Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” Załącznik nr 12 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

1. Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 2. Branża: BUDOWLANA 3. Koordynator szkolny - MICHAŁ HUMERSKI 4. Koordynator branżowy - KRZYSZTOF MISZTAL 5. Grupa I 6. Liczba uczennic/ uczniów – 5 7. Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów – Tomasz Kabath, Wojciech Węgierski, Bartosz Rink, Roch Bohaczyk, Michał Bloduch 8. Pracodawca - ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH Waldemar Bryzek 9. Opiekunka/opiekun praktyk – Adam Dryll tel.782 415 356 e-mail adamdryll@tlen.pl 10. Termin praktyk - 03.04.2013r. do 30.04.2013r. 11. Miejsce odbywania praktyki ( dokładny adres) Usługi Geodezyjne Waldemar Bryzek 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 11 12. Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej - 140 13. Tygodniowy wymiar godzin - 35 Lp.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

1.

03.04.2013

8:00 – 15:00

2.

04.04.2013

8:00 – 15:00

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 3

4 6 1

Stanowisko odbywania praktyki

Biuro

Biuro Biuro Teren

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Rozpoczęcie praktyki: 1) zapoznanie z harmonogramem praktyki, 2) czynności związane z rozpoczęciem praktyki, 3) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, Obliczanie wielkości liniowych na podstawie podziałki mapy. Obliczanie wielkości liniowych na podstawie podziałki mapy. Wykonywanie pomiarów wysokościowych w terenie przy pomocy niwelatora.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. 4. 5.

05.04.2013 08.04.2013 09.04.2013

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

7 7 6 1 7 7 6

Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren

6. 7. 8.

10.04.2013 11.04.2013 12.04.2013

9.

15.04.2013

8:00 – 15:00

1 7

Biuro Biuro

10.

16.04.2013

8:00 – 15:00

6

Biuro

11. 12. 13.

17.04.2013 18.04.2013 19.04.2013

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

14. 15. 16.

22.04.2013 23.04.2013 24.04.2013

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

17. 18. 19.

25.04.2013 26.04.2013 29.04.2013

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

1 7 7 6 1 7 7 6 1 7 7 6

Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren

20.

30.04.2013

8:00 – 15:00

1 4

Biuro Biuro

3

Biuro

Włocławek, 2013-02-26 Krzysztof Misztal ……………………………………………………………………. miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora branżowego

Wykonywanie pomiarów wysokościowych w terenie przy pomocy niwelatora. Wykonywanie pomiarów wysokościowych w terenie przy pomocy niwelatora. Wykonywanie pomiarów wysokościowych w terenie przy pomocy niwelatora. Wykonywanie pomiarów odległości w terenie. Wykonywanie pomiarów odległości w terenie. Wykonywanie pomiarów odległości w terenie. Wykonywanie pomiarów odległości w terenie. Sporządzanie planów sytuacyjnych na podstawie pomiarów liniowych w terenie. Sporządzanie planów sytuacyjnych na podstawie pomiarów liniowych w terenie. Sporządzanie planów sytuacyjnych na podstawie pomiarów liniowych w terenie. Tyczenie prostej i prostych prostopadłych w terenie. Tyczenie prostej i prostych prostopadłych w terenie. Tyczenie prostej i prostych prostopadłych w terenie. Tyczenie prostej i prostych prostopadłych w terenie. Wykonywanie pomiarów kątów między określonymi punktami w terenie. Wykonywanie pomiarów kątów między określonymi punktami w terenie. Wykonywanie pomiarów kątów między określonymi punktami w terenie. Wykonywanie pomiarów kątów między określonymi punktami w terenie. Tyczenie kątów w terenie. Tyczenie kątów w terenie. Tyczenie kątów w terenie. Tyczenie kątów w terenie. Dobieranie sprzętu i przyrządów mierniczych do tyczenia osi przebiegu drogi w terenie. Dobieranie sprzętu i przyrządów mierniczych do tyczenia osi przebiegu drogi w terenie. Podsumowanie, ewaluacja, zakończenie praktyki. Włocławek, 27.02.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska …………………………………………………………………………. akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_181  

pz