Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” Załącznik nr 12 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

1. Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 2. Branża: BUDOWLANA 3. Koordynator szkolny - MICHAŁ HUMERSKI 4. Koordynator branżowy - KRZYSZTOF MISZTAL 5. Grupa II 6. Liczba uczennic/ uczniów – 5 7. Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów – Artur Rakus, Adrian Krawczyk, Tomasz Herman, Karol Rybka, Jarosław Boniecki 8. Pracodawca - ZAKŁAD TRANSPORTU i USŁUG sp. z o.o. 9. Opiekunka/opiekun praktyk – Jerzy Lutowski tel.606779212 e-mail: jerzy.lutowski@op.pl 10. Termin praktyk - 04.05.2012r. do 31.05.2012r. 11. Miejsce odbywania praktyki ( dokładny adres) ZAKŁAD TRANSPORTU i USŁUG sp. z o.o. 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Baczyńskiego 6 12. Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej - 140 13. Tygodniowy wymiar godzin - 35 Lp.

1.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

04.05.2012

8:00 – 15:00

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 5

2

Stanowisko odbywania praktyki

Biuro

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Rozpoczęcie praktyki: 1) zapoznanie z harmonogramem i regulaminem praktyki, 2) czynności związane z rozpoczęciem praktyki, 3) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa budowlanego.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2.

07.05.2012

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

5 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Biuro Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Biuro Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

08.05.2012 09.05.2012 10.05.2012 11.05.2012 14.05.2012 15.05.2012 16.05.2012 17.05.2012 18.05.2012 21.05.2012 22.05.2012 23.05.2012 24.05.2012 25.05.2012

17.

28.05.2012

8:00 – 15:00

7

Teren

18.

29.05.2012

8:00 – 15:00

7

Teren

19.

30.05.2012

8:00 – 15:00

7

Teren

20.

31.05.2012

8:00 – 15:00

2

Teren

5

Biuro

Włocławek, 2012-04-17 Krzysztof Misztal ……………………………………………………………………. miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora branżowego

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa budowlanego. Organizacja robót drogowych i mostowych. Organizacja robót drogowych i mostowych. Organizacja robót drogowych i mostowych. Organizacja robót drogowych i mostowych. Organizacja robót drogowych i mostowych. Organizacja robót drogowych i mostowych. Organizacja robót drogowych i mostowych. Prowadzenie i koordynacja typowych prac drogowych i mostowych Prowadzenie i koordynacja typowych prac drogowych i mostowych Prowadzenie i koordynacja typowych prac drogowych i mostowych Prowadzenie i koordynacja typowych prac drogowych i mostowych Prowadzenie i koordynacja typowych prac drogowych i mostowych Prowadzenie i koordynacja typowych prac drogowych i mostowych Prowadzenie i koordynacja typowych prac drogowych i mostowych Organizacja i wykonywanie prac związanych z użytkowaniem obiektów drogowo-mostowych. Organizacja i wykonywanie prac związanych z użytkowaniem obiektów drogowo-mostowych. Organizacja i wykonywanie prac związanych z użytkowaniem obiektów drogowo-mostowych. Organizacja i wykonywanie prac związanych z użytkowaniem obiektów drogowo-mostowych. Organizacja i wykonywanie prac związanych z użytkowaniem obiektów drogowo-mostowych.. Podsumowanie, ewaluacja, zakończenie praktyki. Włocławek, 17.04.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska …………………………………………………………………………. akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_70  
harmonogram_70  

pz

Advertisement