Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013, W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5. Lp.

Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: DOROTA SYKUŁA Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH WŁOCŁAWEK Branża: HOTELARSKA Rodzaj/ nazwa zajęć: ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM „ PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ ” Prowadzący: AGNIESZKA GOLON – GROCHOWINA Data

Dzień tygodnia

1.

31.10.2012

ŚRODA

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami) 8.00 – 9.35

Liczba godzin lekcyjnych

2.

05.11.2012

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 9.35

2h

3.

14.11.2012

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

4.

28.11.2012

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

5.

03.12.2012

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 9.35

2h

6.

05.12.2012

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

2h

10.12.2012

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 9.35

2h

7. 8.

12.12.2012

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

9.

19.12.2012

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi

W ZALEŻNOŚCI OD REALIZOWANEGO ZAGADNIENIA ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ JAKO: * ZAJĘCIA GRUPOWE *INDYWIDUALNE ROZMOWY DORADCZE REALIZOWANE NA PODSTAWIE INDYWIDUALNYCH USTALEŃ Z BO.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10.

09.01.2013

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

11.

30.01.2013

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

12.

06.02.2013

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

13.

13.02.2013

8.00 – 9.35

2h

14.

20.02.2013

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

15.

27.02.2013

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

16.

06.03.2013

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

16

13.03.2013

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

17.

20.03.2013

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

18.

27.03.2013

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

19.

10.04.2013

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

20

17.04.2013

ŚRODA

8.00 – 9.35

2h

ŚRODA

ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A

Odwołanie zajęć, pismo z 01.03.2013r

Odpracowanie zajęć z 06.03.2013 r., pismo z dnia 01.03.2013 r.

ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A ZSCH, UL. BUWARY 4 WŁOCŁAWEK, SALA NR 303 A

Włocławek, zmiana z 01.03.2013 r. Dorota Sykuła miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego Włocławek, akceptacja zmiany 1.03.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_140  

pz

Advertisement