Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2.

Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: Szkoła:

3. Branża: 4. Rodzaj/ nazwa zajęć: 5. Prowadzący:

Lp.

Data

Dzień tygodnia

1 2 3 4 5 6 7

05.11.2012 12.11.2012 19.11.2012 26.11.2012 3.12.2012 10.12.2012 17.12.2012 07.01.2013 14.01.2013 28.01.2013 04.02.2013 11.02.2013 18.02.2013

poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek

8 9 10 11 12 13

Zbigniew Piotrowski Zespół Szkół CKU w Gronowie (uczniowie klas Technikum kształcącego w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa) mechaniczna Język angielski poszerzony o słownictwo z zakresu mechaniki mgr Rafał Derda

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami) 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 8:00-14:55 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15

Liczba godzin lekcyjnych

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4

Zespół Szkół CKU w Gronowie, Gronowo 128, sala: 112

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi

Pierwszy dzień ferii


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

25.02.2013 04.03.2013 11.03.2013 18.03.2013 25.03.2013 12.03.2013 08.04.2013 15.04.2013 22.04.2013 29.04.2013 06.05.2013 13.05.2013 20.05.2013 27.05.2013 03.06.2013 10.06.2013 17.06.2013 24.06.2013

poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek poniedziałek

15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15 15:00 – 18:15

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Zespół Szkół CKU w Gronowie, Gronowo 128, sala: 112

Zbigniew Piotrowski, Gronowo 31.10.2012 r. …………………………………………………………… miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego Izabela Kaszubska – Tomaszewska, Włocławek, 31.10.2012r. ………………………………………………………………. Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_150  

pz