Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2012/13W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. 2. 3. 4. 5.

Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: Piotr Cieślik Szkoła: Zespół Szkół w Strzelnie Branża: handlowa Rodzaj/ nazwa zajęć: specjalistyczne zajęcia zawodowe „Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem” Firma realizująca szkolenie/ prowadzący: Edu-projekt, Radosław Krokocki, Ul. Jana III Sobieskiego 47/51,

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

Liczba godzin lekcyjnych

1.

22.06.2013r

sobota

8:00-14:30

8

2.

23.06.2013r

niedziela

3.

24.06.2013r

poniedziałek

4.

25.06.2013r

wtorek

5.

26.06.2013r

środa

6.

27.06.2013r

czwartek

8:00-14:30

14:20-19:10

14:20-19:10

14:20-19:10

8

6

6

6

14:20-19:10 6

96-100 Skierniewice /Mariusz Brejecki

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

Zespół Szkół w Strzelnie 88-320 Strzelno Kościuszki 15 s.31 Zespół Szkół w Strzelnie 88-320 Strzelno Kościuszki 15 s.31 Zespół Szkół w Strzelnie 88-320 Strzelno Kościuszki 15 s.31 Zespół Szkół w Strzelnie 88-320 Strzelno Kościuszki 15 s.31 Zespół Szkół w Strzelnie 88-320 Strzelno Kościuszki 15 s.31 Zespół Szkół w Strzelnie 88-320 Strzelno Kościuszki 15 s.31

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strzelno.20.06.2013r Piotr Cieślik miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego

Włocławek, 20.06.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_251  

pz

Advertisement