Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5.

Lp.

Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: Piotr Cieślik Szkoła: …Zespół Szkół Zawodowych w Strzelnie…………………………………………………………… Branża: …Handlowa……………………………………………….. Rodzaj/ nazwa zajęć: specjalistyczne zajęcia zawodowe - prawo jazdy kat.B Prowadzący: …OSK Mariusz Brejecki…………………………………………….

Data

Dzień tygodnia

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

Liczba godzin lekcyjnych

1. 02.04.2012

2.

PONIEDZIAŁEK

Uwagi

6

88-320 Strzelno ul .Kościuszki 15 Sala nr 31

12 OSÓB TEORIA PRZERWA OBIADOWA OD 17.00-17.15

6

88-320 Strzelno ul .Kościuszki 15 Sala nr 31

12 OSÓB TEORIA PRZERWA OBIADOWA OD 17.00-17.15

15.00- 19.45

03.04.2012 WTOREK

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

15.00-19.45

3. 04.04.2012

ŚRODA

15.00-19.45

6

88-320 Strzelno ul .Kościuszki 15 Sala nr 31

12 OSÓB TEORIA PRZERWA OBIADOWA OD 17.00-17.15

05.04.2012

CZWARTEK

8.00-12.45

6

88-320 Strzelno ul .Kościuszki 15 Sala nr 31

12 OSÓB TEORIA PRZERWA OBIADOWA OD 11.00-11.15

4.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5. 06.04.2012

PIĄTEK

8.00-12.45

6

88-320 Strzelno ul .Kościuszki 15 Sala nr 31

12 OSÓB TEORIA PRZERWA OBIADOWA OD 11.00-11.15

11.04.2012

ŚRODA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 1 KURSANT NR 2

7.

13.04.2012

PIĄTEK

15.00-17.00 17.00-19.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.1 KURSANT NR.2

8.

14.04.2012

SOBOTA

8.00-10.00

2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

10.00-12.00

2

6.

KURSANT NR.3 KURSANT NR.4

9.

15.04.2012

NIEDZIELA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.5 KURSANT NR.6

10.

16.04.2012

PONIEDZIAŁEK

14.00-16.00 16.00-18.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.7 KURSANT NR.8

11.

17.04.2012

WTOREK

15.00-17.00 17.00-19.00

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.9 KURSANT NR.10

2 2

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12.

18.04.2012

ŚRODA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.11 KURSANT NR.12

13.

19.04.2012

CZWARTEK

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.1 KURSANT NR.2

14.

20.04.2012

PIĄTEK

14.00-16.00 16.00-18.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.3 KURSANT NR.4

15.

21.04.2012

SOBOTA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.5 KURSANT NR.6

16.

23.04.2012

PONIEDZIAŁEK

14.OO-16.00 16.00-18.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.7 KURSANT NR.8

17.

24.04.2012

WTOREK

15.00-17.00 17.00-19.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.9 KURSANT NR.10

18.

25.04.2012

ŚRODA

8.00-10.00 10.00-12.00

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.11 KURSANT NR.12

2 2

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19.

26.04.2012

CZWARTEK

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.1 KURSANT NR.2

20.

27.04.2012

PIĄTEK

14.00-16.00 16.00-18.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.3 KURSANT NR.4

21.

28.04.2012

SOBOTA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.5 KURSANT NR.6

22.

28.04.2012

SOBOTA

12.00-14.00 14.00-16.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.7 KURSANT NR.8

23.

29.04.2012

NIEDZIELA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.9 KURSANT NR.10

24.

29.04.2012

NIEDZIELA

12.00-14.00 14.00-16.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.11 KURSANT NR.12

25.

30.04.2012

PONIEDZIAŁEK

14.00-16.00 16.00-18.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.1 KURSANT NR.2

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26.

02.05.2012

ŚRODA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.3 KURSANT NR.4

27.

02.05.2012

ŚRODA

12.00-14.00 14.00-16.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.5 KURSANT NR.6

28.

04.05.2012

PIĄTEK

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.7 KURSANT NR.8

29.

04.05.2012

PIĄTEK

12.00-14.00 14.00-16.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.9 KURSANT NR.10

30.

05.05.2012

SOBOTA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.11 KURSANT NR.12

31.

05.05.2012

SOBOTA

12.00-14.00 14.00-16.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.1 KURSANT NR.2

32.

06.05.2012

NIEDZIELA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.3 KURSANT NR.4

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33.

06.05.2012

NIEDZIELA

12.00-14.00 14.00-16.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.5 KURSANT NR.6

34.

7.05.2012

PONIEDZIAŁEK

14.00-16.00 16.00-18.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.7 KURSANT NR.8

35.

8.05.2012

WTOREK

15.00-17.00 17.00-19.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.9 KURSANT NR.10

36.

9.05.2012

ŚRODA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.11 KURSANT NR.12

37.

10.05.2012

CZWARTEK

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.1 KURSANT NR.2

38.

11.05.2012

PIĄTEK

14.00-16.00 16.00-18.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.3 KURSANT NR.4

39.

12.05.2012

SOBOTA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.5 KURSANT NR.6

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40.

12.05.2012

SOBOTA 12.00-14.00 14.00-16.00

41.

13.05.2012

NIEDZIELA

42.

14.05.2012

PONIEDZIAŁEK

8.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 14.00-16.00

14.00-16.00 16.00-18.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.7 KURSANT NR8

2 2 2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.11 KURSANT NR.12 KURSANT NR 1 KURSANT NR 2

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 3 KURSANT NR 4

43.

15.05.2012

WTOREK

15.00-17.00 17.00-19.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 7 KURSANT NR 8

44.

