Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkoła Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, ul. Pocztowa 14B, 84-910 Więcbork Branża hotelarska Koordynator szkolny Sławomir Kulpinski Koordynator branżowy Agnieszka Gabryelczyk Grupa II Liczba uczennic/ uczniów w grupie – 5 Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów: Oźmińska Monika Tomaszewska Marika Powalisz Daria Zemka Justyna Wiatr Adrianna Zofia

8.

Pracodawca Hotel Uzdrowiskowy St. George, ul. Wojska Polskiego 2, 87-720 Ciechocinek

9.

Opiekunka/opiekun praktyk Dariusz Serkowski tel. 54 54 253 00 00 e-mail: ciechocinek@st-george.pl

10.

Termin praktyk 03.06.2013 – 28.06.2013

11.

Miejsce odbywania praktyki Hotel Uzdrowiskowy St. George, ul. Wojska Polskiego 2, 87-720 Ciechocinek

12.

Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej 140

13.

Tygodniowy wymiar godzin nieprzekraczający 35

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

1


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Data

1.

03.06.2013

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30)

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 7

Stanowisko odbywania praktyki

8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja

2.

04.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30)

7

pokojowa

7

kelner

7

obsługa imprez

8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja 3.

05.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30) 8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja

4.

06.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Uwagi

- Podpisanie umów z uczniami dotyczącymi przystąpienia do projektu, - Test na wstępie sprawdzający wiadomości i umiejętności praktyczne uczniów, - Omówienie godzin pracy na poszczególnych stanowiskach, omówienie wszystkich spraw organizacyjnych, - Zapoznanie się z pomieszczeniami w Hotelu St.George w Ciechocinku (układ funkcjonalny), - Szkolenie bhp, p. poż. i higieniczno sanitarnych, - Zapoznanie z obowiązującym minimum sanitarno-epidemiologicznym, - Zapoznanie się z regulaminem hotelu i jego części gastronomicznej, zapoznanie się z dokumentacją hotelu – tłumaczenie karty menu z języka obcego na język polski, obsługa gości w języku obcym (j. angielski). - Poznanie zakresu czynności na stanowisku oraz uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku pokojowej (przygotowanie domku do wynajęcia zgodnie z obowiązującym standardem, obsługa gościa w języku obcym j. angielski), - Stosowanie zasady współpracy w zespole, - Zaaranżowanie jednostki mieszkalną pod względem wyposażenia z zachowaniem funkcji i estetyki wnętrza zgodnie ze standardem w Hotelu St.George w Ciechocinku. - Poznanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z obsługą konsumenta i salą kelnerską (zapoznanie się z techniką obsługi klienta w restauracji, zapoznanie z programem kelnerskim oraz obsługą terminalu kart płatniczych, przygotowanie bufetu szwedzkiego do wydawania śniadań dla gości, utrzymanie na nim czystości oraz ciągłe uzupełnianie brakujących potraw, rozliczanie posiłków, sporządzenie odpowiednich dokumentów, itp.), zapoznanie z nazewnictwem poszczególnych części zastawy, zapoznanie z techniką serwowania przystawek, dań głównych i deserów, zapoznanie się z metodami przygotowania i serwowania drinków, otwieranie i zamykanie rachunków dla poszczególnych gości restauracji, rozliczenie i zamknięcie zmiany kelnerskiej, segregowanie prania wg asortymentu i przygotowanie do wydania do pralni. - Organizowanie usług dodatkowych na życzenie gości – zwiedzanie Ciechocinka i okolic, przygotowanie bufetu szwedzkiego do wydawania śniadań dla gości,

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

2


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14.00 – 14.30) 8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja 5.

07.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30)

7

pokojowa

7

zarządzanie gastronomią

7

administracja oraz pokojowa

7

Administracja oraz kelner

8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja Tydzień pierwszy 35 godzin 6. 10.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30) 8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja

7.

11.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30) 8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja

8.

12.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30)

utrzymanie na nim czystości oraz ciągłe uzupełnianie brakujących potraw, rozliczanie śniadań, sporządzenie odpowiednich dokumentów itp, zapoznanie z techniką serwowania przystawek, dań głównych i deserów, zapoznanie się z metodami przygotowania i serwowania drinków, przygotowanie sal szkoleniowych zgodnie z zamówieniem klienta, otwieranie i zamykanie rachunków dla poszczególnych gości restauracji, rozliczenie i zamknięcie zmiany kelnerskiej). - Utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych i ogólnodostępnych w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie z normami przyjętymi w Hotelu St.George w Ciechocinku - Segregowanie prania wg asortymentu, - Utrzymanie porządku w magazynie pościeli czystej i brudnej, - Zasady przekazywania pościeli do pralni i odbierania z pralni.

