Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5.

Jerzy Kornaś …………………………………………………….. Szkoła: … Technikum Mechaniczne w Tucholi…………………………………………………………… Branża:……… mechaniczna ………………………………………………………………………………………………….. Rodzaj/ nazwa zajęć:…… Zajęcia praktycznej nauki zawodu w Centrach Kształcenia Praktycznego …………………………. Prowadzący:………… Dariusz Kotlenga………………………………………………….. Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego:…

Lp.

Data

Dzień tygodnia

1

11.02.2012

sobota

13.02.2012

poniedziałek

3

14.02.2012

wtorek

4

15.02.2012

5

16.02.2012

czwartek

17.02.2012

piątek

8.00-14.30

8

7

03.03.2012

sobota

9.00 – 14.00

6

8

10.03.2012

sobota

9.00 – 14.45

7

9

17.03.2012

sobota

9.00 – 14.45

7

2

6

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami) 9.00 – 14.00 8.00 – 14.30 8.00-14.30

środa

8.00-14.30 8.00-14.30

Liczba godzin lekcyjnych 6 8 8 8 8

Miejsce zajęć (adres, nr sali) Tuchola, ul. Świecka 89a ,sala K2 pracownie CKP w Tucholi Tuchola, ul. Świecka 89a ,sala K2 pracownia obróbki ręcznej Tuchola, ul. Świecka 89a ,sala K2 pracownia obróbki ręcznej Tuchola, ul. Świecka 89a ,sala K2 pracownia obróbki ręcznej Tuchola, ul. Świecka 89a ,sala K2 pracownia obróbki ręcznej Tuchola, ul. Świecka 89a ,sala K2, pracownia obróbki ręcznej Tuchola, ul. Świecka 89a ,sala K2 pracownia montażu Tuchola, ul. Świecka 89a ,sala K2 pracownia montażu Tuchola, ul. Świecka 89a ,sala K2, pracownia tokarek

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10

24.03.2012

sobota

9.00 – 14.00

6

11

31.03.2012

sobota

9.00 – 14.00

6

12

14.04.2012

sobota

9.00 – 14.00

6

13

21.04.2012

sobota

12.00 – 17.00

6

14

12.05.2012

sobota

9.00 – 14.00

6

Tuchola, ul. Świecka 89a ,sala K2, pracownia tokarek Tuchola, ul. Świecka 89a ,sala K2, pracownia frezarek Tuchola, ul. Świecka 89a ,sala K2 pracownia szlifierek Tuchola, ul. Świecka 89a ,sala K2, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie Tuchola, ul. Świecka 89a ,sala K2, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie

zmiana godzin było - 9.00 – 14.00 jest - 12.00 – 17.00 zmiana daty było – 28.04.2012 jest - 12.05.2012

96

Tuchola 02.02.2012r Jerzy Kornaś Zmiana Tuchola 03.04.2012r Jerzy Kornaś miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego Włocławek, 3.02.2012r. I. Kaszubska – Tomaszewska Akceptacja zmiany 4.04.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_57  
harmonogram_57  

pz

Advertisement