Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Szkoła Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno Branża hotelarska Koordynator szkolny Tadeusz Gierszewski Koordynator branżowy Agnieszka Gabryelczyk Grupa I Liczba uczennic/ uczniów w grupie – 5

7.

Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów: Alicja Borzykowska Karolina Buczkowska Joanna Dąbrowska Cezary Dąbrowski Maria Głogowska

8.

Pracodawca Hotel - Pałac Bursztynowy Fundacja „Samotna Mama”, ul. Okrężna 21, 87-800 Włocławek

9.

Opiekunka/opiekun praktyk – Bożena Opalewska tel. 54 231 91 00 e-mail: recepcja@palacbursztynowy.pl

10.

Termin praktyk 20.05.2013 – 14.06.2013

11.

Miejsce odbywania praktyki Hotel - Pałac Bursztynowy Fundacja „Samotna Mama”, ul. Okrężna 21, 87-800 Włocławek

12.

Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej 140

13.

Tygodniowy wymiar godzin nieprzekraczający 35

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

1


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Data

1.

20.05.2013

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 7

Stanowisko odbywania praktyki

21.05.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

7

pokojowa

- Poznanie zakresu czynności na stanowisku oraz uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku pokojowej (przygotowanie pokoju do wynajęcia zgodnie z obowiązującym standardem, obsługa gościa w języku obcym j. angielski), - Stosowanie zasady współpracy w zespole, - Zaaranżowanie jednostki mieszkalną pod względem wyposażenia z zachowaniem funkcji i estetyki wnętrza zgodnie ze standardem w hotelu Pałac Bursztynowy we Włocławku.

7

kelner

- Poznanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z obsługą konsumenta i salą kelnerską (zapoznanie się z techniką obsługi klienta w restauracji, zapoznanie z programem kelnerskim oraz obsługą terminalu kart płatniczych, przygotowanie bufetu szwedzkiego do wydawania śniadań dla gości, utrzymanie na nim czystości oraz ciągłe uzupełnianie brakujących potraw, obsługa gości podczas posiłków, rozliczanie posiłków, sporządzenie odpowiednich dokumentów, przygotowanie sali restauracyjnej – nakrycie stołów sztućcami, szkłem itp., zapoznanie z nazewnictwem poszczególnych części zastawy, zapoznanie z techniką serwowania przystawek, dań głównych i deserów, zapoznanie się z metodami przygotowania i serwowania drinków, otwieranie i zamykanie rachunków dla poszczególnych gości restauracji, rozliczenie i

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja 3.

22.05.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

Uwagi

- Podpisanie umów z uczniami dotyczącymi przystąpienia do projektu, - Test na wstępie sprawdzający wiadomości i umiejętności praktyczne uczniów, - Omówienie godzin pracy na poszczególnych stanowiskach, omówienie wszystkich spraw organizacyjnych, - Zapoznanie się z pomieszczeniami w hotelu Pałac Bursztynowy we Włocławku (układ funkcjonalny), - Szkolenie bhp, p. poż. i higieniczno sanitarnych, - Zapoznanie z obowiązującym minimum sanitarno-epidemiologicznym, - Zapoznanie się z regulaminem hotelu i jego części gastronomicznej, zapoznanie się z dokumentacją hotelu – tłumaczenie karty menu z języka obcego na język polski, obsługa gości w języku obcym (j. angielski).

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

2.

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

2


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamknięcie zmiany kelnerskiej, segregowanie prania wg asortymentu i przygotowanie do wydania do pralni). 4.

23.05.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

7

obsługa imprez

- Organizowanie usług dodatkowych na życzenie gości – zwiedzanie Włocławka, przygotowanie bufetu szwedzkiego do wydawania śniadań dla gości, utrzymanie na nim czystości oraz ciągłe uzupełnianie brakujących potraw, obsługa gości podczas śniadań, rozliczanie śniadań, sporządzenie odpowiednich dokumentów, przygotowanie sali restauracyjnej – nakrycie stołów sztućcami, szkłem itp., zapoznanie z nazewnictwem poszczególnych części zastawy, zapoznanie z techniką serwowania przystawek, dań głównych i deserów, zapoznanie się z metodami przygotowania i serwowania drinków, przygotowanie sal szkoleniowych zgodnie z zamówieniem klienta, otwieranie i zamykanie rachunków dla poszczególnych gości restauracji, rozliczenie i zamknięcie zmiany kelnerskiej).

7

pokojowa

- Utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych i ogólnodostępnych w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie z normami przyjętymi w Hotelu Pałac Bursztynowy we Włocławku, - Segregowanie prania wg asortymentu, - Utrzymanie porządku w magazynie pościeli czystej i brudnej, - Zasady przekazywania pościeli do pralni i odbierania z pralni. (przygotowanie pokoju do wynajęcia zgodnie z obowiązującym standardem w hotelu, utrzymanie czystości w pokojach podczas pobytu gości, utrzymanie czystości na korytarzach, holach oraz pomieszczeniach socjalnych, kontrolowanie i uzupełnianie mini barków w pokojach, informowanie recepcji o brakach lub powstałych usterkach w pokojach, segregowanie bielizny hotelowej wg asortymentu, przekazywanie rzeczy do prania pozostawionych przez gości hotelowych)

7

zarządzanie gastronomią

- - Przygotowanie karty menu uwzględniającej kuchnię regionalną i sezon letni - Przygotuj kalkulację potraw, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotel Pałac Bursztynowy we Włocławku, dokonanie tłumaczenia karty menu ośrodka na j. angielski, - Przywitanie gościa zagranicznego i zaproponowanie miejsca w hotelu kompleksowa obsługa gościa, - Pożegnanie gościa zagranicznego oraz pełne rozliczenie usług hotelowych, - Polecanie oferty gastronomicznej obcokrajowcom,

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

5.

