Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5. Lp.

1.

2.

3.

Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: Sławomir Kisielewski Szkoła: Zespół Szkół nr 1, Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim Branża: mechaniczna Rodzaj/ nazwa zajęć: Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego Prowadzący: Dawid Domanowski Data

13.11.2012

20.11.2012

27.11.2012

Dzień tygodnia

wtorek

wtorek

wtorek

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami) 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-17:30 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-17:30 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P

Liczba godzin lekcyjnych

5

5

5

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4.

5.

6.

7.

8.

4.12.2012

11.12.2012

18.12.2012

08.01.2013

14.01.2013

wtorek

wtorek

wtorek

wtorek

poniedziałek

16:00-17:30 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 9.00-10.55 10.55-11:10 11.10-12.40

4

4

4

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4

4

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości

5

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9.

10.

11.

12.

15.01.2013

16.01.2013

17.01.2013

18.01.2013

wtorek

środa

czwartek

piątek

9.00-10.55 10.55-11:10P 11.10-12.40

9.00-10.55 10.55-11:10P 11.10-12.40

9.00-10.55 10.55-11:10P 11.10-12.40

5

5

5

9.00-10.55 10.55-11:10P 11.10-12.40 5

13.

19.01.2013

sobota

9.00-10.55 10.55-11:10P 11.10-12.40 5

ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14.

15.

16.

17.

18.

29.01.2013

05.02.2013

12.02.2013

19.02.2013

26.02.2013

wtorek

wtorek

wtorek

wtorek

wtorek

13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P

4

4

4

4

4

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19.

20.

21.

22.

23.

05.03.2013

12.03.2013

19.03.2013

26.03.2013

09.04.2013

wtorek

wtorek

wtorek

wtorek

wtorek

15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P

ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości

4

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości

4

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości

4

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości

4

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości

4

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24.

25.

26.

27.

28

16.04.2013

23.04.2013

30.04.2013

06.05.2013

07.05.2013

wtorek

wtorek

wtorek

poniedziałek

wtorek

14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 13.30-14:15 14:15-14:20P 14:20-15:05 15:05-15:10P 15:10-15:55 15:55-16:00P 16:00-16:45 9.00-10.55 10.55-11:10P 11.10-12.40

9.00-10.55

Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości

4

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości

4

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości

4

5

5

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10.55-11:10P 11.10-12.40

29

08.05.2013

wtorek

9.00-10.55 10.55-11:10P 11.10-12.40

5

Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4 sala przedsiębiorczości

Aleksandrów Kuj. 2.11.2012r. Sławomir Kisielewski miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego Włocławek, 2.11.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_154  

pz

harmonogram_154  

pz

Advertisement