Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5.

Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: Tadeusz Gierszewski. Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Branża: mechaniczna Rodzaj/ nazwa zajęć: zajęcia wyrównawcze z matematyki Prowadzący: Lukrecja Bytnar

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

Liczba godzin lekcyjnych

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

1

22 X 2011r

sobota

800-1205

5

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ul. Żeromskiego 6 Sala nr 1

2

26 X 2011r

środa

1340-1515

2

jw.

3

5XI 2011r

sobota

800-1205

5

jw.

4

9 XI 2011r

środa

1340-1515

2

jw.

5

3 XII 2011r

sobota

800-1205

5

jw.

6

14 I 2012r

sobota

5

jw.

7

21 I 2012r

sobota

5

jw.

8

4 II 2012r

5

jw.

sobota

800-1205 800-1205 800-1205

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi

Zajęcia odbywać się będą w sali numer 18, gdy będzie potrzeba prowadzenia zajęć w pracowni komputerowej


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

800-1205

9

14 II2012r

wtorek

10

16 II2012r

czwartek

21 II2012r

wtorek

12

23 II2012r

13

10 III 2012r

14

17 III 2012r

15

24 III 2012r

16

31 III 2012r

17

14 IV 2012r

18

21IV 2012r

11

800-1205

5

jw.

5

jw.

800-1205

5

jw.

czwartek

800-1205

5

sobota

800-1205

5

jw.

sobota

800-1205

5

jw.

sobota

800-1205

5

jw.

sobota

800-1205

5

jw.

sobota

800-1205

5

jw.

sobota

800-1205

5

jw.

jw.

Zmiana godz. 10.00 – 14.05

Wąbrzeźno, 17.10.2011r. Tadeusz Gierszewsi miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego

Włocławek, 17.10.2011r. Izabela Kaszubska – Tomaszewska Zmiana godzin zajęć w dniu 24.03.2012r. akceptacja 22.03.2012r. Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_50  

pz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you