Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” Załącznik nr 12 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

1. Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W INOWROCŁAWIU 2. Branża: BUDOWLANA 3. Koordynator szkolny – DANUTA PALUSZAK 4. Koordynator branżowy - KRZYSZTOF MISZTAL 5. Grupa I 6. Liczba uczennic/ uczniów – 3 7. Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów – Martyna Błaszkiewicz, Klaudia Kowalewska, Agnieszka Wiśniewska 8. Pracodawca - Inowrocławskie Kopalnie Soli “SOLINO”, ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław 9. Opiekunka/opiekun praktyk – Jacek Drogowski, 52 3545805, 601632838, e-mail: Jacek.Drogowski@solino.pl 10. Termin praktyk - 07.05.2012 r. do 01.06.2012 r. 11. Miejsce odbywania praktyki ( dokładny adres) - Inowrocławskie Kopalnie Soli “SOLINO”, ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław 12. Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej – 140 13. Tygodniowy wymiar godzin - 35 Lp.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

1.

07.05.2012

8:00 – 15:00

2.

08.05.2012

8:00 – 15:00

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 3

4 6 1

Stanowisko odbywania praktyki

Biuro

Biuro Teren

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Rozpoczęcie praktyki: 1) zapoznanie z harmonogramem i regulaminem praktyki, 2) czynności związane z rozpoczęciem praktyki, 3) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, Obliczanie wielkości liniowych na podstawie podziałki mapy. Obliczanie wielkości liniowych na podstawie podziałki mapy. Wykonywanie pomiarów wysokościowych w terenie przy pomocy niwelatora.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. 4. 5.

09.05.2012 10.05.2012 11.05.2012

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

7 7 6 1 7 7 6 1

Teren Teren Teren

6. 7. 8.

14.05.2012 15.05.2012 16.05.2012

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

9.

17.05.2012

8:00 – 15:00

7

Teren/Biuro

10.

18.05.2012

8:00 – 15:00

6

Teren/Biuro

11. 12. 13.

21.05.2012 22.05.2012 23.05.2012

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

Teren Teren Teren Teren

14. 15. 16.

24.05.2012 25.05.2012 28.05.2012

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

17. 18. 19.

29.05.2012 30.05.2012 31.05.2012

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

1 7 7 6 1 7 7 6 1 7 7 6 1

20.

01.06.2012

8:00 – 15:00

4

Teren

3

Biuro

Teren Teren Teren Teren/Biuro

Teren Teren Teren Teren Teren Teren

Włocławek, 2012-04-20 Krzysztof Misztal

Wykonywanie pomiarów wysokościowych w terenie przy pomocy niwelatora. Wykonywanie pomiarów wysokościowych w terenie przy pomocy niwelatora. Wykonywanie pomiarów wysokościowych w terenie przy pomocy niwelatora. Wykonywanie pomiarów odległości w terenie. Wykonywanie pomiarów odległości w terenie. Wykonywanie pomiarów odległości w terenie. Wykonywanie pomiarów odległości w terenie. Sporządzanie planów sytuacyjnych na podstawie pomiarów liniowych w terenie. Sporządzanie planów sytuacyjnych na podstawie pomiarów liniowych w terenie. Sporządzanie planów sytuacyjnych na podstawie pomiarów liniowych w terenie. Tyczenie prostej i prostych prostopadłych w terenie. Tyczenie prostej i prostych prostopadłych w terenie. Tyczenie prostej i prostych prostopadłych w terenie. Tyczenie prostej i prostych prostopadłych w terenie. Wykonywanie pomiarów kątów między określonymi punktami w terenie. Wykonywanie pomiarów kątów między określonymi punktami w terenie. Wykonywanie pomiarów kątów między określonymi punktami w terenie. Wykonywanie pomiarów kątów między określonymi punktami w terenie. Tyczenie kątów w terenie. Tyczenie kątów w terenie. Tyczenie kątów w terenie. Tyczenie kątów w terenie. Dobieranie sprzętu i przyrządów mierniczych do tyczenia osi przebiegu drogi w terenie. Dobieranie sprzętu i przyrządów mierniczych do tyczenia osi przebiegu drogi w terenie. Podsumowanie, ewaluacja, zakończenie praktyki. Włocławek, przesłano do akceptacji 23.04.2012r., akceptacja 23.04.2012rIzabela Kaszubska - Tomaszewska

……………………………………………………………………. miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora branżowego

akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_77  

pz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you