Issuu on Google+

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ 2. Branża: MECHANICZNA 3. Koordynator szkolny – AGNIESZKA KAMIŃSKA 4. Koordynator branżowy – MIROSŁAW KULCZYŃSKI 5. Grupa II 6. Liczba uczniów - 3 7. Imiona i nazwiska uczniów – ADRIAN OLCZAK, MATEUSZ PACIOREK, DAWID WEGNER 8. Pracodawca – FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA “BOL - MOT” PIOTR BOLIŃSKI 9. Opiekun praktyk – PIOTR KOLMAJER 10. Termin praktyk – 06.05.2013r. do 01.06.2013r. 11. Miejsce odbywania praktyk: 86-032 NIEMCZ, UL. BYDGOSKA 43 12. Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej - 140 13. Tygodniowy wymiar godzin - 35 Lp.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

1.

06.05.2013r.

8:00 – 15:00

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 7

2.

07.05.2013r.

8:00 – 15:00

7

Stanowisko odbywania praktyki

Biuro

Hala

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Rozpoczęcie praktyki: 1) zapoznanie z harmonogramem i regulaminem praktyki, 2) czynności związane z rozpoczęciem praktyki, 3) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 4) zapoznanie uczniów z organizacją pracy w przedsiębiorstwie oraz działami, w których będzie odbywała się praktyka Obróbka ręczna

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

08.05.2013r. 09.05.2013r. 10.05.2013r. 13.05.2013r. 14.05.2013r. 15.05.2013r. 16.05.2013r. 17.05.2013r. 20.05.2013r. 21.05.2013r. 22.05.2013r. 23.05.2013r. 24.05.2013r. 27.05.2013r. 28.05.2013r. 29.05.2013r. 31.05.2013r. 01.06.2013r.

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Hala Hala Hala Hala Hala Hala Biuro Biuro Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Biuro

Włocławek, 04.03.2013r. Mirosław Kulczyński ..................................................................................................... miejscowość, data, podpis koordynatora branżowego

Obróbka ręczna Połączenia nierozłączne Połączenia nierozłączne Obróbka wiórowa Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacja samochodów Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacja samochodów Biuro obsługi klienta Biuro obsługi klienta Naprawa nadwozi Naprawa nadwozi Naprawa podwozi Naprawa podwozi Naprawa silników Naprawa silników Naprawa wyposażenia elektrycznego Techniczna obsługa samochodu Techniczna obsługa samochodu Zakończenie praktyki: 1) ocena i zaliczenie praktyki 2) podsumowanie praktyki zawodowej 3) załatwienie formalności związanych z zakończeniem praktyki 4) potwierdzenie odbytej praktyki w dzienniczku praktyk.

Włocławek, przesłano do akceptacji 11.04.2013r., Włocławek, 13.04.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


harmonogram_209