ham.» Tiden gikk, folk strømte forbi og Hanif satt tålmodig og ventet. Sent på ettermiddagen flere kilometer unna, gledet en mann som het Wafi seg til å få seg litt søvn når han endelig kom hjem. Det hadde vært en lang dag, og det var fortsatt en time å gå, før han var fremme ved det avsidesliggende stedet som var åsted for denne ukens bønnevake. Solnedgangsbrisen, som var så vanlig i denne delen av Afrika, var heldigvis deilig og sval. Den ga ham og reisefølget hans nye krefter. Det hadde vært en fin dag. Han hadde gått til fots sammen med de to lovende, unge lederne han var ansvarlig for, og besøkte nye troende i hjemmene deres. Det var den aller beste måten å disippelgjøre på. Wafi hadde utviklet en egen evne til å finne akkurat de rette menneskene Gud hadde forberedt som bro­ 2 Begrepet sharia refererer til en strengere innføring av de islamske lovene som har blitt utarbeidet fra Koranen og Muhammeds eksempel og lære, og omhandler personlig moral og religiøs oppførsel.

19


20

byggere for å bringe de gode nyhetene om Jesus til en ny landsby. De som fikk det privilegiet det var å tilbringe tid sammen med ham, visste at Wafi alltid var opptatt av å være et godt eksempel når det gjaldt bønn, finne de rette «broene» inn i et lokalsamfunn og ha tålmodighet til å overvinne prøvelser. For Wafi var det å dele, undervise, vandre, be og være utholdende akkurat slik Jesus disippelgjorde de tolv. Han ønsket å gjøre det samme. Det rare var at Wafi nettopp hadde hatt en merkelig drøm, der Gud hadde sagt: «Jeg skal gi deg en sjeik!» Wafi tenkte at drømmen betydde at Gud hadde en plan om å bruke ham til å disippelgjøre en sjeik som kanskje ville bli en bro til å formidle evangeliet til andre muslimske ledere. Men han måtte vente og se hva som skjedde. Han tenkte imidlertid ikke på drømmen der han og de to vennene gikk langs den mørke veien. I mellomtiden hadde sjeik Hanif begynt å fortvile der han satt. Han hadde ikke sett for seg at oppgaven fra drømmen skulle kreve mer enn tolv timers grans­ king av endeløse ansikter, helt til det mørknet i vest. Nå svant også håpet hans. Mer der borte, i skumringen, kom det noen skikkelser gående nedover veien, som nå nesten var tom. Da de kom nærmere, så han at det var tre stykker. Kunne den i midten være ... ja! Det var mannen han ventet på! Det tok noen minutter før sjeiken klarte å overbevise Wafi om at han ikke hadde onde hensikter, for han var så fra seg av begeistring. «Du må forstå, min venn! Det er selveste Isa al Masih som har sagt at du skal gi meg svar på alle spørsmålene mine i kveld.» Wafi syntes det virket som en temmelig stor utfordring, at en fremmed helt uventet kommer bort til deg og sier: «Du skal svare


på alle spørsmålene mine ... i kveld!» Men mannen nektet å utsette møtet, for han hadde ventet hele dagen – i mange år, faktisk – for å få svar på disse spørsmålene som gjaldt liv og død, og han hadde ingen planer om å vente lenger. Heldigvis klarte ikke Wafi å takke nei til muligheten for å dele de gode nyhetene om Jesus med denne mannen som var så sugen på å høre det. (Merkelig nok skjønte han ikke sammenhengen mellom Hanif og drømmen om at Gud skulle sende en innflytelsesrik sjeik til ham før lenge etterpå.) Til slutt foreslo Wafi at de skulle gå hjem til Hanif, der de kunne prate i fred og ro. Der møtte de en forskrekket kone som forståelig nok hadde vært bekymret for mannen sin. Men det tok bare noen få dager før både hun og mannen fikk oppleve ekte frihet i Jesus Kristus. Snakk om forandring for denne familien, som hadde levd så lenge i et uvisst og usikkert mørke! *** Siden den gangen har Hanif lært masse om Gud ord, og han har i sin tur disippelgjort to nye ledere som nå planter menigheter i et annet område av landet. Nå har Herren kalt ham til et enda mer utfordrende muslimsk område, der han har plantet syv menigheter. Han elsker å fortelle denne historien. Det fantastiske er at hver eneste dag skjer det hundrevis av slike ting i den muslimske verden. I de neste kapitlene skal du få treffe mange utrolige menn og kvinner som Gud bruker til å skape en forandring blant muslimene. Et møte med disse troskjempene hjelper oss å få et annet bilde av islam enn det vi får fra historie­

21


Utrolige hendelser  
Utrolige hendelser  

Les de utrolige, sanne historiene – både morsomme og alvorlige – om hvordan muslimske ledere og hele lokalsamfunn tar imot Jesus Utrolige he...

Advertisement