Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Szkoła Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno Branża hotelarska Koordynator szkolny Tadeusz Gierszewski Koordynator branżowy Agnieszka Gabryelczyk Grupa I Liczba uczennic/ uczniów w grupie – 5

7.

Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów: Hanna Urbańska Karolina Wzorek Monika Baltussen Katarzyna Kowalska Karolina Piskor

8.

Pracodawca Hotel Uzdrowiskowy St. George, ul. Wojska Polskiego 2, 87-720 Ciechocinek

9.

Opiekunka/opiekun praktyk – Anna Serkowska tel. 54 54 253 00 00 e-mail: ciechocinek@st-george.pl

10.

Termin praktyk 20.05.2013 – 14.06.2013

11.

Miejsce odbywania praktyki

12.

Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej 140

13.

Tygodniowy wymiar godzin nieprzekraczający 35

Hotel Uzdrowiskowy St. George, ul. Wojska Polskiego 2, 87-720 Ciechocinek

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

1


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Data

1.

20.05.2013

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 7

Stanowisko odbywania praktyki

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

2.

3.

21.05.2013

22.05.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja 14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

7

pokojowa

7

kelner

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Uwagi

- Podpisanie umów z uczniami dotyczącymi przystąpienia do projektu, - Test na wstępie sprawdzający wiadomości i umiejętności praktyczne uczniów, - Omówienie godzin pracy na poszczególnych stanowiskach, omówienie wszystkich spraw organizacyjnych, - Zapoznanie się z pomieszczeniami w hotelu St.George w Ciechocinku (układ funkcjonalny), - Szkolenie bhp, p. poż. i higieniczno sanitarnych, - Zapoznanie z obowiązującym minimum sanitarno-epidemiologicznym, - Zapoznanie się z regulaminem hotelu i jego części gastronomicznej, zapoznanie się z dokumentacją hotelu – tłumaczenie karty menu z języka obcego na język polski, obsługa gości w języku obcym (j. angielski). - Poznanie zakresu czynności na stanowisku oraz uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku pokojowej (przygotowanie pokoju do wynajęcia zgodnie z obowiązującym standardem, obsługa gościa w języku obcym j. angielski), - Stosowanie zasady współpracy w zespole, - Zaaranżowanie jednostki mieszkalną pod względem wyposażenia z zachowaniem funkcji i estetyki wnętrza zgodnie ze standardem w hotelu St.George. - Poznanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z obsługą konsumenta i salą kelnerską (zapoznanie się z techniką obsługi klienta w restauracji, zapoznanie z programem kelnerskim oraz obsługą terminalu kart płatniczych, przygotowanie bufetu szwedzkiego do wydawania śniadań dla gości, rozliczanie posiłków, sporządzenie odpowiednich dokumentów, zapoznanie z nazewnictwem poszczególnych części zastawy, zapoznanie z techniką serwowania przystawek, dań głównych i deserów, zapoznanie się z metodami przygotowania i serwowania drinków, otwieranie i zamykanie rachunków dla poszczególnych gości restauracji, rozliczenie i zamknięcie zmiany kelnerskiej, segregowanie prania wg asortymentu i przygotowanie do wydania do pralni).

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

2


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4.

5.

23.05.2013

24.05.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja 14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

7

obsługa imprez

- Organizowanie usług dodatkowych na życzenie gości – zwiedzanie Ciechocinka, przygotowanie bufetu szwedzkiego do wydawania śniadań dla gości, przygotowanie sali restauracyjnej – nakrycie stołów sztućcami, szkłem itp., zapoznanie z techniką serwowania przystawek, dań głównych i deserów, otwieranie i zamykanie rachunków dla poszczególnych gości restauracji, rozliczenie i zamknięcie zmiany kelnerskiej, segregowanie prania wg asortymentu i przygotowanie do wydania do pralni).

7

pokojowa

7

zarządzanie gastronomią

- Utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych i ogólnodostępnych w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie z normami przyjętymi w Hotelu St. George, - Segregowanie prania wg asortymentu, - Utrzymanie porządku w magazynie pościeli czystej i brudnej, - Zasady przekazywania pościeli do pralni i odbierania z pralni. (przygotowanie pokoju do wynajęcia zgodnie z obowiązującym standardem w hotelu, utrzymanie czystości w pokojach, na korytarzach, holach oraz pomieszczeniach socjalnych, kontrolowanie i uzupełnianie mini barków w pokojach, informowanie recepcji o brakach lub powstałych usterkach w pokojach, segregowanie bielizny hotelowej wg asortymentu, przekazywanie rzeczy do prania pozostawionych przez gości hotelowych). - Przygotowanie karty menu uwzględniającej kuchnię regionalną i sezon letni - Przygotuj kalkulację potraw, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotel St. George w Ciechocinku, dokonanie tłumaczenia karty menu ośrodka na j. angielski, - Przywitanie gościa zagranicznego i zaproponowanie miejsca w hotelu -kompleksowa obsługa gościa, - Pożegnanie gościa zagranicznego oraz pełne rozliczenie usług hotelowych, - Polecanie oferty gastronomicznej obcokrajowcom, - Prowadzenie rozliczeń kelnerskich.

