Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Branża: MECHANICZNA Koordynator szkolny – SŁAWOMIR KISIELEWSKI Koordynator branżowy – MIROSŁAW KULCZYŃSKI Grupa IV Liczba uczniów - 5 Imiona i nazwiska uczniów – TOMASZ POGODZIŃSKI, DARIUSZ SKOWROŃSKI, MATEUSZ SŁODOWICZ, DAMIAN STODÓLNY, BARTŁOMIEJ TRZMIELEWSKI 8. Pracodawca – FIRMA HANDLOWA “AGROPOL” 9. Opiekun praktyk – CEZARY WENCEL 10. Termin praktyk – 17 CZERWIEC 2013 ROKU - 12 LIPIEC 2013 ROKU 11. Miejsce odbywania praktyk: 87-707 ZAKRZEWO, UL. KUJAWSKA 11 12. Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej - 140 13. Tygodniowy wymiar godzin - 35 Lp.

1.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

17.06.2013r.

7:00 – 14:00

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 7

Stanowisko odbywania praktyki

Biuro

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Rozpoczęcie praktyki: 1) zapoznanie z regulaminem i harmonogramem praktyki, 2) czynności związane z rozpoczęciem praktyki, 3) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 4) zapoznanie uczniów z organizacją pracy w przedsiębiorstwie oraz działami, w których będzie odbywała się praktyka

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

18.06.2013r. 19.06.2013r. 20.06.2013r. 21.06.2013r. 24.06.2013r. 25.06.2013r. 26.06.2013r. 27.06.2013r. 28.06.2013r. 01.07.2013r. 02.07.2013r. 03.07.2013r. 04.07.2013r. 05.07.2013r. 08.07.2013r. 09.07.2013r. 10.07.2013r. 11.07.2013r. 12.07.2013r.

7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Biuro Biuro Biuro Biuro

Zorganizowanie pracy agregatów do uprawy roli Konserwacja agregatów do uprawy roli Zorganizowanie pracy agregatów do siewu i sadzenia Konserwacja agregatów do siewu i sadzenia Zorganizowanie pracy agregatów do ochrony roślin Konserwacja opryskiwaczy Zorganizowanie pracy maszyn do nawożenia Konserwacja maszyn do nawożenia Zorganizowanie pracy agregatów do uprawy międzyrzędowych Konserwacja agregatów do uprawy międzyrzędowych Zorganizowanie pracy maszyn do zbioru zielonek Konserwacja maszyn do zbioru zielonek Zorganizowanie pracy kombajnu i maszyn do zbioru zbóż Zorganizowanie pracy środków transportu w gospodarstwie Zorganizowanie pracy środków transportu w gospodarstwie Wykonanie kalkulacji kosztów zabiegów agrotechnicznych Stosowanie przepisów bhp podczas organizacji prac polowych Dział marketingu Zakończenie praktyki: 1) ocena i zaliczenie praktyki 2) podsumowanie praktyki zawodowej 3) załatwienie formalności związanych z zakończeniem praktyki 4) potwierdzenie odbytej praktyki w dzienniczku praktyk.

Włocławek, 12.06.2013r. Mirosław Kulczyński ............................................................................ miejscowość, data, podpis Włocławek, 13.06.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_248  

pz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you