Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ Branża: MECHANICZNA Koordynator szkolny – AGNIESZKA KAMIŃSKA Koordynator branżowy – MIROSŁAW KULCZYŃSKI Grupa I Liczba uczniów - 5 Imiona i nazwiska uczniów – SZYMON JURGOŃSKI, KAMIL KOZEK, JAKUB PILARCZYK, KAMIL SOLARCZYK, PIOTR ŚWISTALSKI 8. Pracodawca – P.W. UNI – CAR S.A. 9. Opiekun praktyk – JANUSZ KUCZKOWSKI 10. Termin praktyk – 06.05.2013r. do 01.06.2013r. 11. Miejsce odbywania praktyk: BYDGOSZCZ, UL. MODRZEWIOWA 7 12. Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej - 140 13. Tygodniowy wymiar godzin - 35 Lp.

1.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

06.05.2013r.

8:00 – 15:00

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 7

Stanowisko odbywania praktyki

Biuro

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Rozpoczęcie praktyki: 1) zapoznanie z harmonogramem i regulaminem praktyki, 2) czynności związane z rozpoczęciem praktyki, 3) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 4) zapoznanie uczniów z organizacją pracy w przedsiębiorstwie oraz działami, w których będzie odbywała się praktyka

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

07.05.2013r. 08.05.2013r. 09.05.2013r. 10.05.2013r. 13.05.2013r. 14.05.2013r. 15.05.2013r. 16.05.2013r. 17.05.2013r. 20.05.2013r. 21.05.2013r. 22.05.2013r. 23.05.2013r. 24.05.2013r. 27.05.2013r. 28.05.2013r. 29.05.2013r. 31.05.2013r. 01.06.2013r.

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Biuro Biuro Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Biuro

Włocławek, 04.03.2013r. Mirosław Kulczyński ..................................................................................................... miejscowość, data, podpis koordynatora branżowego

Obróbka ręczna Obróbka ręczna Połączenia nierozłączne Połączenia nierozłączne Obróbka wiórowa Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacja samochodów Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacja samochodów Biuro obsługi klienta Biuro obsługi klienta Naprawa nadwozi Naprawa nadwozi Naprawa podwozi Naprawa podwozi Naprawa silników Naprawa silników Naprawa wyposażenia elektrycznego Techniczna obsługa samochodu Techniczna obsługa samochodu Zakończenie praktyki: 1) ocena i zaliczenie praktyki 2) podsumowanie praktyki zawodowej 3) załatwienie formalności związanych z zakończeniem praktyki 4) potwierdzenie odbytej praktyki w dzienniczku praktyk.

Włocławek, przesłano do akceptacji 11.04.2013r., Włocławek, 13.04.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_211  
harmonogram_211  

pz

Advertisement