- Przygotowanie karty menu uwzględniającej kuchnię regionalną i sezon letni - Przygotuj kalkulację potraw, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotelu St.George w Ciechocinku, dokonanie tłumaczenia karty menu ośrodka na j. angielski, - Przywitanie gościa zagranicznego i zaproponowanie miejsca w ośrodku kompleksowa obsługa gościa, - Pożegnanie gościa zagranicznego oraz pełne rozliczenie usług Hotelu St.George w Ciechocinku, - Polecanie oferty gastronomicznej obcokrajowcom, - Prowadzenie rozliczeń kelnerskich. - Omówienie sporządzenia oferty, praktyczna nauka przygotowania oferty dla klienta, nauka robienia kosztorysu i rozliczenia oferty dla gości hotelu, - Doprowadzenie pomieszczeń ogólnodostępnych i mieszkalnych do stanu gotowości eksploatacyjnej, -Zapoznanie się ze strukturą administracyjną i prawną w Hotelu St.George w Ciechocinku -Przygotowanie oferty na organizację wesela na 140osób (przygotowanie karty menu, przygotowanie sali, przygotowanie oprawy muzycznej na wesele, przygotowanie pełnego kosztorysu świadczonej usługi) - Struktura administracyjno- prawna w Hotelu St.George w Ciechocinku w praktyce, - Przygotowanie sali konsumenckiej i obsługa stałych gości z państw UE w języku obcym j. angielskim,

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

3


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9.

13.06.2013

8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja 9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30)

- Zapoznanie z zasadami funkcjonowania programów komputerowych używanych w hotelu.

7

recepcjonista

7

recepcjonista

7

obsługa konsumenta

8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja 10. 14.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30) 8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja

Tydzień drugi 35 godzin 11. 17.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30) 8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja

- Poznanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku recepcjonisty, - Poznanie oferty ośrodka zamieszczonej na stronie internetowej, - Wypełnianie dokumentów związanych z przyjęciem rezerwacji: grafik rezerwacji, formularz rezerwacji, potwierdzenie rezerwacji, rezygnacja z rezerwacji Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa, - Wysyłanie potwierdzenia rezerwacji za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej. Zapoznanie się z funkcjonowaniem programu hotelowego CHART, - Zapoznanie się z technikami obsługi klienta, z techniką przepływu informacji między pracownikami, - Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa, - Zameldowanie gościa - przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez Hotel St.George w Ciechocinku, - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji, - Prowadzenie korespondencji hotelu. - Przygotowanie kompleksowej obsługi gości w Hotelu St.George w Ciechocinku oraz sporządzenie dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia, zameldowaniem, rozliczeniem pobytu gości z uwzględnieniem rodzaju usług i zamówienia, - Obsługa gości obcojęzycznych przyjeżdzających do hotelu – j. angielski. - Przygotowanie oferty dla firm, - Organizacja wieczorku tanecznego dla gości ośrodka oraz dla innych gości

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

4


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12. 18.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30)

7

recepcjonista

7

kelner

8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja

13. 19.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30) 8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja

14. 20.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30)

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja

15. 21.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30)

7

zarządzanie gastronomia oraz

chcących uczestniczyć w imprezie. - Przyjęcie zlecenia na rezerwację pokoju oraz organizację innych usług zleconych przez gości hotelu, - Rejestrowanie i prowadzenie korespondencji, - Wypełnienie dokumentów związanych z zameldowaniem, wymeldowaniem gościa, - Obsługa gości hotelu w języku obcym j. angielski, - Przedstawianie aktualnej oferty Hotelu St.George w Ciechocinku (przygotowanie indywidualnej oferty hotelu na zamówienie gości), - Rozpoznawanie potrzeb gości oraz sporządzanie oferty Hotelu St.George w Ciechocinku.. - Utrzymanie porządku w sali konsumenckiej i dostosowanie jej do obsługi, - Przywitanie i obsługa stałych gości z krajów UE w sali konsumenckiej (j. angielski), - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon. - Pomoc przy organizacji usług dla przebywających w hotelu gości z Niemiec, - Przygotowanie karty menu uwzględniającej kuchnię regionalną i sezon letni, - Przygotowanie kalkulacji potraw, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotelu St.George w Ciechocinku, -Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez hotel, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji, - prowadzenie korespondencji hotelowej. - Pomoc przy organizacji usług turystycznych dla przebywających w Hotelu St.George w Ciechocinku grupy kuracjuszy związane z aktywnym wypoczynkiem. Przygotowanie i rozliczenie imprez organizowanych dla gości hotelu,

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

5


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

recepcjonista

- Przygotować i poprowadzić procedurę wymeldowania grupy, - Wystawienie dokumentu potwierdzającego zapłatę – faktura VAT, - Przywitanie/pożegnanie gości w języku ojczystym oraz ,j. angielskim, - Stosowanie odpowiednich form promocji, - Organizowanie i rozliczanie imprez zleconych.

