Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY Branża: BUDOWLANA Koordynator szkolny - WIESŁAWA KROTOSZYŃSKA - SURMA Koordynator branżowy - KRZYSZTOF MISZTAL Grupa I Liczba uczennic/ uczniów – 5 Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów - Milena Czechowska , Patrycja Grabowska, Alicja Błażejewska, Joanna Nogowska, Patryk Stefański 8. Pracodawca - Prefabet-Białe Błota S.A., ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota 9. Opiekunka/opiekun praktyk – Sebastian Gęsikowski 10. Termin praktyk - 21.05.2012r. do 15.06.2012 r. 11. Miejsce odbywania praktyki ( dokładny adres): ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota 12. Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej - 140 13. Tygodniowy wymiar godzin – 35 – 37,5 Lp.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

1.

21.05.2012

7:30 – 15:00

2.

22.05.2012

7:30 – 15:00

3.

23.05.2012

7:30 – 15:00

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 5

2,5 4,5 3 7,5

Stanowisko odbywania praktyki

Biuro

Biuro Teren Teren

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Rozpoczęcie praktyki: 1) zapoznanie z harmonogramem i regulaminem praktyki, 2) czynności związane z rozpoczęciem praktyki, 3) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa budowlanego.. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa budowlanego.. Organizacja robót betoniarskich i zbrojarskich Organizacja robót betoniarskich i zbrojarskich

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. 5. 6. 7. 8.

24.05.2012 25.05.2012 28.05.2012 29.05.2012 30.05.2012

7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

31.05.2012 01.06.2012 04.06.2012 05.06.2012 06.06.2012 08.06.2012 11.06.2012 12.06.2012 13.06.2012 14.06.2012 15.06.2012

7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 14:30 7:30 – 14:30 7:30 – 14:30 7:30 – 14:30 7:30 – 14:30

7,5 7,5 7,5 7,5 3,5 4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7 7 7 2

Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren

Organizacja robót betoniarskich i zbrojarskich Organizacja robót betoniarskich i zbrojarskich Organizacja robót betoniarskich i zbrojarskich Organizacja robót betoniarskich i zbrojarskich Organizacja robót betoniarskich i zbrojarskich Prowadzenie i koordynacja typowych prac betoniarskich i zbrojarskich Prowadzenie i koordynacja typowych prac betoniarskich i zbrojarskich Prowadzenie i koordynacja typowych prac betoniarskich i zbrojarskich Prowadzenie i koordynacja typowych prac betoniarskich i zbrojarskich Prowadzenie i koordynacja typowych prac betoniarskich i zbrojarskich Prowadzenie i koordynacja typowych prac betoniarskich i zbrojarskich Prowadzenie i koordynacja typowych prac betoniarskich i zbrojarskich Prowadzenie i koordynacja typowych prac betoniarskich i zbrojarskich Organizacja i wykonywanie prac betoniarskich i zbrojarskich Organizacja i wykonywanie prac betoniarskich i zbrojarskich Organizacja i wykonywanie prac betoniarskich i zbrojarskich Organizacja i wykonywanie prac betoniarskich i zbrojarskich

5

Biuro

Podsumowanie, ewaluacja, zakończenie praktyki.

Włocławek, 14.04. 2012 Krzysztof Misztal ……………………………………………………………………. miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora branżowego

Włocławek, przesłano do akceptacji 24.04.2012r., akceptacja 24.04.2012r Izabela Kaszubska - Tomaszewska akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_76  

pz

harmonogram_76  

pz

Advertisement