7

administracja oraz pokojowa

7

Administracja

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

6.

25.05.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

Tydzień pierwszy 42 godziny 7. 27.05.2013 14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja 8.

28.05.2013

14.15 – 21.30

- Omówienie sporządzenia oferty, praktyczna nauka przygotowania oferty dla klienta, nauka robienia kosztorysu i rozliczenia oferty dla gości hotelu oraz dla kuracjuszy. - Doprowadzenie pomieszczeń ogólnodostępnych i mieszkalnych do stanu gotowości eksploatacyjnej, -Zapoznanie się ze strukturą administracyjną i prawną Hotelu St. George w Ciechocinku, -Przygotowanie oferty na organizację wesela na 80 osób (przygotowanie karty menu, przygotowanie sali, przygotowanie oprawy muzycznej na wesele, przygotowanie pełnego kosztorysu świadczonej usługi) - Struktura administracyjno prawna Hotelu St. George w Ciechocinku w praktyce,

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

3


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(przerwa 18.00 – 18.15)

9.

10.

29.05.2013

31.05.2013

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja 14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja 14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

oraz kelner

- Przygotowanie sali konsumenckiej i obsługa stałych gości z Arabii Saudyjskiej, Kairu, Egiptu oraz innych państw UE w języku obcym j. angielskim, - Zapoznanie z zasadami funkcjonowania programów komputerowych używanych w Hotelu St. George w Ciechocinku.

7

recepcjonista

- Poznanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku recepcjonisty, - Poznanie oferty ośrodka zamieszczonej na stronie internetowej, - Wypełnianie dokumentów związanych z przyjęciem rezerwacji: grafik rezerwacji, formularz rezerwacji, potwierdzenie rezerwacji, rezygnacja z rezerwacji Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa, - Wysyłanie potwierdzenia rezerwacji za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej.

7

recepcjonista

Zapoznanie się z funkcjonowaniem programu hotelowego CHART, - Zapoznanie się z technikami obsługi klienta, z techniką przepływu informacji między pracownikami, - Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa, - Przyjmowanie rezerwacji dotyczącej basenu bądź sauny, - Zameldowanie gościa - przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel St. George w Ciechocinku, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji, - Prowadzenie korespondencji hotelowej.

obsługa konsumenta

- Przygotowanie kompleksowej obsługi gości Hotelu St. George w Ciechocinku oraz sporządzenie dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia, zameldowaniem, rozliczeniem pobytu gości z uwzględnieniem rodzaju usług i zamówienia, - Obsługa gości obcojęzycznych przyjeżdzających do hotelu – j. angielski. - Przygotowanie oferty dla kuracjuszy przyjeżdzających na turnusy odchudzające, - Organizacja wieczorku tanecznego dla gości hotelu oraz dla innych gości chcących uczestniczyć w imprezie.

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

Tydzień drugi 28 godzin 11. 03.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

4


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12.

04.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

7

recepcjonista

7

kelner

7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

- Pomoc przy organizacji usług dla przebywających w hotelu grupy kuracjuszy z NFZ: tj. wycieczka po okolicy z udzielaniem informacji turystycznych, - Przygotowanie karty menu uwzględniającej kuchnię regionalną i sezon letni, - Przygotowanie kalkulacji potraw, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotelu St.George w Ciechocinku, -Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Przyjmowanie rezerwacji dotyczącej basenu bądź sauny, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel St. George w Ciechocinku, - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji, - prowadzenie korespondencji hotelowej.

7

zarządzanie

- Pomoc przy organizacji usług turystycznych dla przebywających w Hotelu St. George w

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

13.

14.

05.06.2013

06.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja 14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

15.

07.06.2013

14.15 – 21.30

- Przyjęcie zlecenia na rezerwację pokoju oraz organizację innych usług zleconych przez gości hotelowych, - Rejestrowanie i prowadzenie korespondencji, - Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa, - Obsługa gościa hotelowego w języku obcym j. angielski, - Przedstawianie aktualnej oferty hotelu (przygotowanie indywidualnej oferty hotelu na zamówienie gości), - Rozpoznawanie potrzeb gości oraz sporządzanie oferty handlowej Hotelu St. George w Ciechocinku. - Utrzymanie porządku w sali konsumenckiej i dostosowanie jej do obsługi, - Przywitanie i obsługa stałych gości z Arabii Saudyjskiej, Kairu, Egiptu, Krajów UE w sali konsumenckiej (j.angielski), - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

5


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(przerwa 18.00 – 18.15)

gastronomia oraz recepcjonista

Ciechocinku grupy kuracjuszy związane z aktywnym wypoczynkiem. Przygotowanie i rozliczenie imprez organizowanych dla gości Hotelu St. George w Ciechocinku. - Przygotować i poprowadzić procedurę wymeldowania grupy, - Wystawienie dokumentu potwierdzającego zapłatę – faktura VAT, - Przywitanie/pożegnanie gości w języku ojczystym oraz ,j. angielskim, - Stosowanie odpowiednich form promocji, - Organizowanie i rozliczanie imprez zleconych.

