Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: Agnieszka Kamińska 2. Szkoła: Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej Nakło ul. Dąbrowskiego 4 3. Branża: mechaniczna 4. Rodzaj/ nazwa zajęć: zajęcia praktycznej nauki zawodu w CKP 5. Prowadzący: Henryk Wojciechowski

Lp.

Data

Dzień tygodnia

1

22.10.1012

poniedziałek

2

24.10.2012

środa

3

29.10.2012

poniedziałek

4

31.10.2012

środa

5

5.11.2012

poniedziałek

6

7.11.2012

środa

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami) 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

Liczba godzin lekcyjnych

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7

12.11.2012

poniedziałek

8

14.11.2012

środa

9

19.11.2012

poniedziałek

10

21.11.2012

środa

11

26.11.2012

poniedziałek

12

28.11.2012

środa

13

3.12.2012

poniedziałek

14

5.12.1012

środa

15

10.12.2012

poniedziałek

16

12.12.2012

środa

17

17.12.2012

poniedziałek

15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18

19.12.2012

środa

19

7.01.2013

poniedziałek

20

9.01.2013

środa

15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25 15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

21

28.01.2013

poniedziałek

15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

22

30.01.2013

środa

15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

23

4.02.2013

poniedziałek

15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

24

6.02.2013

środa

15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Zajęcia przeniesione na 5.02.2013 w godz. 14.10 – 16.35– choroba prowadzącego Zajęcia przeniesione na 12.02.2013 w godz. 14.10 – 16.35– choroba prowadzącego Zmiana godzin odbywania zajęć w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły 14.10 – 16.35 Daty odbywania zajęć nie ulegają zmianie Zmiana godzin odbywania zajęć w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły 14.10 – 16.35 Daty odbywania zajęć nie ulegają zmianie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25

11.02.2013

poniedziałek

15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

26

13.02.2013

środa

15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

27

18.02.2013

poniedziałek

15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

28

20.02.2013

środa

15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

29

25.02.2013

poniedziałek

15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Zmiana godzin odbywania zajęć w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły 14.10 – 16.35 Daty odbywania zajęć nie ulegają zmianie Zmiana godzin odbywania zajęć w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły 14.10 – 16.35 Daty odbywania zajęć nie ulegają zmianie Zmiana godzin odbywania zajęć w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły 14.10 – 16.35 Daty odbywania zajęć nie ulegają zmianie Zmiana godzin odbywania zajęć w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły 14.10 – 16.35 Daty odbywania zajęć nie ulegają zmianie Zmiana godzin odbywania zajęć w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły 14.10 – 16.35 Daty odbywania zajęć nie ulegają zmianie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30

27.02.2013

środa

15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

31

4.03.2013

poniedziałek

15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

32

6.03.2013

środa

15.00 – 15.45 15.50 – 16.35 16.40 – 17.25

3

ZSŻŚ, Nakło ul. Dąbrowskiego 4, sala nr 25

Zmiana godzin odbywania zajęć w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły 14.10 – 16.35 Daty odbywania zajęć nie ulegają zmianie Zmiana godzin odbywania zajęć w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły 14.10 – 16.35 Daty odbywania zajęć nie ulegają zmianie Zajęcia przeniesione na 11.03.2013 r. godz. 14.10 - 16.35 Choroba prowadzącego Zmiana godzin odbywania zajęć w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły 14.10 – 16.35 Daty odbywania zajęć nie ulegają zmianie

Nakło nad Notecią, 18.10.2012 Agnieszka Kamińska Zmiana 28.01.2013r. Agnieszka Kamińska Zmiana 1.02.2013r. Agnieszka Kamińska Zmiana 1.03.2013r. Agnieszka Kamińska miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego Włocławek, 18.10.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja zmiany 28.01.2013r. Izabela Kaszubska – Tomaszewska

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akceptacja zmiany 1.02.2013r. Izabela Kaszubska – Tomaszewska Akceptacja zmiany 2.03.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_125  
harmonogram_125  

pz

Advertisement