24.05.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

6.

25.05.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

3


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Prowadzenie rozliczeń kelnerskich. Tydzień pierwszy 42 godzin 7. 27.05.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

7

administracja oraz pokojowa

- Omówienie sporządzenia oferty, praktyczna nauka przygotowania oferty dla klienta, nauka robienia kosztorysu i rozliczenia oferty dla gości hotelu oraz dla firm - Doprowadzenie pomieszczeń ogólnodostępnych i mieszkalnych do stanu gotowości eksploatacyjnej, -Zapoznanie się ze strukturą administracyjną i prawną Hotelu Pałac Bursztynowy we Włocławku, -Przygotowanie oferty na organizację chrzcin na 60 osób (przygotowanie karty menu, przygotowanie sali, przygotowanie oprawy muzycznej na wesele, przygotowanie pełnego kosztorysu świadczonej usługi)

7

Administracja oraz kelner

- Struktura administracyjno prawna Hotelu Pałac Bursztynowy we Włocławku w praktyce, - Przygotowanie sali konsumenckiej i obsługa stałych gości z państw UE w języku obcym j. angielskim, - Zapoznanie z zasadami funkcjonowania programów komputerowych używanych w Hotelu.

7

recepcjonista

- Poznanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku recepcjonisty, - Poznanie oferty ośrodka zamieszczonej na stronie internetowej, - Wypełnianie dokumentów związanych z przyjęciem rezerwacji: grafik rezerwacji, formularz rezerwacji, potwierdzenie rezerwacji, rezygnacja z rezerwacji Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa, - Wysyłanie potwierdzenia rezerwacji za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej.

7

recepcjonista

Zapoznanie się z funkcjonowaniem programu hotelowego CHART, - Zapoznanie się z technikami obsługi klienta, z techniką przepływu informacji między pracownikami, - Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa,

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

8.

9.

28.05.2013

29.05.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja 14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

10. 31.05.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

4


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Przyjmowanie rezerwacji dotyczącej basenu bądź kortów tenisowych, - Zameldowanie gościa - przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel Pałac Bursztynowy we Włocławku, - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji, - Prowadzenie korespondencji hotelowej. Tydzień drugi 28 godzin 11. 03.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

7

obsługa konsumenta

- Przygotowanie kompleksowej obsługi gości Hotelu Pałac Bursztynowy we Włocławku oraz sporządzenie dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia, zameldowaniem, rozliczeniem pobytu gości z uwzględnieniem rodzaju usług i zamówienia, - Obsługa gości obcojęzycznych przyjeżdzających do hotelu – j. angielski. - Przygotowanie oferty dla firm - Organizacja wieczorku tanecznego dla gości hotelu oraz dla innych gości chcących uczestniczyć w imprezie.

7

recepcjonista

- Przyjęcie zlecenia na rezerwację pokoju oraz organizację innych usług zleconych przez gości hotelowych, - Rejestrowanie i prowadzenie korespondencji, - Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa, - Obsługa gościa hotelowego w języku obcym j. angielski, - Przedstawianie aktualnej oferty hotelu (przygotowanie indywidualnej oferty hotelu na zamówienie gości), - Rozpoznawanie potrzeb gości oraz sporządzanie oferty handlowej Pałac Bursztynowy we Włocławku.

7

kelner

- Utrzymanie porządku w sali konsumenckiej i dostosowanie jej do obsługi, - Przywitanie i obsługa stałych gości z krajów UE w sali konsumenckiej (j. angielski), - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

12. 04.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

13. 05.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

5


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18.00-18.15 - kolacja 14. 06.06.2013

danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon.

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

- Pomoc przy organizacji usług dla przebywających w hotelu gości z Niemiec, - Przygotowanie karty menu uwzględniającej kuchnię regionalną i sezon letni, - Przygotowanie kalkulacji potraw, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotelu Pałac Bursztynowy we Włocławku, -Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Przyjmowanie rezerwacji dotyczącej kortów tenisowych, basenu - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel Pałac Bursztynowy we Włocławku, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji, - prowadzenie korespondencji hotelowej.

7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

- Pomoc przy organizacji usług turystycznych dla przebywających w Hotelu Pałac Bursztynowy we Włocławku grupy seniorów związane z aktywnym wypoczynkiem. Przygotowanie i rozliczenie imprez organizowanych dla gości Hotelu Pałac Bursztynowy we Włocławku. - Przygotować i poprowadzić procedurę wymeldowania grupy, - Wystawienie dokumentu potwierdzającego zapłatę – faktura VAT, - Przywitanie/pożegnanie gości w języku ojczystym oraz ,j. angielskim, - Stosowanie odpowiednich form promocji, - Organizowanie i rozliczanie imprez zleconych.

