Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” Załącznik nr 12 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W INOWROCŁAWIU Branża: BUDOWLANA Koordynator szkolny – DANUTA PALUSZAK Koordynator branżowy - KRZYSZTOF MISZTAL Grupa I Liczba uczennic/ uczniów – 5 Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów – Szymon Budzyński, Justyna Heska, Kamila Karasińska, Marcelina Matykiewicz, Konrad Lewandowski 8. Pracodawca: PPHU MURBET S.C., ul. Marcinkowskiego 84B, 88-100 Inowrocław 9. Opiekunka/opiekun praktyk – Zbigniew Belzyt, tel. 52 353-38-22, 603635406 10. Termin praktyk - 07.05.2012 r. do 01.06.2012 r. 11. Miejsce odbywania praktyki ( dokładny adres) – PPHU MURBET S.C., ul. Marcinkowskiego 84B, 88-100 Inowrocław 12. Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej - 140 13. Tygodniowy wymiar godzin - 35 Lp.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

1.

07.05.2012

8:00 – 15:00

2.

08.05.2012

8:00 – 15:00

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 5

2 5

Stanowisko odbywania praktyki

Biuro

Biuro

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Rozpoczęcie praktyki: 1) zapoznanie z harmonogramem i regulaminem praktyki, 2) czynności związane z rozpoczęciem praktyki, 3) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa budowlanego.. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa budowlanego..

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

09.05.2012 10.05.2012 11.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 16.05.2012 17.05.2012 18.05.2012 21.05.2012 22.05.2012 23.05.2012 24.05.2012 25.05.2012 28.05.2012

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren

17.

29.05.2012

8:00 – 15:00

7

Teren

18.

30.05.2012

8:00 – 15:00

7

Teren

19.

31.05.2012

8:00 – 15:00

7

Teren

20.

01.06.2012

8:00 – 15:00

2

Teren

5

Biuro

Włocławek, 2012-04-20 Krzysztof Misztal

Organizacja robót budowlanych Organizacja robót budowlanych Organizacja robót budowlanych Organizacja robót budowlanych Organizacja robót budowlanych Organizacja robót budowlanych Organizacja robót budowlanych Prowadzenie i koordynacja typowych prac budowlanych Prowadzenie i koordynacja typowych prac budowlanych Prowadzenie i koordynacja typowych prac budowlanych Prowadzenie i koordynacja typowych prac budowlanych Prowadzenie i koordynacja typowych prac budowlanych Prowadzenie i koordynacja typowych prac budowlanych Prowadzenie i koordynacja typowych prac budowlanych Organizacja i wykonywanie prac związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych Organizacja i wykonywanie prac związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych Organizacja i wykonywanie prac związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych Organizacja i wykonywanie prac związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych Organizacja i wykonywanie prac związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych Zakończenie praktyk, podsumowanie, ewaluacja. Włocławek, przesłano do akceptacji 23.04.2012r., akceptacja 23.04.2012rIzabela Kaszubska - Tomaszewska

……………………………………………………………………. miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora branżowego

akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_78  
harmonogram_78  

pz

Advertisement