Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

załącznik nr 3 HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Branża: handlowa Koordynator szkolny: Jolanta Kaczmarek Koordynator branżowy: Zbigniew Kaszowski Grupa: I Liczba uczennic/ uczniów: 7 Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów: Agata Haszczewicz, Sylwia Jędrzejewska, Natalia Kosowska, Ewelina Krukowska, Natalia Sawicka, Joanna Spica, Karolina Węsierska 8. Pracodawca: PSS „SPOŁEM” 9. Opiekunka/opiekun praktyk: Janina Bagińska 10. Termin praktyk: 31.03.2012 – 13.05.2012 11. Miejsce odbywania praktyki (dokładny adres): Sklep nr 4 - ul. Kościuszki 9 (2 osoby), Sklep nr 33 - ul. Bolesław Prusa 1 (2 osoby), Sklep nr 41 - ul. Polna 11 (3 osoby), 86-100 Świecie 12. Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej: 140 h 13. Tygodniowy wymiar godzin: 20 h 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lp.

1.

Data

31.03.2012 r.

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami) 800-1600

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 8

Stanowisko odbywania praktyki

sprzedawca

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Zapoznanie uczniów z organizacją pracy oraz z regulaminami obowiązującymi w przedsiębiorstwie handlowym. Omówienie zasad dyscypliny pracy. Określanie pożądanych postaw oraz zewnętrznego wyglądu pracownika handlu.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2.

01.04.2012 r.

800-1600

8

sprzedawca

Zapoznanie uczniów z organizacją zaopatrzenia w towary. Uczestniczenie w rozmowach dostawcami.

3. 4.

13.04.2012 r. 14.04.2012 r.

1400-1800 800-1600

4 8

sprzedawca sprzedawca

5.

15.04.2012 r.

800-1600

8

sprzedawca

6. 7.

20.04.2012 r. 21.04.2012 r.

1400-1800 800-1600

4 8

sprzedawca sprzedawca

Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Uczestniczenie w pracach związanych z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów. Uczestniczenie w pracach związanych z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów. Dokumentowanie przyjęcia towarów. Dokumentowanie przyjęcia towarów. Dokumentowanie przyjęcia towarów.

8.

22.04.2012 r.

800-1600

8

sprzedawca

Dokumentowanie przyjęcia towarów.

9. 10.

27.04.2012 r. 28.04.2012 r.

1400-1800 800-1600

4 8

sprzedawca sprzedawca

11.

29.04.2012 r.

800-1600

8

sprzedawca

Przygotowywanie towarów do sprzedaży. Przygotowywanie towarów do sprzedaży. Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego. Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego.

12.

30.04.2012 r.

800-1600

8

sprzedawca

13.

04.05.2012 r.

800-1600

8

sprzedawca

14.

05.05.2012 r.

800-1600

8

sprzedawca

15.

06.05.2012 r.

800-1600

8

sprzedawca

16.

08.05.2012 r.

800-1600

8

sprzedawca

17.

10.05.2012 r.

800-1600

8

sprzedawca

18. 19.

11.05.2012 r. 12.05.2012 r.

1400-1800 800-1600

4 8

sprzedawca sprzedawca

Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów. Sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów. Sporządzanie dokumentacji wydania towarów. Inkasowanie należności. Inkasowanie należności. Inkasowanie należności. Rozliczanie utargu Rozliczanie utargu. Uczestniczenie w procesie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20.

13.05.2012 r.

800-1200

4

sprzedawca

Dokumentowanie reklamacji. Zastosowanie narzędzi marketingowych działalności handlowej. Zastosowanie narzędzi marketingowych działalności handlowej. Podsumowanie, ewaluacja i zakończenie praktyk

Włocławek 15.03.2012r. Zbigniew Kaszowski Koordynator branży handlowej

……………………………………………………… miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora branżowego Izabela Kaszubska – Tomaszewska, Włocławek 19.03.2012r. ………………………………………………………………. Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_24  
harmonogram_24  

pz

Advertisement