Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”

1. 2. 3. 4. 5. Lp.

1.

2.

3.

Imię i nazwisko koordynatorki/koordynatora szkolnego: Donat Marszałek Szkoła: Zespół Szkół Technicznych, ul. Ogniowa 2, 87-800 Włocławek Branża: mechatroniczna Rodzaj/ nazwa zajęć: Specjalistyczne zajęcia zawodowe przygotowujące do uzyskania nowych uprawnień zawodowych w zakresie obsługi koparko-ładowarki Prowadzący: Centrum Edukacyjne „EURO” w Grudziądzu, ul. Bydgoska 11, 86-300 Grudziądz Data

10.11.2012

11.11.2012

17.11.2012

Dzień tygodnia2w3w23` sobota

niedziela

sobota

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami) 9.00-10.30 10.30-10.40 P 10.40-12.10 12.10-12.20 P 12.20-13.50 13.50-14.20 PO 14.20-15.50 15.50-16.00 P 16.00-17.30 8.00-9.30 9.30-9.40 P 9.40-11.20 11.20-11.30 11.30-13.00 9.00-10.30 10.30-10.40 P 10.40-12.10 12.10-12.20 P 12.20-13.50

Liczba godzin lekcyjnych

Miejsce zajęć (adres, nr sali)

Uwagi

S. Pabjan 10

ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz

6

ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz

S. Pabjan

M. Centek 10

ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4.

5.

6.

7.

8.

18.11.2012

24.11.2012

25.11.2012

01.12.2012

02.12.2012

niedziela

sobota

niedziela

sobota

niedziela

13.50-14.20 PO 14.20-15.50 15.50-16.00 P 16.00-17.30 8.00-9.30 9.30-9.40 P 9.40-11.20 11.20-11.30 11.30-13.00 9.00-10.30 10.30-10.40 P 10.40-12.10 12.10-12.20 P 12.20-13.50 13.50-14.20 PO 14.20-15.50 15.50-16.00 P 16.00-17.30 8.00-9.30 9.30-9.40 P 9.40-11.20 11.20-11.30 11.30-13.00 9.00-10.30 10.30-10.40 P 10.40-12.10 12.10-12.20 P 12.20-13.50 13.50-14.20 PO 14.20-15.50 15.50-16.00 P 16.00-17.30 8.00-9.30

M. Centek 6

ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz

M. Centek

10

ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz

6

ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz

M. Centek

Z. Sikora

10

ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz

6

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Z. Sikora


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9.

10.

11.

12.

13.

08.12.2012

09.12.2012

15.12.2012

16.12.2012

21.01.2013

sobota

niedziela

sobota

niedziela

poniedziałek

9.30-9.40 P 9.40-11.20 11.20-11.30 11.30-13.00 9.00-10.30 10.30-10.40 P 10.40-12.10 12.10-12.20 P 12.20-13.50 13.50-14.20 PO 14.20-15.50 15.50-16.00 P 16.00-17.30 8.00-9.30 9.30-9.40 P 9.40-11.20 11.20-11.30 11.30-13.00 9.00-10.30 10.30-10.40 P 10.40-12.10 12.10-12.20 P 12.20-13.50 13.50-14.20 PO 14.20-15.50 15.50-16.00 P 16.00-17.30 8.00-9.30 9.30-9.40 P 9.40-11.20 11.20-11.30 11.30-13.00 8.00-9.30

ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz

Z. Sikora ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz 10

Z. Sikora 6

ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz

M. Podemska ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz 10

M. Podemska 6

ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz

12

Droga Łąkowa 93

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

D. Czuryło


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14.

22.01.2013

wtorek

15.

23.01.2013

środa

16.

24.01.2013

czwartek

17.

25.01.2013

piątek

18.

26.01.2013

sobota

9.35-11.05 11.10-12.40 13.00-14.30 14.35-16.05 16.10-17.40 8.00-9.30 9.35-11.05 11.10-12.40 13.00-14.30 14.35-16.05 16.10-17.40 8.00-9.30 9.35-11.05 11.10-12.40 13.00-14.30 14.35-16.05 16.10-17.40 8.00-9.30 9.35-11.05 11.10-12.40 13.00-14.30 14.35-16.05 16.10-17.40 8.00-9.30 9.35-11.05 11.10-12.40 13.00-14.30 14.35-16.05 16.10-17.40 8.00-9.30 9.35-11.05 11.10-12.40 13.00-14.30

86-300 Grudziądz PRAKTYKA

12

Droga Łąkowa 93 86-300 Grudziądz PRAKTYKA

D. Czuryło

12

Droga Łąkowa 93 86-300 Grudziądz PRAKTYKA

D. Czuryło

12

Droga Łąkowa 93 86-300 Grudziądz PRAKTYKA

D. Czuryło

12

Droga Łąkowa 93 86-300 Grudziądz PRAKTYKA

D. Czuryło

12

Droga Łąkowa 93 86-300 Grudziądz PRAKTYKA

D. Czuryło

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19.

27.01.2013

niedziela

20.

02.02.2013

sobota

21.

22.

03.02.2013

09.02.2013

niedziela

sobota

14.35-16.05 16.10-17.40 8.00-9.30 9.35-11.05 11.10-12.40 13.00-14.30 14.35-16.05 16.10-17.40 9.00-10.30 10.30-10.40 P 10.40-12.10 12.10-12.20 P 12.20-13.50 13.50-14.20 PO 14.20-15.50 15.50-16.00 P 16.00-17.30 8.00-9.30 9.30-9.40 P 9.40-11.20 11.20-11.30 11.30-13.00 8.00-9.30 9.30-9.40 P 9.40-11.20 14.30-16.00

23.

10.02.2013

niedziela

12

Droga Łąkowa 93 86-300 Grudziądz PRAKTYKA

D. Czuryło

S. Pabjan ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz 10

S. Pabjan 6

ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz

4

ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz

2

Droga Łąkowa 93 86-300 Grudziądz PRAKTYKA

EGZAMIN

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

S. Pabjan


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Grudziądz, 30.10.2012r.Aleksandra Grzybowska Włocławek, 30.10.2012r. Donat Marszałek miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora szkolnego Włocławek, 31.10.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska. Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_153  

pz

harmonogram_153  

pz

Advertisement