7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

- Przygotowanie kalkulacji potraw, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotelu Pałac Bursztynowy we Włocławku, -Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem,

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

15. 07.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

Tydzień trzeci 35 godzin 16. 10.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

6


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18.00-18.15 - kolacja

17. 11.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

- Przyjmowanie rezerwacji dotyczącej kortów tenisowych bądź sauny, basenu, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel Pałac Bursztynowy we Włocławku, - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji - Prowadzenie korespondencji hotelowej. 7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

- Pomoc przy organizacji wieczorku tanecznego. - Przygotowanie karty menu uwzględniającej kuchnię regionalną i sezon letni - Przygotowanie kalkulacji potraw – przetłumaczenie jej na j. angielski, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotelu Pałac Bursztynowy we Włocławku, -Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel Pałac Bursztynowy we Włocławku. - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji, - Prowadzenie korespondencji hotelowej.

7

recepcjonista

7

recepcjonista

- Przygotowanie i rozliczenie imprez organizowanych dla gości hotelu Pałac Bursztynowy we Włocławku. - Przygotowanie i poprowadzenie procedurę wymeldowania grupy, - Wystawienie dokumentu potwierdzającego zapłatę – faktura VAT, - Przywitanie gości w języku obcym – j. angielski – kompleksowa obsługa gościa, - Stosowanie odpowiednich form promocji, - Organizowanie i rozliczanie imprez zleconych, - Obsługa gościa hotelowego w obcym języku – j. angielski. Egzamin na zakończenie miesięcznej praktyki zawodowej u pracodawcy, Przywitanie gości zagranicznych z Niemiec, Belgii (j. angielski), - Przygotować i poprowadzić procedurę przyjęcia gości w j. angielskim,

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

18. 12.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15) 7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

19. 13.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

7


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Wypełnienie dokumentów meldunkowych – w j. angielskim, - Zaprezentowanie oferty ośrodka w j. angielskim dla gości Niemiec, Belgii otwarcie rachunku gości - kompleksowa obsługa gościa, - Zamknięcie rachunku gościa, - Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa, - Zapoznanie się z funkcjonowaniem programu hotelowego CHART, - Zapoznanie się z technikami obsługi klienta, z techniką przepływu informacji między pracownikami, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Przyjmowanie rezerwacji dotyczącej kortów tenisowych, basenu bądź sauny, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel Pałac Bursztynowy we Włocławku. - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji, - Prowadzenie korespondencji hotelowej, - Chronienie mienia gości i hotelu, - Zasady postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości, - Odpowiedzialność hotelu za rzeczy wniesione, - Zarządzanie powierzonymi narzędziami i środkami pracy.

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

20. 14.06.2013

14.15 – 21.30 (przerwa 18.00 – 18.15)

7

7.00-śniadanie 12.00- obiad 18.00-18.15 - kolacja

Pokojowa + Obsługa konsumenta

Podsumowanie zdobytych umiejętności na wszystkich stanowiskach pracy w Hotel Pałac Bursztynowy we Włocławku tj.: przygotowanie pokoju do wynajęcia zgodnie z obowiązującym standardem w ośrodku, zaaranżowanie jednostki mieszkalną pod względem wyposażenia z zachowaniem funkcji i estetyki wnętrza zgodnie ze standardem, przypomnienie technik obsługi klienta w restauracji, przypomnienie obsługi programu kelnerskiego oraz obsługą terminalu kart płatniczych, przygotowanie bufetu szwedzkiego do wydawania śniadań dla gości, obsługa gości podczas śniadań, rozliczanie śniadań, sporządzenie odpowiednich dokumentów, przygotowanie sali restauracyjnej, przypomnienie nazewnictwa poszczególnych części zastawy, przypomnienie zasad serwowania przystawek, dań głównych i deserów, przypomnienie metod przygotowania i serwowania drinków, przygotowanie sal szkoleniowych zgodnie z zamówieniem klienta, przypomnienie

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

8


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zasad otwieranie i zamykanie rachunków dla poszczególnych gości restauracji, rozliczenie i zamknięcie zmiany kelnerskiej, segregowanie prania wg asortymentu i przygotowanie do wydania do pralni, przygotowanie i utrzymanie sali konsumpcyjnej i konferencyjnej na branżową konferencję połączoną z imprezą integracyjną. Przypomnienie zasad chronienia mienia gości i hotelu, przypomnienie zasady postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości, przypomnienie zasady postepowania za rzeczy wniesione do ośrodka i pozostawione pod opieką pracowników - omówienie i przypomnienie zasad związanych z zarządzaniem powierzonymi narzędziami i środkami pracy. Tydzień czwarty 35 godzin Łącznie 140godzin praktyk Włocławek, 09.05.2013. Agnieszka Gabryelczyk ............................................................................ Włocławek, 11.05.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska miejscowość, data, podpis akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

9

harmonogram_239  

pz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you