Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2011/12, 2012/2013 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5. Lp.

Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: Michał Wilniewczyc Szkoła: Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. Branża : mechaniczna Rodzaj/ nazwa zajęć: Zajęcia w firmach symulacyjnych pn.,, Przedsiębiorczość w praktyce" Prowadzący: Kamila Krieger Data

Dzień tygodnia

1.

10.12.2011

sobota

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami) 10.30-13.15

Liczba godzin lekcyjnych

2.

18.12.2011

sobota

9.00-12.30

4

3.

7.01.2012

sobota

9.00-12.30

4

4.

28.01.2012

sobota

9.00-11.30

3

5.

4.02.2012

sobota

9.00-13.30

5

6.

17.03.2012

sobota

9.00- 11.30

3

7.

24.03.2012

sobota

9.00-11.30

3

8.

21.04.2012

sobota

9.00-13.30

5

9.

12.05.2012

sobota

9.00-12.30

4

3

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi

Przełożono zajęcia z 18.12.2011 na 17.12.2011


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10.

19.05.2012

sobota

9.00-13.30

5

11.

15.06.2012

sobota

9.00-12.30

4

12.

15.09.2012

sobota

9.00-13.30

5

13.

29.09.2012

sobota

9.00-13.30

5

14.

20.10.2012

sobota

9.00-13.30

5

15.

17.11.2012

sobota

9.00-13.30

5

16.

24.11.2012

sobota

9.00-13.30

5

17.

8.12.2012

sobota

9.00-12.30

4

Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106 Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj. sala nr 106

Aleksandrów Kuj., 6.12.2011r. Michał Wilniewczyc Zmiana z 10.12.2011 miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego

Włocławek, 6.12.2011r. Izabela Kaszubska – Tomaszewska Zmiana z 10.12.2012r. Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_55  

pz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you