Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WĄBRZEŹNIE Branża: MECHANICZNA Koordynator szkolny – TADEUSZ GIERSZEWSKI Koordynator branżowy – MIROSŁAW KULCZYŃSKI Grupa III Liczba uczniów - 5 Imiona i nazwiska uczniów – MATEUSZ PAWLIKOWSKI, MARIAN BETKER, JACEK LASKOWSKI, MATEUSZ KAMIŃSKI, JAKUB BŁAŻEJEWICZ 8. Pracodawca – PHS HYDROTOR S.A. 9. Opiekun praktyk – RAFAŁ CZAMAJŁO 10. Termin praktyk – 17.06.2013r. do 12.07.2013r. 11. Miejsce odbywania praktyk: 89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 72 12. Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej - 140 13. Tygodniowy wymiar godzin - 35 Lp.

1.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

17.06.2013r.

8:00 – 15:00

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 7

Stanowisko odbywania praktyki

Biuro

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Rozpoczęcie praktyki: 1) zapoznanie z regulaminem i harmonogramem praktyki, 2) czynności związane z rozpoczęciem praktyki, 3) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 4) zapoznanie uczniów z organizacją pracy w przedsiębiorstwie oraz działami, w których będzie odbywała się praktyka

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

18.06.2013r. 19.06.2013r. 20.06.2013r. 21.06.2013r. 24.06.2013r. 25.06.2013r. 26.06.2013r. 27.06.2013r. 28.06.2013r.

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

7 7 7 7 7 7 7 7 7

Biuro Biuro Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala

11.

01.07.2013r.

8:00 – 15:00

7

Hala

12. 13. 14. 15. 16.

02.07.2013r. 03.07.2013r. 04.07.2013r. 05.07.2013r. 08.07.2013r.

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

7 7 7 7 7

Hala Hala Biuro Biuro Biuro

17. 18.

09.07.2013r. 10.07.2013r.

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

7 7

Biuro Biuro

19.

11.07.2013r.

8:00 – 15:00

7

Biuro

20.

12.07.2013r.

8:00 – 15:00

7

Biuro

Dozorowanie pracy urządzeń mechatronicznych Dozorowanie pracy urządzeń mechatronicznych Projektowanie, instalowanie i obsługiwanie urządzeń mechatronicznych Projektowanie, instalowanie i obsługiwanie urządzeń mechatronicznych Programowanie i nastawianie parametrów urządzeń mechatronicznych Programowanie i nastawianie parametrów urządzeń mechatronicznych Wykonywanie podstawowych napraw i regulacji urządzeń mechatronicznych Wykonywanie podstawowych napraw i regulacji urządzeń mechatronicznych Instalowanie i użytkowanie oprogramowań niezbędnych do pracy urządzeń mechatronicznych Instalowanie i użytkowanie oprogramowań niezbędnych do pracy urządzeń mechatronicznych Ocenianie stanu technicznego urządzeń mechatronicznych Ocenianie stanu technicznego urządzeń mechatronicznych Prowadzenie dokumentacji technicznej Prowadzenie dokumentacji technicznej Sporządzanie protokołów uszkodzeń, awarii i przeprowadzonych napraw urządzeń mechatronicznych Dział marketingu Czytanie, analizowanie oraz samodzielne opracowanie dokumentacji technicznej urządzenia i systemów mechatronicznych Czytanie, analizowanie oraz samodzielne opracowanie dokumentacji technicznej urządzenia i systemów mechatronicznych Zakończenie praktyki: 1) ocena i zaliczenie praktyki 2) podsumowanie praktyki zawodowej 3) załatwienie formalności związanych z zakończeniem praktyki 4) potwierdzenie odbytej praktyki w dzienniczku praktyk.

Włocławek, 17.05.2013r. Mirosław Kulczyński ............................................................................ miejscowość, data, podpis Włocławek, 20.05.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_227  
harmonogram_227  

pz

Advertisement