Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 i 2012/2013 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: Bogusław Muszyński 2. Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 3. Branża: handlowa 4. Rodzaj/ nazwa zajęć: Zajęcia w firmach symulacyjnych pn.”Przedsiębiorczość w praktyce” 5. Prowadzący: Jolanta Kaczmarek Lp.

Data

Dzień tygodnia

Liczba godzin lekcyjnych

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

wtorek

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami) 13.15 – 16.00

1

29.11.2011

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

2

06.12.2011

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

3

13.12.2011

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

4

20.12.2011

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

5

03.01.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

6

10.01.2012

wtorek

13.15 – 15.00

2

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

7

24.01.2012

wtorek

13.15 – 16.45

4

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

8

31.01.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

9

07.02.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10

28.02.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

11

06.03.. 2012 r.

wtorek

13.15-16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

12

13.03.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

13

27.03.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

14

17.04.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

15

24.04.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

16

15.05.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

17

29.05.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

18

12.06.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

19

11.09.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

20

25.09.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

21

09.10.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

22

23.10.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

23

06.11.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

24

20.11.2012

wtorek

13.15 – 16.00

3

ZSP w Świeciu (sala komputer.)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

…..Świecie , 09.01.2012 r. ……………………....... miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego

Włocławek, 9.01.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja zmiany asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_25  

pz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you