Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 12 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Szkoła - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 5 w INOWROCŁAWIU Branża - BUDOWLANA Koordynator szkolny - DANUTA PALUSZAK Koordynator branżowy - KRZYSZTOF MISZTAL Grupa I Liczba uczennic/ uczniów - 5 Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów – Martyna Czaplewska, Martyna Kozdroń, Honorata Danielczyk, Sara Strzelecka, Magdalena Ginter 7. Pracodawca - Ogrodnictwo Specjalistyczne, mgr inż. Włodzisław Barcikowski 8. Opiekunka/opiekun praktyk Włodzisław Barcikowski tel.52 3518211, 603392780 e-mail. barcikkwiat@poczta.onet.pl 9. Termin praktyk - 16.04.2012r. do 04.05.2012r. oraz 02.07.2012r. do 07.07.2012r 10. Miejsce odbywania praktyki ( dokładny adres) - ul. Mogileńska 14, 88-170 Pakość 11. Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej- 140 12. Tygodniowy wymiar godzin - 35 Lp.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

Stanowisko odbywania praktyki

8:00 – 15:00

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 7

1.

16.04.2012

2.

17.04.2012

8:00 – 15:00

7

Biuro Teren

Biuro

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Rozpoczęcie praktyki: 1) zapoznanie z harmonogramem i regulaminem praktyki, 2) czynności związane z rozpoczęciem praktyki, 3) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

18.04.2012 19.04.2012 20.04.2012 23.04.2012 24.04.2012 25.04.2012 26.04.2012 27.04.2012 30.04.2012 02.05.2012 04.05.2012 05.05.2012 02.07.2012 03.07.2012 04.07.2012 05.07.2012 06.07.2012 07.07.2012

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Teren Teren Teren Teren Teren Teren Biuro Biuro Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Biuro

Włocławek, 2012-04 -6 Krzysztof Misztal ……………………………………………………………………. miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora branżowego

Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu Produkcja roślin ozdobnych Produkcja roślin ozdobnych Produkcja roślin ozdobnych Produkcja roślin ozdobnych Produkcja roślin ozdobnych Produkcja roślin ozdobnych Produkcja roślin ozdobnych Obsługa maszyn, pojazdów i urządzeń Obsługa maszyn, pojazdów i urządzeń Obsługa maszyn, pojazdów i urządzeń Obsługa maszyn, pojazdów i urządzeń Obsługa maszyn, pojazdów i urządzeń Zakończenie praktyk, podsumowanie, ewaluacja

Włocławek, 6.04.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_63  

pz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you