Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. 2. 3. 4. 5.

Załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu …

Imię i nazwisko koordynatora szkolnego: Donat Marszałek Szkoła: Zespół Szkół Technicznych we Włocławku Branża: Mechaniczna Rodzaj/ nazwa zajęć: Zajęcia wyrównawcze z matematyki Prowadzący: mgr Katarzyna Legieć

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

Liczba godzin lekcyjnych

1

09.11.2012

piątek

14.10 – 17.10

3,5

2

16.11.2012

piątek

14.10 – 17.10

3

23.11.2012

piątek

14.10 – 17.10

4

30.11.2012

piątek

14.10 – 17.10

5

07.12.2012

piątek

14.10 – 17.10

6

14.12.2012

piątek

14.10 – 17.10

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Miejsce zajęć (adres, nr sali) Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21.12.2012

piątek

12.10 – 15.10

8

04.01.2013

piątek

14.10 – 17.10

9

11.01.2013

piątek

14.10 – 17.10

3,5

10

14.01.2013

poniedziałek

8.00 – 11.00

3,5

11

15.01.2013

wtorek

8.00 – 11.00

3,5

12

16.01.2013

środa

8.00 – 11.00

3,5

13

17.01.2013

czwartek

8.00 – 11.00

3,5

14

18.01.2013

piątek

8.00 – 11.00

3,5

15

01.02.2013

piątek

14.10 – 17.10

3,5

16

08.02.2013

piątek

14.10 – 17.10

3,5

17

15.02.2013

piątek

14.10 – 17.10

3,5

7

3,5 3,5

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18

22.02.2013

piątek

14.10 – 17.10

3,5

19

01.03.2013

piątek

14.10 – 17.10

3,5

20

08.03.2013

piątek

14.10 – 17.10

3,5

21

15.03.2013

piątek

14.10 – 17.10

3,5

22

22.03.2013

piątek

14.10 – 17.10

3,5

23

05.04.2013

piątek

14.10 – 17.10

3,5

24

13.04.2013

piątek

14.10 – 17.10

3,5

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216 Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2, sala nr 216

Włocławek, 24.10.2012 Donat Marszałek

miejscowość, data, podpis koordynatora szkolnego Włocławek, 24.10.2012r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_143  

pz