Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ W TUCHOLI Branża: MECHANICZNA Koordynator szkolny – JERZY KORNAŚ Koordynator branżowy – MIROSŁAW KULCZYŃSKI Grupa I Liczba uczniów - 5 Imiona i nazwiska uczniów – RAFAŁ RYBAK, MATEUSZ WIELANDT, KAJETAN CYNARZEWSKI, MACIEJ SZEWCZYK, PAWEŁ WELTROWSKI 8. Pracodawca – PHS HYDROTOR S.A. 9. Opiekun praktyk – BENEDYKT ZAKRZEWSKI 10. Termin praktyk – 06 MAJ 2013 ROK – 01 CZERWIEC 2013 ROK 11. Miejsce odbywania praktyk: PHS „HYDROTOR” S.A. 89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 72 12. Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej - 140 13. Tygodniowy wymiar godzin - 35 Lp.

1.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

06.05.2013r.

8:00 – 15:00

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 7

Stanowisko odbywania praktyki

Biuro

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Rozpoczęcie praktyki: 1) zapoznanie z harmonogramem i regulaminem praktyki, 2) czynności związane z rozpoczęciem praktyki, 3) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 4) zapoznanie uczniów z organizacją pracy w przedsiębiorstwie oraz działami, w których będzie odbywała się praktyka

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

07.05.2013r. 08.05.2013r. 09.05.2013r. 10.05.2013r. 13.05.2013r. 14.05.2013r. 15.05.2013r. 16.05.2013r. 17.05.2013r. 20.05.2013r. 21.05.2013r. 22.05.2013r. 23.05.2013r. 24.05.2013r. 27.05.2013r. 28.05.2013r. 29.05.2013r. 31.05.2013r. 01.06.2013r.

8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Hala Biuro Biuro Biuro Biuro Hala Hala Biuro Biuro Hala Hala Biuro

Dział obróbki Dział obróbki Narzędziownia Narzędziownia Dział montażu Dział montażu Dział utrzymania ruchu Dział utrzymania ruchu Dział marketingu Dział marketingu Dział marketingu Dział marketingu Dział utrzymania ruchu Dział utrzymania ruchu Dział projektowania Dział projektowania Dział kontroli jakości Dział kontroli jakości Zakończenie praktyki: 1) ocena i zaliczenie praktyki 2) podsumowanie praktyki zawodowej 3) załatwienie formalności związanych z zakończeniem praktyki 4) potwierdzenie odbytej praktyki w dzienniczku praktyk.

Włocławek, 27.02.2013r. Mirosław Kulczyński ............................................................................ miejscowość, data, podpis Włocławek, 28.02.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_175  

pz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you