Page 1

Marie-Hélène Delval / Ulises Wensell

De vakre

I denne boken har vi samlet noen av de vakreste historiene fra Bibelen. Fra det gamle testamentet møter vi kjente personer slik som Noah, Abraham, Moses og Salomo. I fortellingene fra det nye testamentet blir vi kjent med hva Jesus sa og gjorde. Gjennom enkel tekst og vakre illustrasjoner er denne boken en stor hjelp til et møte med Bibelens historier og personer. For barn fra 6 til 12 år. ISBN : 978-82-7199-426-6

Marie-Hélène Delval / Ulises Wensell

Bibelhistoriene

De vakre bibelhistoriene

De vakre

Bibelhistoriene


Bibelen De vakre historiene fra Det gamle og Det nye testamentet

Tekst : Marie-Hélène Delval Illustrasjoner : Ulises Wensell Bibelrådgiver : Charles Ehlinger Til norsk ved Bjørnar Lemvik

5


F

O

R

O

R

D

I denne boken finner du noen av de vakreste historiene

fra Bibelen. Selve ordet Bibel kommer fra gresk og betyr ­«bøker». Bibelen er satt sammen av mange forskjellige bøker, som alle på sine egne måter forteller om Guds kjærlighet til menneskene og til skaperverket. Historiene om de kjente personene i Det gamle testamentet – Abraham, Moses eller Salomo, handler om Israelsfolket. Samtidig forteller de også historien om en Gud som er nær menneskene, som inngår pakter med dem, og betror dem jorden. Fortellingene fra Det nye testamentet er vitnesbyrd skrevet av følgesvennene til Jesus. Han forkynte en «god nyhet» (det er det evangelium betyr): Gud er med dere! For alle som tror på ham, er han Guds sønn som sto opp fra de døde, og lever i dag. Siden han kom til jorden er ingenting lenger som før. Disse historiene, som er både artige, gripende og fulle av ­heltemot, taler ikke bare til de små. Det er historier som taler til både hodet og hjertet. Bokens illustrasjoner er fylt av ­dybde og følsomhet. De forblir et av de vakreste verkene til den spanske illustratøren Ulises Wensell, som nå har reist mot det lyset han ønsket å peke på. Men la oss nå åpne boken med barna, og sammen uttale de kjente ordene som begynner den store fortellingen, hvor vi hører gjenlyden av Guds egne ord: «I begyn­nelsen…» M.-H. D.

7


Det ble kveld, og det ble morgen… I begynnelsen,

skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom og dekket av mørke. Guds ånd svevde over vannet.


Gud sa:

– Det skal bli lys! Og lyset skinte. Gud så at lyset var godt. Han kalte det «dag», og skilte det fra natten. Det ble kveld, og det ble morgen, første dag.


Gud sa:

– Jeg vil lage et skille i vannet som skal hete himmelen! Og det ble slik. Det ble kveld, og det ble morgen, andre dag. Gud sa: – Vannet under himmelen skal samle seg, slik at det blir jord og hav! Og Gud sü at det var godt.


Så sa Gud:

– Planter og vekster skal gro og blomstre på jorden, og trær skal vokse og gi frukt! Det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag.


Gud sa:

– Solen skal lyse om dagen, og månen og stjernene skal skinne om natten! Og Gud så at det var godt. Det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag. Så sa Gud: – Fugler skal fly på himmelen. Fisker skal svømme i havet. Villdyr, fe og småkryp skal løpe, gå og kravle på jorden. Og Gud så at det var godt. Det ble kveld, og det ble morgen, femte dag.


17


Adam og Eva i Guds hage Da Gud hadde skapt himmelen og jorden,

formet han et menneske fra støvet pü jorden. Gud pustet sin livspust i menneskets nese, og gav det liv.

20


SĂĽ plantet Gud en praktfull hage til mennesket. I midten av hagen satte han to trĂŚr: Livets tre, og treet som gir kunnskap om godt og ondt.

21


Gud sa til mennesket:

– Du kan spise frukten fra alle trærne i hagen. Men ikke spis frukten fra treet som gir kunnskap om godt og ondt. For spiser du av den, kommer du til å dø. Så sa Gud: – Mennesket er alene, og det er ikke godt. Derfor hentet han alle dyrene på marken og fuglene på himmelen, for at mennesket skulle gi dem alle navn. Men mennesket var fortsatt alene.

22


Så lot Gud en dyp søvn komme over mannen. Han tok et ribbein fra ham, og av det skapte han en kvinne. Da mannen så kvinnen sa han: – Se, det er kvinnen min! Henne skal jeg være sammen med.


Slangen var listigere enn de andre dyrene.

