Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5. 6. Lp.

Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: Danuta Paluszak Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu Branża: budowlana Rodzaj/ nazwa zajęć: Zajęcia z języka niemieckiego Prowadzący: Sylwia Sztandur Data

Dzień tygodnia

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami) 800 – 1115

Liczba godzin lekcyjnych 4

1

10.11.2012

sobota

2

12.11.2012

poniedziałek

1430 – 1745

4

3

19.11.2012

poniedziałek

1430 – 1745

4

4

26.11.2012

poniedziałek

1430 – 1745

4

5

03.12.2012

poniedziałek

1430 – 1745

4

6

10.12.2012

poniedziałek

1430 – 1745

4

7

17.12.2012

poniedziałek

1430 – 1745

4

8

07.01.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

9

14.01.2013

poniedziałek

1045 – 1400

4

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10

21.01.2013

poniedziałek

1045 – 1400

4

11

28.01.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

12

04.02.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

13

11.02.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

14

18.02.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

15

25.02.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

16

04.03.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

17

06.03.2013

środa

1000 – 1315

4

18

11.03.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

19

18.03.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

20

23.03.2013

sobota

800 – 1115

4

21

25.03.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

22

08.04.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

23

15.04.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

24

22.04.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

25

29.04.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

26

06.05.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34,

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27

13.05.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

28

20.05.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

29

27.05.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

30

03.06.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

31

17.06.2013

poniedziałek

1430 – 1745

4

32

18.06.2013

wtorek

1430 – 1745

4 Razem:

88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10 ZSP nr 5, ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław, sala 10

128

Inowrocław, zmiana z 31.12.2012 r. Danuta Paluszak …………………………………………………………… miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego Włocławek, 31.12.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_148  

pz

Advertisement