7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

7

zarządzanie gastronomia oraz recepcjonista

- Przygotowanie kalkulacji potraw, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w Hotelu St.George w Ciechocinku, -Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Przyjmowanie rezerwacji pokoi – telefonicznie oraz e-mailem, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez hotel, - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji - Prowadzenie korespondencji hotelu. - Pomoc przy organizacji wieczorku tanecznego. - Przygotowanie karty menu uwzględniającej kuchnię regionalną i sezon letni - Przygotowanie kalkulacji potraw – przetłumaczenie jej na j. angielski, - Przygotowanie propozycji oferty marketingowej usług gastronomicznych restauracji w hotelu, -Obsługa centrali telefonicznej – odbieranie telefonów, przełączanie rozmów do odpowiednich osób, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez hotel, - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon, - Metody rozliczania imprez okolicznościowych oraz konferencji, - Prowadzenie korespondencji hotelu.

8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja Tydzień trzeci 35 godzin 16. 24.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30) 8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja

17. 25.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30) 8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

6


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18. 26.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30)

7

recepcjonista

7

recepcjonista

7

Pokojowa + Obsługa konsumenta

8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja 19. 27.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30) 8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja

20. 28.06.2013

9.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30) 8.00-śniadanie 14-14.30 obiad 18.00 – kolacja

- Przygotowanie i rozliczenie imprez organizowanych dla gości Hotelu St.George w Ciechocinku. - Przygotowanie i poprowadzenie procedurę wymeldowania grupy, - Wystawienie dokumentu potwierdzającego zapłatę – faktura VAT, - Przywitanie gości w języku obcym – j. angielski – kompleksowa obsługa gościa, - Stosowanie odpowiednich form promocji, - Organizowanie i rozliczanie imprez zleconych, - Obsługa gościa hotelowego w obcym języku – j. angielski. Egzamin na zakończenie miesięcznej praktyki zawodowej u pracodawcy, Przywitanie gości zagranicznych z Niemiec (j. angielski), - Przygotować i poprowadzić procedurę przyjęcia gości w j. angielskim, - Wypełnienie dokumentów meldunkowych – w j. angielskim, - Zaprezentowanie oferty ośrodka w j. angielskim dla gości Niemiec - otwarcie rachunku gości - kompleksowa obsługa gościa, zamknięcie rachunku gościa, - Zapoznanie się z funkcjonowaniem programu hotelowego CHART, - Zapoznanie się z technikami obsługi klienta, z techniką przepływu informacji między pracownikami, - Zameldowanie gościa- przekazanie mu wszystkich informacji odnośnie usług świadczonych przez hotel. - Rozliczenie gościa - wystawienie odpowiednich dokumentów, - Wystawianie odpowiednich dokumentów dokumentując wszystkie operacje w danym dniu: dokumenty typu KP, KW, faktura VAT, paragon. Podsumowanie zdobytych umiejętności na wszystkich stanowiskach pracy w Hotelu St.George w Ciechocinku tj.: przygotowanie domków do wynajęcia zgodnie z obowiązującym standardem w ośrodku, zaaranżowanie jednostki mieszkalną pod względem wyposażenia z zachowaniem funkcji i estetyki wnętrza zgodnie ze standardem, przypomnienie technik obsługi klienta w restauracji, przypomnienie obsługi programu kelnerskiego oraz obsługą terminalu kart płatniczych, przygotowanie bufetu szwedzkiego do wydawania śniadań dla gości, obsługa gości podczas śniadań, rozliczanie śniadań, sporządzenie odpowiednich dokumentów, przygotowanie sali restauracyjnej, przypomnienie nazewnictwa poszczególnych części zastawy, przypomnienie zasad serwowania przystawek, dań głównych i deserów, przypomnienie metod przygotowania i serwowania drinków, przygotowanie sal szkoleniowych zgodnie z zamówieniem klienta, przypomnienie zasad otwieranie i zamykanie rachunków dla poszczególnych gości restauracji, rozliczenie i zamknięcie zmiany kelnerskiej, segregowanie prania wg asortymentu i

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

7


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

przygotowanie do wydania do pralni, przygotowanie i utrzymanie sali konsumpcyjnej i konferencyjnej na branżową konferencję połączoną z imprezą integracyjną. Przypomnienie zasad chronienia mienia gości i Hotelu St.George w Ciechocinku, przypomnienie zasady postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości, przypomnienie zasady postepowania za rzeczy wniesione do ośrodka i pozostawione pod opieką pracowników - omówienie i przypomnienie zasad związanych z zarządzaniem powierzonymi narzędziami i środkami pracy. Tydzień czwarty 35 godzin Łącznie 140godzin praktyk Włocławek, 23.05.2013. Agnieszka Gabryelczyk ............................................................................ Włocławek, przesłano do akceptacji 27.05.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska miejscowość, data, podpis akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

8

harmonogram_231  

pz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you