Den sa til kvinnen: – Gud har altså forbudt dere å spise fruktene fra trærne? Kvinnen svarte: – Nei! Vi kan spise fruktene fra trærne. Men om treet som står midt i hagen, har Gud sagt: «Ikke rør det, for hvis dere spiser av det, kommer dere til å dø.» Da sa slangen: – Det er ikke sant! Dere kommer ikke til å dø. Men Gud vet at hvis dere spiser av det, vil dere bli som Gud og kjenne godt og ondt. Fruktene på treet var fristende. De så saftige ut. Kvinnen tok en og spiste av den. Så gav hun den til mannen sin. Han spiste også. Da åpnet øynene deres seg. Mannen og kvinnen så at de var nakne og sårbare. De lagde klær av fikenblader for å dekke seg til.

24


25


Mot kvelden kom Gud og vandret i hagen.

Da mannen og kvinnen hørte stemmen hans, gjemte de seg blant trærne. Gud ropte på mannen: – Hvor er du? Mannen svarte: – Jeg har gjemt meg fordi jeg er naken. Gud sa: – Hvordan vet du at du er naken? Har du spist av treet jeg forbød deg? Mannen svarte: – Det var kvinnen som du gav meg, det var hun som gav meg å spise! Da sa Gud til kvinnen: – Hva har du gjort? Kvinnen sa: – Det var slangen som lurte meg. Gud sa da til slangen: – Fordi du gjorde dette, skal du være et forbannet dyr. Du skal krype på buken og spise støv. Så sa Han til mannen og kvinnen: – Fordi dere spiste av frukten som jeg forbød dere, vil dere oppleve lidelse, og dere må arbeide for å skaffe mat. Så vil dere dø og bli til jord igjen.

26


27


Gud laget klĂŚr av skinn

til mannen og kvinnen og jaget dem ut av hagen. Mannen, Adam, dro med kona si. Han kalte henne Eva, den levende, fordi hun er mor til alle som lever.


Historien om Noah Mange år hadde gått siden Gud skapte Adam og Eva.

Menneskene hadde blitt mange. De fylte hele jorden, men Gud så at de var onde. Han angret på at Han hadde skapt dem, og sa til seg selv: – Jeg vil ta menneskene og dyrene bort fra jorden. Alle villdyr, alt fe og småkryp, ja til og med fuglene som flyr på himmelen, for jeg angrer på å ha skapt dem. Men det var én mann som var god og rettferdig. Han het Noah og hadde tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Gud sa til Noah: – Lag en ark av tre, en kjempestor båt, og sett et tak på den. Så skal du og din familie gå inn i den, og du skal ta med deg et par av alle dyreslag. Alle dyr som går og kryper, og fugler som flyr. For om syv dager skal jeg la det regne over jorden, i førti dager og førti netter.

30


31


Noah gjorde som Gud hadde sagt.

Han laget en stor ark og gikk inn i den sammen med familien sin, og et par av alle dyreslag: alle dyr, småkryp og fuglene på himmelen. Så lukket Gud døren etter dem. Regnet falt, og vannet steg og steg. Det løftet arken. Vannet fra regnet dekket hele jorden, til og med de høyeste fjellene. Alt det som hadde levd, døde. Bare Noah, og de andre i arken, var igjen.

32


33


Det nye tEstamentet

95


Maria fra Nasaret Mange år senere sendte Gud engelen Gabriel

til en ung jente som het Maria, som bodde i byen Nasaret i Galilea. Maria var forlovet med Josef som var av kong Davids slekt. Engelen kom inn til Maria og sa: – Jeg hilser deg, Maria, du som er velsignet av Gud. Herren er med deg! Da Maria hørte disse ordene ble hun redd, men engelen sa: – Ikke vær redd! Du skal få en sønn som du skal kalle Jesus. Han skal bli konge og regjere for alltid. Maria svarte: – Men jeg er jo ikke gift. Da sa engelen: – Den hellige ånd og Guds kraft skal komme over deg. Derfor skal sønnen din kalles Guds sønn! Maria svarte: – Jeg stoler på Herren. La det skje med meg, det som du har sagt.

96


97


En krybbe i en stall I de dager da Augustus var keiser i Roma,

bestemte han at alle rikets innbyggerne skulle telles. Hver eneste mann mütte skrive inn familien sin i den byen han var født. Derfor dro Josef til Betlehem i Judea, sammen med Maria, sin forlovede, som var gravid. Og der, i Betlehem, ble Marias baby født. Hun tok et pledd rundt ham, og la ham i en krybbe i en stall. Det var ingen annen plass de kunne bo.

98


Gjeterne som våket Det var noen gjetere i nærheten.

Guds engel viste seg for gjeterne, og Guds lys skinte rundt dem. Engelen sa: – Ikke vær redde! Jeg kommer for å fortelle om en stor glede. I dag er det født en frelser i Davids by Betlehem. Han er Kristus, Messias, Herren. Dere skal finne ham som et nyfødt barn som ligger i en krybbe. Plutselig var himmelen full av engler som sang: – Ære være Gud i himmelen, og fred på jorden blant mennesker som Gud er glad i!

99


Da sa gjeterne til hverandre:

– Kom, vi drar til Betlehem for å se det som har hendt! Og der fant de Maria, Josef, og det lille barnet i krybben. Etterpå gikk gjeterne hjem mens de tilba Gud. Gjeterne fortalte overalt om det de hadde sett, og de som hørte ble veldig forundret.


