Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 12 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkoła …Zespół Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki w Strzelnie…………………. Branża ………Handlowa…………………………………………………………………………………………. Koordynator szkolny ……Piotr Cieślik……………………………………………………………………………. Koordynator branżowy ……Zbigniew Kaszowski…………………………………………………………………………. Grupa II (druga)……………………………………………………………………………………………………. Liczba uczennic/ uczniów…………6………………………………………………………………………………………………. Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów ……Joanna Kramkowska, Alicja Krenc, Joanna Krenc, Ewelina Nowak, Żaneta Wolińska, Mateusz Ignaczak …………………………………………………….. 8. Pracodawca …Zakład Usługowo – Handlowy BRE-INSTAL……w Strzelnie………………………………………………………. 9. Opiekunka/opiekun praktyk Wiesław Michał Brejecki …tel.…………………… e-mail…………………… 10. Termin praktyk 05.03.2012 – 30.03.2012………………………………………………………………………………………… 11. Miejsce odbywania praktyki ( dokładny adres)…88-320 Strzelno ul. Kasprowicza 20....................................... 12. Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej…140 h………………………………………………………. 13. Tygodniowy wymiar godzin ………35h………………………………………………………………………………………………. Lp.

1.

2.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

05.03.2012

8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00

06.03.2012

8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 7

Stanowisko odbywania praktyki

sprzedawca

7

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Rozpoczęcie praktyki zawodowej. Zapoznanie uczniów z organizacją pracy oraz z regulaminami obowiązującymi w przedsiębiorstwie handlowym. Omówienie zasad dyscypliny pracy. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

sprzedawca Określanie pożądanych postaw oraz zewnętrznego wyglądu pracownika handlu.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3.

07.03.2012

4.

08.03.2012

5.

09.03.2012

6.

12.03.2012

7.

13.03.2012

8.

14.03.2012

9.

15.03.2012

10.

16.03.2012

11.

19.03.2012

12.

20.03.2012

13.

21.03.2012

14.

22.03.2012

8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30

Zapoznanie uczniów z organizacją zaopatrzenia w towary. Uczestniczenie w rozmowach dostawcami. Uczestniczenie w rozmowach dostawcami. Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów.

7

sprzedawca

7

sprzedawca

7

sprzedawca

7

sprzedawca

Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Uczestniczenie w pracach związanych z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów Uczestniczenie w pracach związanych z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów Dokumentowanie przyjęcia towarów. Dokumentowanie przyjęcia towarów.

7

sprzedawca

Dokumentowanie przyjęcia towarów.

7

sprzedawca

Dokumentowanie przyjęcia towarów

7

sprzedawca

Przygotowywanie towarów do sprzedaży

7

sprzedawca

Przygotowywanie towarów do sprzedaży Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego

7

sprzedawca

Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego

7

sprzedawca

Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego Prowadzenie rozmowy sprzedażowej.

7

sprzedawca

Prowadzenie rozmowy sprzedażowej.

7

sprzedawca

Prowadzenie rozmowy sprzedażowej.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15.

23.03.2012

16.

26.03.2012

17.

27.03.2012

18.

28.03.2012

19.

29.03.2012

20.

30.03.2012

Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00 8.00 – 15.30 Przerwa 11.30 – 12.00

Sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów. 7

sprzedawca

7

sprzedawca

Sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów. Sporządzanie dokumentacji wydania towarów. Inkasowanie należności. Inkasowanie należności

7

sprzedawca

Inkasowanie należności

7

sprzedawca

Rozliczanie utargu.

7

sprzedawca

7

sprzedawca

Rozliczanie utargu. Uczestniczenie w procesie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Dokumentowanie reklamacji Zastosowanie narzędzi marketingowych działalności handlowej Zastosowanie narzędzi marketingowych działalności handlowej Podsumowanie, ewaluacja, zakończenie praktyk.

Włocławek 23.II.2012r

Zbigniew Kaszowski

miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora branżowego

Włocławek, 23.02.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_33  

pz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you