16.05.2012

ŚRODA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 11 KURSANT NR 12

45.

17.05.2012

CZWARTEK

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT 3 KURSANT4

45.

18.05.2012

PIĄTEK

14.00-16.00 16.00-18.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT 7 KURSANT8

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

46.

19.05.2012

SOBOTA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT9 KURSANT 10

47.

19.05.2012

SOBOTA

12.00-14.00 14.00-16.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT 11 KURSANT12

48.

20.05.2012

NIEDZIELA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT 1 KURSANT 2

49.

20.05.2012

NIEDZIELA

12.00-14.00 14.00-16.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT 3 KURSANT 4

50.

21.05.2012

PONIEDZIAŁEK

14.00-16.00 16.00-18.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT 5 KURSANT6

51.

22.05.2012

WTOREK

16.00-18.00 18.00-20.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT 7 KURSANT 8

52.

23.05.2012

ŚRODA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 9 KURSANT NR 10

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

53.

24.05.2012

CZWARTEK

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 11 KURSANT NR 12

54.

25.05.2012

PIĄTEK

16.00-18.00 18.00-20.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 1 KURSANT NR 2

55.

26.05.2012

SOBOTA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 3 KURSANT NR 4

56..

26.05.2012

SOBOTA

12.00-14.00 14.00-16.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 5 KURSANT NR 6

57.

27.05.22012

NIEDZIELA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 7 KURSANT NR8

58.

28.05.2012

PONIEDZIAŁEK

14.00-16.00 16.00-18.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 9 KURSANT NR 10

59.

29.05.2012

WTOREK

16.00-18.00 18.00-20.00

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANR NR 11 KURSANT NR 12

2 2

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

60.

30.05.2012

ŚRODA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 1 KURSANT NR 2

61.

31.05.2012

CZWARTEK

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR.3 KURSANT NR.4

62.

1.06.2012

PIĄTEK

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 5 KURSANT NR.6

8.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 14.00-16.00

2 2 2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 7 KURSANT NR.5 KURSANT NR 6

8.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 14.00-16.00

2 2 2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 9 KURSANT NR.12 KURSANT NR.10 KURSANT NR 11

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 11 KURSANT NR.12

14.00-16.00 16.00-18.00 63.

2.06.2012

SOBOTA

64.

3.06.2012

NIEDZIELA

65.

4.06.2012

PONIEDZIAŁEK 14.00-16.00 16.00-18.00

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

KURSANT NR.8


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

66.

5.06.2012

WTOREK

15.00-17.00 17.00-19.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 1 KURSANT NR.2

67.

6.06.2012

ŚRODA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 3 KURSANT NR 4

68.

8.06.2012

PIĄTEK

16.00-18.00 18.00-20.00

2 2.

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 5 KURSANT NR 6

69.

9.06.2012

SOBOTA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 7 KURSANT NR 8

70.

9.06.2012

SOBOTA

12.00-14.00 14.00-16.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 9 KURSANT NR 10

71.

10.06.2012

NIEDZIELA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 11 KURSANT NR 12

72.

10.06.2012

NIEDZIELA

12.00-14.00 14.00-16.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 1 KURSANT NR 2

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

73.

11.06.2012

PONIEDZIAŁEK

16.00-18.00 18.00-20.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 3 KURSANT NR 4

74.

12.06.2012

WTOREK

16.00-18.00 18.00-20.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 5 KURSANT NR 62

75.

13.06.2012

ŚRODA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 7 KURSANT NR 8

76.

14.06.2012

CZWARTEK

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 9 KURSANT NR 10

77.

15.06.2012

PIĄTEK

16.00-18.00 18.00-20.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 11 KURSANT NR 12

78.

16.06.2012

SOBOTA

8.00-10.00 10.00-12.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 1 KURSANT NR2

79.

16.06.2012

SOBOTA

12.00-14.00 14.00-16.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 3 KURSANT NR 4

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

80.

17.06.2012

NIEDZIELA

8.00-10.00 10.00-12.00

81.

17.06.2012

NIEDZIELA

12.00-14.00 14.00-6.00

82.

18.06.2012

PONIEDZIAŁEK

83.

19.06.2012

84.

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 5 KURSANT NR 6

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 7 KURSANT NR 8

16.00-18.00 18.00-20.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 9 KURSANT NR 10

WTOREK

16.00-18.00 18.00-20.00

2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 11 KURSANT NR 12

20.06.2012

ŚRODA

21.06.2012

CZWARTEK

86.

22.06.2012

PIĄTEK

2 2 2 2 2 2 2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

85.

8.00-10.00 10.00-12.00 8.00-10.00 10.00-12.00 15.00-17.00 17.00-19.00 14.00-16.00 16.00-18.00

KURSANT NR 1 KURSANT NR 2 KURSANT NR 3 KURSANT NR 4 KURSANT NR 9 KURSANT NR 10 KURSANT NR 5 KURSANT NR 6

87.

23.06.2012

SOBOTA

8.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 14.00-16.00

2 2 2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

KURSANT NR 5 KURSANT NR 6 KURSANT NR 9 KURSANT NR 10


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

88.

24.06.2012

NIEDZIELA

8.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 14.00-16.00

2 2 2 2

STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO STRZELNO-KONIN KONIN-STRZELNO

KURSANT NR 7 KURSANT NR8 KURSANT NR 9 KURSANT NR 10

Strzelno, 9.03.2012 Mariusz Brejecki ……………………………………………………………. miejscowość, data, podpis

……Strzelno, 9.03.2012r. Piotr Cieślik miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego

Włocławek, 15.03.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_31  

pz