Vise menn fra Østen På den tiden da Herodes var konge over jødene,

kom det noen vismenn fra Østen ridende inn til Jerusalem.


Hvordan skal boken leses for barna? Denne boken, som henvender seg til unge lesere, er en samling

av de store bibelfortellingene. Vi har valgt ut historier som kan sette merker i et barnesinn. Det er historier fulle av følelser, bilder, symbolikk og mysterier. Disse flotte bibelhistoriene skal leses først og fremst… som vakre historier. Det vil si fritt etter ens eget og barnets ønske i den rekkefølgen en selv vil. Det kan for eksempel bety å lese samme historie om og om igjen, fordi barnet liker den så godt; eller metodisk, kapittel for kapittel, gang etter gang, slik at en kan finne en sammenheng som kan fortsette også etter at siste side er lest. Når det leses høyt for et barn er det viktig å ikke være redd for å bruke tid. La det av og til være stille, noen ganger for å la et spørsmål synke inn, andre ganger for å respektere barnets tanker, som bare tilhører barnet selv. Ikke glem at også illustrasjonene kan starte like mange prosesser som de leste ordene.

For de som ønsker å bruke denne boken som en første innføring

i Bibelen, enten det er foreldre eller i trosopplæring, og for de som bare ønsker å vite mer, så er bibelreferansene oppgitt i innholds referansene bak i boken. Tekstene er nøye gjennomarbeidet for å kommunisere godt med barn. De består av korte setninger uten altfor vanskelige ord. Samtidig ligger tekstene, både rytmisk og poetisk, veldig nært opp til bibelteksten. På denne måten blir barna vant med tekster og ord som de møter igjen hvis de går i kirken til påske, jul, i et bryllup, en dåp eller på en vanlig gudstjeneste. Denne kjennskapen til bibelordene vil kunne hjelpe dem hvis de senere ønsker å få mer, og dypere, kjennskap til Bibelen.

I sin helhet er Bibelen en vanskelig bok å lese, fordi den består

av så mange forskjellige tekster: historier, bønner, profetier, ordspråk, tekster om lov og moral,- kort sagt en blanding av alle mulige litterære sjangere. Det er for eksempel ikke bare en, men to skapelsesfortellinger i Bibelen.

160


Bibelen sier at alt dette er en gave fra Gud- en Gud som er virksom

i livene våre, og som inngår pakter med menneskene til tross for ondskap, ulykke og død. Det er det vi ser i historien om Noah hvor Gud lover å aldri mer ødelegge det han har skapt. Det er det vi møter i historien om Abraham hvor Gud lover ham en slekt «like tallrik som stjernene på himmelen» til en gamling og en steril dame. Det er det vi ser også i historien om Moses, som med Guds hjelp deler havet i to, slik at Hebreerne kan krysse grensen mellom slaveri og frihet. Og det er det samme vi møter i historien om Jesus som tar inn hos Sakkeus, og endrer hjertet til en mann som alle regner for å være en svindler. Ja, disse historiene taler så dypt og ekte om livet, at vi kan ikke la være å tro på dem.

Til sist er historiene akkompagnert av nydelige illustrasjoner.

Denne boken lar disse få den største plassen, slik at barna skal blir inspirert og finner hjelp til å nære sine egne bilder, og for å åpne opp et rom for refleksjon og ettertanke. Illustratørens talent, bortsett fra å ha en spesiell evne til å berøre barnas fantasi, er også å være konkret og hverdagslig, og lar oss ane det usynlige.

Bibelen er den mest solgte boken i verden, oversatt til mer enn ett

tusen to hundre språk eller dialekter. Denne nye utgaven, som vi har ønsket å gjøre så vakker som mulig, tilbyr til unge lesere et første møte med dette forbløffende verket, skrevet av veldig forskjellige mennesker med nesten tusen års mellomrom. Til felles hadde de det, at de alle søkte Guds åsyn. M.-H. D.

161


Marie-Hélène Delval / Ulises Wensell

De vakre

I denne boken har vi samlet noen av de vakreste historiene fra Bibelen. Fra det gamle testamentet møter vi kjente personer slik som Noah, Abraham, Moses og Salomo. I fortellingene fra det nye testamentet blir vi kjent med hva Jesus sa og gjorde. Gjennom enkel tekst og vakre illustrasjoner er denne boken en stor hjelp til et møte med Bibelens historier og personer. For barn fra 6 til 12 år. ISBN : 978-82-7199-426-6

Marie-Hélène Delval / Ulises Wensell

Bibelhistoriene

De vakre bibelhistoriene

De vakre

Bibelhistoriene

De vakre Bibelhistoriene  
De vakre Bibelhistoriene  

I denne boken har vi samlet noen av de vakreste historiene fra Bibelen. Fra det gamle testamentet møter vi kjente personer slik som Noah, Ab...

Advertisement