7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

- Przygotowanie karty menu uwzględniającej kuchnię regionalną i sezon letni, - Przygotowanie kalkulacji potraw, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotelu St.George w Ciechocinku, -Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji dotyczącej kortów tenisowych bądź sauny, basenu, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel St. George w Ciechocinku, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji - Prowadzenie korespondencji hotelowej. - Pomoc przy organizacji wieczorku tanecznego dla kuracjuszy z NFZ, - Przygotowanie kalkulacji potraw – przetłumaczenie jej na j. angielski, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotelu St. George w Ciechocinku, -Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel St. George w Ciechocinku. - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon,

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

Tydzień trzeci 35 godzin 16. 10.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

17.

11.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

6


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18.

12.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

7

recepcjonista

7

recepcjonista

7

Pokojowa + Obsługa konsumenta

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja 19.

13.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

20.

14.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

- Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji. - Przygotowanie i rozliczenie imprez organizowanych dla kuracjuszy Hotelu St. George w Ciechocinku. - Przygotować i poprowadzić procedurę wymeldowania grupy, - Wystawienie dokumentu potwierdzającego zapłatę – faktura VAT, - Przywitanie gości w języku obcym – j. angielski – kompleksowa obsługa gościa, - Stosowanie odpowiednich form promocji, - Organizowanie i rozliczanie imprez zleconych, - Obsługa gościa hotelowego w obcym języku – j. angielski. - Egzamin na zakończenie miesięcznej praktyki zawodowej u pracodawcy - Przywitanie gości zagranicznych z Niemiec, Belgii, Włoch (j. angielski), - Przygotować i poprowadzić procedurę przyjęcia gości w j. angielskim, - Wypełnienie dokumentów meldunkowych – w j. angielskim, - Zaprezentowanie oferty ośrodka w j. angielskim dla gości Niemiec, Belgii, WłochOtwarcie rachunku gości - kompleksowa obsługa gościa, - Zamknięcie rachunku gościa, - Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa, - Zapoznanie się z funkcjonowaniem programu hotelowego CHART, - Zapoznanie się z technikami obsługi klienta, z techniką przepływu informacji między pracownikami, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel St. George w Ciechocinku, - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji, - Prowadzenie korespondencji hotelowej, - Chronienie mienia gości i hotelu, - Zasady postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości, - Odpowiedzialność hotelu za rzeczy wniesione, Podsumowanie zdobytych umiejętności na wszystkich stanowiskach pracy w Hotel St.George w Ciechocinku tj.: przygotowanie pokoju do wynajęcia zgodnie z obowiązującym standardem w ośrodku, zaaranżowanie jednostki mieszkalną pod

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

7


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

względem wyposażenia z zachowaniem funkcji i estetyki wnętrza zgodnie ze standardem, przypomnienie technik obsługi klienta w restauracji, przypomnienie obsługi programu kelnerskiego oraz obsługą terminalu kart płatniczych, przygotowanie bufetu szwedzkiego do wydawania śniadań dla gości, utrzymanie na nim czystości oraz ciągłe uzupełnianie brakujących potraw, obsługa gości podczas śniadań, rozliczanie śniadań, sporządzenie odpowiednich dokumentów, przygotowanie sali restauracyjnej – nakrycie stołów sztućcami, szkłem itp., przypomnienie nazewnictwa poszczególnych części zastawy, przypomnienie zasad serwowania przystawek, dań głównych i deserów, przypomnienie metod przygotowania i serwowania drinków, przygotowanie sal szkoleniowych zgodnie z zamówieniem klienta, przypomnienie zasad otwieranie i zamykanie rachunków dla poszczególnych gości restauracji, rozliczenie i zamknięcie zmiany kelnerskiej, segregowanie prania wg asortymentu i przygotowanie do wydania do pralni, przygotowanie i utrzymanie sali konsumpcyjnej i konferencyjnej na branżową konferencję połączoną z imprezą integracyjną. Przypomnienie zasad chronienia mienia gości i hotelu, przypomnienie zasady postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości, przypomnienie zasady postepowania za rzeczy wniesione do ośrodka i pozostawione pod opieką pracowników - omówienie i przypomnienie zasad związanych z zarządzaniem powierzonymi narzędziami i środkami pracy.

Tydzień czwarty 35 godzin Łącznie 140godzin praktyk Włocławek, 09.05.2013. Agnieszka Gabryelczyk ............................................................................ miejscowość, data, podpis Włocławek, 11.05.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

8

harmonogram_240  

pz

Advertisement