Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkoła Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej Branża handlowa Koordynator szkolny Jerzy Kornaś Koordynator branżowy Agnieszka Gabryelczyk Grupa II Liczba uczennic/ uczniów w grupie – 4 Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów: Martyna Ciepłuch Sławomir Jankowski Monika Jasińska Wojciech Szylke

8.

Pracodawca Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Tucholi, ul. Chojnicka 13, 89-500 Tuchola

9.

Opiekunka/opiekun praktyk: Kornaś Małgorzata, tel. 662-987-164 e-mail: gosiakornas@poczta.onet.pl

10.

Termin praktyk - 06.05.2013 – 31.05.2013

11.

Miejsce odbywania praktyki Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Tucholi, ul. Chojnicka 13, 89-500 Tuchola

12.

Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej 140

13.

Tygodniowy wymiar godzin nieprzekraczający 35

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

1


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Data

1.

06.05.2013

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami) 800 – 1530

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 7

(przerwa 1100 - 1130)

2.

07.05.2013

800 – 1530

sprzedawca

7

(przerwa 1100 - 1130)

3.

08.05.2013

800 – 1530

sprzedawca

7

(przerwa 1100 - 1130)

4.

09.05.2013

800 – 1530

sprzedawca

7

(przerwa 1100 - 1130) 5.

10.05.2013

800 – 1530 (przerwa 1100 - 1130)

Stanowisko odbywania praktyki

sprzedawca

7 sprzedawca

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Uwagi

Podpisanie umów z uczniami dotyczącymi przystąpienia do projektu. Test na wstępie sprawdzający wiadomości uczniów. Omówienie godzin i zasad pracy w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Tucholi . Omówienie wszystkich spraw organizacyjnych. Zapoznanie uczniów z organizacją pracy w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” oraz z regulaminami obowiązującymi w. Omówienie zasad dyscypliny pracy. Określanie pożądanych postaw oraz zewnętrznego wyglądu pracownika handlu. Zapoznanie uczniów z organizacją zaopatrzenia w towary. Uczestniczenie w rozmowach z dostawcami. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Uczestniczenie w pracach związanych z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów. Dokumentowanie przyjęcia towarów. Przygotowanie towarów do sprzedaży. Rozliczenie utargu. Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów. Sporządzanie dokumentacji wydania towarów. Rozliczanie utargu. Zapoznanie się z technikami zastosowania narzędzi marketingowych dotyczących prowadzenia działalności handlowej. Uczestniczenie w procesie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Dokumentowanie reklamacji. Organizacja zaopatrzenia w towary. Uczestniczenie w rozmowach z dostawcami. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Uczestniczenie w pracach związanych z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów. Dokumentowanie przyjęcia towarów. Przygotowanie towarów do sprzedaży. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego. Prowadzenia rozmowy sprzedażowej. Inkasowanie należności od klienta. Rozliczanie dziennego utargu. Organizacja zaopatrzenia w towary. Uczestniczenie w rozmowach z dostawcami. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Uczestniczenie w pracach związanych z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów. Dokumentowanie przyjęcia towarów. Przygotowanie towarów do sprzedaży.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

2


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tydzień pierwszy 35 godzin 6. 13.05.2013 800 – 1530

7.

14.05.2013

(przerwa 1100 - 1130) 800 – 1530

7 sprzedawca 7

(przerwa 1100 - 1130)

8.

15.05.2013

800 – 1530

sprzedawca

7

(przerwa 1100 - 1130) 9.

16.05.2013

800 – 1530

sprzedawca

7

(przerwa 1100 - 1130)

10. 17.05.2013

800 – 1530

sprzedawca

7

(przerwa 1100 - 1130)

Tydzień drugi 35 godzin 11. 20.05.2013 800 – 1530 (przerwa 1100 - 1130)

sprzedawca

7

sprzedawca

Sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów. Sporządzanie dokumentacji wydania towarów. Uczestniczenie w procesie przyjmowania reklamacji. Dokumentowanie reklamacji. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów. Sporządzanie dokumentacji wydania towarów. Rozliczanie utargu. Zapoznanie się z technikami zastosowania narzędzi marketingowych dotyczących prowadzenia działalności handlowej. Uczestniczenie w procesie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Dokumentowanie reklamacji. Organizacja zaopatrzenia w towary. Uczestniczenie w rozmowach z dostawcami. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Uczestniczenie w pracach związanych z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów. Dokumentowanie przyjęcia towarów. Przygotowanie towarów do sprzedaży. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów. Sporządzanie dokumentacji wydania towarów. Rozliczanie utargu. Zapoznanie się z technikami zastosowania narzędzi marketingowych dotyczących prowadzenia działalności handlowej. Uczestniczenie w procesie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Dokumentowanie reklamacji. Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów. Sporządzanie dokumentacji wydania towarów. Rozliczanie utargu. Zapoznanie się z technikami zastosowania narzędzi marketingowych dotyczących prowadzenia działalności handlowej. Uczestniczenie w procesie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Dokumentowanie reklamacji

.

Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów. Sporządzanie dokumentacji wydania towarów. Rozliczanie utargu. Zapoznanie się z technikami zastosowania narzędzi marketingowych dotyczących prowadzenia działalności handlowej. Uczestniczenie w procesie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Dokumentowanie reklamacji.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

3


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12. 21.05.2013

800 – 1530

7

(przerwa 1100 - 1130) 13. 22.05.2013

800 – 1530

sprzedawca

7

(przerwa 1100 - 1130)

14. 23.05.2013

800 – 1530

sprzedawca

7

(przerwa 1100 - 1130)

15. 24.05.2013

800 – 1530

sprzedawca

7

(przerwa 1100 - 1130) 16. 25.05.2013

800 – 1530

sprzedawca

7

(przerwa 1100 - 1130)

Tydzień trzeci 42 godzin 17. 27.05.2013 800 – 1530

sprzedawca

7

(przerwa 1100 - 1130) 18. 28.05.2013

800 – 1530

sprzedawca

7

sprzedawca

Organizacja zaopatrzenia w towary. Uczestniczenie w rozmowach z dostawcami. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Uczestniczenie w pracach związanych z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów. Dokumentowanie przyjęcia towarów. Przygotowanie towarów do sprzedaży. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów. Sporządzanie dokumentacji wydania towarów. Rozliczanie utargu. Zapoznanie się z technikami zastosowania narzędzi marketingowych dotyczących prowadzenia działalności handlowej. Uczestniczenie w procesie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Dokumentowanie reklamacji. Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów. Sporządzanie dokumentacji wydania towarów. Rozliczanie utargu. Zapoznanie się z technikami zastosowania narzędzi marketingowych dotyczących prowadzenia działalności handlowej. Uczestniczenie w procesie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Dokumentowanie reklamacji. Prowadzenie dokumentacji reklamowej Organizacja zaopatrzenia w towary. Uczestniczenie w rozmowach z dostawcami. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Uczestniczenie w pracach związanych z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów. Dokumentowanie przyjęcia towarów. Przygotowanie towarów do sprzedaży. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Sporządzanie dokumentacji sprzedaży towarów. Sporządzanie dokumentacji wydania towarów. Rozliczanie utargu. Zapoznanie się z technikami zastosowania narzędzi marketingowych dotyczących prowadzenia działalności handlowej. Uczestniczenie w procesie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Dokumentowanie reklamacji. Organizacja zaopatrzenia w towary. Uczestniczenie w rozmowach z dostawcami. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Uczestniczenie w pracach związanych z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów. Dokumentowanie przyjęcia towarów. Przygotowanie towarów do sprzedaży. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Prowadzenie poradnictwa sprzedażowego. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Sporządzanie

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

4


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(przerwa 1100 - 1130)

dokumentacji sprzedaży towarów. Sporządzanie dokumentacji wydania towarów. Rozliczanie utargu. Zapoznanie się z technikami zastosowania narzędzi marketingowych dotyczących prowadzenia działalności handlowej. Uczestniczenie w procesie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Dokumentowanie reklamacji. 19. 29.05.2013 800 – 1530 7 Test na zakończenie miesięcznej praktyki zawodowej. Organizacja zaopatrzenia w towary. Uczestniczenie w rozmowach z dostawcami. (przerwa Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. Uczestniczenie w pracach 1100 - 1130) sprzedawca związanych z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów. Dokumentowanie przyjęcia towarów. Przygotowanie towarów do sprzedaży. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Organizacja zaopatrzenia w towary. Uczestniczenie w rozmowach z dostawcami. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupu towarów. 30.05.2013 BOŻE CIAŁO – DIZEŃ WOLNY ODPRACOWANY 25.05.2013R. 20. 31.05.2013 800 – 1530 7 Podsumowanie zdobytej wiedzy podczas praktyki w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Tucholi. Podsumowanie zasad organizacji zaopatrzenia w towar, przeprowadzenie rozmowy z dostawcami, sporządzenie dokumentacji (przerwa 1100 - 1130) dotyczącej zakupu towarów, udział w pracy związanej z ilościowym i jakościowym odbiorem towarów, dokumentowanie przyjęcia towarów, przygotowanie towarów sprzedawca do sprzedaży, przeprowadzenie poradnictwa sprzedażowego, przeprowadzenie rozmowy sprzedażowej, sporządzenie dokumentacji sprzedaży towarów, sporządzenie dokumentacji wydania towarów, inkasowanie należności, rozliczanie utargu, udział w procesie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, dokumentowanie reklamacji, zastosowanie narzędzi marketingowych działalności handlowej. Tydzień czwarty 28 godzin Łącznie 140godzin praktyk Włocławek, 24.04.2013. Agnieszka Gabryelczyk ............................................................................ miejscowość, data, podpis Włocławek, 27.04.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

5

harmonogram_236  
harmonogram_236  

pz

Advertisement